Saturday, October 2, 2010

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအား ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ေရးအတြက္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ

Global Solidarity Actions for Boycott Burmese

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Friday, October 1, 2010

အစိုးရအထက္ကအစိုးရ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအထက္က စစ္ေကာင္စီ

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း | စစ္အုပ္စုရဲ႕ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒထဲမွာ လူေျပာသိပ္မမ်ားၾကတဲ့ ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳး အာဏာပိုင္အဖဲြ႔တဖြဲ႔ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအုပ္စုဟာ အေမွာင္ထဲမွာ ေခ်ာင္ကုပ္ ေနတာျဖစ္သလို ဒီဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒထဲမွာ သူ႔အတြက္ သီးျခားအခန္း၊ ပုဒ္မရယ္လို႔ ေဖာ္ျပမထားဘဲ သမၼတ ဆိုတာရယ္၊ တပ္ေတာ္ရဲ႕အခန္းဆိုတာရယ္တို႔နဲ႔ ေရာေထြး ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ အခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုတာကေန စၿပီးေဖာ္ျပထားတဲ့ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆိုတာပါပဲ။ ဒီေကာင္စီမွာပါမယ့္ လူေတြက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ဒုတိယသမၼတ (ႏွစ္ေယာက္)၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာဌာန ၀န္ႀကီး ဆိုတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာေတြကို ဘယ္သူေတြက ရမယ္ဆိုတာ အထူးတြက္ေနဖို႔ မလိုပါဘူး။ သာမန္လူေတာင္ မွန္းလို႔ရတဲ့ ရာထူးဌာနႏၲရေတြျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအထဲက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၊နယ္စပ္ေဒသ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးနဲ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဆိုတာေတြကို လႊတ္ေတာ္က ေရြးျခယ္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးေတြက စိတ္ႀကိဳက္ေရြးမွ ျဖစ္တယ္လို႔ တိတိလင္းလင္းျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ အယံုၾကည္အစိတ္ခ်ရဆံုး၊ စစ္အုပ္စုအတြင္းဆံုးက လူေတြပဲ ျဖစ္မယ္ဆိုတာကေတာ့ သံသယျဖစ္စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေကာင္စီဟာ သူတို႔ရဲ႕စစ္တပ္ကလူေတြနဲ႔ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ထြက္ေတြ ခ်ည့္ပါ၀င္မယ့္ ေကာင္စီျဖစ္တာမို႔ စစ္ေကာင္စီလို႔ ေခၚတာ အသင့္ေတာ္ဆံုးပါပဲ။

ဒါ့အျပင္ ဒီေကာင္စီႀကီးရဲ႕ တာ၀န္၀တၱရားဆိုတာေတြမွာ စစ္ေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ေတြက အဓိကျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထံုးစံအတိုင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲမွာေတာ့ မရွင္း-မရွင္း ေရးထားတာပါ။ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒတရပ္ရပ္အရေသာ္လည္းေကာင္း ေပးအပ္လာသည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္လို႔” ေရးထားတာပါ။ အဲဒီလိုတာ၀န္ေတြ မေပးအပ္ရင္ ဘာအလုပ္မွမရွိတဲ့ ေကာင္စီလို႔ အဓိပၸာယ္ထြက္သလားဆုိတာ စဥ္းစားစရာပါ။ ျပန္စဥ္းစားလိုက္ရင္ မယ္မယ္ရရ၊ တိတိက်က်မရွိေသးတဲ့ တာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔လို႔ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလိုေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးထင္ပါတယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္ဆိုတာကို စူးစမ္းေလ့လာသင့္ပါတယ္။

အခန္း(၇)၊ တပ္မေတာ္ဆိုတဲ့ အခန္းမွာက်ေတာ့ ဒီစစ္ေကာင္စီရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တခ်ဳိ႕ကို စေတြ႔လာရပါတယ္။ ဒီေကာင္စီဟာ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ မလုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္မယ့္အဖြဲ႔လို႔ ယူဆစရာေတြပါ။
ဥပမာအားျဖင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အဆိုျပဳ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးရမည္။”

ေနာက္တခါ အခန္း(၁၁) အေရးေပၚကာလဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ဆိုတဲ့ အခန္းမွာေတာ့ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္သည့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာႏိုင္သည္” လို႔ ပါပါတယ္။

ဒီအခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ ဒီစစ္ေကာင္စီဟာ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ထက္ အာဏာရွိေနတာ ထင္ရွားပါတယ္။ သမၼတရဲ႕ လက္႐ံုးတပ္လို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလက္႐ံုးတပ္ဟာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔သမၼတအၾကား (တကယ္လို႔မ်ား) ကြဲလြဲမႈရွိေနရင္ သမၼတဘက္က အားျဖည့္ေပးမယ့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔တခုလို ရပ္တည္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပုဒ္မ ၄၁၂-၄၁၃ အရဆိုရင္ ဒီစစ္ေကာင္စီဟာ သမၼတနဲ႔ေပါင္းၿပီး အာဏာသိမ္းႏိုင္တဲ့ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သမၼတဆိုသူအဖို႔ “လူဆိုးေတြနဲ႔ေမာင္တိုင္ပင္ လုပ္ခ်င္ရင္” ဒီစစ္ေကာင္စီနဲ႔ပဲ တိုင္ပင္မယ္ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာ မလိုပါဘူး။

ႏိုင္ငံေတာ္ထဲက ႏိုင္ငံေတာ္၊ ကက္ဘိနက္ (၀န္ႀကီးအဖြဲ႔) အထက္က ကက္ဘိနက္။ စစ္အုပ္စု အတြင္းစည္းလို႔ဆုိရင္ မမွားပါဘူး။ ဒီစစ္ေကာင္စီရဲ႕ လကၡဏာကို ပိုေပၚလြင္ေစတဲ့ ေနာက္တခ်က္က ပုဒ္မ ၄၁၂ မွာပါတဲ့ “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္မ်ား စံုညီစြာ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးတို႔ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနကို အခ်ိန္မီ ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္သည္” ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အတြင္းစည္းထဲက အတြင္းစည္းကို ထပ္ေဖာ္ျပလိုက္တာပဲ လ႔ိုဆိုရင္ မမွားပါဘူး။

တကယ္က်ေတာ့ ဒီစစ္ေကာင္စီဟာ တိုင္းျပည္ကို ရာသက္ပန္ စစ္ကၽြန္ျဖစ္ေအာင္ အာမခံထားတဲ့ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ အစည္းတခုသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွာ ဒီစစ္ေကာင္စီကို ဘယ္သူက ဘယ္လိုဖ်က္သိမ္းႏိုင္တယ္၊ ေျပာင္းလဲႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြ လံုး၀ မပါပါဘူး။ သမၼတဆိုတဲ့လူက စိတ္ႀကိဳက္ သူ႔လူေတြနဲ႔ခ်ည္း ဖြဲ႔စည္းထားမယ့္ အားလံုးရဲ႕ အထက္ဆံုးက အာဏာပိုင္အဖြဲ႔သာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ သမၼတဆိုသူ၊ ဒါမွမဟုတ္ သမၼတဆိုသူရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကရွိသူ (ဒါလည္းမျဖစ္ႏိုင္ဘူး မေျပာႏိုင္ပါဘူး) အယံုဆံုးလူေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္က သူတို႔ဟာ အဲဒီနံပါတ္၀မ္းရဲ႕ အမိန္႔ကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာမယ္လို႔ အယံုၾကည္ရဆံုးလူေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက တင္ေျမႇာက္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဆိုတာေတြ ရွိေနပါလ်က္နဲ႔ ဘာေၾကာင့္မို႔ ဒီလို အရိပ္မည္းႀကီးတခု ဖန္တီးထားရတာလဲ။ ကမာၻေပၚမွာ အာဏာသိမ္းခြင့္ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ တရား၀င္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားတဲ့ တခုတည္းေသာႏိုင္ငံက တခုတည္းေသာ အစိုးရရဲ႕ တဦးတည္းေသာ အာဏာရွင္ႀကီးအဖို႔ ဒီလို လူယံုေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ရာ၊ ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ရာမွာ ဒီလိုစစ္ေကာင္စီတခုလိုလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ဳိ႕လူေတြေျပာၾကသလို “စည္းကမ္းရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ျပယုဂ္” ျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲက ဒီလိုအခ်က္မ်ဳိးကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေျပာင္းလဲယူလို႔ ရမယ္လို႔ တကယ္ထင္ပါသလား။ ကိုယ္က တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲဖို႔စဥ္းစားေနတုန္း သူက တမုဟုတ္ခ်င္း အာဏာသိမ္းခြင့္ရွိေအာင္ လုပ္ထားတယ္ဆိုတာ ေမ့လို႔မျဖစ္ပါဘူး။ အာဏာသိမ္းတယ္ဆိုတာကို ထမင္းစားေရေသာက္လို သေဘာထားတဲ့ စစ္အုပ္စုအေပၚ အကုန္ပံုလို႔ ယံုတယ္ဆိုတာဟာ သမိုင္းသင္ခန္းစာကို ေက်ာခိုင္းရာက်ပါတယ္။

လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အဲဒီဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဓားစာခံ ေရြးတာလို႔ ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။

source by : http://www.khitpyaing.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရွိ ျမန္မာျပည္သူ အေပါင္းသို႔ တပ္လွန္႔ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Thursday, September 30, 2010

ပဲခူးမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုး ဗံုးေပါက္ကြဲ

RFA | ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့တာကေတာ့ ပဲခူးၿမိဳ႕ ဥသာၿမိဳ႕သစ္အတြင္း အမွတ္ (၈) ရပ္ကြက္ ရယက ႐ံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ႐ံုးမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႐ံုးလည္း ဖြင့္လွစ္ထားတယ္လို႔ ၿမိဳ႕ခံေတြက ေျပာပါတယ္။

ညကိုးနာရီခြဲသာသာေလာက္မွာ ျဖစ္ပြားတာျဖစ္ၿပီး အပ်က္အစီးတခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ေပမဲ့ လူေတြ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရတာမ်ိဳးေတာ့ မရွိခဲ့ဘူးလို႔ အခင္းျဖစ္တဲ့ ရပ္ကြက္မွာ ေနထိုင္သူ ကိုေအးၾကည္က RFA ကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

“အသံကေတာ့ သံုးမိုင္ေလာက္ အကြာက ၾကားရတယ္၊ ပရိေဘာဂေတြ ပ်က္စီးသြားတာေပါ့၊ စားပြဲခံုေတြ ကုလားထိုင္ေတြ ပ်က္ကုန္တယ္ ထရံေတြဘာေတြ ေပါက္ကုန္တယ္၊ လူေတာ့ မထိဘူး ဘယ္သူမွ မထိဘူး၊ အမွတ္ ၃ ရဲစခန္း အပိုင္မွာ ျဖစ္တာ၊ အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ ညတြင္းခ်င္း ေရာက္လာတယ္၊ ေရာက္လာ ၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ အဲဒီပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိတဲ့ အဲဒီ ရာအိမ္မႉးေတြ ဘာေတြေတာ့ ေခၚၿပီးေတာ့ ေမးျမန္းစံုစမ္းေနတယ္။”

ဗံုးေပါက္ကြဲတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြက အပူတျပင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနတယ္လို႔လည္း ဆက္ေျပာပါတယ္။

ေပါက္ကြဲမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္ဖို႔ အမွတ္ (၈) ရပ္ကြက္အပိုင္ နယ္ေျမရဲစခန္း အမွတ္ ၃ နဲ႔ ရဲသတင္း တပ္ဖြဲ႔႐ံုးေတြကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာေတာ့ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဟုတ္မွန္ ေၾကာင္းေလာက္သာ ေျပာၿပီး တယ္လီဖုန္း ခ်သြားခဲ့ပါတယ္။

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ စစ္ဖက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔႐ံုးကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာေတာ့ ေပါက္ကြဲခဲ့တဲ့ဗံုးဟာ လက္လုပ္ဗံုးလို႔ ယူဆရေၾကာင္းနဲ႔ လက္သည္တရားခံကိုေတာ့ စံုစမ္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဖုန္းလက္ခံေျဖဆိုတဲ့ တာဝန္က် အရာရွိတဦးက အခုလို ေျပာပါတယ္။

“အင္း ဟုတ္တယ္၊ မေန႔က ညေလာက္က ျဖစ္တာ၊ ျဖစ္တာကေတာ့ အေပါက္က တေပပတ္လည္ေလာက္ပဲ ေပါက္သြားတာပါ၊ ကုလားထိုင္ အေနာက္ဖက္ကေနၿပီးေတာ့ အုတ္နံရံေအာက္ကေန ေပါက္တာ၊ အမွတ္ ၃ ရဲစခန္းအဖြဲ႔ေတြေတာ့ အားလံုး စံုစမ္းေနၾကတယ္၊ တရားခံကို မသိေသးတာ၊ အဲဒါေတာ့ လက္လုပ္ဗံုးလို႔ပဲ ယူဆတယ္အကို၊ ျပင္းအားေတာ့ မရွိပါဘူး၊ ျပင္းအားမရွိဘူးဆိုတာ ဗီဒိုေတြ စာအုပ္ေတြေလာက္ပဲ ၿပဲသြားတာ လူကေတာ့ တေယာက္မွ ထိခိုက္မႈ မရွိဘူး။”

ပဲခူး စစ္ဖက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔႐ံုးက အရာရွိတဦး ေျပာဆိုသြားတာပါ။

source by : http://www.rfa.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ရခုိင္ဆရာေတာ္ကို ခ်က္ခ်င္္းလႊတ္ဖုိ႔ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု ေတာင္းဆုိ

RFA | ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဗုဒၶဝိဟာရေက်ာင္းတုိက္က သက္ေတာ္ ၅၇၊ ဝါေတာ္ ၃၇ ဝါရွိတဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးပညာစာရကုိ စစ္အစုိးရ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္အတြင္း ဖမ္းဆီး လူဝတ္လဲၿပီး၊ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ မေန႔က ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္နဲ႔ ၃လအျပင္ ဒဏ္ေငြ ၁ ေသာင္းပါ ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။

သမုိင္းသုေတသီ ဆရာေတာ္ကုိ ေထာင္ခ်လုိက္တဲ့ စစ္အစုိးရရဲ႕ လုပ္ရပ္ကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ရွိတဲ့ ျမန္မာ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းေတြက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်လုိက္ၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုရဲ႕ ေျပာခြင့္ရဆရာေတာ္ ဦးဓမၼသီရိက ရခုိင္သမုိင္းသုေတသီ ဆရာေတာ္ကုိ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လႊတ္ေပးဖုိ႔ စစ္အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိလုိက္ ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ ဦးပညာစာရနဲ႔အတူ တေက်ာင္းတည္း သီတင္းသံုး ေနထုိင္ခဲ့ဖူးတဲ့ ျပည္ပအေျခစုိက္ အႀကီးဆံုး ျမန္မာသံဃာ့အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္တဲ့ သာသနာ႔ဦးေသွ်ာင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ရဲ့ အတြင္းေရးမႉး အေမရိကန္ ကုိလံဘီယာတကၠသုိလ္က ရခုိင္အမ်ိဳးသား သမုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာ နာယကကုိ RFA မွ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထား ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ နားဆင္ရန္
Photobucket

source by : http://www.rfa.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

သူရဦးတင္ဦး မ်က္စိခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူၿပီး

ျမတ္ခိုင္ဦး| ေသြးေၾကာမ်ားေပၚေနေသာ သူရဦးတင္ဦး၏ ဘယ္ဘက္မ်က္စိအား ယေန႔ေန႔လယ္ စင္ကာပူစံေတာ္ခ်ိန္ (၃) နာရီတြင္ Tan Tock Seng ေဆး႐ံု၌ ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ကုသၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြဲစိတ္ခန္း အတြင္းမွ ထြက္လာေသာ သူရဦးတင္ဦး၏ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ သားျဖစ္သူ ဦးသန္႔စင္ဦးက “ဟုတ္ကဲ့အခုပဲ ၿပီးတာပါ၊ က်န္းက်န္းမာမာပါပဲ။ ထြက္လာေတာ့ ေမးပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ ၾကာသြားလဲေပါ့။ ဒီေလာက္ပါပဲ” ဟု ဆိုသည္။

ဦးတင္ဦးသည္ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္ စင္ကာပူတြင္ (၄-၅) ရက္ခန္႔ ၾကာဦးမည္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠ႒ သူရဦးတင္ဦးသည္ မ်က္စိတြင္ တိမ္စြဲျခင္း၊ ေသြးေၾကာမ်ား ေပၚလာျခင္းတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အဂၤါေန႔က စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးတင္ဦးႏွင့္အတူ ဇနီးသည္ ေဒါက္တာေဒၚတင္မိုးေဝလည္း လိုက္ပါလာၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၊ ဂ်ပန္ဌာနခြဲ) မွ သားျဖစ္သူ ဦးသန္႔စင္ဦးႏွင့္ ဇနီးလည္း စင္ကာပူသို႔ ယမန္ေန႔က ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သားအဖ (၂) ဦး ကြဲကြာေနရသည္မွာ (၁၈) ႏွစ္ရွိၿပီဟု သိရသည္။

ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက လိုအပ္ေသာေဆးစစ္မႈမ်ား ခံယူၿပီးေနာက္ ယေန႔ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆး႐ံုတြင္ ခြဲစိတ္ကုသေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာအကူအညီမ်ား ေပးေနသည့္ ေဒသခံတဦးျဖစ္သူ ကိုခင္ေအာင္က “အခုေဆး႐ံုမွာ ခြဲစိတ္တာ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ေတြက ခြဲစိတ္ေပးေနတာပါ။ ဒီေဆး႐ံုကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးကို ဂ႐ုစိုက္ပါတယ္။ VIP လိုမ်ဳိးပါပဲ” ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပန္းလႈိင္ေဆး႐ံုမွ ဆရာဝန္ဆရာမမ်ားလည္း လိုက္ပါလာၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဦးတင္ဦး၏ က်န္ရွိေသာ တိမ္စြဲေနသည့္ ညာဘက္မ်က္စိကိုမူ ေနာင္ႏွစ္မွသာ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူမည္ဟု သိရသည္။

သူရဦးတင္ဦးသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦးအျဖစ္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို ခံယူရေသာ တပ္ခ်ဳပ္တဦးအျဖစ္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားေတာင္းဆိုမႈမွ စတင္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ခိုင္ခိုင္မတ္မတ္ ရပ္တည္ခဲ့ကာ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ဦးလည္မသုန္ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ေနသူတဦး ျဖစ္သည္။

source by : http://www.khitpyaing.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ဗန္းေမာ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆန္႔က်င္စာမ်ား ျပန္႔

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္| လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလ ရ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ၀ိုင္း၀န္းဆန္႔က်င္ရန္ တိုက္တြန္း ထားေသာစာမ်ား ယေန႔ နံနက္အေစာပိုင္းက ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၏ လူစည္ကားရာေနရာ တခ်ိဳ႕၌ ျပန္႔ႏွံ႔ လွ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္ ။

“၂၀၀ဂ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အသြင္းသြင္းၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို သက္ဆိုးရွည္ေစမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ားကဆန္႔ က်င္သင့္ေၾကာင္း” အဆိုပါစာတြင္ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

ေအဖိုးဆိုက္ ေလွ်ာက္လြာစာရြက္တြင္ ကြန္ျပဴတာစာစီျဖင့္ ေရးသားထားၿပီး ဒီမိုကေရစီလူငယ္ အင္အားစု (ျမန္မာျပည္) ဆို သည့္ အဖြဲ႔က ျဖန္႔ေ၀သည္ဟု ေဖၚျပထားေၾကာင္း စာလက္ခံရရိွသူ ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္ ။

စာပါအေၾကာင္းအရာကို သူက ဖတ္ျပရာတြင္

“စစ္အစိုးရသည္ အာဏာတည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ႀကံ႕ဖြံ႔အသင္းကို ပါတီ အျဖစ္ အသက္သြင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီမ်ားအား စည္းရံုးလႈပ္ရွားခြင့္ စာေပ ထုတ္ေ၀ခြင့္မ်ားအား ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီအား လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုး လႈပ္ရွားခြင့္ ေပးထားသည္”

“၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္မည္မဟုတ္ စစ္အာဏာ ၿမဲၿမံေစမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ တစ္ဘက္သတ္ ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀ဂ ဖြဲ႔စည္းပံုခိုင္ၿမဲေစေရး အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားမွ တစ္ခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္”

၁ ။ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္သင့္သည္ ၊ ျပည္သူတို႔၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ လြပ္လပ္စြာ မဲမေပးဘဲလည္း ေနႏုိင္ပါသည္။

၂။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကို ေထာက္ခံမဲ မေပးသင့္ ။

၃ ။ မဲေပးလိုသည့္ ဆႏၵရိွပါက စစ္အစိုးရ၏ ၾသဇာခံ လက္ေ၀ခံ လက္ကိုင္တုတ္ မဟုတ္ေသာ အျခား ဒီမိုကေရစီ ပါတီမ်ား ကိုသာ မဲေပးသင့္သည္ ။

ေအာက္မွာက အာဏာသည္ ျပည္သူ႔ထံမွ သက္ဆင္းရမည္ ။

(ပံု) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဒီမိုကေရစီ လူငယ္အင္အားစု (ျမန္မာျပည္) ဆိုၿပီးေရးထားတယ္ လို႔ သူက ဆိုသည္ ။


“ဒီေန႔မနက္အေစာႀကီးပဲ ဆိုင္မဖြင့္ခင္ ဆိုင္ေတြမွာ ခ်ထားတာေလ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ စာေပါ႔၊ အဖြဲ႔ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ လူငယ္အင္အားစု(ျမန္မာျပည္) ေပါ႔၊ မသိဘူး ဒီအဖြဲ႔နာမည္ တစ္ခါမွ မၾကားဖူးေသးဘူး” လို႔ ေနာက္ထပ္ၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦး က ေျပာသည္ ။

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ အဆိုပါစာ လက္ခံရရိွသူ အေျမာက္အမ်ားရိွေၾကာင္း သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္က စံုစမ္းေမးျမန္းခ်က္အရ သိရ ေသာ္လည္း စာျဖန္႔သည့္ အဖြဲ႔အစည္းကိုမူ ဆက္သြယ္စံုစမ္း၍ မရရိွေသးေပ ။

source by : http://www.mongloi.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

လူထုတိုက္ပြဲလက္စြဲ (အတြဲ-၂)

People Power Revolution Handbook No.2 by Free Burma Federation

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Wednesday, September 29, 2010

နအဖလက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ မူးယစ္ေဆးဝါးဘုရင္သစ္မ်ား အျဖစ္ ေပၚလာေနသည္

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္|ရွမ္းျပည္႐ွိ နအဖလက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္ကူးမႈ လုပ္ငန္းတြင္ အဓိက လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းသတင္းဌာန ေလ့လာေတြ႔ ရွိခ်က္ အသစ္က ဆုိသည္။

ယေန႔ထုတ္ေ၀ေသာ ရွမ္းမူးယစ္ေဆး၀ါးေစာင့္ၾကၫ့္ေရး စာေစာင္တြင္ ျမန္မာစစ္ အစိုးရ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္မွာ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္အတိုင္း မျဖစ္ဘဲ မ်ားစြာ ေနာက္က်ေနေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္တြင္ ၅၅ ၿမိဳ႕နယ္ရွိရာ ၄၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိန္းမ်ားဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ေဒသခံမ်ားက အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္္ရွားမႈ မလုပ္လာႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္က ဘိန္းခြန္မ်ား ေကာက္ယူကာ၊ ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္ တို႔ကို စိတ္ႂကြေဆးမ်ား အပါအ၀င္ဘိန္းကုန္ကူး ခြင့္ေပး ထားသည္။

ယခင္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားသည္ အခြင့္ထူးခံမ်ား အျဖစ္ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တ၀ွမ္းမူးယစ္ေဆး အဓိက ထုတ္လုပ္သူမ်ား ျဖစ္ခဲ႔သည္။ ယခုအခါတြင္မႈ နအဖစစ္ အစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ကိုျငင္းဆန္ ေသာ ၀သပ အဖြဲ႔အပါအ၀င္ အပစ္ရပ္္ေရးအဖြဲ႔တို႔သည္ စစ္အစိုးရ၏ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈႏွင့္ ဖိအားမ်ားေပးမႈမ်ားကို ခံေနၾကရသည္။

“၀ေတြရဲ႕ ေလဟာနယ္မွာ နအဖ ျပည္သူ႔စစ္ေတြက ေနရာ၀င္ယူၿပီး ထိုင္း-ျမန္မာနယ္ျခားတေလွ်ာက္မွာ ဘိန္းခ်က္စက္ရံု အသစ္ေတြတည္ၾကတယ္။ ဒါေတြက ႏိုင္ငံေရးအရ အၫ့ံခံလို႔ နအဖက ေပးတဲ့ ဆုလာဘ္ေတြေပါ့။ ဟုရွမ္းမူးယစ္ေဆး၀ါး ေစာင့္ၾကၫ့္္ေရးအဖြဲ႔မွ ခင္းဆိုင္က်ဳိင္ရင္က ရွင္းျပတယ္။

ယခင္က မသိေသးေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားသည္ တိုးပြါး လာၿပီး ျပည္သူ႔စစ္မ်ားရွိရာ ေဒသ၊ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ဘိန္းခ်က္စက္ရံုမ်ား၊ ေနရာ၊ သူတို႔ႏွင့္ နီးစပ္သၫ့္ နအဖစစ္အရာရွိ တို႔ရွိရာကို ေျမပံုတြင္ ေဖၚျပထားသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တခုတည္းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔မ်ိဳးစံု ၄၀၀ ခန္႔ ရွိသည္။

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈေတြ တိုးလာေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သၫ့္ ၂၀၀၉ -၂၀၁၀ ဘိန္းရာသီတြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲၿပီး ထူးထူးျခားျခား ေျခာက္ေသြ႔ေသာေၾကာင့္ ဘိန္းထြက္မႈ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။

ရွမ္းမူးယစ္ေဆး၀ါး ေစာင့္ၾကၫ့္ေရးစီမံကိန္းကို သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ လ်က္႐ွိသည္။ ၎မွ ရွမ္းျပည္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိန္အခါအလိုက္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ႏွစ္ပတ္လည္စာေစာင္ မ်ား ထုတ္ေ၀သည္။

အျပၫ့္အစံုကို ၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ရွမ္းမူးယစ္ေဆး၀ါး ေစာင့္ၾကၫ့္ေရး စာေစာင္တြင္ ဖတ္ရွုႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ -
Khuensai Jaiyen (tel) 081 531 2837
Saengchuen Soikhamhuang (tel) 081 111 9071

Email: Shan@cm.ksc.co.th This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (until 30 September)
shan@ksc.th.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (beginning 1 October)

source by : http://www.mongloi.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

အရွင္ပညာစာရကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္

မင္းႏိုင္သူ | စစ္ေတြၿမဳိ႕ ဗုဒၶ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္မွ ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာစာရကို စစ္ေတြ ဒုတိယ ခရုိင္တရားရုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ ၃ လႏွင့္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

“အမႈစစ္ေဆးရာမွာ ဥပေဒနဲ႔ မေလ်ာ္ညီဘူး ၊ ရဲက တရားၿပဳိင္ျပသက္ေသေတြကုိ ဖိအားေပးတာေတြရွိတယ္ ၊ အခု စီရင္ခ်က္ဟာ လည္း တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့အတြက္ ဆရာေတာ္ရဲ့ ေရွ႕ေနက တရားရုံးခ်ဳပ္အထိ ျပင္ဆင္ခြင့္တင္သြားမယ္လို႔ သိရတယ္"ဟု အရွင္ပညာစာရ၏ ေရွ႕ေန ေဒၚေအးႏုစိန္ႏွင့္ နီးစပ္သူက ေျပာသည္။

အရွင္ပညာစာရကုိ ႏုိင္ငံျခားေငြကုိင္ေဆာင္မႈအတြက္ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ၊ ညစ္ညမ္းမႈျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ ၊ သာသနာညဳိးႏြမ္းေစမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ၊ ပစၥည္းအလြဲသုံးစားလုပ္မႈျဖင့့္ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ႏွင့္ စည္ပင္အက္ ဥပေဒ အရ ဒဏ္ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀ သီးျခားစီက်ခံေစရန္ ဒုတိယခရုိင္တရားသူႀကီး ေဒၚ၀ါ၀ါထြန္းက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

အမႈစြဲတင္စဥ္က ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ပ်က္ျပားေစသည့္ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ႏွင့္ လိမ္လည္မႈ ပုဒ္မ ၄၂၀ တုိ႔ကိုပါ ထည့္ သြင္း ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုိပုဒ္မမ်ားကို တရားရုံးက ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အရွင္ပညာစာရကို ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက လာေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းတုိက္ကုိပါ ခ်ိပ္ပိတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ မိဘမဲ့ကေလး ၁၅၀ ေက်ာ္ကုိလည္း အစိုးရပိုင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

အရွင္ပညာစာရသည္ စစ္ေတြၿမဳိ႕၊ ကန္ေတာ္ႀကီး ရပ္ကြက္တြင္ မဟာမုနိ ဗုဒၶ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္ကုိ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း မိဘမဲ့ ကေလးမ်ားကုိ လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ထားကာ ရခုိင္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ရွာေဖြ စုေဆာင္း ေလ့ရွိသည့္ သမုိင္းသုေတသီတဦးျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိခဲ့ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက သေဘာမေတြ႕သျဖင့္ အမႈရွာဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၿမဳိ႕ခံမ်ားက ယူဆေနၾကသည္။

အရွင္ပညာစာရ၏ တရားခြင္သည္ လြတ္လပ္သည့္ တရားခြင္ မျဖစ္ခဲ့သည့္အျပင္ တရားလိုျပသက္ေသမ်ားကုိ တရားလုိ ရဲရွိရာ ရဲစခန္းအတြင္း ေခၚယူထားျခင္း ၊ တရားၿပဳိင္ျပ သက္ေသမ်ားကုိ ရဲက ဖိအားေပးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း အမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားက ေျပာဆုိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ၁၄ ပါးကလည္း အရွင္ပညာစာရ အမႈကုိ ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း တုိင္းမႉးထံ ယခုလ ၇ ရက္က လက္မွတ္ေရးထုိး စာေပးပို႔ ထားခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္း ျပန္ၾကားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

လတ္တေလာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ စာသင္သားသံဃာမ်ားက ဆရာေတာ္လြတ္ေျမာက္ေရး ထပ္မံေတာင္းဆုိရန္ ျပင္ဆင္ေနၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀န္းရွိ ေထာင္မ်ားထဲတြင္ သံဃာေတာ္ ၂၅၇ ပါးႏွင့္ သီလရွင္ ၆ ပါးကုိ နအဖ စစ္အစုိးရက ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

source by : http://www.irrawaddy.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

အားလံုးပါဝင္မႈရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေျပာ

ခင္ဦးသာ | ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃၇ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အားလုံး ပါ၀င္မွႈရွိသည္မွာ ထင္ရွားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းက ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၌ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ၆၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ဤသို႔ေတြ႔ရသည္ (ဓာတ္ပံု - Getty Images)

စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ၆၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၌ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ၁၃ မိနစ္ၾကာ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ၎၏မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္စားျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအျပင္ ပါတီ ၃၇ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ေနရာ စုစုေပါင္း ၁၁၇၁ ေနရာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမွႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အားလုံးပါ၀င္သည္မွာ ထင္ရွားေနေၾကာင္း ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ တစုံတရာ ေျပာဆိုသြားျခင္း မရွိေပ။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္း၏ ေျပာဆိုမွႈသည္ အေျခအျမစ္ မခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္၀င္းက တုန္႔ျပန္ ေျပာဆိုသည္။

“ပါတီ ၃၇ ခုက ကိုယ္စားလွယ္ သုံးေထာင္ေက်ာ္ ၿပိဳင္မယ္လို႔ေျပာတာဟာ အရည္အခ်င္းမရွိတဲ့ အေရအတြက္ေတြကိုသာ ဖတ္ျပတာ ျဖစ္တယ္” ဟုလည္း NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ဆုိသည္။

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ျပည္သူ႔အက်ဳိး ေဖာ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တခုျဖစ္မလာ ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုင္ငံတကာမွ ယုံၾကည္လက္ခံမွႈ ရွိလာေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားအားလုံး လႊတ္ေပးရန္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္၌ က်င္းပေသာ ျမန္မာ့ မိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔ အစည္းအေ၀း၌ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာ့မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႔တြင္ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္၊ ႐ုရွား၊ ဂ်ပန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပ ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕ပါ၀င္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းက ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကလည္း ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား ရွိခဲ့၍ ယခုေရြးေကာက္ပြဲကို အစီအစဥ္တက် ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္မည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ၎က ဆက္လက္၍ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္မည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

ဦးဉာဏ္၀င္း၏ ေျပာဆိုမွႈနွင့္ ပတ္သက္၍ သံတမန္ေဟာင္း တဦးျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး သခင္ခ်န္ထြန္းက “ျမန္မာအစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာတာကို ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြကလည္း စစ္ဗိုလ္ေတြ သူတို႔ေျပာခ်င္တာ ေလွ်ာက္ေျပာေန တယ္လို႔ပဲ သတ္မွတ္မွာပါ။ ကမာၻ႔ ဥပေဒကိုလည္း လိုက္နာတဲ့ လူေတြမဟုတ္ဘူး” ဟု ေဝဖန္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေလ့လာခြင့္ေပးမည္ ဆိုပါက တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံမည္ဟု ယူဆေၾကာင္း သခင္ခ်န္ထြန္းက ဧရာ၀တီ ကိုေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္မည္ဟု ကမာၻကို ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ႏို္င္ငံတကာ အစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကမူ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္မလာႏိုင္ဟု ေျပာဆိုေနၾကသည္။

source by : http://www.irrawaddy.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Tuesday, September 28, 2010

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ ဘန္ကီမြန္း တိုက္တြန္း

NEJ| လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ(၇)ရက္တြင္ နအဖစစ္အစိုးရ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ ပူပန္မိေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကား လုိက္သည္။

ျမန္မာ့မိတ္ေဆြ ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႔မွ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ယမန္ေန႔ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားယုံၾကည္ ေလးစားသည့္ ဒီမိုကေရစီ အရပ္သားအစိုးရတရပ္ ေပၚထြန္းသည္ကိုသာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း အေနျဖင့္ လိုလားၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႐ိုက္တာ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔တြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ႐ုရွား၊ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထုိင္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။

“ျမန္မာ့မိတ္ေဆြ ႏုိင္ငံေတြ အားလုံးက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျပဳလုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႔အတြက္ ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလုံး လြတ္ေျမာက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔လည္း အားလုံးက ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို အမ်ားက ယုံၾကည္လက္ခံမႈ ရရိွေစဖို႔နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တည္ၿငိမ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြပါ” ဟု ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္းသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာသူ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဂြၽန္ဝီလီယံ ယက္ေတာကို လက္ခံခဲ့မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရး ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ သက္တမ္း (၃) ႏွစ္ က်ခံရန္ အင္းစိန္ အထူးတရား႐ုံးက ၂၀၀၉ ခု ၾသဂုတ္ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ အမိန္႔ျဖင့္ တရား႐ုံးအာဏာ၏ အမိန္႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာျဖင့္ ျပင္ဆင္ကာ ေထာင္ဒဏ္ကို ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်၍ ဆိုင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ (၁) ႏွစ္ခြဲ က်ခံေစရန္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ (၁) ႏွစ္ခြဲ သက္တမ္းသည္ လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာ (၁၃) ရက္ေန႕တြင္ ျပည့္ေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ရက္ မတုိင္မီ တပတ္အလုိ ႏို၀င္ဘာ (၇) ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ နအဖေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ လုံး၀မရိွသျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီက ပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမရိွဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ (၂၉) တြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ရွင္ကလည္း သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရိွသည့္အတြက္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအား ဥပေဒအရ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္စက္တင္ဘာ (၁၄) ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။


source by :NEJ

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၃)ႏွစ္ျပည္႔ အခမ္းအနား

MTN | ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၃) ႏွစ္ျပည္႔ ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အေနျဖင္႔ အေလာ္စတားနယ္ေျမ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(လူငယ္) လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ (မေလးရွား) မွဦးစီးကာ (၂၇-၉-၂၀၁၀)ေန႔တြင္ ဓမၼိကာရာမ ဘုန္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (ပီနန္း) တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။

မနက္ပိုင္းတြင္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားအား ဆြမ္း၊အခ်ိဳပြဲ၊ အေအး အစရွိသည္႔ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္မ်ားျဖင္႔ ေန႔ဆြမ္း ဆပ္ကပ္လွဴပူေဇာ္ၾကပါသည္။ ထိုေနာက္ ပီနန္းဆရာေတာ္ႀကီးထံမွ ငါးပါးသီလ ခံယူၾကကာ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ပ်ံလြန္ေတာ္မႈခဲ႔ၾက၊ က်ဆံုး ခဲ႔ၾကေသာ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ား အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႔အား ျပဳခဲ႔သမွ်ေသာ ကုသိုလ္အေပါင္းအား အမွ်ေပးေဝခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည္႔ပရိတ္သတ္မ်ားအား ထမင္းျဖင္႔ ဧည္႔ခံေကၽြးေမြးခဲ႔ပါသည္။

ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အခမ္းအနားအစီအစဥ္ မ်ားစြာျဖင္႔ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အထိမ္းအမွတ္ ဝမ္းနည္ျခင္း ပြဲကို စည္ကားစြာက်င္းပခဲ႔ၾကပါသည္။ပထမဆံုး နံပါတ္(၁) အစီအစဥ္အရ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ က်ဆံုးခဲ႔ၾကသူမ်ား အတြက္ ဝမ္းနည္းျခင္း အေနျဖင္႔ တမိနစ္ ျငိမ္သတ္စြာရပ္၍ အခမ္းအနားကို စတင္ဖြင္႔ လစ္ခဲ႔ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားမွ ၾသဝါဒ မ်ားခ်ီးျမင္႔ျခင္း၊ တက္ေရာက္လာေသာ အဖြဲ႔အစည္း တခ်ိဳ႕ မွေခါင္းေဆာင္မ်ား မွ မိမိတို႔ ခံစားခ်က္မ်ား၊ အမွတ္တရ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ႔ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားကို ေန႔လည္(၁) နာရီမွ ညေန ၃နာရီအထိ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ား၊ NLD-LA(Youth)မွ လူႀကီးမင္းမ်ားႏွင္႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊လူေဘာင္သစ္ပါတီ(မေလးရွား)မွ အတြင္းေရးမႈးႏွင္႔ဇနီး၊အျခား မိတ္ဖက္ပါတီ တခ်ိဳ႕မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ သတင္း ဘေလာက္ဂါတခ်ိဳ႕ ႏွင္႔ ဧည္႔ပရိတ္သတ္မ်ား စိတ္ပါဝင္စားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားတခ်ိဳ႕ တို႔ တက္ေရာက္ ခဲ႔ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကေသာ လူငယ္အဖြဲ႔မ်ား၊ တက္ေရာက္ လာၾကသည္႔ ဧည္႔ပရိတ္သတ္မ်ား အားလံုး ၊အားလံုးတို႔၏ ရင္တြင္း၌ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ်ၾကာသည္ျဖစ္ေစ ဘာသာ သာသနာကို ေစာ္ကားခဲ႔ၾကေသာ မင္းဆိုး မင္းညစ္ႏွင္႔ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါမ်ားအား အသည္းထဲမွ နာက်ည္း ေနၾကမည္ျဖစ္သလို ၊ အမ်ိဳးဘာသာ ၊ သာသနာအတြက္ အသက္စြန္႔ကာ တာဝန္ေက် က်ဆံုးခဲ႔ၾကေသာ အာဇာနည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင္႔ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႔အား ယခုလို ကမၻာေက်ာ္ သမိုင္းတြင္သည္႔ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ေန႔ကိုေရာက္ရွိတိုင္း အစဥ္ထာဝရ ဝမ္းနည္စြာ သတိယရွိေနၾကမည္မွာ မလြဲဧကန္ ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါမိသည္။


သတင္း- MTN
ဓါတ္ပံု- CO2
အင္တာနက္ အခက္အခဲေၾကာင္႔ သတင္း ေနာက္က်သြားခဲ႔သည္ကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ညီကို ေနာင္ေတာ္မ်ား နားလည္းခြင္႔လႊတ္ ေပးၾကပါရန္။

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Waihnin Pwint Thon Speaks for Burma and Political Prisoners at the UK Labour Party Conference

The issue of Political Prisoners and Burma has taken centre stage today at the annual British Labour Party conference being held in Manchester, UK. The short film made about this political prisoner work was shown as an introduction to the most incredible speech ever given in this country by anyone at any political conference or meeting about Burma. Waihnin Pwint Thon, daughter of jailed 88 Generation Student leader Ko Mya Aye, and one of the leading campaigners for Burma and political prisoners in her own right, gave an extraordinarily powerful speech that not only defied her young age, but deserved the lengthy standing ovation it received.

Dressed in white out of memory for her father and his colleagues of the 88 Generation Students, she brought back memories of the famous speech Daw Aung San Suu Kyi delivered at the west gates of the Shwedagon Pagoda on 26th August 1988. Today Waihnin delivered a powerful speech that elevated the issue of Burma to centre stage of the newly formed Labour Party at this most crucial time with elections fast approaching and on the day the UN General Assembly meets to discuss Burma.

Please forward this link to everyone, everywhere.


Waihnin Pwint Thon demands the release of her father Mya Aye


source by : http://enigmaimages.wordpress.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Cyber Attack တ႐ုတ္ လက္ခ်က္လား

ဧရာဝတီ | ျပည္ပအေျခစိုက္ ျမန္မာ သတင္းဌာနမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား တိုက္ခိုက္ခံရမႈသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ IP (ကြန္ပ်ဴတာ ကုိယ္ပိုင္ နံပါတ္) လိပ္စာမ်ားျဖင့္ အမ်ားဆံုး တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

under-attackဧရာဝတီ သတင္းဌာန ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံ မွ တဆင့္ အမ်ားဆံုး တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ တို႔မွ IP လိပ္စာ မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္ဟု မန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ ကိုဝင္းသူက ေျပာသည္။

“၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လထဲမွာတုန္းက ပမာဏ 1 Gb နဲ႔ အတိုက္ခံရတယ္၊ အခုတႀကိမ္က 4 Gb ဆိုေတာ့ အရင္ထက္ ၄ ဆ ပိုျပင္းတယ္”ဟု ဧရာဝတီ သတင္းဌာန၏ မန္ေနဂ်ာက ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာသတင္းဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB) ႏွင့္ မဇၥ်ိမ သတင္းဌာန မ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ မ်ားကို တနလၤာေန႔ နံနက္ပိုင္း ၁၂ နာရီခြဲခန္႔ကတည္းက DDoS (Distributed
Denial of Service) နည္းစနစ္ျဖင့္ တိုက္ ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ပထမအႀကိမ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းထက္ ပိုမိုျပင္းထန္ေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားက ေျပာ ဆုိသည္။

DDoS တုိက္ခိုက္ျခင္းသည္ ပစ္မွတ္တခုတည္းကို ေျမာက္ျမားစြာေသာ ၾကားခံစနစ္မ်ား အသံုးျပဳကာ တိုက္ခိုက္ျခင္းဟု လည္းေကာင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ ခံႏိုင္စြမ္းရည္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ဝင္ေရာက္သူမ်ား ဖန္တီးလိုက္ေသာေၾကာင့္ တခါး က်ဥ္းက်ဥ္းတြင္ လူမ်ား စုၿပံဳတိုးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားကာ မည္သူမွ ဝင္ေရာက္၍ မရေတာ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းဌာန မ်ားက ဥပမာေပး ေျပာဆိုသည္။

ဧရာဝတီ သတင္းဌာန၏ အယ္ဒီတာျဖစ္သူ ကိုေအာင္ေဇာ္က ယခုတိုက္ခိုက္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရးအရတြန္းအားေပးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ျပင္ဆင္ထားရန္လိုေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ စြမ္းအားမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ထပ္မံ လိုအပ္ဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“အစိုးရရဲ႕ နည္းပညာေတြက ပိုၿပီးေတာ့မွ အဆင့္ျမင့္လာတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လံုၿခံဳေရး အစီအစဥ္ေတြကို အေသအခ်ာ စီစဥ္ထားရပါလိမ့္မယ္”ဟု ကိုေအာင္ေဇာ္ကေျပာသည္။

မဇၥ်ိမ သတင္းဌာနကိုလည္း ပမာဏ 6 Gb ျဖင့္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တရုတ္၊ ရုရွား၊ အေမရိကန္ ႏွင့္ တူရကီ ႏိုင္ငံတို႔၏ IP လိပ္စာမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု အယ္ဒီတာျဖစ္သူ ကိုစိန္ဝင္းက ေျပာသည္။

“တိုက္ခိုက္တဲ့သူေတြက ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အႀကိမ္ေပါင္း သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ဝင္ေရာက္မႈေတြ လုပ္လိုက္တယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႀကီး ေလးၿပီး က်သြားေတာ့တာပဲ”ဟု ကိုစိန္ဝင္းက ဆိုသည္။

အလားတူ တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳး ခံခဲ့ရသည့္ DVB သတင္းဌာနကိုမူ ရုရွား၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ အစၥေရး၊ ကာဇက္စတန္၊ ယူကရိန္း ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔၏ IP လိပ္စာမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထိုင္းဌာနခြဲ တာဝန္ခံ ကိုတိုးေဇာ္လတ္က ေျပာသည္။

“အခုတႀကိမ္ တိုက္တာက လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တိုက္ဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ေနတဲ့သေဘာပဲဗ်၊ ဘယ္ေလာက္ အထိ သူတို႔ဘက္က တိုက္ႏိုင္လဲ၊ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ဘယ္ေလာက္ ေတာင့္ခံႏိုင္လဲဆိုတာ စမ္းတဲ့သေဘာပဲ”ဟု ကိုတိုးေဇာ္လတ္ က ဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု စစ္အစိုးရက ေၾကညာထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္း ဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္ထားသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၏ ပထမ ႏွစ္ပတ္လည္ ကာလတြင္လည္း ျမန္မာသတင္းဌာနမ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳးမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ယခုအႀကိမ္ တိုက္ခိုက္မႈသည္လည္း ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး သံုးႏွစ္ေျမာက္ ကာလ အျဖစ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

source by : http://www.irrawaddy.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

မီးလွ်ံၾကားမွာ ျပည္သူ႔ရင္ခြင္ ခိုလံႈသူ ဗိုလ္ႀကီးစိုင္း၀င္းေက်ာ္

VOA | မၾကာခင္ကမွ အသစ္ခန္႔အပ္လိုက္တဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စစ္တိုင္းမႉးအသစ္ အမ်ားစုနဲ႔ ဗိုလ္သင္တန္း အပတ္စဥ္တူ ျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္(၂၄)က၊ ေက်ာင္းဆင္းခဲ့တဲ့၊ ရွစ္ေလးလံုးလူထုအံုၾကြမႈ အေရးေတာ္ပံုကာလမွာ ျပည္သူ႕ရင္ခြင္ခိုလံႈခဲ့သူ၊ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္းစိုင္း၀င္းေက်ာ္ရဲ႕ ေျပာစကားေတြကို၊ ဒီသီတင္းပတ္ “တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား” အပတ္စဥ္က႑မွာ၊ ဦးေရာ္နီညိမ္းက စီစဥ္တင္ ဆက္ထားပါတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဗိုလ္ႀကီးအေနနဲ႔က က်ေနာ္တို႔ “ရွစ္ေလးလံုး လူထုအံုႂကြမႈ အေရးေတာ္ပံုႀကီး” အတြင္းမွာ ဆႏၵျပျပည္သူေတြ ေက်ာင္းသားေတြကို ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းဖို႔အတြက္ အမွတ္ (၂၂)ေျချမန္တပ္မ လက္ေအာက္ခံ ခမရ(၂၀၈)က ရန္ကုန္မွာလာၿပီး တာ၀န္ယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ႀကီးလည္း တာ၀န္အရ ပါလာရၿပီးေတာ့မွ ဒီ ပစ္တာခတ္တာေတြအေပၚ ဗိုလ္ႀကီးက မွားယြင္းတဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုလို႔ ျမင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ရင္ခြင္ဘက္ကို ကူးေျပာင္းခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အထိ က်ေနာ္တို႔ သိရွိခဲ့ရၿပီးပါၿပီ။ အခုလိုမ်ဳိးကူးေျပာင္းတဲ့အခါမွာ ဗိုလ္ႀကီ းဘယ္လို အခက္အခဲရွိလဲ ခင္ဗ်။

ဗိုလ္ႀကီးစိုင္း၀င္းေက်ာ္။ ။ အဲဒီတုန္းက မဟာ၀ိဇယေစတီနားက အမွတ္(၁)ဆက္သြယ္ေရး တပ္ရင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ ေခတၱ အေျချပဳေနရပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက က်ေနာ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္တာက “ကက(ၾကည္း) အရံ အကူပစ္လက္နက္ႀကီးတပ္ခြဲ စိန္ေျပာင္းႀကီးတပ္စုမႉး” ေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္ ထမ္းေဆာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔က စစ္အာဏာသိမ္းဖို႔အတြက္ အသင့္ျပင္ ထားတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ေတြေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မသိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ထဲမွာ သတင္းေတြ ျဖန္႔ထားတာကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ေတာတြင္းက လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အ စည္းေတြလည္း စိမ့္၀င္ေနတာေတြ ရွိတယ္၊ အခ်ိန္မေရြး တိုက္ပြဲျဖစ္လာႏိုင္တယ္၊ လိုအပ္ရင္ မင္းတို႔ကို ရဟတ္ယဥ္ေတြဘာေတြနဲ႔ ေရြႊ႕ရလိမ့္မယ္ ဆိုတာမ်ဳိး အေသးစိတ္ေတြ သူတို႔ ညႊန္ၾကားထားတာ ရွိပါတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ဗိုလ္ႀကီး ခင္ဗ်၊ အဲဒီအခ်ိန္က ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရုတ္သိမ္းလိုက္ပါၿပီလား ခင္ဗ်၊ စက္တင္ဘာလထဲ ေရာက္သြားပါၿပီလား ခင္ဗ်။

ဗိုလ္ႀကီးစိုင္း၀င္းေက်ာ္။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရုတ္သိမ္းလိုက္ပါၿပီ။ ရုတ္သိမ္းၿပီးေတာ့မွ “ဦးတင္ေအာင္ဟိန္း ဦးေဆာင္တဲ့ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္”ဖြဲ႔ၿပီး စံုစမ္း စစ္ေဆးတာေတြ သူလို႔လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီကာလမွာကိုက အာဏာသိမ္းဖို႔အတြက္ ေနာက္ဆံုးမွာ တပ္မေတာ္ကို အဆင္သင့္ ျပင္ခိုင္းထားတာပါ။ အဲဒီ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ ေအာက္ေျခထိ က်ေနာ္တို႔ မသိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္နဲ႔ အနီးကပ္ေနတဲ့ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း တခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွိပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ က်ေနာ္ စကားေျပာၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း၊ သူတို႔က လက္ရွိအေျခအေနေတြကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔မ်ား လူထုနဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကား ဒီေလာက္ထိ ေ၀းကြာသြားၾကသလဲ၊ ဒီေလာက္ထိ နားလည္မႈလြဲသြားၾကသလဲေပါ့၊ ဘယ္အေျခ ေနထိ ေရာက္သြားသလဲ ဆိုတာ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီတုန္းက ဦးေအာင္ႀကီးထုတ္ေ၀တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထံသို႔ ေပးစာမ်ား၊ အဲဒါ ေတြက က်ေနာ္တို႔တပ္ထဲမွာ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ရုိက္ခတ္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီစာ တခ်ဳိ႕လည္း က်ေနာ္ဖတ္ရပါတယ္။ ဖတ္ရတဲ့ အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ သို႔ေလာသို႔ ေလာ အေတြးေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚလာပါတယ္ခင္ဗ်။ ေနာက္ဆံုးမွာ ဦးတင္ေအာင္ဟိန္းရဲ႕အစီရင္ခံစာ ထြက္လာၿပီးေတာ့၊ မဆလ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရက “ျပည္ သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ” က်င္းပမယ္ဆိုၿပီး ေၾကညာတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူထုရဲ႕ေႂကြးေၾကာ္သံက ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ မဆလအစိုးရျပဳတ္က်ေရးကို ဦးတည္တဲ့ ေတာင္း ဆိုမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။

(“ဦးတင္ေအာင္ဟိန္း ဦးေဆာင္တဲ့ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္” = ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္း ရွစ္ေလးလံုးလူထုအံုၾကြမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စနစ္တြင္ တပါတီစနစ္ ႏွင့္ ပါတီစံုစနစ္ ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ လူထုသေဘာထားဆႏၵကို စံုစမ္းေလ့လာသည့္ ေကာ္မရွင္ဖဲြ႔စည္းရန္၊ အာဏာရ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏ အေရး ေပၚပါတီညီလာခံ ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းတို႔မွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ထိုစဥ္က တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ဦးတင္ေအာင္ဟိန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ စံုစမ္း ေရးေကာ္မရွင္ကို၊ အာဏာရ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရက “ရွစ္ေလးလံုး လူထုအံုႂကြမႈ အေရးေတာ္ပံုႀကီး” အတြင္းမွာ ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။)

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ၾကားျဖတ္အစိုးရ ေတာင္းဆိုတဲ့ ကိစၥမ်ားလားခင္ဗ်။

ဗိုလ္ႀကီးစိုင္း၀င္းေက်ာ္။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ က်ေနာ္တို႔ မ်က္ေစ့ေရွ႕မွာ လမ္းေတြေပၚမွာ ကားေတြနဲ႔ လူထုေတြက လိုက္ပါသြားၿပီးေတာ့မွ နဖူးစည္းအနီေတြနဲ႔ “ဒီမိုက ေရစီ ရရင္ရ၊ မရရင္ခ်” ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြလည္း ၾကားရပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း ျမင္ရပါတယ္။ လူထုက ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒီမိုကေရစီတင္ မကပါဘူး၊ အဓိက ကေတာ့ မဆလ အစိုးရျပဳတ္က်ေရး၊ အစိုးရေျပာင္းလဲေရး၊ မဆလ အစိုးရ ဆင္းေပးဖို႔အတြက္ သူတို႔ အဓိက ေတာင္း ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ တပ္မေတာ္ အရာရွိအေနနဲ႔ ဗိုလ္ႀကီးကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အေျခအေနေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ တာ၀န္နဲ႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့အခ်ိန္ခါမွာ၊ ဗိုလ္ႀကီး ဘယ္လိုျမင္မိပါ သလဲ ခင္ဗ်၊ ဘယ္သူ႔ဘက္က မွန္တယ္၊ ဘယ္သူ႔ဘက္ က မွားတယ္လို႔။

ဗိုလ္ႀကီးစိုင္း၀င္းေက်ာ္။ ။ က်ေနာ္တို႔ မ်က္ေစ့ေရွ႕မွာပဲေလ၊ ဆႏၵျပတဲ့လူအုပ္ႀကီးေတြက အုပ္လုိက္အုပ္လုိက္ သူတို႔ ၿမိဳ႕တြင္းကိုခ်ီတက္သြားၾကတာ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔တယ္ေလ၊ ဒီ ေလာက္မ်ားျပားတဲ့လူေတြ ေထာင္နဲ႔ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့လူေတြ ရန္ကုန္လမ္းေပၚမွာ ေန႔တိုင္းေန႔စဥ္လိုလို စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပၾကတာကို ဘာျဖစ္လို႔မ်ား က်ေနာ္တို႔က ေသနတ္ေတြ အသင့္ကိုင္ၿပီးေတာ့မွ လူထုနဲ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ေနသလဲေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ သိတာကေတာ့ ရန္သူဆိုတာ ေတာထဲမွာတိုက္ရတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြပဲ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုမ်ိဳး ကိုယ့္ျပည္သူေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္လိုေနရာမ်ိဳးမွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႔လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္လည္း တခါမွ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူး။ တေနရာရာမွာေတာ့ အႀကီးက်ယ္မွား ေနၿပီဆိုတဲ့သံသယေတြ က်ေနာ္တို႔ ရွိပါတယ္။ သံသယေတြရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲမွာ စဥ္းစားမိတာကေတာ့ “မျဖစ္ေတာ့ဘူး” လို႔ က်ေနာ္ဒီဘ၀မွာေတာ့ မေပ်ာ္ပိုက္ေတာ့ဘူး ဆိုၿပီးေတာ့မွ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္ လူထုဘက္ကို ကူးေျပာင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ခင္ဗ်၊ ခုနက က်ေနာ္ေမးခဲ့တဲ့ ေမးခြန္းေလးပဲ ထပ္ၿပီးေမးပါရေစ ခင္ဗ်။ လူထုရဲ႕ရင္ခြင္ကို ကူးေျပာင္းတဲ့အခါမွာ ဗိုလ္ႀကီး ဘယ္လိုအခက္အခဲမ်ား ရွိပါ ေသးလဲ ခင္ဗ်၊ ဘယ္သူေတြနဲ႔ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့၊ ခုနက ေျပာသလို ယံုၾကည္မႈအပိုင္းေပါ့၊ အဲဒီအခ်ိန္က အရမ္းကို ျပင္းထန္ေနတယ္၊ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ မယံုၾကည္ႏိုင္တဲ့ အေနအ ထားမွာ ဒီအေျခအေနကို ဗိုလ္ႀကီး ဘယ္လိုမ်ား ေက်ာ္လႊားခဲ့ပါသလဲ ခင္ဗ်။

ဗိုလ္ႀကီးစိုင္း၀င္းေက်ာ္။ ။ မဟာ၀ိဇယေစတီကေန က်ေနာ္ထြက္လာတဲ့အခါ အဲဒီတစ္ညလံုး က်ေနာ္ စဥ္းစားပါတယ္။ အဲဒီမတိုင္ခင္လည္း က်ေနာ္ စဥ္းစားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး က်ေနာ္ သူတို႔ထုတ္ေပးထားတဲ့ ႀကီးၾကပ္ကန္႔သတ္ပစၥည္းေတြေပါ့၊ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ေတြကို စနစ္တက်သိမ္းဆည္းၿပီး က်ေနာ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ထားၿပီး ေတာ့မွ က်ေနာ္ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို လက္နက္ကိုင္ၿပီး ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ဖို႔ေတာ့ အဲဒီတုန္းကတည္းက ဆႏၵမရွိပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ ထြက္ လာတဲ့အခ်ိန္ မဟာ၀ိဇယေစတီနားမွာ ဆႏၵျပတဲ့ ကားတစ္စီးႏွစ္စီး ျဖတ္သြားတာရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ လက္ျပၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို က်ေနာ္ အကူအညီ ေတာင္းပါတယ္။ က်ေနာ္ေျပာတယ္၊ က်ေနာ့္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီ ပို႔ေပးပါလို႔ က်ေနာ္ေျပာတဲ့အခါ၊ သူတို႔က ျပည္သူ႔ရင္ခြင့္ ခို၀င္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့မွ လူထုက ၀မ္းပန္းတသာနဲ႔ က်ေနာ့္ကို ႀကိဳ ဆိုၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြေပါ့၊ အဲဒီတုန္းက ဆႏၵျပတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အုပ္စုရွိပါတယ္၊ main (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ - ပင္မေဆာင္)ထဲက ထြက္လာတာပါ။ အဲဒီကားက၊ သူတို႔ ဘယ္အဖြဲ႔စည္းလဲဆိုတာ က်ေနာ္ မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔က က်ေနာ့္ကို ကားေပၚတင္သြားၿပီးေတာ့မွ၊ အဲဒီအခါ က်ေနာ္ လူထုရဲ႕ေမတၱာကို စၿပီးခံစားရတာေပါ့ဗ်ာ။ အားလံုး က လူေတြမျမင္ေအာင္ ၀ိုင္းအုပ္ၿပီးေတာ့ ေခၚသြားတာပါ။ အဲဒီတုန္းက စစ္သားဆိုရင္ လူထုက အရမ္းကို နာၾကည္းေနတာပါ ခင္ဗ်၊ အထူးသျဖင့္ တပ္မ(၂၂) ဆိုရင္ ပို နာၾကည္းေန တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ့္ကို မျမင္ေအာင္ဖြက္သြားၿပီးေတာ့မွ၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း အမွတ္(၅၄)၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ၿခံထဲကို က်ေနာ့္ကို ပို႔ေပးပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ နဲ႔ က်ေနာ္ေတြ႔ပါတယ္။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ခင္ဗ်၊ အဲဒီေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗိုလ္ႀကီးကို ဘယ္လုိမ်ား အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသလဲ၊ ဗိုလ္ႀကီးကလည္း ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြ မ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါသလဲ ခင္ဗ်။

ဗိုလ္ႀကီးစိုင္း၀င္းေက်ာ္။ ။ က်ေနာ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စကားေျပာဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိုပဲ သူ လိုလား ပါတယ္ ခင္ဗ်၊ သူ႔အေနနဲ႔က တပ္မေတာ္ကို၊ တပ္မေတာ္ အဓိကေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့၊ မဆလ တပါတီအာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အ တြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အားလံုးအဆင္ေျပေျပ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္လို႔ အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ အားလံုးကလည္း စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ အေျပာင္းအ လဲက ညင္ညင္သာသာနဲ႔ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္၊ အားလံုးက ႏုိင္ငံသစ္တည္ေထာင္ဖို႔အတြက္ စိတ္တူကိုယ္တူနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ၾကပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကလည္း တပ္မေတာ္ထဲမွာ အမွန္တရားကိုလိုလားတဲ့ အင္အားစုေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ လူထုဘ၀ကို စာနာနားလည္တဲ့အင္အားစုေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လိုလားတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း က်ေနာ္ေျပာျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ဆႏၵျပဘို႔ထြက္လာတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ က်ေနာ္ ေတြ႔ခ်င္ပါတယ္လို႔ က်ေနာ္ ခြင့္ေတာင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ သရက္ေတာေက်ာင္းတိုက္ကို ပို႔ေပးပါတယ္ခင္ဗ်၊ သရက္ေတာေက်ာင္းတုိက္မွာ ေမွာ္ဘီကေန ထြက္လာတဲ့ ဆႏၵျပတဲ့ရဲေဘာ္ ေတြနဲ႔ က်ေနာ္ေတြ႔ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး တခ်ဳိ႕ေသာ အရာရွိ ႏွစ္ေယာက္သံုးေယာက္ေလာက္နဲ႔လည္း က်ေနာ္ ေတြ႔ပါတယ္။ အဲဒီ သရက္ေတာေက်ာင္းတုိက္မွာပဲ ေခတၱခဏ ေနၿပီး ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဗကသ (ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ)အကူအညီနဲ႔ လသာအထက(၂)မွာ က်ေနာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ခင္ဗ်၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ျဖစ္သြားတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းနဲ႔ ေနာက္ အဲဒီေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအေတြ႔အႀကံဳေတြလည္း ေနာက္လူေတြ သိ ရွိေအာင္ ေျပာျပေပးပါလား ခင္ဗ်။

ဗိုလ္ႀကီးစိုင္း၀င္းေက်ာ္။ ။ အဓိက က်ေနာ့္ကို အကူညီေပးတာကေတာ့ ကိုမိုးဟိန္း (ယခု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူ ရွစ္ေလးလံုးေက်ာင္းသားေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦး) ေပါ့ေနာ္၊ ကိုမိုးဟိန္းက ဗကသ ရိကၡာတာ၀န္ခံအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဆီလာၿပီးေတာ့ အစားအေသာက္ေတြ ေ၀ငွတာ ရွိပါတယ္။ သရက္ေတာေက်ာင္းတိုက္မွာ ကိုမိုးဟိန္း နဲ႔ေတြ႔ေတာ့ “အစ္ကိုႀကီး က်ေနာ္ ဘာအကူညီ ေပးရမလဲ” ေမးတဲ့အခါက်ေတာ့၊ က်ေနာ္က သူ႔ကိုေျပာတယ္၊ “ေအးကြာ၊ ငါတို႔ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ငါတို႔ရဲ႕ အျမင္ေတြကို လူထုကို တင္ျပခ်င္တယ္။ အဲဒါ မင္း စီစဥ္ေပးလို႔ ရမလား”ဆိုေတာ့၊ “ရပါတယ္ အစ္ကိုႀကီး”ဆိုၿပီး သူက က်ေနာ့္ကို စီစဥ္ေပးပါတယ္ ခင္ဗ်။ အဲဒီလို သူ စီစဥ္ေပးၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲက အထေျမာက္သြားတာပါ။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္ေလာက္မွာလည္း ကိုမိုးသီးဇြန္(ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ ထိုစဥ္က “ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသား မ်ားသမဂၢ”၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး) လာၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာတာေတြ ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ရတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္ တို႔အေနနဲ႔ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာ တပ္မေတာ္သားေတြဟာလည္း ျပည္သူလူထုနဲ႔ တသားတည္းပါပဲ၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို က်ေနာ္တို႔ မႀကိဳက္ပါ ဘူး၊ ဒီအာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေတြကိုလည္း က်ေနာ္တို႔တပ္မေတာ္သားေတြဟာ ျပည္သူနဲ႔အတူ မွ်ေ၀ၿပီးေတာ့မွ ခံစားရတာပါ။ ေအာက္ေျခအဆင့္ တပ္မေတာ္သား အရာရွိ အၾကပ္တပ္သားေတြအားလံုးကလည္း ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လိုလားတယ္။ မဆလ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ မလိုလားဘူး။ တပ္မေတာ္သား ေတြကို မဆပါတီထဲ မ၀င္မေနရ အတင္းအၾကပ္၀င္ခိုင္းၿပီးမွ အရံပါတီ၀င္ေတြ အေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တင္းျပည့္ပါတီ၀င္ေတြ အေနနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း စုစည္းၿပီး၊ ပါတီတည္ ေဆာက္ထားတာကို က်ေနာ္တို႔ မလိုလားဘူး။ ဗမာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းေစခ်င္တယ္။ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု ေသြးထြက္သံယို ျဖစ္ ၿပီးေတာ့မွ အသက္မ်ားစြာဆံုးရႈံးၿပီးေတာ့မွ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း သတ္တာျဖတ္တာေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့မွ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡေတြ ေျဖရွင္းရတာမ်ဳိးကို၊ က်ေနာ္တို႔ မလိုလားဘူး။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ကို ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမွာ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕လက္ကိုင္ထုတ္အေနနဲ႔ အသံုးခ်တာကို က်ေနာ္တို႔ လံုး၀လက္သင့္မခံႏိုင္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈေတြကို အျမန္ဆံုးနည္းလမ္း၊ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးပါ၊ တပ္မေတာ္သားအမ်ားစုကိုလည္း မဆလပါတီ၀င္အျဖစ္ကေန အျမန္ဆံုး ရုတ္ သိမ္းေပးပါဆိုၿပီးေတာ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ က်ေနာ္ အတိအလင္း ေတာင္းဆိုပါတယ္ခင္ဗ်။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာပဲ သိပ္မၾကာပါဘူး၊ မဆလပါတီက အစည္း ေ၀းလုပ္ၿပီးေတာ့မွ ဦးေအးကို (ျမန္မာ့ဆိုရွယ္ လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ျဖစ္ခဲ့သူ အၿငိမ္းစား ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးေအးကို)ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး တပ္မေတာ္သားေတြကို မဆလပါတီ၀င္အျဖစ္ကေနရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထြက္လာတာ ရွိပါတယ္ခင္ဗ်။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ခင္ဗ်။ ဗိုလ္ႀကီးအေနနဲ႔ အဲဒီလိုမ်ဳိး ေတြ႔ႀကံဳရတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ က်ေနာ္တို႔ အခု ျပန္ျမင္ၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့၊ တတိုင္းျပည္လံုး အုန္းအုန္းကၽြက္ကၽြက္နဲ႔ ဗိုလ္ ႀကီးတို႔လို ျပည္သူ႔ရင္ခြင္ ကူးေျပာင္းလာတဲ့ အရာရွိေတြတင္ မကဘူး၊ တပ္မေတာ္သားေတြလည္း ရွိတယ္။ ေနာက္တခါ ၀န္ထမ္းေတြ ေပါ့ေနာ္၊ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုေတာ့ မၾကာခင္ ေရာက္ေတာ့မွာပဲလို႔ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွ၊ာ ဗိုလ္ႀကီးက တပ္မေတာ္အရာရွိ အေတြ႔အႀကံဳရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ႀကီး ဘယ္လိုျမင္လဲခင္ဗ်၊ ဒီအေရးေတာ္ပံုႀကီးက ဆႏၵျပဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ၿပီးေတာ့ ရင္ထဲက ဆႏၵေတြ ထုတ္ေဖာ္ျပသရာကေန၊ ေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ျပဳတ္က်ေရးအထိကို ေအာင္ျမင္သြားႏိုင္တဲ့ အေျခေနရွိတယ္လို႔ ဗိုလ္ႀကီး အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ျမင္မိပါသလား၊ သို႔မဟုတ္ ဒီအတိုင္းကေတာ့ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူး၊ ဘာေတြလုပ္ဖို႔ လိုေသးတယ္ ဘယ္လိုဆက္သြားဖို႔ သင့္တယ္ စသည္ျဖင့္ ဗိုလ္ႀကီး ျမင္ ခဲ့တာေတြ ရွိပါသလား ခင္ဗ်။

ဗိုလ္ႀကီးစိုင္း၀င္းေက်ာ္။ ။ ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်၊ က်ေနာ္လည္း က်ေနာ့္လံုၿခံဳေရးအတြက္ေပါ့ေနာ္၊ ေက်ာင္းသားေတြအကူအညီနဲ႔ ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ က်ေနာ္ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးေတာ့ ေနထုိင္ ရတာေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္လာပါတယ္ခင္ဗ်။ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘယ္သူကမွ က်ေနာ္တို႔ လံုၿခံဳေရးကို တာ၀န္ယူႏိုင္တဲ့ အေျခ အေန မရွိပါဘူး၊ အဲဒီလုိပဲ ေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားစုကပဲ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးလို႔ ျပည္သူလူထုေတြၾကား၊ ရပ္ကြက္ေတြၾကားထဲမွာပဲ၊ ေနထိုင္ပုန္းေအာင္းၿပီးတာ့ ျဖတ္သန္းရတဲ့ ကာ လေတြ ရွိပါ တယ္။ အဲဒီတုန္းက က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့ အဲဒီ အာဏာမသိမ္းခင္ကာလ၊ အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းအထိလည္း လူထုရဲ႕စိတ္ဓာတ္က တက္ႂကြမႈ တစံုတရာ ရွိပါ တယ္ ခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ “ ၁၉၈၈ လူထု အေရးေတာ္ပံုႀကီး”ဟာ အမ်ဳိးသားေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈႀကီးပါ။ အမ်ိဳးသားေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈႀကီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူထုအားလံုးက လည္း အေျပာင္းအလဲကို လိုလားပါတယ္ ခင္ဗ်။ ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း အမ်ားႀကီး ထြက္လာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၊ အဘဦးတင္ဦးတို႔၊ အဘ ဦးႏုတို႔ ၊ ဦးေအာင္ ႀကီး တို႔ကအစ အကုန္လံုး ထြက္လာပါတယ္။ ထြက္လာတဲ့အခါ က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့၊ အဲဒီအခ်ိန္ကသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို တိတိလင္းလင္း တာ၀န္ယူႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ ေယာက္ကသာ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ Do or Die ေပါ့ေနာ္၊ စစ္စကားအရေျပာမယ္ဆိုရင္ “ေသမလားရွင္မလား”ဆိုတဲ့ ျပႆနာမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေတာ့မွ၊ အာဏာသိမ္းဖို႔ အစီစဥ္တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ႀကံေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဖြဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း ရွိမယ္ဆိုရင္၊ က်ေနာ္ထင္ တယ္၊ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းက အခ်ိန္တုိတိုအတြင္းမွာ အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိပါတယ္၊ ဒီေလာက္ထိ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့မွ ျဖစ္လာစရာ အေနအထား မ်ဳိးမရွိဘူးလို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္ ခင္ဗ်။

ဦးေရာ္နီညိမ္း။ ။ ေသာတရွင္မ်ား ခင္ဗ်ာ၊ “ရွစ္ေလးလံုး လူထုအံုႂကြမႈ အေရးေတာ္ပံုႀကီး” ကာလမွာ လူထုကိုၿဖိဳခြင္းဖို႔ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ ေျချမန္တပ္မ(၂၂)၊ ခမရ (၂၀၈) က တပ္ခြဲမႉးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ႀကီးစိုင္း၀င္းေက်ာ္ရဲ႕ ရွစ္ေလးလံုး အလြန္ကာလမွာ သူျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဘ၀အထိ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေနာက္သီတင္းပတ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂) ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ မနက္၊ “တပ္မႉးတပ္သား ေျပာစကား” အပတ္စဥ္က႑မွာ ဆက္ၿပီး တင္ဆက္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္ ခင္ဗ်ာ။ ေစာင့္ေမွ်ာ္ နားဆင္ၾကပါ။ က်ေနာ္ ေရာ္နီညိမ္းပါ။

နားဆင္ရန္
Photobucket

source by : http://www.voanews.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Monday, September 27, 2010

အရွင္ပညာစာရ လြတ္ေျမာက္ေရး တျပည္နယ္လံုး အတုိင္းတာျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ား လက္မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုမည္

Photo by: Rammawaddy.blogspot

ေမာင္ေအး
| စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္ မတရား ဖမ္းဆီး လူ၀တ္လဲခံရျပီး တရား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ဆရာေတာ္ အရွင္ ပညာစာရ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တခုလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ သံဃာေတာ္မ်ား စုေပါင္း လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

ဦးေဆာင္ရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ရဟန္းေတာ္ တပါးက “ အခု အစီအစဥ္ကို စာသင္သား ရဟန္းေတာ္ ေတြက ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ ပညာစာရမွာ အျပစ္မရွိတဲ့ အတြက္ တရား ဥပေဒအတိုင္း ျဖစ္ေစလိုတဲ့ အတြက္ ခုလို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈကို ယခုအခါ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ စစ္ေတြ၊ ရမ္းျဗဲ၊ မာန္ေအာင္၊ ပု႑ားကြ်န္းႏွင့္ မင္းျပား ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စတင္ ျပဳလုပ္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သူကေျပာသည္။

“ဦးဇင္းတို႕အခု လက္မွတ္ေတြ ေကာက္ခံေနတယ္။ နယ္ခံ ကိုယ္ေတာ္ေတြက ျမိဳ႕နယ္ အလိုုက္ ေကာက္ခံေနတာ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ဆရာေတာ္ၾကီးေတြလည္း ပါ၀င္လာပါတယ္။ အခုေတာ့ ၂၀၀ ေလာက္ပဲ ရေသးတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ ရမယ္ဆိုတာေတာ့ အတိအက်မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ မၾကာမွီ တင္ျဖစ္ဖို႔ ဦးဇင္းထင္တယ္။”

ယခုကဲ့သို႔ သံဃာေတာ္မ်ား တစ္ျပည္နယ္လံုးအတိုင္းတာျဖင့္ ေတာင္ဆိုရန္ စီစဥ္လာရျခင္းမွာ စစ္ေတြျမိဳ႕မွ တကာ ၊ တကာမမ်ား၏ တိုက္တြန္းမႈေၾကာင္း ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါ ရဟန္း ေတာ္မွ ဆက္ေျပာသည္။

“ဒီလိုျဖစ္လာဖုိ႔ အဓိကအားေပးတာက ဒီက တကာ၊ တကာမေတြ အားေပးမႈေၾကာင့္ပါပဲ။ ဦးဇင္း တို႔ ဆြမ္းခံၾကြရင္ တကာ၊ တကာမေတြက ေျပာတယ္။ ဦးဇင္းတို႔ ေတာင္းဆိုလို႔ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္ လွန္ေရးတုန္းကလည္း ေရလွဴလို႔ အဖမ္းခံရတဲ့ ကေလးႏွစ္ဦး လြတ္လာတယ္။ ဒီကိစၥမွာ လည္း ဦးဇင္းတို႔ စုေပါင္း ေတာင္းဆိုရင္ လြတ္ႏိုင္တယ္။ ဦးဇင္းတို႔ လုပ္သင့္တယ္ေပါ့။ ဒီလိုတကာေတြ တိုက္တြန္းလာေတာ့ ဦးဇင္းတုိ႔လည္း အမွန္တရားအတြက္ လုပ္သင့္တယ္ ထင္ပီး ခုလို စီစဥ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ဆရာေတာ္ ပညာစာရမွာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရဟန္းေတာ္ တပါးျဖစ္သည့္ အျပင္ မိဘမဲ့ လူမမယ္ ကေလးမ်ား အက်ိဳးကို ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္၍ သက္ညွာေသာအားျဖင့္ လြတ္ေပးရန္ အေနာက္ပိုင္တိုင္းမွဴးကို ေမတၱာရပ္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

စက္တဘၤာလ ၇ ရက္ေန႔ကလည္း ဆရာေတာ္ပညာစာရအား တရားမွ်တစြာ စစ္ေဆးရန္ စစ္ေတြ ပု႑ားကြ်န္း မင္းျပားျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဆရာေတာ္ ၁၅ ပါးက အေနာက္ပိုင္း တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စိုးသိန္းထံ စာေရး ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ေသာ္လည္း တစံုတရာ ျပန္ၾကားမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအၾကိမ္တြင္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ တစံုတရာတုန္႔ျပန္မႈ မရွိပါက သံဃာေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ ဆရာေတာ္ လြတ္ေျမာက္ေရး ဆက္လက ္ၾကိဳးပမ္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူေျပာသည္။

ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာစာရကိုု ေန႕စဥ္ဆက္တိုက္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးေနျပီး ဆရာေတာ္ဘက္မွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ ေရွ႕ေနႏွစ္ဦးကိုလည္း တနလၤာေန႔က ေရွ႕ေနပါ၀ါ ရုတ္သိမ္း လိုက္သည့္အတြက္ ေရွ႕ေန ေဒၚေအးႏုစိန္ တဦးသာ လိုက္ပါေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

source by : http://www.narinjara.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ဆန္ဇူးသို႔ တမ္းခ်င္း

Sun Tzu Poem by Khin Ma Ma Myo

source by : http://khinmamamyo.blogspot.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

၂၂ ႏွစ္ၾကာ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ NLD အဖြဲ႔၀င္ေတြ ႀကံ့ႀကံ့ခံမႈ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ

VOA |

NLD တည္ေထာင္ျခင္း ၂၂ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္။
NLD တည္ေထာင္ျခင္း ၂၂ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္။ စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၀။ ဓာတ္ပံု ASSOCIATED PRESS

NLD အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ကေန ဖ်က္သိမ္းျခင္း ခံထားရေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးအတြက္ ဆက္လက္ ရပ္တည္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း NLD ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ေျပာဆုိလိုက္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ၂၂ ႏွစ္ေျမာက္ NLD အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားမွာ အခုလို ေျပာဆိုသြားတာပါ။ အျပည့္အစံုကို မနႏၵာခ်မ္းက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ဒီကေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ဟာ NLD အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့တာ ၂၂ ႏွစ္ ျပည့္တဲ့ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၂ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမွာ ပါတီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က NLD ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ကေန တရား၀င္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသြားတဲ့ေနာက္ပိုင္း NLD ဘယ္လိုရပ္တည္မလဲ ဆိုတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ဦးတင္ဦးက အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“ထူးထူးျခားျခား ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ အခ်ိန္ေပါ့ေလ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဘယ္လိုရပ္တည္ရမလဲ ဆိုတဲ့ကိစၥ၊ လူထုၾကားထဲမွာ ဘယ္လိုရပ္တည္မယ္ ဆိုတဲ့ကိစၥ၊ ျပည့္ျပည့္စုံစုံပဲ ရွင္းလင္းၾကပါတယ္။

“အဓိပၸာယ္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပတ္သက္တာ ရွိတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔က မပ်က္စီးဘူး၊ ေနာက္တခုက က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႕ဟာ အခုရွိေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း အားလုံးကို ပိုမိုၿပီးေတာ့ က်စ္လ်စ္ေအာင္ စုစည္းၿပီးေတာ့ ရွိတဲ့အင္အားစုကို ခုိင္ခုိင္ၿမဲၿမဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ကိစၥ၊ ၿပီးေတာ့ တုိးပြားလာေအာင္လည္း လုပ္ဖုိ႔ကိစၥ၊ တုိးပြားလာရင္လည္း အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ မဖြဲ႕ဘဲနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ၀ုိင္း၀န္းၿပီးေတာ့ အခုေနအခါမွာ ခိုင္ၿမဲတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တုိးတက္ၿပီး ျဖစ္လာေအာင္။

“ၿပီးေတာ့ ကင္းကြာသြားတဲ့ အဖြဲ႕၀င္ေတြရယ္ လုိက္လံညိႇႏႈိင္းၿပီးေနာက္ ဒီေန႔အခါမွာ ျပန္လည္ စုစည္းၿပီးေတာ့ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ရပ္တည္ဖို႔ ဆုိတဲ့ကိစၥ၊ အဲဒါပါပဲ။”

ဒီအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးရဲ႕ ေနအိမ္မွာ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လူအင္အား ၃၀၀ နီးပါးေလာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အသီးသီးက NLD အဖြဲ႕၀င္ေတြလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း NLD ပါတီအေနနဲ႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနေတြကို ဂုဏ္ျပဳေရးစပ္ထားတဲ့ ကဗ်ာ ၃ ပုဒ္ကိုလည္း NLD အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ တဦးလည္းျဖစ္၊ ၀ါရင့္ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္၊ ဖ်ာပံု နီလံုဦးနဲ႔ မံုရြာေအာင္ရွင္တို႔က ရြတ္ဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီအခမ္းအနားကို ႏုိင္ငံျခား သံတမန္ေတြနဲ႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ဖိတ္ၾကားျခင္းေတာ့ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ဒီႏွစ္မွာ ထူးထူးျခားျခား အခါတုိင္းႏွစ္ေတြနဲ႔ မတူဘဲ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က လံုၿခံဳေရး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်တာမ်ဳိး၊ တခ်ိန္လံုး ေစာင့္ၾကည့္တာမ်ဳိးေတြ သိပ္မရွိေတာ့ဘူးလို႔လည္း ဦးတင္ဦးက အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“အျပင္ဘက္ ခပ္လွမ္းလွမ္းကေန ဓာတ္ပုံ႐ုိက္တာတုိ႔ ဘာတုိ႔ေတာ့ လုပ္ပါတယ္၊ Movie ႐ိုက္တာေလးေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ထူးထူးဆန္းဆန္း မဟုတ္ပါဘူး၊ လုပ္ေနက်၊ ၾကာၿပီပဲ။ သုိ႔ေသာ္ အခုအခါမွာ အရင္လုပ္တာနဲ႔ စာရင္ နည္းတယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အရင္တုန္းက ဒီလိုပြဲမ်ဳိးဆိုရင္ သိပ္သိပ္သည္းသည္းကို အေစာင့္ေတြခ်၊ ဘာေတြခ်၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အရံအတားေတြနဲ႔ အဲဒီလို မ်ားတယ္။ အခုဟာက အဲဒီလိုကို မရွိဘူးဗ်။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေရွ႕မွာလည္း အရင္တုန္းက ရွိတဲ့လူေတြလည္း မရွိဘူးဗ်။”

NLD ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအျပတ္အသတ္နဲ႔ အႏုိင္ရရွိခဲ့တဲ့ NLD ပါတီဟာ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ္လို႔ စစ္အစိုးရက ေၾကညာထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တဲ့ပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ကေန NLD ပါတီကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ကေန တရား၀င္ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္ NLD ပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ႏိုဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာလည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္တယ္ဆိုတဲ့ စြဲခ်က္နဲ႔ ဖမ္းဆီးခံထားရၿပီး ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္က်မွ လြတ္ရက္ေစ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


နားဆင္ရန္
Photobucket

source by : http://www.voanews.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

လာဘ္စားမႈအေပါင္း သရဖူေဆာင္းေတာ့သည္

ေနမင္းသူရ(တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းတဦး) | ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕အထက္နားက ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ေရႊတူးေဖာ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ဇြန္လ (၂၆) ရက္ေန႔မွာ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တပ္ေတြ တိုက္႐ိုက္၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ပါတယ္။ ဗန္းေမာ္အေျခစိုက္ စကခ (၂၁) ရဲ႕ ေရႊလုပ္ကြက္ေတြရွိတဲ့ ပိုင္နက္ဧရိယာအတြင္း လုပ္ငန္းရွင္ ေရႊေဖာင္သမား (၂၀) ေက်ာ္ေလာက္ (စကခ) ရန္ပံုေငြအတြက္ ေရႊေဖာင္တစင္း ေငြက်ပ္ (၁၀) သိန္းစီ ေပးေဆာင္ၿပီး လုပ္ငန္းၿပီးဆံုးခဲ့ရင္ ရွာေဖြရသမွ် ေရႊသံုးပံုတပံုကိုလည္း စကခ (ဗန္းေမာ္) ထံ ေပးရမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာတူခ်က္မ်ားနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကတာပါ။ မ္ိမိလက္ေအာက္တပ္ေတြ အခုလုိ ရန္ပံုေငြရွာတာကုိ အထက္ဌာန (မပခ) တုိင္းမႉးက လံုး၀သေဘာမတူပါဘူး။ တုိင္းမႉးကေပးတဲ့ တားဆီးမိန္႔အတုိင္း လက္ေအာက္ (စကခ) မႉးက မလုိက္နာခဲ့ၾကလို႔လည္း တုိင္းကတပ္ေတြ လႊတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့ရတဲ့အေျခထိ ဆုိက္သြားခဲ့ပါတယ္။ စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္း အထက္နဲ႔ေအာက္ အဆင္မေျပ ဖမ္းဆီးၾကမႈေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္အျဖစ္ လုိင္းေၾကးေပးၿပီး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ ဘ၀ပ်က္ကုန္ၾကပါတယ္။

ဒီလုိျဖစ္ရပ္မ်ဳိးဟာ တျပည္လံုးရွိ နအဖတပ္မေတာ္အတြင္း ထိပ္သီးေတြၾကား အခ်င္းခ်င္း အေ၀မတည့္ မေျပလည္မႈမ်ားစြာအထဲက ျပယုဂ္တခုမွ်ပါ။ လုပ္ကြက္နဲ႔ ခြင္ေကာင္းၿပီး ၾကားေပါက္ရလမ္းရွိတဲ့ ေနရာေတြကို တာ၀န္ယူထားတဲ့ ေဒသစစ္ဆင္ေရး/ကြပ္ကဲေရးဌာနခ်ဳပ္ (ဒကစ)၊ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (စကခ)၊ စစ္ဗ်ဴဟာ/နည္းဗ်ဴဟာေခၚ ဗ်ဴဟာမ်ားနဲ႔ တပ္မေတြက ေအာက္ေျခ ဗုိလ္မႉးႀကီးအဆင့္မွသည္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအဆင့္ထိ ရွိသူေတြဟာ အထက္ကို နားလည္မႈယူ ခြဲတမ္းေပး ပူေဇာ္ပသၾကၿပီးမွသာ ဒီလုိအႀကံအဖန္ရွာခြင့္ (သုိ႔) လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြရၾကတာမုိ႔ မဆန္းလွပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးရယူထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္နယ္ေျမရွိ နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မ်ား၊ ယခင္ ခုတ္လွဲျခင္းမျပဳေသးတဲ့ အပ်ဳိစင္ သစ္ေတာမ်ား၊ ေရႊ၊ သတၱဳသိုက္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ေမွာ္မ်ား … စတဲ့ သဘာ၀သယံဇာတ ေပါမ်ားတဲ့ ေဒသေတြမွာ တာ၀န္က်သူ တပ္မ၊ စကခ၊ ဒကစ၊ ဗ်ဴဟာမႉးတိုင္းဟာ နအဖေခတ္ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးကာလတေလွ်ာက္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) လံုးလံုး ၀င္ေငြေတြ ေကာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။

အမိန္႔ကုိ တေသြမတိမ္း လုိက္နာတတ္္ဖုိ႔အျပင္ အထက္လူႀကီးေတြကို မေမ့မေလ်ာ့ ေက်းဇူးသိတတ္ဖို႔၊ နည္းလမ္းက်က် ကန္ေတာ့တတ္ဖို႔ကလည္း နအဖတုိ႔ေခတ္မွာ သိပ္ကိုအေရးႀကီးတဲ့ ရာထူးတက္လမ္းတခုပါပဲ။ ကိုယ္လိုင္း၀င္တာမွန္ပါမွ လုိင္းလည္း၀င္တတ္ပါမွ အဆင္ေျပၾကပါလိမ့္မယ္။ အသားလြတ္ႀကီး သြားကန္ေတာ့႐ံုနဲ႔ ဘယ္လုိမွ ကိစၥမၿပီးေျမာက္တတ္ပါဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီကိစၥေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္မ်ားရဲ႕ လုိင္း (မီးဖုိေခ်ာင္ ကက္ဘိနက္) ကတဆင့္ လုပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခားအျဖစ္ မဆလ ဦးေန၀င္းေခတ္မွာ တုိင္းမႉးကေတာ္ေတြဟာ မီးဖုိေခ်ာင္ကေန လာဘ္လာဘေတြ ၀င္လာမွာကို သိပ္ေၾကာက္ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီေခတ္က ရာထူးမျပဳတ္ခ်င္ရင္ အိမ္မေဆာက္နဲ႔၊ မျဖစ္စေလာက္ တံစုိးလက္ေဆာင္ေလးေတာင္ မယူမိၾကေစနဲ႔လုိ႔ တပ္ထဲမွာ ဆို႐ုိးရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ေလာ္စစ္ဟန္ လက္ေဆာင္ေပးတဲ့ နာရီကို ယူမိလုိ႔ ျပဳတ္္သြားတဲ့ ဗုိလ္မႉးႀကီး၊ သက္သာဆုိင္က အိမ္႐ုိက္သံေတြ ထုတ္ယူမိလို႔ အျဖဳတ္ခံလုိက္ရတဲ့ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ … စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္္မ်ိဳးေတြလည္း ရွိခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ ဦးေန၀င္းက ျဖဳတ္ခ်င္တဲ့သူေတြကို ဖယ္ရွားဖို႔ အေၾကာင္းျပလို႔ရေအာင္ အဲဒီလုိ အေသးအဖြဲကိစၥေလးေတြကို ေထာက္လွမ္းေရးက အၿမဲတမ္း လုိက္စံုစမ္းၿပီး မွတ္တမ္းတင္ေပးတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ေပးခဲ့ရပါတယ္။

အထက္လူႀကီးအျပင္ သူ႔နံေဘးရွိ ကိုယ္နဲ႔အဆင့္တူ ဂ်ီ၀မ္း (G 1) ေခၚ စစ္ဦးစီး ပထမတန္း၊ ဂ်ီတူး (G 2) ေခၚ စစ္ဦးစီး ဒုတိယတန္းအရာရွိ လုပ္သူေတြကိုလည္း ၾကည့္ေပါင္းသင္းတတ္ဖုိ႔လည္း လုိပါေသးတယ္။ ကိုယ့္အထက္အဆင့္က ဒကစ၊ စကခ၊ တပ္မမႉးေတြနဲ႔ ခြင္မိၿပီး အဆင္ေျပေနရင္ေတာင္ သူတို႔အနားကပ္ေနတဲ့ ဂ်ီ၀မ္း၊ ဂ်ီတူးေတြက မၾကည္ရင္ မၾကည္သလို ပညာျပလို႔ ေခ်ာက္တြန္းခံရလို႔ အဆင္မေျပျဖစ္ရတာေတြလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါေသးတယ္။ ႀကံဳခဲ့တာေလးတခု ေျပာရရင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တုန္းက လက္ေအာက္ခံစစ္ဗ်ဴဟာနဲ႔ စစ္ဗ်ဴဟာအေျခခ်ေတြဆီကေနၿပီး ကယားျပည္နယ္ရွိ ေဒသစစ္ဆင္ေရးနဲ႔ ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္္ (ဒကစ လြိဳင္ေကာ္) မႉးက လွမ္းၿပီး ေခါင္းပံုျဖတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ (ဒကစ) ကုိ လုိင္းေၾကးမသြင္းရင္ သူ႔နံေဘးက အရာရွိေတြျဖစ္တဲ့ ဂ်ီ၀မ္း၊ ဂ်ီတူးေတြနဲ႔ ဆက္ဆံမႈ အဆင္မေခ်ာရင္ ေအာက္က တက္လာတဲ့ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခုိကားေတြ၊ ခုိးတင္လာတဲ့ သစ္ေတြနဲ႔ ေမာ္ခ်ီးဘက္က တရားမ၀င္ သယ္လာတဲ့ ခဲသတၱဳေတြကို လြိဳင္ေကာ္က ဆီးၿပီး ဖမ္းေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အထက္နဲ႔ေအာက္အၾကား ဆက္ဆံေရး မေျပလည္ေသးရင္ ကုန္သည္ေတြကုိ လမ္းမွာပဲ ပုန္းေနၾကဖို႔၊ တရားမ၀င္ ခုိးသြင္းလာတဲ့ ပစၥည္းေတြြကို ေတာထဲ ေခတၱဖြက္ထားဖို႔ ဗ်ဴဟာမႉးမ်ားက ႀကိဳတင္သတိေပး ေရွာင္ခိုင္းေလ့ရွိပါတယ္။

ဒါေတာင္မွ နယ္ေျမလႈပ္ရွားတပ္ေတြကို ဒီသတင္းခ်ေပးၿပီး ဖြက္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ေတာနင္းၿပီး ရွာၾကဖုိ႔ လြိဳင္ေကာ္ ဒကစမႉးက ထပ္ကြန္႔ လုပ္ခိုင္း တတ္တာမ်ဳိးလည္း ရွိပါေသးတယ္။ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပ္တြင္း အထက္နဲ႔ေအာက္ လူႀကီးခ်င္း စည္းလံုးမႈ ျပိဳကြဲေနတာမို႔လည္း လက္ေအာက္ တပ္ရင္းမႉးေတြကပါ ကလန္ကဆန္ လုိက္လုပ္ ကုန္တာကိုလည္း ေတြ႔ရပါေသးတယ္။ တက္လာသမွ် ၀စ္ေသာက္ေခၚ ေမွာင္ခုိသြင္းတဲ့ ကားေတြကို ဒကစ လြိဳင္ေကာ္ကေန ဆီးၿပီး ဖမ္းေနခ်ိန္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကိစၥ သြားတင္ျပဖို႔အတြက္ ၀စ္ေသာက္ကားသာမက လြိဳင္ေကာ္ (ဒကစ) ရဲ႕ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ခံထားရသူ ၿငိမ္းအဖြဲ႔၀င္ ဒ႐ုိင္ဘာကိုေခၚ ကားေမာင္းခုိင္းၿပီး ဖားေဆာင္း ခလရ (၁၃၅) တပ္ရင္းမႉး ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီး ေအာင္ေအာင္တုိး တေယာက္ ဒကစ လြိဳင္ေကာ္ကို ဘုကန္႔လန္႔တုိက္ၿပီး တက္သြားခဲ့တာမ်ဳိးလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒကစ လြိဳင္ေကာ္လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမႉးမ်ားအနက္ ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီး ေအာင္ေအာင္တုိးတေယာက္သာ သံမဏိသက္ရွည္ တပ္ရင္းမႉးႀကီးအျဖစ္ (၁၀) ႏွစ္ေက်ာ္မွ် ေခ်ာင္ထုိးထားျခင္း ခံခဲ့ရပါေတာ့တယ္။ ေဘာ္လခဲ ဗ်ဴဟာမႉးနဲ႔ လြိဳင္ေကာ္ ဒကစမႉးတုိ႔အၾကားက အဆင္မေျပမႈမ်ားကို တပ္တြင္းက ဆက္သြယ္ေရးစက္ကိုင္တဲ့ တပ္ရင္းမႉးတုိင္း၊ စက္သမားတုိင္း သိထားၾကသလုိ ဖမ္းဆီးမယ့္ သတင္းေတြကိုလည္း ဗ်ဴဟာမႉးေတြထံ (ဒကစ လြိဳင္ေကာ္) စက္သမားေတြကႀကိဳၿပီး သတင္းေပးထားႏွင့္တတ္ၾကပါတယ္။ ကုန္သည္ေတြက ဗ်ဴဟာမႉး (အဘေလး) အတြက္ တပံုး (တသိန္း) ဆုိရင္ သတင္းေပးသူ စက္သမားမ်ားအတြက္ တျပား (တေသာင္း) ႏႈန္းေလာက္္ ခြဲတမ္းေပးတတ္ၾကရပါတယ္။

အခု မုိးမိတ္ စကခမႉး ျဖစ္ရပံုကလည္း သူ႔အထက္က တုိင္းမႉးရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အက်ဳိးစီးပြားေတြနဲ႔ သြားၿငိေနလုိ႔ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပႆနာတခုပါ။ ကိုယ္လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ အထက္လူႀကီးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္းေတြ၊ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ေတြ၊ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္း စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြ၊ လုပ္ငန္းခ်င္းတူေတြ လာၿပီး လုိင္း၀င္ပူးေနတာမရွိ၊ ခြင္မညိႇ၊ ရွင္းသန္႔ေနပါမွ အလုပ္ျဖစ္ အဆင္ေခ်ာတတ္ပါတယ္။

ယခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔တုိ႔လုိ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ေခတ္ေကာင္းစဥ္တုန္းက နအဖထိပ္သီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္နဲ႔ သားသမီးမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားလုပ္ငန္းေတြကို သူတို႔က ၾကား၀င္ အက်ဳိးေဆာင္ေပးတတ္တာမုိ႔ လုိင္းပူးၿပီး ျပႆနာတက္တာမ်ဳိးမရွိခဲ့ပါဘူး။ နအဖထိပ္သီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ေရာ ၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ စီးပြားေရးသမားမ်ားသာမက လက္ေအာက္ ဗ်ဴဟာ၊ တပ္မမႉးေတြအျပင္ နယ္ခံတပ္ရင္းမႉးေတြပါမက်န္ အားလံုး အဆင္ေျပသြားေအာင္ ေထာက္လွမ္းေရးတို႔က ထိန္းညိႇၿပီး စီစဥ္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။

အခုရွိေနတဲ့ စစ္ဖက္ေရးရာလုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔ (စရဖ) မ်ားကေတာ့ ဒီကိစၥမ်ဳိးေတြမဆုိထားနဲ႔၊ တပ္ရင္းမႉးအဆင့္ရွိသူရဲ႕ အနားကိုေတာင္ ကပ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အာဏာမရွိၾကပါဘူး။ ၾကား၀င္ထိန္းညိႇေပးမယ့္သူေတြ မရွိၾကေတာ့လို႔လည္း အခုလုိမ်ဳိးျပႆနာေတြနဲ႔ ထိပ္တုိက္လာတုိးၿပီး တိုင္း၊ တပ္မ၊ ဒကစ၊ ဗ်ဴဟာ၊ ဂ်ီ၀မ္း၊ ဂ်ီတူးမ်ားအႀကားမွာ ျပႆနာေတြ တသီႀကီး တက္ကုန္ၾကရတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ) တုန္းကလည္း ဗန္းေမာ္ခ႐ုိင္အတြင္း သစ္ကြက္မ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္က တုိက္႐ုိက္ တပ္ေတြလႊတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြလည္း သီးျခားရွိျပန္ပါေသးတယ္။

ေအာက္ေျခ ဒကစနဲ႔ ဗ်ဴဟာေတြကို ဒီလိုႏွိပ္ကြပ္ေနေပမယ့္ တိုင္းမႉးေတြနဲ႔ နီးစပ္သူ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကိုယ္တုိင္ လက္ေအာက္ ဒကစ၊ စကခ ၊ ဗ်ဴဟာ၊ စစ္ဗ်ဴဟာ အေျခခ်၊ တပ္မအဆင့္ေတြကို ေက်ာ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ကြက္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္႐ုိးတေလွ်ာက္က ေရႊေဖာင္ေတြကို ဦးေတဇပိုင္ ထူးကုမၼဏီက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ေရႊရွာလုိတဲ့ စက္ေလွတုိင္း အခြန္အျဖစ္ ေငြနဲ႔ တူးေဖာ္ရတဲ့ ေရႊ (၃) က်ပ္သားစီ အခြန္ေပးေဆာင္ၾကရပါတယ္။ အထက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား အားကိုးနဲ႔ မူလကန္ထ႐ိုက္ရထားသူ ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္းေတြဆီကေန ဦးေတဇရဲ႕ ကုမၸဏီက အတင္း၀င္ၿပီး အခြန္ေကာက္စားတာပါ။ စစ္ကိုင္းတုိင္း မံုရြာေဒသ၊ ဆြဲလြဲ ေရႊေမွာ္တခုထဲမွာကို စက္ေလွအစီးေပါင္း (၇၀၀) ေက်ာ္ရွိတာမုိ႔ ဦးေတဇရမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ကို မွန္းဆလုိ႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဦးေတဇဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊနဲ႔ နီးစပ္သူတေယာက္ျဖစ္ၿပီး ဒီလုပ္ငန္းခြင္ရွိ သူ႔ကုမၸဏီထဲမွာလည္း နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား အစုရွယ္ယာ၀င္ထားၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္္။

မေကြးတုိ္င္း ေႏွာပင္ေရနံေမွာ္ထဲက ကိစၥကလည္း ဒီလုိအလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးပါပဲ။ မေကြးတုိင္းမႉးရဲ႕အစ္မ ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ေကာင္းေဇာ္ဟိန္း ေရနံကုမၸဏီက ဆႏၵျပလုပ္သားေတြကို စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး တျခားလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဖမ္းဆီးတာမ်ဳိးေတြကို လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရႊေၾကာအသစ္ေတြ ထြက္ရွိေနတဲ့ ပဲခူးတုိင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရႊလုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ကုမၸဏီႀကီး (၇) ခု ရွိတဲ့အနက္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ျပည့္စံု မိသားစုပိုင္ ေအးျမျပည့္စံုကုမၸဏီ အပါအ၀င္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္နဲ႔ နီးစပ္သူ DKBA လို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ပိုင္ ကုမၸဏီေတြကပဲ လက္၀ါးႀကီးအုပ္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးတုိင္းမႉးေတြ ကိုယ္တိုင္ၿငိမ္းအဖြဲ႔တခ်ဳိ႕နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေနၾကတဲ့ တရားမ၀င္ ကားေမွာင္ခိုတင္သြင္းမႈေတြ အပါအ၀င္ ေက်ာက္လုပ္ကြက္၊ သစ္လုပ္ကြက္၊ ေရႊေမွာ္ စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိ ေအာက္ေျခဗ်ဴဟာ၊ ဒကစ၊ စကခမ်ားအေနနဲ႔ လာဘ္ယူဖုိ႔ရာမေျပာနဲ႔ စစ္ေဆးခြင့္ေတာင္ လံုး၀မရွိပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး တုိင္းမႉးခြင့္ျပဳေပးခံရတဲ့ စီးပြားေရးသမား ကုန္သည္ေတြ ၿငိဳျငင္ေအာင္ေတာင္ ဒကစမႉး ဗ်ဴဟာမႉးေတြ မလုပ္၀ံ့ၾကပါဘူး။ တိုင္းမႉးနဲ႔ အဆင္ေျပတဲ့ စီးပြားေရးသမားဟာ ဗ်ဴဟာမႉးထက္ ပိုၿပီး တန္ခိုးထြားေလ့ရွိတာ ဒီကေန႔ နအဖတို႔ေခတ္ပါပဲ။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လပို္င္းအထိ ကယားျပည္နယ္က ကရင္နီအမ်ဳိးသားမ်ား ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ (ကမစည) ေခၚ ၾကယ္ျဖဴအဖြဲ႔နဲ႔ မႏၲေလးတုိင္းမႉးတုိ႔က တလိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း ကရင္ျပည္နယ္ ဒီေကဘီေအလမ္းမွ ရန္ကုန္သို႔ တသြယ္၊ အေရွ႕ေျမာက္ မုိင္းလားလမ္းဘက္က မႏၲေလးအထိ တဖံု … စသည္ျဖင့္ ၀စ္ေသာက္လို႔ ေခၚတဲ့ ေမွာင္ခိုကားေတြကို ျမန္မာျပည္အတြင္း ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေမွာင္ခိုတင္သြင္းေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေတြအားလံုးကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေတာင္ႀကီးစက္မႈဇုန္မ်ားအတြက္လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ႕ ေထာက္ခံစာ၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းမႉး အသီးသီးရဲ႕ နားလည္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအရ တပ္ရင္းနဲ႔ ဗ်ဴဟာတုိ႔ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမဂိတ္ေတြကုိ ျဖတ္သန္းသယ္ေဆာင္ခြင့္ေတြ ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီလုိ လမ္းေၾကာင္းေတြကတဆင့္ တိုင္းမႉးနဲ႔ ၀န္ႀကီးေတြ ပူးတြဲတင္သြင္းေနတဲ့ ကားေတြကုိပဲ ျပန္ပံုစံေျပာင္းၿပီး ျပည္တြင္းစက္မႈဇုန္ထုတ္ကားမ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ေနၾကတာပါ။

ဒီကေန႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ထဲက လာဘ္စားေနတဲ့ ဗ်ဴဟာမႉး၊ ဒကစမႉး၊ တိုင္းမႉးေတြအေၾကာင္း ေျပာရရင္ လက္ညိႇဳထိုးလြတ္မယ့္သူ တေယာက္မွ က်န္စရာမရွိပါဘူး။ တပ္ရင္းမႉးဘ၀ ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးအဆင့္ကေန အထက္ကို တဆင့္တက္လွမ္းတက္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ဗ်ဴဟာမႉး အဆင့္အတန္းဟာ နအဖတပ္မေတာ္ ထိပ္သီးအတြင္းစည္း၀ုိင္းထဲ ၀င္ေရာက္ဖို႔ရာ အာဏာတံခါး၀တခုပါ။ ဒီဂိတ္ကို ျဖတ္သန္းၿပီးမွ ေနာက္ထပ္တဆင့္ စကခ/ ဒကစမႉး/ တပ္မမႉး/ တိုင္းမႉးမ်ားအျဖစ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ထိ) သူတုိ႔ေရာက္ရွိၾကပါလိမ့္မယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊကုိယ္တုိင္ သေဘာက်ၿပီး သူခုိင္းရာလုပ္မယ့္သူေတြကိုသာ တပ္မမႉး/ တုိင္းမႉးမ်ားအဆင့္ကေန ေရွ႕ကို တဆင့္တက္ၿပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႔မႉး (ကစထမႉး) မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ပါလိမ့္မယ္္။ သာမန္စစ္ေရးစြမ္းရည္၊ စစ္မႈထမ္းသက္ေလာက္နဲ႔ ရာထူးတက္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဘယ္သူမွ နအဖထိပ္သီးမ်ား အတြင္းစည္းကို လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ မေရာက္လာႏိုင္ပါဘူး။

အရာရွိငယ္အဆင့္ တပ္စုမႉးဘ၀မွာကတည္းက အထက္ဖား ေအာက္ဖိ မ်ားမ်ားက်င့္သံုးျပႏုိင္ပါမွ ျမန္ျမန္တဆင့္တုိး ရာထူးတက္ၿပီး အသက္ရွည္ႏိုင္သလုိ ဗိုလ္မႉးမ်ားအထက္ ဗ်ဴဟာမႉးအဆင့္သည္လည္း အထက္ကေျပာသမွ် သည္းခံ အဆဲအဆိုခံႏုိင္တဲ့ ခႏၲီပါရမီ၊ တုိင္း၊ တပ္မမႉးေတြ ေတာင္းသမွ် ေပးႏုိ္င္ဖို႔ အႀကံအဖန္ေကာင္းေကာင္း၊ ခြင္ေကာင္းေကာင္းကို လုိက္ရွာ၊ အထက္နဲ႔ ညိႇႏိႈင္းၿပီး အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ကိုင္တတ္တဲ့ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းေတြကို ပိျပားေနေအာင္ ကြပ္ညပ္စီမံထားတတ္မႈ၊ အထက္ကခုိင္းရင္ ဘာမဆုိလုပ္ေပးႏိုင္မယ့္ နာခံမႈ အစြမ္းအစေလးေတြ ရွိပါေလမွ ဗ်ဴဟာမႉးဘ၀ကေန ရာထူးဆက္ၿပီး တုိးျမင့္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာင္တေန႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္လုိသူတုိင္းအတြက္ ဗ်ဴဟာမႉးဘ၀ကတည္းက လိုအပ္တဲ့ ပါရမီ အသြယ္သြယ္ ျဖည့္ဆည္းတတ္ေျမာက္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ကကၾကည္းကေနၿပီး အေရးကိစၥေပါင္းစံုအတြက္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ အခါမလပ္ ေငြေကာက္ခံတတ္္တာမုိ႔လည္း မိမိတို႔ဗ်ဴဟာအလိုက္ အခ်ဳိးက် ထည့္၀င္ၾကဖုိ႔အေရး အႀကံအဖန္ေတြ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕ဗ်ဴဟာမႉးမ်ားက ဆင္ေျခေပးၾကပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္က အလႉအတန္းကိစၥမ်ား၊ ၾကက္ဆူ၊ ေရာ္ဘာစိုက္စီမံကိန္း၊ စစ္တုိင္းအလိုက္ အားကစား၊ အခမ္းအနား၊ သာေရးနာမႈ … စတဲ့ ေခါင္းစဥ္မ်ဳိးစံုနဲ႔ လက္ေအာက္ တုိင္း၊ တပ္မ၊ ဒကစ၊ စကခ၊ စဗခ၊ ဗ်ဴဟာ၊ တပ္ရင္းအသီးသီးကို ခြဲတမ္းခ်ၿပီး အၿမဲတမ္း ေကာက္ခံေလ့ရွိပါတယ္။ လက္ရွိအဆင့္က ေရွ႕ဆက္ရာထူး မတက္ဘဲ အရပ္ဘက္ ေရာက္မသြားခင္ေလးမွာ အထက္ေတာင္းခံလို႔ ထည့္ရမယ့္ေငြထက္ ပိုၿပီး အရင္းအႏွီး ပိုမုိစုေဆာင္းရွာေဖြြေနၾကတဲ့ ဗ်ဴဟာမႉးမ်ားသာ နအဖတပ္ထဲမွာ အမ်ားစုပါ။

နအဖတပ္တြင္းမွာ ဗ်ဴဟာမႉးအဆင့္ကေန စစ္သက္ေႂကြသြားရွာသူ အရာရွိအေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတတ္တာမုိ႔ ေနာက္ဆံုးရိကၡာယူၾကတဲ့အေနနဲ႔ ဗ်ဴဟာမႉးတုိင္း လာဘ္စားေနတာ မဆန္းလွပါဘူး။ ဆယ္ဂဏန္းေလာက္သာ လူရွိတဲ့ ကိုယ့္႐ံုးအဖြဲ႔ကလြဲၿပီး ျပန္လွည့္္၊ ငဲ့ကြက္စရာ မရွိတာေႀကာင့္ ဗ်ဴဟာမႉးနဲ႔ အထက္အဆင့္ အရာရွိေတြအဖုိ႔ေတာ့ ရသမွ် အႀကံအဖန္ေငြ ဟူသမွ် ကိုယ့္အိတ္ကပ္ထဲခ်ည္းပဲ၀င္ ဆိုသလုိမ်ဳိးပါ။ ဒါေတာင္ ဗ်ဴဟာမႉးအဆင့္ရွိသူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္က တရား၀င္ ခ်ေပးထားတဲ့ ေျမကြက္ေတြ၊ ကား၊ တယ္လီဖုန္း၊ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီ … စတဲ့ ခြဲတမ္းေတြ မပါေသးပါဘူး။ သာမန္တပ္ရင္းမႉးအဆင့္ေတြ ရေနတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားထက္ကို အေရအတြက္နဲ႔ အရည္အခ်င္းအရပါ မ်ားျပားတဲ့ ခံစားႏိုင္ခြင့္ေတြကုိ ဗ်ဴဟာမႉးတုိင္းရၾကပါတယ္။

ဒါေတြအျပင္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီမွာ အစုရွယ္ယာထည့္ၿပီး ရတဲ့အျမတ္ေငြကို မုိက္ေၾကးခြဲ ေတာင္းယူတတ္ၾကတဲ့ ဗ်ဴဟာမွဴးကေတာ္တို႔ရဲ႕ ေမာင္တထမ္း မယ္တရြက္ဆုိသလုိ သီးသန္႔ အႀကံအဖန္လိုင္းေတြလည္း ထပ္ရွိပါေသးတယ္။ ကြန္ဟိန္း ဗ်ဴဟာမႉးကေတာ္တေယာက္က ႏွစ္လံုးထီနဲ႔ ခ်ဲဒုိင္မွာ အစုရွယ္ယာ ပါ၀င္ထားသလုိ ဒကစ (လြိဳင္ေကာ္) လက္ေအာက္က ဗ်ဴဟာမႉးကေတာ္ေတြလည္း ေမာ္ခ်ီးက ခဲေမွာင္ခုိသယ္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ ၀င္ပတ္သက္ေနၾကပါတယ္။ ဆုိင္ကယ္ေမွာင္ခို၊ လူေမွာင္ခို ကယ္ရီပို႔တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ရွမ္းေျမာက္က ဗ်ဴဟာမႉးကေတာ္ေတြ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားေလ့ရွိတယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း မိုးနဲ၊ လင္းေခးဘက္က ရွမ္းလူမ်ိဳး အလုပ္ရွာေဖြသူေတြဟာ ဗ်ဴဟာမႉးကေတာ္တေယာက္ အကူအညီနဲ႔ ကယားျပည္နယ္ကို ျဖတ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ဘက္အထိ အသုတ္လုိက္တက္ အလုပ္သြားလုပ္ႏုိင္ခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အလုပ္လာရွာသူ ဆီဆိုင္ဘက္က ပအုိ႔လူမ်ဳိးအခ်ဳိ႕ကေတာ့ နယ္စပ္ဂိတ္အဖြဲ႔ေပါင္းစံုရဲ႕ ဖမ္းဆီးမႈကို ခံခဲ့ရပါတယ္။

စီးပြားေရးလမ္းလည္းမက်၊ ေ၀းလံေခါင္သီေဒသမွာ တာ၀န္က်သူ ဗ်ဴဟာမႉးမ်ားအဖို႔ေတာ့ လက္ေအာက္တပ္ရင္းေတြကို လွည့္စစ္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ေရွ႕တန္းစခန္းေတြ နယ္လွည့္ထြက္တဲ့အခါမ်ိဳးမွသာ အႀကံအဖန္ေတြ ရတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္အိတ္ကပ္ထဲက မစိုက္ဘဲ ေဒသခံစီးပြားေရးသမား အငယ္စားေလးေတြဆီကေန အဘေလး (ဗ်ဴဟာမႉး) ကန္ေတာ့ဖို႔ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ မိုက္ေၾကးခြဲ ေငြေကာက္ခံၿပီး လာတဲ့ ဗ်ဴဟာမႉးတိုင္း အဆင္ေျပေအာင္ လက္ေအာက္တပ္ရင္းမႉးေတြက လုပ္ေပးရပါတယ္။ ဒီၾကားထဲဲ ျပဳတ္ခ်င္ျပဳတ္ လာဘ္စားမယ္ဆုိတဲ့ ကမ္းကုန္ေအာင္ လာဘ္စားတတ္သူ ဗ်ဴဟာမႉးတခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေတြ႔ရပါေသးတယ္။ ဖယ္ခံုအေျခစိုက္ စကခ (၇) ဗ်ဴဟာမႉး ဗုိလ္မႉးႀကီးတဦးဆုိရင္ စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္အၿပီး အျပန္မွာ ေမွာင္ခို ဟုိင္းလက္ကားတစီးကို အတင္းအဓမၼ ေတာင္းယူသြားခဲ့တဲ့အထိကို လာဘ္စားရာမွာ နာမည္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ နအဖတပ္မေတာ္အတြင္းက ေရေပၚဆီလူတန္းစားဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔အထက္ အဆင့္ရွိသူေတြျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အရင္းအႏွီး သိန္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အက်ိဳးတူ ကုမၸဏီမ်ားစြာမွာ ရင္းႏွီးၿပီး စည္းစိမ္အုိးအိမ္ ပိုင္ဆိုင္မႈေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ သူတို႔ဆယ္သက္ စားမကုန္ေအာင္ ခ်မ္းသာေနၾကတယ္ဆုိရင္ ေအာက္အဆင့္ ဗ်ဴဟာမႉးေတြရဲ႕ခ်မ္းသာမႈဟာ အၾကမ္းဖ်င္းပမာဏ သိန္းေထာင္တခ်ိဳ႕ေအာက္္ ေလ်ာလိမ့္မယ္လို႔ မထင္မိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တပ္မေတာ္အတြင္းက ဗ်ဴဟာမႉးဆိုတ့ဲ ရာထူးဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး အနားကို ေရွ႕တဆင့္တုိးၿပီး ေရာက္ရွိဖို႔ရာ နအဖေကာင္စီရဲ႕ အာဏာတံခါး၀အစ (သို႔) လာဘ္စားမႈတုိ႔ရဲ႕ ေလွခါးထစ္အဆင့္တခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန ေရွ႕တထစ္ဆက္ၿပီး ရာထူးတက္ခ်င္ရင္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာပါးနပ္စြာ လာဘ္စားသြားတတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အစားမတတ္ရင္ မိုးမိတ္ စကခမႉး၊ ဗ်ဴဟာမႉးေတြလို ဒီဘ၀ဒီမွ်နဲ႔ နိ႒ိတံသြားဖို႔ လမ္းမ်ားသာ ပြင့့္ေနပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိအဆင့့္ကေန ဒု-တပ္မမႉး၊ တပ္မမႉး၊ ဒု-တုိင္းမႉး၊ တုိင္းမႉးေတြအျဖစ္ ဆက္ၿပီး ရာထူးတက္ခ်င္ေသးရင္ လက္ရွိ ဗ်ဴဟာမႉးဘ၀ထဲမွာကုိ ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္ ထိန္းညိႇလာဘ္စားတတ္တ့ဲ သင္ခန္းစာကို သူတို႔ ေက်ညက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားရပါလိမ့္မယ္္။ ဒီလုိမဟုတ္ရင္ျဖင့္ သက္တမ္းမေစ့ခင္ ဗ်ဴဟာမႉးဘ၀က ျပဳတ္ၿပီး ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ အကပ္ေကာင္း အဖားေတာ္ပါမွ အရပ္ဘက္ ၫႊန္မႉးမ်ားဘ၀ကို ျမန္းရမယ့္ကိန္း ျမင္ပါလိမ့္မယ္။

လာဘ္စားမႈေတြ တခ်က္တစက္ကေလးမွ မရွိၾကဘူးဆုိရင္ နအဖတပ္မေတာ္ ထိပ္သီးမ်ားကိုယ္တုိင္ေရာ သူတို႔ရတဲ့ လစာေငြေလာက္နဲ႔ တပ္မေတာ္အတြင္းထဲမွာ စံျပတပ္မႉးႀကီးမ်ားအျဖစ္ ဆက္တာ၀န္ ယူေနဦးမွာလားဆုိတာ ေမးစရာေကာင္းလွတဲ့ ေမးခြန္းတခုပါပဲ။ ။


source by : http://www.khitpyaing.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရိွဟု ဦး၀င္းတင္ ေျပာၾကား

ရဲရင့္ | နအဖျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားသည္ သားသတ္႐ံုသို႔ အပို႔ခံရသည့္ႏြားမ်ားနည္းတူ မည္သည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မရိွေတာ့ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္က ယေန႔က်ေရာက္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) တည္ေထာင္ျခင္း (၂၂) ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရိွသည့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကို ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုက ေသာင္ျပင္တြင္ လြတ္ေနသည့္ ေခြးႏွင့္တူသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့မႈကို တုံ႔ျပန္ ေျပာဆိုလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အန္အယ္လ္ဒီ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွ ျပဳလုပ္သည့္ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီတည္ေထာင္ျခင္း (၂၂) ျပည့္ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္ ႐ုပ္သံဖိုင္တြင္ ဦး၀င္းတင္က “ေသာင္ျပင္မွာ လြတ္တဲ့ေခြးက ကမ္းဘက္ကို ျပန္ကူးလာႏိုင္တယ္၊ ေဟာင္လို႔ရတယ္၊ ကိုက္လို႔ရတယ္၊ မာန္ဖီလို႔ ရတဲ့ အခြင့္အေရးေတြရိွတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ လူေတြကေတာ့ သားသတ္႐ံုကို အပို႔ခံရတဲ့ ႏြားေတြလိုပဲ ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ မရိွေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တမႈမရိွသည့္အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ေပၚေပါက္လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း လက္ညိဳးေထာင္ေခါင္းၿငိမ့္၊ ထားရာေန ေစရာသြား အေနအထားမွလြဲ၍ ဘာမွျဖစ္လာမည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး ၀ိုင္း၀န္းဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္ၾကရန္လည္း ဦး၀င္းတင္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားထားသည္။

စက္တင္ဘာ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကို နအဖက ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာ္လည္း ပါတီမပ်က္ဘဲ ဆက္လက္တည္ရိွေနမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီမွခ်မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အန္အယ္လ္ဒီ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ၏ ဥကၠ႒ ဦးဗိုလ္ေသာင္းက ေျပာသည္။

၎က “သူ႔ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ ပါတီမွတ္ပံုမတင္လို႔ ဖ်က္တာဖ်က္ေပါ့၊ ပါတီမပ်က္သြားပါဘူး။ အန္အယ္လ္ဒီဟာ (၉၀) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ အျပည့္အ၀ ရထားတဲ့ပါတီျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံမႈကို ရရိွေနတာျဖစ္တယ္။ ဆိုင္းဘုတ္ရိွမွ ႐ံုးရိွမွ လုပ္ႏိုင္တာမဟုတ္ဘူး။ လူထုၾကားမွာေနၿပီး လူထုနဲ႔အတူ တိုက္ပြဲ၀င္ၿပီး ပါတီက ခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဆက္လုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူကို ရာသက္ပန္ စစ္ကၽြန္ျပဳမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုေတာ့ ျပည္တြင္းအန္အယ္လ္ဒီနဲ႔အတူ လံုး၀သပိတ္ေမွာက္ ဆန္႔က်င္သြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

အခမ္းအနား သဘာပတိအဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္သူ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဒီေအဘီ) ဥကၠ႒ ပဒိုေစာအားတိုးက လက္ရိွျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး ေဆာက္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကင္းကြာ၍မရေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က “ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုမွာ ရဟန္းရွင္လူေတြ ဆႏၵအံုႂကြခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ဟန္ခ်က္မညီခဲ့ဘူး။ ျပည္တြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔အျပင္နဲ႔ လံုး၀အဆက္အစပ္မရိွဘူး။ အဲဒါ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အားနည္းခ်က္။ အဲဒါကို သင္ခန္းစာယူရမယ္။ ဒီကေန႔ အေျခအေန အဲလိုျဖစ္လာရင္ က်ေနာ္တို႔ ဟန္ခ်က္ညီဖို႔လိုတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီရရိွေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) တည္ေထာင္ျခင္း (၂၂) ျပည့္ေန႔တြင္ အန္အယ္လ္ဒီ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာ၌ ျပည္သူတရပ္လံုး သမိုင္းေပးတာ၀န္တရပ္အေနျဖင့္ မတရားျပဳလုပ္မည့္ နအဖ၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ရန္၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အဘက္ဘက္မွ ၀န္းရံကူညီေထာက္ခံၾကရန္ ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

source by : http://www.khitpyaing.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ဒီဗီြဘီ၊ ဧရာ၀တီနဲ႔ မဇၥ်ိမ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြ တိုက္ခိုက္ခံရ

VOA | ျပည္ပမွာ အေျခစုိက္တဲ့ ျမန္မာသတင္းဌာနေတြျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ၊ ဧရာ၀တီနဲ႔ မဇၥ်ိမ သတင္းဌာနတုိ႔ရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြ တုိက္ခုိက္ခံရတာေၾကာင့္ ယာယီ ရပ္နားေနရပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ဗြီအိုေအ ထုိင္းအေျခစုိက္ သတင္းေထာက္ ကုိေက်ာ္ထင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

စက္တင္ဘာ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈ ၃ ႏွစ္ေျမာက္ေန႔မွာ လူၾကည့္မ်ားတဲ့ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ၊ ဧရာ၀တီနဲ႔ မဇၥ်ိမ သတင္းဌာနတုိ႔ရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြဟာ မေန႔ညပုိင္းကစၿပီး တုိက္ခုိက္ခံလုိက္ရပါတယ္။ ဒီသတင္းဌာနေတြရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနေတြကုိ တင္ျပေနတာမို႔ ေန႔စဥ္ လူ ေသာင္းခ်ီၿပီး ၾကည့္႐ႈေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ တုိက္ခုိက္ခံရတာေၾကာင့္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနက ယာယီဖြင့္ထားတဲ့ http://theirrawaddy.blogspot.com/ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာမွာ သတင္း ဖတ္႐ႈႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အခုလုိ တုိက္ခုိက္တာဟာ ျမန္မာအစုိးရလက္ခ်က္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ကုိေအာင္ေဇာ္က ေျပာပါတယ္။

“ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ၃ ႏွစ္ျပည့္၊ မေန႔ည သန္းေခါင္ကစၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္က ေဒါင္းသြားတာေပါ့ေလ၊ အဲဒါမ်ဳိးပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီတေခါက္က ၿပီးခဲ့တဲ့ တေခါက္ထက္ ဆုိးတယ္။ အဲဒါ ဒီဟာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္ၿပီးျပင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ ဒါက Cyber Attack ေပါ့ေလ၊ Cyber warfare ေပါ့။ သူတုိ႔ဘက္က လုပ္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ IP Address နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ လုိက္ေနတယ္။ ဘယ္သူလဲဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ သိဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ အားလုံး ခန္႔မွန္းတာကေတာ့ ျမန္မာ နအဖစစ္အစုိးရနဲ႔ သူတုိ႔ငွားထားတဲ့ လူေတြပဲ ရွိမယ္ေပါ့။ ေနာက္တခုက လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ လေက်ာ္ကစၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ အြန္လုိင္းစတုိးတခု ဖြင့္တယ္။ အဲဒီ အြန္လုိင္းစတုိးကုိလည္း Hack လုပ္သြားတယ္၊ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ္ေလာက္က။”

အလားတူပဲ DVB အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာလည္း လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ္ေလာက္ကတည္းက စၿပီး အေသးစား တုိက္ခုိက္မႈေတြ မၾကာခဏ ႀကံဳခဲ့ရတယ္လုိ႔ DVB ထုိင္းဌာနခြဲ တာ၀န္ခံ ကုိတုိးေဇာ္လတ္က ဆုိပါတယ္။

“ဒါက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ တုိက္တာပါ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ Resources ေတြ အမ်ားႀကီး လုိတယ္ေလ။ ေနာက္ အခုမွတုိက္တာ။ တကယ္တမ္း ေရရွည္ တိုက္တာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ တုိက္ဖုိ႔လုပ္ေနတာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ္ေလာက္ ကတည္းက။ အရင္တုန္းက ၁ နာရီေလာက္ တုိက္လုိက္၊ ျပန္ရပ္သြားလုိက္။ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီကတည္းက Media Alert လုပ္မလား စဥ္းစားေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ မလုပ္ဘဲ ထားခဲ့တယ္။

“က်ေနာ္ထင္တယ္၊ အရင္ကတည္းက ႀကိဳၿပီး စမ္းတုိက္ေနတာေပါ့။ က်ေနာ္ထင္တာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳျပင္ေနတယ္လုိ႔ပဲ ယူဆပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဗမာသတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့၊ ႏုိင္ငံေရးကုိ ေဖာ္ျပတဲ့ သတင္းဆုိဒ္ေတြကုိ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလေတြမွာ တမင္တကာ အစီအစဥ္ရွိရွိ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ အခုကတည္းက ႀကိဳျပင္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။”

ဒီသတင္းဌာနေတြရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြဟာ စက္တင္ဘာ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈ ၁ ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ တုန္းကလည္း အလားတူ တခ်ိန္တည္းမွာ အတုိက္ခုိက္ ခံခဲ့ရဖူးပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ အရွိန္ျမင့္လာတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ ျမန္မာစစ္အစုိးရဟာ ျပည္တြင္းက အင္တာနက္ လုိင္းေတြကုိ ျဖတ္ခ်တာေတြ၊ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္း ေလ်ာ့သြားေအာင္ လုပ္တာေတြ ရွိပါတယ္။

မဇၥ်ိမ သတင္းအယ္ဒီတာ ကုိစိန္၀င္းကေတာ့ အခုလုိ တုိက္ခုိက္တာဟာ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔လည္း ပတ္သက္ႏုိင္တာမုိ႔ စစ္အစုိးရ လက္ခ်က္ဆုိၿပီး တပ္အပ္မေျပာႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

“ဒီေကာင္တုိက္တာက ဒီဘက္ေခတ္မွာ သိပ္ၿပီးေတာ့လည္း အႀကီးႀကီး လုပ္မွရယ္လုိ႔ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သူက ပုိက္ဆံအကုန္ခံၿပီးေတာ့ လုပ္ရတာေပါ့။ ဥပမာ- စက္၀ယ္ရမယ္ဗ်ာ၊ စက္ ၁ လုံးနဲ႔ေတာင္ ရခ်င္မွရမယ္။ အဲဒါေတြ ၀ယ္ရင္းႏွီးၿပီး လုပ္မယ္ဆုိ ရတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သာမန္လူကေတာ့ အက်ဳိးမရွိတဲ့ဟာ လက္ကျမင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ရင္လည္း ခဏပဲ လုပ္မွာေပါ့။ ဒီလုိႀကီးေတာ့ လုပ္မယ္လုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ဘူး။ ဒါမ်ဳိးလုပ္တယ္ ဆုိတာေတာ့ ဒီကေနၿပီး သူ႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား ရွိမလား၊ အဲလုိမ်ဳိး တခုခုေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ေတြက တြက္ရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအရပဲ တြက္ၾကတာကုိး။ တျခား စီးပြားေရး၊ ဘာညာ ဒါမ်ဳိးေတြ၊ ေျပာရေတာ့ခက္တယ္၊ တကယ့္တကယ္က်ရင္။”

ဒီလုိ တုိက္ခုိက္ခံရတယ္ ဆုိေပမဲ့ သတင္းဌာနေတြက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ရွိတာေၾကာင့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေတြ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ရပ္တန္႔ေနမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။


နားဆင္ရန္
Photobucket

source by : http://www.voanews.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

အေမွာင္ဖံုးတဲ့ စက္တင္ဘာ

“ျပည့္၀မ္းမီးေတာက္ သံဃာေလွ်ာက္သည္
အံ့ေလာက္ပါေသာ ဒို႔တိုင္းျပည္” တဲ့.

ပလႅင္ေပၚေရာက္ေနတဲ့
ေမ်ာက္သရမ္းတေကာင္ေၾကာင့္
တိုင္းျပည္လည္းငါးပါးေမွာက္
လူေတြလည္း ဒုကၡေရာက္ၾကတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕၀မ္းေရး
သံဃာေတြ ရတက္မေအးလို႔
ေမတၱာသုတ္ရြတ္ဖတ္
ဖုတ္၊ သဘက္ေတြေမာင္းထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။
ေမတၱာပို႔သံေတြ ညံစီ
တိုင္းျပည္စည္ပင္ေအာင္ အားထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။

အာဏာရူးေတြရဲ႕လက္ကိုင္တုတ္
သူယုတ္မာၾကံ့ဖြတ္ေတြ
ဘုရားသားေတာ္ေတာင္မေရွာင္
ေမာဟအေမွာင္လမ္းမွာ
ၾကမ္းခ်င္တိုင္းၾကမ္းခဲ့ၾကတယ္။
ပတၱနိကုဇၨနကံေဆာင္သပိတ္
ဒင္းတို႕............
ကိုယ့္အရိပ္ကိုျပန္ေၾကာက္သလိုေၾကာက္ခဲ့ၾကတယ္။

သာသနာ့သမိုင္း ျမန္မာ့သမိုင္းတေလွ်ာက္
မၾကံဳဖူးစရာျဖစ္ရပ္
မတ္တတ္ရပ္ေနတဲ့စစ္သားကို
ရဟန္းက ထိုင္မ်ားေတာင္ဦးခ်ခဲ့ရတယ္။

ကမၻာမွာ ျမန္မာေဟ့ လို႔
နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္
ေမာ္ဖူးခံခ်င္တဲ့ လူ႔ဗာလေတြက
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ခ်ီတက္ၾကသူေတြကို
ရက္ရက္စက္စက္ ႐ိုက္ႏွက္ေစာ္ကား
၀ဋ္ေၾကြးကို ဂ႐ုမထားဘဲ
ငရဲကိုေလွနံဓားထစ္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။

ေမ်ာက္တေကာင္ရဲ႕ အာဏာတန္ခိုးနဲ႔
လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ သတ္ျဖတ္မႈေတြက
စက္တင္ဘာကို အ႐ုပ္ဆိုးခဲ့တယ္။
သံဃာေတြလည္း ေထာင္က်သက္တမ္းတိုးခဲ့တယ္။
ျပည္သူ႕ရင္ထဲလည္း နာက်င္မႈေတြပိုးခဲ့တယ္။
ေရႊ၀ါေရာင္သကၤန္း ေသြးဒင္းၾကမ္းလႊမ္းခဲ့တယ္။

စစ္မိစၦာေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြ
ျပည္သူ႔အသည္း ကမၺည္းထပ္ေနခဲ့ျပီ
ကမၻာပ်က္ေတာင္ မပ်က္တဲ့နာက်ည္းခ်က္ေတြနဲ႔
လစက္တင္ဘာဟာ..
ငါတို႔ ရင္ထဲ
ႏွစ္တိုင္းအသစ္ျဖစ္ျမဲ………။


ေမာင္ပါလ


source by : http://www.mgpala.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Sunday, September 26, 2010

တုိက္ပြဲ၀င္ ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တရား၀င္ လႊင္႔ထူခြင္႔ရရွိစစ္အာဏာရွင္တုိက္ပြဲတြင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား ကုိင္စြဲ လႊင္႔ထူခဲ႔ေသာ တုိက္ပြဲ၀င္ ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ျပည္နယ္၊ ဘတ္ဖဲလုိးၿမိဳ႕တြင္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား၏ တရား၀င္ ခြင္႔ျပဳခ်က္ျဖင္႔ စက္တင္ဘာလ(၂၅)ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီအခ်ိန္ ဘတ္ဖဲလုိးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ ပန္းၿခံရွိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္အလံလႊင္႔ထူရာ အလံတုိင္တြင္ လႊင္႔ထူခြင္႔ ရခဲ႔ပါသည္။

တုိက္ပြဲ၀င္ ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္ လႊင္႔ထူျခင္းအခမ္းအနားသုိ႔ အေ၀းေရာက္ညႊန္႔ေပါင္းအစုိးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္မွ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာႀကားခဲ႔ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦးမွ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားပါ ခ်ီတက္အေလးျပဳခဲ႔ၾကပါသည္။

တုိက္ပြဲ၀င္ ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တရား၀င္ လႊင္႔ထူခြင္႔ ေပးျခင္းမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင္႔ ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ႔ကုိ အသိမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံျခင္း ျဖစ္သလုိ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိက္ပြဲ၀င္ ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္အား အေလးျမတ္ထားျခင္း လည္းျဖစ္ေၾကင္း သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသြားခဲ႔ပါသည္။

ဘတ္ဖဲလုိး ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု


အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ပတၱနိကၠဳဇၨန ကံေဆာင္သပိတ္ ဆက္ေမွာက္ဖို႔ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု တိုက္တြန္း

PhotobucketRFA | ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့ေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္ခဲ့တာ (၃) ႏွစ္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ စစ္အစုိးရဘက္က သံဃာထုအေပၚ ရက္ရက္စက္စက္ က်ဴးလြန္ခဲ့တာေတြကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း လံုး၀ မျပဳလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဆက္လက္ၿပီး ပတၱနိကၠဳဇၨန ကံေဆာင္သပိတ္ေမွာက္သြားမယ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီးက ဒီကေန႔ ေျပာၾကားပါတယ္။

ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ၂၀ဝ၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၀ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မိုးထဲေရထဲမွာပင္ သာသနာ့အလံ လႊင့္ထူကာ ေမတၲာပို႔ဆုေတာင္းရင္း စီတန္းျြကခ်ီလာၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)

စစ္အစုိးရဟာ သံဃာထုအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈ၊ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈေတြ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲပဲလုိ႔ ျပည္တြင္းမွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီးရဲ႕ ေျပာခြင့္ရ ဆရာေတာ္ ဦးဓမၼသီရိက RFA ကုိ မိန္႔ၾကားပါတယ္။

“ဦးဇင္းတုိ႔ဘက္က နားလည္ခြင့္လႊတ္ ေျဖသိမ့္ေပးဖုိ႔အတြက္ နဂုိရ္ကတည္းက ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ခုိင္းထားတာ။ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရင္ ဦးဇင္းတုိ႔က ခြင့္လႊတ္မယ္၊ ဦးဇင္းတုိ႔ သပိတ္ေမွာက္ထားတဲ့ ပတၱနိကၠဳဇၨန ကံကိုလည္း သပိတ္ ျပန္လွန္ေပးမယ္လို႔ ဦးဇင္းတုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္ေလ။ သူတို႔ဘက္က ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိ ခြင့္လႊတ္ဖုိ႔အတြက္ ေတာင္းပန္ျခင္းဆုိတာ ဘာတခုမွ မရွိခဲ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဦဇင္းတုိ႔က ပတၱနိကၠဳဇၨနကံကို ဆက္လက္ ေဆာင္ၾကဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္”

သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႔ႀကီးဟာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ သံဃာ့ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကုိ အဓိက ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔ ျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ စစ္အစုိးရ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိလည္း သပိတ္ေမွာက္ၾကဖုိ႔ ျပည္သူလူထုကုိ တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ထားပါတယ္။

ျပည္ပအေျခစုိက္ သာသာနာ့ ဥေသွ်ာင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရဆရာေတာ္ တပါးျဖစ္တဲ့ ဦးဇ၀န ကလည္း စစ္အစုိးရက သံဃာထုအေပၚ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စည္းရံုးေသြးေဆာင္မႈေတြ ရွိေပမယ့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သံဃာေတြအေနနဲ႔ တညီတညြတ္တည္း ဆက္လက္ ကံေဆာင္ သပိတ္ေမွာက္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းမိန္႔ၾကားပါတယ္။

“ဒီေန႔ဒီကာလမွာ သံဃာေတာ္ေတြဘက္က လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္က ရပ္တည္ခ်က္ဟာ မွန္ကန္ေနတုန္းပဲေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ မိမိတုိ႔ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ မေျပာင္းလဲဘဲ စစ္အစိုးရရဲ႕ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားမႈေတြနဲ႔ ေသြးေဆာင္တာေတြကို မတိမ္းညြတ္သြားဘဲနဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္အတုိင္း ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ၾကဖုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ သံဃာေတြကို ဦးဇင္း တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္”

ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး (၃) ႏွစ္ေျမာက္ ကာလမွာ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြအေပၚ စစ္အစုိးရရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ သံဃာ့ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ႀကီးရဲ႕ ေျပာခြင့္ရ ဆရာေတာ္ ဦးဓမၼသီရိ ကုိ RFA က ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

နားဆင္ရန္
Photobucket
source by : http://www.rfa.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...