Saturday, March 20, 2010

“မေႂကြသင့္လ်က္ ေႂကြ၊ မေ၀သင့္လ်က္ ေ၀” - အပိုင္း (၁)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗိုလ္ရဲထက္

ယေန႔လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲဟု ဆိုေနသည့္ စစ္အာဏာရွင္္တို႔၏ မွားယြင္းေသာ မူ၀ါဒတိ႔ုေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ အတြင္း၌ပင္ ေၾကြလြင့္သြားရၿပီး ႏွေျမာဖြယ္ရာ ေကာင္းလွသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အတြက္ပါ လြန္စြာမွ နစ္နာေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ လက္လွမ္းမွီသေရြ႕ ေျပာရလွ်င္ ပထမဦးစြာ စစ္တကၠသိုလ္ တြင္ တရား၀င္အမိန္႔စာ မ၀င္ေသာ္လည္း (၀င္ရင္လည္း ၀င္ပါမည္) ထပ္တလဲလဲ ၾကားခဲ့ရသည့္ နည္းျပမ်ားမွ ဗိုလ္ေလာင္း မ်ားသို႔ ေျပာေနက် စကားတစ္ခြန္း ရွိပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ား သြားေရာက္ သင္ၾကားေနေသာ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွေက်ာင္းမ်ား အနက္ တခုအပါအ၀င္ ျဖစ္တဲ့ MEPHI ေက်ာင္း ျမင္ကြင္း

၎စကားမွာ “ M.Sc မပါရင္ တပ္ရင္းမွဴး မေပးဘူး၊ Ph.D မရရင္ တိုင္းမွဴး၊ တပ္မမွဴး မထြက္ဘူး” ဟု ျဖစ္ပါသည္။ ဤေျပာ စကား မွန္ေသာ္ရွိ၊ မွားေသာ္ရွိ အက်ဳိး၊ အျပစ္တို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္ တင္္ျပလိုက္ရပါသည္ -


၁။ အက်ဳိး

(က) ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ စာေပကို ပိုမိုႀကိဳးစားလိုစိတ္ ရွိလာၿပီး စာေပတတ္ေျမာက္သည့္ အေတြးအေခၚ ရင့္သန္ ေသာ အရာရွိမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း။ ၎ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ အက်ဳိးရွိပါသည္။

(ခ) စာေပ၏ သေဘာသဘာ၀အရ ေလ့လာရင္း ဆက္လက္ေလ့လာခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵအရ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ား တိုးပြါးေစၿပီး ႏွလံုးရည္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အရာရွိ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ား တိုးပြါးလာေစႏိုင္ပါသည္။


၂။ အျပစ္

(က) အထက္ေဖာ္ၿပပါ စကားအရ မဟာဘြဲ႕ မရရင္ၿဖင့္ “ ငါ့ဘ၀ကေတာ့ တက္လမ္းမရွိေတာ့ဟု ထင္ကာ” ဘ၀ကို ေရစုန္ ေမ်ာလိုက္ၿပီး ဘယ္အရာကုိမွ ေလးေလးနက္နက္ မေတြးေတာ့့သည့္ အရာရွိမ်ား ရွိလာပါသည္။

(ခ) ဘ၀အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေတာ့ေသာ လုပ္ငန္းအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ၊ သစၥာရွိမႈ မရွိေတာ့ေသာ အရာရွိမ်ား တိုးပြါး လာပါသည္။

(ဂ) ရာထူးမွ မရရင္ ရတာယူမယ္ဆိုၿပီး လမ္းလြဲသိ႔ု ေရာက္သြားေသာ ကိုယ္က်ိဳးရွာ အရာရွိမ်ား ရွိလာပါသည္။

(ဃ) ၾကိဳးစားလို႔လဲ ထူးေတာ့မွာမွ မဟုတ္တာ ဆိုသည့္ အသက္၂၀၊ ၂၁ ႏွစ္ ကတည္းက ဘ၀ဆံုးၿပီထင္ကာ မထူးဇာတ္ခင္း သည့္ အရာရွိမ်ားလည္း တိုးပြါးလာပါသည္။

(င) အထူးသျဖင့္ အရာရွိငယ္ အခ်င္းခ်င္းတြင္ စိတ္၀မ္းကြဲလာကာ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ စိတ္အခန္႔မသင့္လွ်င္ “ေအးေပါ့ကြာ မင္းက မာစတာပါတာကိုး” ၊ “မင္းက မာစတာေတာင္ မပါပဲနဲ႔” စသျဖင့္ ခနဲ႔စရာ (သို႔မဟုတ္) လက္နက္ သဖြယ္ ေျပာဆို အသံုးျပဳလာၾကပါသည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အက်ဳိးထက္ အျပစ္က ပိုမ်ားေနေၾကာင္း ေတြ႕ၾကရပါမည္။ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ထဲမွ အရာရွိငယ္မ်ားအၾကား ၎ခံစားခ်က္မ်ား ႀကီးစိုးေနသည့္အေပၚ အခ်ိဳ႕ေသာ တပ္ရင္းမွဴးမ်ား၏ တာ၀န္မဲ့ သည့္ ေအာက္ပါ စကားရပ္ေၾကာင့္လည္း အေၿခအေနမွာ ပိုမိုဆိုးသထက္ဆိုး လာရပါသည္။ တပ္ရင္းမွဴးမ်ား လက္ကိုင္ထား ေသာ ထိုစကားလံုးမွာ-

“ မင္းတို႔ရဲ႕ ရာထူးတက္ေရး မတက္ေရးက ငါေထာက္ခံေပးတဲ့ အေပၚမွာ အမ်ားႀကီး ဆိုင္တယ္....... ငါ့မွတ္ခ်က္ တစ္ခုက ဘာျဖစ္သြားမယ္ ထင္လဲ...” ဟု ျခိမ္းေခ်ာက္လာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္အရာရွိ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဦး - ၄ (စစ္ဦးစီးဆိုင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန) အစီရင္ခံစာအရ မိမိရာထူး တိုးတက္ေရးသည္ မိမိအထက္တပ္မွဴးႏွင့္ မ်ားစြာသက္ဆိုင္ေနေၾကာင္း သိရွိနားလည္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အေျခအေနအရ အနီးကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ တပ္မွဴးမ်ားမွာ မိမိလက္ေအာက္ရွိ အရာရွိအေၾကာင္းကို ပိုမို သိရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ တပ္ရင္းမွဴးမ်ား၏ ဦး - ၄ အစီရင္ခံစာကို အေျခခံၿပီး ရာထူးေပးေရး၊ မေပးေရးအား စဥ္းစားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မွဴးေကာင္းသဖြယ္ လိုက္နာက်င့္ႀကံၾကရမည့္အစား လက္ေအာက္ငယ္သားအေပၚ ျပဳက်င့္ရမည့္ က်င့္၀တ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ဂ႐ုစိုက္ျခင္း မရွိဘဲ ရာထူးအာဏာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တပည့္ေမြးျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။

အဆိုပါ အေျခအေနမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည့္ အခါမွာ အရာရွိငယ္မ်ားသည္ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားၾကားထဲက ထြက္ေပါက္ရွာၿပီး ေပ်ာ္ပါးမႈမ်ား၊ “ကုလားမႏိုင္ ရခိုင္မဲ” ကာ လက္ေအာက္ကို အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား မတရားညႇင္းပန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာကာ တပ္တြင္းအထက္ေအာက္ ျပႆနာမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာရေပသည္။

တစ္ခုစဥ္းစားစရာ ရွိသည္က လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္္မ်ား အေနျဖင့္ ဤအခ်က္ကို မသိေသး၍ပဲလား၊ သတိမထားမိတာလား သို႔တည္းမဟုတ္ တပ္မေတာ္အတြင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ ေသြးကြဲေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း တမင္ အကြက္ခ်၍ စီစဥ္ျခင္းေပလား ဆိုတာကိုေတာ့ျဖင့္ ကာယကံရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသာ အသိဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထ႔ိုအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည့္အစား မလိုအပ္ဘဲ တပ္ကို အသံုးခ် ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည့္ ကိစၥမ်ားသည္လည္း စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ပင္။

ထိုၿပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ အမွန္တကယ္ တိုင္းျပည္ခ်စ္၍ တပ္မေတာ္သို႔ ၀င္လာေသာ စစ္သည္မ်ားမွာ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာကာ တပ္မေတာ္အေပၚ စိတ္ကုန္ခန္းေနေသာ္လည္း ဘ၀အတြက္ အျပင္တြင္ အာမခံခ်က္ မရွိ၍သာ ဆက္လက္ ေအာင့္အီး ေနထိုင္ေနၾကရသည့္ အေနအထားမ်ဳိး ရွိေတာ့သည္။


အပိုင္း (၂) ကို ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ ဆက္လက္ တင္ျပသြားပါမည္။


source by : http://www.photayokeking.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Friday, March 19, 2010

သင္တို႔ ၂၀၁၀source by : http://www.youtube.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

လြတ္ေျမာက္လာသူ ကိုညီညီေအာင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

VOA | ျမန္မာႏုိင္ငံဖြား အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ကုိညီညီေအာင္ကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ကိုညီညီေအာင္ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ ေလဆိပ္ကို ေရာက္ေရာက္ျခင္း ဗြီအိုေအ ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္က ကိုသားညြန္႔ဦး က ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားၿပီး ဗြီအုိေအ ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ ထိုင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဗြီဒီယို သတင္းေထာက္ ကိုဇင္လတ္ က ရိုက္ကူးတင္ျပထားပါတယ္။


မၾကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ကိုညီညီေအာင္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနသူ မဝါဝါေက်ာ္ (ကိုညီညီေအာင္ ရဲ႕ ခ်စ္သူ)၊ ေရွ႕ေန Ms. Beth Schwanke နဲ႔ မယ္ရီလန္ျပည္နယ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Mr. Chris Van Hollen တို႔ကို Kaye Lin (ဗီြအုိေအ) က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း သတင္းရယူ တင္ျပထားပါတယ္။


source by : http://www.voanews.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

သွ်မ္းတပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာစစ္သည္ ၂၀ ဦးေသ ၊ ၈ ဦးဒဏ္ရာရ

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင္႔ | မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ သွ်မ္းျပည္ (ေတာင္ပိုင္း) နမ့္ဇန္ၿမိဳ႕နယ္ ဟိုက္ဖတ္တိုက္နယ္ ၀မ့္ေက်ာင္းလိြဳင္ခန္းရြာအနီး သွ်မ္းျပည္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕၏ ခ်ံဳခိုတိုက္ပြဲအတြင္း ဗမာစစ္တပ္မွ ဗိုလ္ႀကီးတင္ေအာင္မိုး အပါအ၀င္ စစ္သည္ ၂၀ ဦး ေသဆံုး၍ ၈ ဦး ဒဏ္ရာရေၾကာင္း သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ ၀က္ဆိုက္ Taifreedom.com တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

စစ္ေၾကာင္းမွဴး ဗိုလ္ႀကီးတင္ေအာင္မိုး ဦးေဆာင္သည့္ ခမရ ၅၂၅ ႏွင့္ ခမရ ၉၉မွ အင္အား ၄၂ ဦးပါ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွား စစ္ေၾကာင္းအား သွ်မ္းတပ္က ေန႔လည္ ၁၁ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္ရာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ်ိန္ ၃ နာရီခန္႔ ၾကာျမင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုက္ပြဲအတြင္း ဗမာစစ္တပ္မွ ေခ်မႈန္းေရးရိုင္ဖယ္မ်ားျဖစ္ေသာ MA1 တစ္လက္ ၊ MA2 ႏွင့္ M79 ေလာင္ခ်ာတြဲ ေသနတ္ ၂ လက္ ၊ MA 2 ႏွစ္လက္ ၊ ဆက္သြယ္ေရး ေရဒီယိုစက္တစ္လံုး ႏွင့္ ခဲယမ္းအေျမာက္အျမားကို သွ်မ္းတပ္ဖြဲ႔ ကသိမ္းဆည္း ရမိေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေသဆံုးသူမ်ား၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ားထဲတြင္ ဗိုလ္ႀကီးတင္ေအာင္မိုး အပါအ၀င္ တပ္ၾကပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး ၊ ဒုတပ္ၾကပ္ တစ္ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

သွ်မ္းတပ္ဘက္မွ အက်အဆံုးမရိွေၾကာင္း Taifreedom.com တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

source by : http://www.mongloi.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Tuesday, March 16, 2010

အေျဖရွိတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခု

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလဆန္းတြင္ မႏၱေလး - လား႐ႈိးလမ္း ၁၀၅ မိုင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ မသကၤာဖြယ္ရာ ဗင္ကား (၃) စီးေပၚမွ အရာရွိ (၃) ဦးဟာ ေမွာင္ခိုခ်ခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ သူတို႔ကို မည္သည့္ အေရးယူမႈကိုမွ မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေလတပ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သတင္းရပ္ကြက္မွ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သတင္း ေပးပို႔လာပါတယ္။

အရာရွိႀကီး ေတြေတာင္ အၾကံအဖန္လုပ္ဖို႔ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးတဲ့ ကိစၥမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနရလို႔ ေခတ္မွီ တိုးတက္ ေနၾကပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလာတာကို ဆက္လက္ ဖတ္ရူႏိုင္ဖို႔ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

၅-၂-၂၀၁၀ နံနက္ပိုင္းက မႏၱေလး - လား႐ႈိးလမ္း ၁၀၅ မိုင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ မသကၤာဖြယ္ရာ ဗင္ကား (၃) စီး ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ေနာက္ခန္းတြင္ ကုန္ပစၥည္းအျပည့္ တင္ေဆာင္လာေသာ ဗင္ကား(၃)စီးသည္ သာမန္ စစ္ေဆးခံေနေသာ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ မတူ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ေနသျဖင့္ တာ၀န္က် စစ္ဖက္ေရးရာ လုံၿခံဳေရး အရာရွိႏွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ စစ္ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း) တို႔မွ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ ကားအသီးသီးေပၚမွ လူငယ္ (၁) ဦးစီက လာေရာက္ စစ္ေဆးေသာ တာ၀န္က် စစ္သည္ မ်ားအား “မင္းတို႕က ဘာေကာင္ေတြလဲ” ဟု ႀကိမ္းေမာင္းကာ ဂိတ္အားျဖတ္ရန္ ေျပာေနသျဖင့္ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း) မွ ယင္းလူငယ္ (၃) ဦးႏွင့္ ကား (၃) စီးအား စစ္ေဆးရန္ အမိန္႔ေပးရပါေတာ့သည္။


စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ ကား (၃) စီး ေပၚမွာ ပါလာသူ (၃) ဦး သည္ မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ ေျမျပင္အတတ္သင္ ေလတပ္စခန္းမွ ေလသူရဲ အရာရွိငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေလ-၂၈၀၂ ဗိုလ္ရဲ၀င့္ေက်ာ္၊ ေလ - ၂၉၁၉ ဗိုလ္ေဇာ္သက္ႏိုင္ ႏွင့္ ေလ - ၂၉၉၂ ဗိုလ္၀င္းေဇာ္ထြန္း တို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္အတူ ကန္႔သတ္ အေကာက္ခြန္မဲ့ ပစၥည္းမ်ဳိးစံု က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ဖိုး ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ စစ္ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း) လည္း ေလတပ္စခန္းမွဴးထံ ဖံုးျဖင့္ အတည္ျပဳရာ ေလတပ္စခန္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေန၀င္းက မွန္ကန္ ေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အထက္ဌာနသို႔ ျဖစ္စဥ္ကို မတင္ျပပဲ ေလတပ္သို႔ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးပါရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ ဖာသာ အေရးယူပါမည္ဟု ညွိႏႈိင္းခဲ့ၾကပါသည္။

အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားအရ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ရမခ) လည္း ထူးျခားျဖစ္စဥ္ မတက္ေတာ့ဘဲ အလုပ္မရႈပ္လွ်င္ ၿပီးေရာဟု သေဘာထားကာ ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားၿပီး အဆိုပါ အရာရွိမ်ားအား ေျမျပင္ အတတ္သင္ ေလတပ္စခန္း (လမသ) သို႔ ျပန္လႊဲ ေပးလိုက္ပါသည္။

အထက္ပါျဖစ္စဥ္သည္ ၅-၂-၂၀၁၀ ရက္ေန႕က အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ မႈခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔အတြက္ဆိုလွ်င္

- ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ျဖစ္ရပါသလဲ?

- လမသ မွ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ား၏ စုေပါင္း ထည့္၀င္ေသာ ေငြျဖင့္ ထိုအရာရွိ (၃) ဦးကို နယ္စပ္တြင္ ကုန္ကူးရန္ တရား၀င္ ေစလႊတ္ထားျခင္းလား?

- ေလတပ္စခန္းမွဴးက ဘာေၾကာင့္ အေရးမယူ ေစလိုပါသလဲ?

- ထိုအရာရွိမ်ားသည္ လညက ဟု အတိုေကာက္ ေခၚေသာ ေလတပ္စခန္း၏ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ကိစၥမ်ားကို တာ၀န္ယူရေသာ အေရးပါသည့္ ေလေၾကာင္းညွိႏႈိင္းမႈ ကြပ္ကဲေရးဌာနမွ ျဖစ္ေနရာ မည္သူ၏ အက်ဳိးစီးပြါးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနရပါသလဲ?

- ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းေၾကာင့့္ ဖံုးကြယ္ရျခင္းလား?

- လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ထိုအရာရွိ (၃) ဦးစလံုး လမသ တြင္ ပံုမွန္႐ုံးတက္လွ်က္ ရွိေနသည္မွာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ?

ထိုေမးခြန္းမ်ားကို အေျဖသိသူမ်ားကေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေန၀င္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလတပ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သတင္းရပ္ကြက္မွ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ေပးပို႔လာ ပါသည္္။


source by : http://www.photayokeking.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Sunday, March 14, 2010

ပညာေတာ္သင္တဲ့လား … အပိုင္း ( ၂ )

ေဆာင္းပါးရွင္ - ျမန္မာျပည္သား (႐ုရွားေရာက္ ျမန္မာပညာေတာ္သင္တစ္ဦး)


႐ုရွားေရာက္ ပညာေတာ္သင္မ်ား မိန္းကေလးဝတ္စံုျဖင့္ ကခုန္ေနပံု

က်ေနာ္ ဘာလို႔ ဒီလုိေျပာႏိုင္သလဲဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံရဲ႕ အေကာင္းဆံုးလုိ႔ ေျပာႏိုင္တဲ့ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ပညာသင္ယူ ေနၾကရသူေတြပါ။ တခ်ဳိ႕ ရွရွားက တကၠသိုလ္ေလးမ်ားမွာဆုိလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားေငြရဖို႔သာ အဓိကထားၿပီး ေက်ာင္း ကို တစ္ပါတ္ ၃ ရက္ေလာက္ သြားတက္႐ံုမွ်နဲ႔ပင္ ဘြဲ႔ေပးေနပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အရပ္ဘက္ တကၠသိုလ္ အသီးသီးမွာ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ထူးခၽြန္ေသာ ဆရာ/ ဆရာမေတြ၊ ကထိက၊ ပါေမာကၡၾကီးေတြနဲ႔ တကယ့္ကုိ ေလးစားေလာက္ ဖြယ္ရာ (ဂ်ာမနီ၊ အဂၤလန္၊ ဂ်ပန္ အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ပညာေတာ္သင္ျပန္) ဆရာ ဆရာမႀကီးေတြ ရွိရက္နဲ႔ ဒီ႐ုရွားႏိုင္ငံကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုက္ဆံ (ျပည္သူပုိင္ပုိက္ဆံ) မ်ားအား ျဖဳန္းတီးမႈသက္သက္သာ ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ေနတယ္လို႔ ယူဆပါ တယ္။ သူတို႔သင္ေပးတဲ့ ပညာမ်ဳိးေတြဟာ ျမန္မာျပည္မွာပင္ သင္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံကို ေပးသြင္းရတဲ့ ဘ႑ာမ်ား၊ ျပင္ဦးလြင္ စာေပ - (၂) ေခၚ စစ္တကၠသိုလ္ - (၂) တြင္ ကုန္က်မယ့္ ျပည္သူ႕ ဘ႑ာမ်ားကုိ ျမန္မာ့ပညာေရးမွာ (သင္ေထာက္ကူမ်ားအတြက္) အသံုးခ်ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆရာမ်ားနဲ႔ပင္ သင္ယူႏိုင္ပါတယ္။

ယခုေတာ့ ျမန္မာျပည္က M.E ၊ B.E ၊ M.Sc. ၊ B.Sc. ဘြဲ႔ရမ်ားကုိ ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ ဂုဏ္ထူးတန္း၊ B - tech အဆင့္ ေလာက္သာသာရွိေသာ ပညာေရးအား ဘာဘြဲ႕အတြက္ ႐ုရွားမွာ လာသင္ယူေနၾကရမွန္းပင္ မသိၾကရပါ။ ႐ုရွားကိုမလာခင္ အဆင့္ဆင့္ေသာ အႀကီးအကဲမ်ား ေျပာခဲ့တာကေတာ့ ဘြဲ႔ကုိ မရရေအာင္ ယူခဲ့ၾကပါတဲ့။ က်ေနာ္ အဲဒီအခ်ိန္ တုန္းက မေမးရဲ ခဲ့သည္ကုိ ယခုေမးရလွ်င္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လုိအပ္ေနတာဟာ ႏိုင္ငံျခား ဘြဲ႔လက္မွတ္ေတြ ျဖစ္ေနပါသလား။ တကယ္ လုိအပ္တဲ့ ပညာရပ္မ်ားလားဟု ေမးခ်င္ပါတယ္။

႐ုရွားႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးအေနနဲ႔လည္း ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အဓိကအခက္အခဲကုိ သိလွ်က္နဲ႔ မသိက်ဳိးကြ်ံ ျပဳေနပါတယ္။ အဓိက ဆိုလုိတာကေတာ့ ပညာေတာ္သင္ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုဟာ ျမန္မာျပည္မွာရခဲ့တဲ့ ဘြဲ႔ကတျခား ႐ုရွား ႏိုင္ငံမွာ ဆက္လက္ သင္ယူရတဲ့ ေမဂ်ာကတလြဲ ျဖစ္ေနၾကျခင္းပါ။ စစ္ဗိုလ္ေတြအေနနဲ႔ ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဘာသင္သင္ အထက္အမိန္႔လို႔ ခံယူျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အရပ္ဘက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ အက်ဳိး ရလာဒ္ မရွိရင္ မသင္ယူလုိၾကပါ။

႐ုရွားမွ ျပန္ရင္ ဘာဆက္လုပ္ရမည္မွန္း မသိသလို သက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ားမွာ ျပန္လည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမယ္ ဆိုရင္လည္း ဘယ္ဌာနတြင္ ေနရမယ္မွန္း မသိ ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္။ ႐ုရွားတကၠသုိလ္ အသီးသီးတုိင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အဆုိပါ ျပႆနာအား သံ႐ုံးကို သြားေရာက္တင္ျပၾကေပမယ့္ ယခင္ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ယခုလုိ က်ေရာက္တဲ့ ေမဂ်ာကုိဘဲ ရေအာင္သင္ယူၿပီး ျပည္ေတာ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေထာက္ျပ၍ ဘယ္လို ေျပာင္းလဲမႈမွ မရခဲ့ၾကပါ။

စစ္ဗုိလ္မ်ားအေနနဲ႔ေတာ့ မေျပာလိုပါ။ ၎တုိ႔ရဲ႕ အဓိကအလုပ္မွာ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ဖို႔ ျဖစ္တယ္ဟု အၾကမ္းဖ်င္း ယူဆလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အရပ္ဘက္ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ကေတာ့ ပထမႏွစ္ စတက္ကတည္းက မိမိ ေလ့လာ လုိက္စားလုိတဲ့ ေမဂ်ာကုိ ေရြးခ်ယ္သင္ယူကာ ထူးခၽြန္ခဲ့ၾကလုိ႔ ႐ိုး႐ိုးဘြဲ႕ထက္ျမင့္ေသာ ဘြဲ႕မ်ား ပုိင္ဆိုင္ ခဲ့ၾကပါျပီ။ ယခုမွ မဆီမဆိုင္ ေမဂ်ာမ်ားအား ဆက္လက္ သင္ယူေနၾကရလို႔ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ရပါတယ္။ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္းတို႔အား ေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ အန္ကယ္တုိ႔ ငယ္ရြယ္တုန္းက ပညာရပ္ေတြကုိ ႀကိဳးစားသင္ယူ အားထုတ္ေနခဲ့စဥ္ ထူးခၽြန္စြာ တစ္ဘြဲ႕ရမွ ယခုလုိ မဆီမဆိုင္္ ေနာက္ တစ္ေမဂ်ာ ေျပာင္းသင္ပါ ဆုိခဲ့ရင္ တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ ေနာက္တစ္ခု ေျပာင္းသင္ယူခ်င္ပါမည္လား။

ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႔ စစ္တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ အရပ္ဘက္ မည္သည့္ တကၠသို္လ္တြင္မဆုိ ဘြဲ႔ရခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိ႔အျပင္ မည့္သည္ဘြဲ႔ရခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္က (၁) ႏွစ္လွ်င္ လူ (၁၀၀၀) နီပါးရွိေသာ ႐ုရွားပညာေတာ္သင္ အားလံုးကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စည္းတံဆိပ္ျဖင့္ (မည္သူ ညႊန္ၾကားလိုက္မွန္း မသိေသာ) ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ (နီးရာဓါးေၾကာက္ရေသာ ပါခ်ဳပ္အေနအားျဖင့္လည္း အျပစ္မဆုိလုိခ်င္ပါ)။ ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ ေမာင္ဘခ်စ္လို႔ အမည္ေပးရမဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားရဲ႕ ႐ုရွားႏိုင္ငံပညာေတာ္သင္ စီမံကိန္းကို ဘာရည္ရြယ္ခ်က္လဲ ဆိုတာ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳဳပ္ဆုိရပါရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ေကာင္းမြန္ေစခ်င္ရင္၊ ပညာကုိ တကယ္လုိအပ္ရင္ ေျမႇာက္စားလုိရင္ေတာ့ တကယ့္ပညာရမယ့္ တိုင္းျပည္ ေတြကုိသာ ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းမွာဘဲ ျမန္မာ့ပညာေရး အတြက္ ႐ုရွားစရိတ္မ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳ ေစခ်င္ပါတယ္။ ယခုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက (ေယဘူယ်အားျဖင့္) ပညာယူလုိစိတ္ နည္းပါးတဲ့၊ differential ၊ integral စတဲ့ အေျခခံသခ်ၤာကိုပင္ မပုိင္ႏိုင္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ တခ်ဳိ႕မ်ားအား ေငြကုန္ခံကာ ေစလႊတ္ေနျခင္းဟာ ႐ုရွားဆရာမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွ ပညာေတာ္သင္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကုိ တမ်ဳိးျမင္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ယင္းသို႔ ႐ုရွားကို ပညာေတာ္သင္ ပုိ႔ေနမယ့္အစား (ျပင္ဦးလြင္စာေပ (၂) ဘာသာစကား သင္တန္းတြင္ ေနခဲ့ရစဥ္ သိတန္သေလာက္သိခဲ့ရ) သင္တန္းသားအခ်င္းခ်င္းရဲ႕ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၊ ႏိုင္ငံံ့သားေကာင္း ပီသရမယ့္ စစ္ဗိုလ္မ်ားရဲ႕ ျမင့္ျမတ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ေတြကုိ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမွာပင္ ထိေရာက္စြာ ေသခ်ာျပဳျပင္ သင္ၾကားေပးသင့္ ပါတယ္လို႔ တုိက္တြန္း ေရးသားလုိက္ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခု ေျပာရရင္ စစ္ဗိုလ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ခ်စ္တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ က်ေနာ္တို႔လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္ပါတယ္၊ ခ်စ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးရွိေစခ်င္လို႔ ရင္တြင္းက ဆႏၵေတြကို ဒီလိုေရးသား ေပးပို႔လိုက္ပါတယ္၊ တကယ္ခ်စ္တတ္ဖို႔ေတာ့ လက္ေတြ႔ ျပၾကေစခ်င္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

source by : http://www.photayokeking.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...