Friday, July 10, 2009

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈ ေနာက္ဆုံးေလွ်ာက္လဲရက္ သတ္မွတ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈ ေနာက္ဆုံးေလွ်ာက္လဲရက္ သတ္မွတ္

Friday, 10 July 2009 20:08 ကိုစိုး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ၂ ဘက္ ေလွ်ာက္လဲၾကားနာရန္အတြက္ တရား႐ုံးက လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔သို႔ ခ်ိန္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ခုခံေခ်ပရန္တင္ထားေသာ သက္ေသျဖစ္သည့္ ေဒၚခင္မိုးမိုးကို ယေန႔အင္းစိန္ ေထာင္တြင္း အထူးတရား႐ုံး၌ ၾကားနာစစ္ေဆးရာ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ယင္းသို႔ ေနာက္ဆုံးေလွ်ာက္လဲရန္ ခ်ိန္းဆို လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္း ကေျပာသည္။

“ဒီေန႔ ေဒၚခင္မိုးမိုး တဦးတည္း၊ မနက္ ၁၀ နာရီက စ စစ္တယ္၊ ၁၂ နာရီနဲ႔ ၁ နာရီၾကား နားတယ္၊ ည ေန ၅ နာရီမွ ၿပီးပါတယ္၊ အဓိကက ေတာ့ ၇၄ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ရွိတယ္ဆိုတာကို ဥပေဒေတြ၊ ညြန္ၾကား ခ်က္ေတြ၊ တရား႐ုံးစီရင္ခ်က္ေတြ နဲ႔ ဒီလိုေမးတာပါ၊ အဲဒါပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ေမးတာ အခ်ိန္ကုန္တာပဲ၊ တကယ္ ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ၇၄ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒ မရွိဘူးလို႔ ဆိုတာကို ျပန္ေခ်ပတာပါ”ဟု ၎က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာျပ သည္။

ဦးဉာဏ္ဝင္းက ဆက္လက္ၿပီး“ေဒၚခင္မိုးမိုးရဲ႕ထြက္ဆုိခ်က္ေတြက ေကာင္းပါတယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စတင္ထိန္းသိမ္းစဥ္က အလုပ္သမားဝန္ႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အသက္အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ ထိန္း သိမ္းတယ္လို႔ ကမၻာသိေၾကညာတယ္ဆိုတာ သူ ထည့္ေျပာတယ္”ဟုလည္း ေျပာဆုိသည္။

ေဒၚခင္မိုးမိုးက ၎အား ၾကားနာရန္ ယခင္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္မွ ယေန႔သုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗဟို တရား႐ုံးမွ အမႈတြဲ ျပန္မေရာက္ေသး၍ဟူေသာ စစ္အစိုးရဘက္က ေၾကာင္းျပခ်က္သည္ သဘာဝ မက်ေၾကာင္း ဧရာဝတီသို႔ ေျပာဆိုထားသည္။

ေဒၚခင္မိုးမိုးကို ယခင္ ဇြန္ ၂၆ ရက္ေန႔ စစ္ေဆးမည္ဟု တရား႐ုံးက ခ်ိန္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔သို႔ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ခ်ိန္းဆုိခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္ ခ်ိန္းဆိုသည့္ ဇြန္ ၂၆ ရက္ေန႔က ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦးဝင္တင္ အမႈတြဲသည္ ဗဟိုတရား႐ုံးသုိ႔ တက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယင္းဗဟိုတရား႐ုံးမွ အမိန္႔ မက်ေသးေသာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲ ခ်ိန္းဆိုျခင္းမွာ သဘာဝက်ေၾကာင္း၊ တတိယအႀကိမ္ အျဖစ္ထပ္မံခ်ိန္းဆိုရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေဒၚခင္မိုးမိုးသည္ ရွမ္း ျပည္နယ္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး ရုံးခ်ိန္းရွိသည့္ အခ်ိန္တိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္ရသူ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွ သက္ေသထြက္ဆုိရန္ ေမလ ၂၆ ရက္က တင္ထား ေသာ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္၊ NLD ဒု ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးႏွင့္ NLD ႐ွမ္းျပည္နယ္ စည္း႐ုံးေရး အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚခင္မိုးမိုး တို႔ ၃ ဦးကို အင္းစိန္ ေထာင္တြင္း အထူးတရား႐ုံးက ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ပယ္ခ်လိုက္ၿပီး NLD လပြတၱာအမတ္ ဦးၾကည္ဝင္း ၁ ဦး ကိုသာ သက္ေသ ထြက္ဆိုရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

သက္ေသ ၃ ဦးကို တရား႐ုံးက က်င့္ထုံး ပုဒ္မ၂၅၇ အပုိဒ္ခြဲ (၁) အရ ပယ္ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

က်င့္ထုံး ပုဒ္မ၂၅၇ အပုိဒ္ခြဲ (၁)မွာ သက္ေသ တဦးသည္ တရားမွ်တမႈ လမ္းေၾကာင္းကို လြဲဖယ္ေစရန္ ဖန္တီး ႏိုင္ေၾကာင္း ယုံၾကည္မႈအရ ခ်မွတ္ေသာ ပုဒ္မ ျဖစ္သည္ဟုသိရွိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က တရားခံျပသက္ေသအျဖစ္ ထြက္ဆုိခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ NLD လပြတၱာ အမတ္ ဦးၾကည္ဝင္း တဦးသာ သက္ေသထြက္ဆုိခဲ့ရသည္။

ထို႔ေနာက္ က်န္သက္ေသ ၃ ဦး ျဖစ္ေသာ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္၊ NLD ဒု ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးႏွင့္ NLD ႐ွမ္းျပည္နယ္ စည္း႐ုံးေရး အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚခင္မိုးမိုး တို႔အတြက္ တိုင္းတရား႐ုံးသို႔ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားရာ တိုင္း ႐ုံးက ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ ဦးတင္ဦးကို ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ေဒၚခင္မိုးမိုး တဦးသာခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အတြက္ ဗဟုိတရား႐ုံးသို႔ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္အစိုးရ ဘက္က တရားလိုျပ သက္ေသ ၂၃ ဦး စာရင္း တင္ျပ ခဲ့ၿပီး ၉ ဦးကို ၎တို႔ သေဘာျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းကာ ၁၄ ဦး သက္ေသ ထြက္ဆုိေစခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၎၏အိမ္သို႔ တိတ္တဆိတ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဂြ်န္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ အမႈႏွင့္ ပတ္ သက္ ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားက ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားရာေနအိမ္မွ အင္းစိန္အက်ဥ္း ေထာင္ သို႔ ေခၚေဆာင္၍ တားဆီးမိန္႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ပုဒ္မ ၂၂ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုလိုက္ကာ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ အစိုးရ တရားလိုျပသက္ေသမ်ားကို ဆက္တိုက္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေမလ ၂၆ ေန႔တြင္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပုဒ္မ ၂၂ အရ ျပစ္မႈ ထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဂြ်န္ ၀ီလ်ံ ယက္ေထာ(Mr. John William Yettaw)သည္ အင္းလ်ားကန္ေစာင္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ၏ ေနအိမ္သို႔ ေရကူး၍သြားေရာက္ကာ ေမလ ၃ ရက္ မွ ၅ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ၾကာေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ေမလ ၆ ရက္ ေန႔တြင္ အင္းလ်ားကန္ အတြင္း ၌ ၎အား ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ေမလ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ အၿပီးမွ စတင္၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ၆ ႏွစ္ျပည့္ခါနီး အခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ တရားစြဲဆုိ ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘ၀ျဖင့္ ေနရခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။


မွတ္ခ်က္ ။ ။ http://www.irrawaddy.org မွ ကူးယူ မွ်ေဝပါသည္။

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ဒုတိယေျမာက္ A(H1N1) တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ေတြ႔ရိွေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ တရား၀င္ေၾကညာ

ဒုတိယေျမာက္ A(H1N1) တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ေတြ႔ရိွေၾကာင္း
ျမန္မာအစိုးရ တရား၀င္ေၾကညာ

NEJ / ၁၀ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ A(H1N1) ကမာၻ႔လူတုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ေနာက္ထပ္တဦး ထပ္မံေတြ႔ရိွေၾကာင္း စစ္အစိုးရပိုင္ မီဒီယာမ်ားက တရား၀င္ေၾကညာသည္။

အဆိုပါေရာဂါေတြ႔ရွိသူမွာအသက္ (၂၀) အရြယ္ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎သည္ ဇူလိုင္ (၆) ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့Thai Air Asia ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အမွတ္ FD 3770 ျဖင့္ ျပန္လာခဲ့ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ ညေနသတင္းတြင္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ “ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါတယ္။ ေလဆိပ္မွာတုန္းက ေတြ႔တာမဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္စဥ္က အရင္က ျဖစ္တဲ့ လူနာလိုပဲ၊ အိမ္ကိုေရာက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းျဖစ္တာပါ။ လူနာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်မတို ့ဘာမွေျပာလို ့မရပါဘူး” ဟု ေလဆိပ္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေရးဌာနမွ ၀န္ထမ္းတဦးက ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ေျပာသည္။

အစိုးရပိုင္မီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အဆိုပါအမ်ိဳးသားမွာ ဇူလိုင္ (၇) ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လည္ေခ်ာင္းနာကာ အဖ်ားအနည္းငယ္ရွိသျဖင့္ ျပင္ပလူနာအျဖစ္ ကုသမႈခံယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္လ (၈) ရက္တြြင္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမႉးႏွင့္အဖြဲ႔က ေနအိမ္ကိုသြားေရာက္ၾကည့္ၿပီး ေ၀ဘာဂီအထူးကုေဆး႐ံုသို ့လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေဆး႐ံု၏ သီးသန္႔လူနာခန္းတြင္ ထားရွိကာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာနက စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္အရ New Influenza A(H1N1) ေရာဂါရွိသည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရာဂါေတြ႔ရွိေသာသူႏွင့္ အတူေလယာဥ္စီးလိုက္ပါလာေသာ ခရီးသည္ (၁၀၄) ဦး၊ ေလဆိပ္ရွိ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ လူနာႏွင့္ထိေတြ႔မႈရွိခဲ့သူမ်ားကို လိုက္လံရွာေဖြလ်က္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေနေၾကာင္း အစိုးရ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ႏိုင္ငံျခားေဆးအေရာင္းဆိုင္ႀကီးတဆိုင္မွ တာ၀န္ခံတဦးက “ျဖစ္စဥ္က အရင္ အသက္ (၁၃) ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး ငယ္ ေရာဂါျဖစ္တာမ်ိဳးပါပဲ၊ အိမ္ေရာက္မွ သိတယ္။ ေလဆိပ္မွာ အဲဒီေရာဂါပိုးရွိမရွိ စစ္ေနတဲ့ကိစၥဟာ အပိုလိုျဖစ္ေနၿပီ။ ျပည္ပက ျပန္ေရာက္တဲ့ သူေတြအေနနဲ ့ေလဆိပ္မွာ စစ္ထားတာပဲေလ ဆိုၿပီးေတာ့ ေပါ့မေနဖို ့လိုတယ္။ စက္မေကာင္းတာဘဲလား၊ ဘယ္လိုေၾကာင့္လဲဆိုတာကို စဥ္းစားသင့္ၿပီလို႔ထင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ရွိ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက A(H1N1) တုပ္ေကြးေရာဂါကို ၎တို႔ေၾကညာသည့္အတိုင္း ေသေသခ်ာခ်ာစနစ္တက် ရွာေဖြကုသမႈမရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားအၾကားတြင္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လသာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဆရာ၀န္တဦးက “က်ေနာ္သိသေလာက္ေတာ့ သူတို႔ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ လုပ္တယ္ဆိုတာက ေလယာဥ္နဲ ့ပါလာတဲ့ခရီးသည္ အခ်ိဳ႕အိမ္ကို သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီလူ အိမ္မွာရွိမရွိေမးတယ္။ ရွိရင္လည္း ေတြ႔တယ္။ ေနေကာင္းေနပါတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ယူတယ္။ မေတြ႔တဲ့ လူက်ေတာ့ အျပင္ကို သြားေနပါတယ္။ ေနမေကာင္းတဲ့ အေနအထားမရွိပါ။ လန္းဆန္းေနပါတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ယူတယ္။ ရန္ကုန္မွာကေတာ့ ဒါေလာက္ပါပဲ။ လူတိုင္းဆီကိုလည္း မသြားဘူးဆိုတာ သတင္းစာဖတ္တဲ့သူတိုင္းက သိေနတယ္။ သတင္းစာကို လူေတြက အပိုေတြ၊ မဟုတ္တာေတြ ေရးတယ္လို႔ပဲ ျမင္ၾကတာေလဗ်ာ” ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တြင္ A(H1N1) တုပ္ေကြးစတင္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏွာေခါင္းစီး (mask) မ်ား ေစ်းႏႈန္းအလြန္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး (၃) ရက္ခန္႔ သာ လူအမ်ား ႏွာေခါင္းစီးတပ္ၾကသည့္ ျမင္ကြင္းကို ေတြ႔ျမင္ရၿပီး ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ႏွာေခါင္းစီးမ်ားကို တပ္ဆင္သူ မ်ား မရိွသေလာက္ ျဖစ္သြားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

“ရန္ကုန္မွာ လူေတြက တေနကုန္ ၀မ္းေရးအတြက္ပဲ ႐ုန္းရကန္ရနဲ႔၊ mask တပ္တာကို လုပ္ေနဖို႔ အခ်ိန္မရတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေစ်းျမင့္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီလို mask ေတြက စနစ္တက်မတပ္ရင္လည္း အကာအကြယ္ မျဖစ္ဘူး ဆိုတာေတြကို လူေတြက သိကုန္ၾကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးေပ်ာက္သြားတယ္။ အခု ဘြားကနဲ႔ ေနာက္ထပ္တေယာက္မွာ အဲ့ဒီေရာဂါ ေတြ႔တယ္ဆိုေတာ့ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာကို သတိျပဳမိလာၾကလိမ့္မယ္နဲ႔တူတယ္။ အေနအထားကို က်ေနာ္တို႔လည္း ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ” ဟု ျပည္တြင္းသတင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္ (၂၇) ရက္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဓာတ္ခြဲဌာန၏ စမ္းသပ္ခ်က္အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ (၁၃) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ တြင္ A(H1N1) တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားသည္ကုိ အတည္ျပဳေၾကာင္း စစ္အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ A(H1N1) တုပ္ေကြးေရာဂါ ပထမဆံုး ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ (၁၃) ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ဇူလိုင္ (၈) ရက္တြင္ ေဆး႐ံုမွ ဆင္းခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


မွတ္ခ်က္ ။ ။ http://www.khitpyaing.org မွ ကူးယူ မွ်ေဝပါသည္။

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Thursday, July 9, 2009

တပ္တြင္းက ေနရာယူမႈ ျပႆနာနဲ႔ ဆက္ဆံေရးအခက္အခဲမ်ား

တပ္တြင္းက ေနရာယူမႈ ျပႆနာနဲ႔ ဆက္ဆံေရးအခက္အခဲမ်ား

ဗုိလ္ထက္မင္း
၉ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉

ဗိုလ္သန္းေရႊအေနနဲ႔ စစ္တပ္အရာရွိေတြကို ေနရာခြဲေ၀ခ်ထားမယ့္အပိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ေခါင္းစားေနသလို မထင္မွတ္တဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔လည္း ရင္ဆိုင္ရဖို႔ ရွိေနပါတယ္။ ကိုယ့္႐ူးကိုယ္ပတ္မယ့္ သေဘာမ်ိဳးေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔ အခ်ိန္နီးကပ္လာေလေလ မထူးဇာတ္ခင္းဖို႔ ေနျမင့္ေလ အ႐ူးရင့္ေလေလ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအ တြက္ ရပ္တည္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းနဲ႔ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာ ႏိုင္ငံတကာက ေလးစားတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း တပ္တြင္းက လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အရာရွိႀကီးတခ်ိဳ ႔မွလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ေနပါတယ္။

န၀တနဲ႔ နအဖေခတ္မွာ စစ္တပ္အင္အားကို တိုးခ်ဲ ႔ဖို႔ အရာရွိအမ်ားအျပားကို ေမြးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္မွာ ဗ်ဴဟာမႉးဆုိတဲ့ ဗုိလ္မႉးႀကီးအဆင့္မွာ ယခင္ကလုိ ရာထူးတက္လမ္း မလြယ္ကူေတာ့ဘဲ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ထိပ္ပုိင္းရာထူး မ်ားျဖစ္တဲ့ တပ္မမႉး၊ တုိင္းမႉးရာထူးေတြကုိ တက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေျမာက္အျမားရွိေနတဲ့ ဗ်ဴဟာမႉးမ်ားအၾကားက ခက္ခက္ခဲခဲ ထိုးေဖာက္ထြက္ရတဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္။

ဒီလိုမွ မထိုးေဖာက္ႏိုင္ရင္ ဗ်ဴဟာမႉးေတြဟာ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးဆုိတဲ့ ႏွစ္သိမ့္ဆုကုိ ရရင္ရ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒကစမႉး၊ တုိင္းဦးစီး ဗုိလ္မႉးႀကီး၊ ဒု-တုိင္းမႉးဆုိတဲ့ ေခ်ာင္ထုိးထားတဲ့ ေနရာမ်ားကိုသာ ေရာက္သြားတတ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ဗ်ဴဟာမႉး အဆင့္ေတာင္ အဲဒီလို မေရရာ မေသခ်ာမႈကို ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ လမ္းဆုံလမ္းခြေနရာႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တပ္မမႉးနဲ႔ တုိင္းမႉးေတြက လုပ္ပုိင္ခြင့္အားလံုးကို ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတာမုိ႔ ဗ်ဴဟာမႉးေတြဟာ တပ္ရင္းမႉးေလာက္ေတာင္ မစုိျပည္လွဘဲ ေယာင္လည္လည္ ျဖစ္ေနရတာမ်ဳိးနဲ႔လည္း ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

ေရွ႕တန္းစစ္ဆင္ေရးထြက္တဲ့ အခ်ိန္ၾကမွသာ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ဗ်ဴဟာမႉးနဲ႔အဖြဲ႔ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ကာ “ဖား” ၾကရလို႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာအသင့္အတင့္ ရွိပါေတာ့တယ္။ တခါ ဗ်ဴဟာမႉးေတြဟာ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႔ေတြကုိ စစ္ေဆးရတဲ့အခါက်မွသာ ဝမ္းဗုိက္ စုိျပည္ရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးလည္း ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕တန္းစစ္ဆင္ေရး မရွိေတာ့ရင္ ဗ်ဴဟာမႉးဘ၀က အငွားတရားခံ ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္ေနပါတယ္။ အမႈစစ္ေဆးခုိင္းတာမ်ဳိးနဲ႔ တပ္မမႉး၊ တုိင္းမႉး အစည္းအေဝးသြားရင္ ေခတၱ တပ္ကုိင္ရတာမ်ဳိးေတြကို ဗ်ဴဟာမႉးက သတိထားလုပ္ကိုင္ေနရတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိဳ ႔ဗ်ဴဟာမႉးေတြဟာ တပ္ရင္းေတြကုိ စစ္ေဆးတဲ့အခါက်ရင္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့အမိန္႔နဲ႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ စီမံခ်က္မ်ားဟာ လက္ေတြ႔မွာ လိုက္လုပ္ႏုိင္စြမ္း မရွိမွန္းကို မိမိကုိယ္တုိင္ တပ္ရင္းမႉးဘဝမွာ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရမွန္း သိလ်က္နဲ႔ ဇြတ္အတင္း ဖိႏွိပ္တာမ်ဳိးလည္း ရွိေနလို႔ တပ္ရင္းမႉးေတြနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတာကို လည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္ ဆုိတဲ့ ဒကစ ဆိုတာကေတာ့ ေရွ႕တန္း နယ္အစြန္အဖ်ားျပည္မနဲ႔ အလွမ္းေဝးတာမုိ႔ စီမံခန္႔ခြဲမွႈအာဏာ၊ တရားစီရင္မႈအာဏာ၊ ရိကၡာထုတ္ေပးမႈအာဏာ စသျဖင့္ အေတာ္အတင့္ရထားတဲ့ ဌာနျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္ဦးစီးပုိင္းဆုိင္ရာကုိေတာ့ တုိင္းမႉးထံ တင္ျပရပါေသးတယ္။ ဒကစမႉးဟာ တပ္မမႉးနဲ႔ စကခမႉးတုိ႔ထက္ အနည္းငယ္နိမ့္ၿပီး ၎မွ တုိင္းမႉးျဖစ္တဲ့ ထုံးစံမရွိတာကို ေတြ႔ရၿပီး ဒကစမႉး ျဖစ္ရင္ေတာင္ ၀မ္းမသာႏိုင္တဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ေနပါတယ္။

တဖန္ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ စကခ ဆိုတာကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ ကန္႔ကြက္မွာ စုိးရိမ္လို႔ တပ္မအသြင္ေျပာင္း ထားတဲ့ အဖြဲ႔တခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မမ်ားနဲ႔ စကခမ်ားဟာ ကကၾကည္း (စစ္ဆင္ေရး) ရဲ ႔ တုိက္႐ုိက္ကြပ္ကဲစီမံထားတဲ့ တပ္မ်ားျဖစ္လုိ႔ စစ္ဆင္ေရးခြင္ ပုံေသမရွိဘဲ ရန္သူအင္အားေပၚ မူတည္ၿပီး လုိအပ္သလုိ စစ္ကစားႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တပ္မမႉးမ်ားႏွင့္ စကခမႉးေတြဟာ တုိင္းမႉးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး သဟဇာတ မျဖစ္တာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က မဲသေဝါစခန္း က်သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ တုိက္ေနရတဲ့ တပ္မ (၆၆) တပ္မမႉးႏွင့္ ဒု-တပ္မမႉးေတြဟာ ရတခ တုိင္းမႉးရဲ႕ မသိက်ဳိးကြၽံျပဳမႈေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြၾကားမွာ ႐ုန္းကန္ေနရတာကုိ စစ္႐ုံးမွ မွန္ကန္စြာ မသုံးသပ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္း ခံလိုက္ရပါတယ္။ ဒု-တပ္မမႉးကုိယ္တုိင္ ေရွ႕တန္းမွာ သူ႔ရဲ ႔ ပခုံးေပၚက အပြင့္မ်ားကို ဆြဲျဖဳတ္ၿပီး ပစ္တင္ကာ ထြက္သြားတဲ့အထိ တင္းမာမႈ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

အလားတူ နဝတ တက္လာၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လုံၿခဳံေရးဝင္ေနတဲ့ တပ္မ (၂၂) ဟာ ကကၾကည္းသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ခြင့္ေတာင္းၿပီး ၎တပ္မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့မႈအေပၚ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမႉးက မသိလုိက္လို႔ တုိင္းမႉးႏွင့္ တပ္မမႉးတို႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ရပါတယ္။ တုိင္းမႉးေတြဟာ ကကၾကည္းနဲ႔ တပ္မမႉးမ်ား မသိလုိက္ရဘဲ ေနာက္တန္းမွာ ျပန္လည္စုဖြဲ႔ အနားယူေနတဲ့ တပ္မလက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားကုိ တုိင္းဧရိယာအတြင္းရွိ ရန္သူမ်ားအား တုိင္းလက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားနဲ႔ ႏုိင္ေအာင္မတုိက္ႏုိင္တုိင္း ဗုိလ္က်ကာ အတင္းဆြဲသုံးတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။

အဲဒီအခါမွာ တပ္ရင္းမႉးေတြဟာ တုိင္းမႉးက Promotion ရာထူးတုိးျမင့္ခြင့္ ကုိင္ထားတဲ့အာဏာကို ေၾကာက္ရြံ႕လုိ႔ စိတ္မပါ့တပါနဲ႔ တပ္မမႉးကုိ သတင္းမပို႔ေတာ့ဘဲ လုပ္ေပးလိုက္ရတာမ်ိဳး ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိလုပ္ခဲ့ရလုိ႔ တပ္မမႉးႏွင့္ တုိင္းမႉး ပဋိပကၡျဖစ္တာ လည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ကကၾကည္း မသိဘဲ တုိင္းမႉးေတြခုိင္းတုိင္း တပ္ရင္းမႉးေတြ လုိက္မလုပ္ဖုိ႔ ေျပာလာတဲ့အထိ တင္းမာမူကို ထိန္းခဲ့ရပါတယ္။

တပ္မမႉးေတြလည္း ယခင္ မဆလေခတ္က တိုင္းမႉးျဖစ္လာမယ္လို႔ ႀကိမ္းေသမွန္းလို႔ ရေပမယ့္ ယေန႔ နအဖေခတ္မွာေတာ့ မေသခ်ာေတာ့ဘဲ ဒု-ဝန္ႀကီးရာထူးနဲ႔သာ အဆင္မသင့္ရင္ ေခ်ာင္ထိုးခံရတတ္ပါတယ္။ တိုးခ်ဲ႕လာတဲ့ တပ္မအေရအတြက္ ဟာလည္း မ်ားျပားလာတာမို႔ တပ္မမႉးအခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကသလို ဒု-ခ်ဳပ္နဲ႔တပ္ခ်ဳပ္ထံ ၎တို႔ရဲ႕ ဇနီးသည္မ်ားကို မၾကာခဏ ေစလႊတ္ကာ လူႀကီးသိေအာင္ “ဖား” ေနရတာ အေမာတေကာ ျဖစ္ေနၾကရပါတယ္။

တိုင္းမႉးေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးျပႆနာ ေနာက္တခုမွာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ မူဝါဒ စီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ တြက္ခ်က္ၿပီး တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ဦးစီးမႉးအရာရွိမ်ားကို ၫႊန္ၾကားကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေပမယ့္ တိုင္းမႉးေတြရဲ႕ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မူကို မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္။ တိုင္းမႉးေတြဟာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ စီမံကိန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မူ ေဆာင္ရြက္ရတာမ်ိဳးနဲ႔ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ နည္းပညာေတြကို လံုးဝနားမလည္ဘဲ ဝင္ေရာက္ စီမံကြပ္ကဲေနတာမို႔ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္က ဝန္ထမ္းမ်ားစြာ စိတ္ညစ္ကာ အလုပ္ကထြက္တဲ့အထိ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။

တိုင္းမႉးေတြ လက္သံုးစကားတခုက “မင္းတို႔ ဝန္ႀကီးေတြဟာ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲသာ ျဖစ္တယ္၊ တိုင္းမႉးျဖစ္တဲ့ငါဟာ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လို႔ ငါဆံုးျဖတ္တာကို ဦးစားေပးရမယ္” လို႔ ေငါက္ငမ္းခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းမႉးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕သတင္းေတြကို TV နဲ႔ သတင္းစာေတြမွာ ပါခ်င္ၾကတာမို႔ ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ စက္႐ံု၊ တံတား၊ ဆည္ဖြင့္ပြဲေတြမွာ ဖိတ္စာကို သူတုိ႔ထံ ဂ႐ုတစိုက္ သြားေရာက္ ဖိတ္ၾကားရပါတယ္။ ဖိတ္စာေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့လို႔ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးဟာ စက္႐ံုမႉးတဦးကို ဖိအားေပး ဆူပူခဲ့တာ သိရပါတယ္။ တိုင္းမႉးေတြဟာ အမွန္ေတာ့ သတင္းလာရင္ ဖြင့္ၾကည့္ေနတဲ့ တပ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဒု-ခ်ဳပ္ေတြကို သူတို႔အလုပ္ေတြ ႀကိဳးစားလုပ္ေနဟန္ အမွတ္ယူတဲ့သေဘာ ျပခ်င္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စစ္ဆင္ေရး အထူးဖြဲ႔မႉးဆိုတဲ့ ကစထမႉးေတြကတေမွာင့္၊ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရတဲ့ စီမံကိန္းေတြ လမ္း၊ တံတား၊ စက္႐ံု၊ ဆည္ေတြကို နအဖ႐ံုးက စစ္ခိုင္းလို႔စစ္ရာမွာ ဌာနဆိုင္ရာေတြကေတာ့ သူတို႔ေတြလာ ရင္ “သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေဆာလ်င္စြာၿပီးစီးဖို႔၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ဖို႔ဆိုတဲ့” “အပ္” ေၾကာင္းထပ္တဲ့ စကားလံုးေတြသာ ေျပာေနလို႔ စိတ္ညစ္ေနရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ လိုအပ္တာ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ထက္ ျပႆနာရွာဖို႔၊ နားမလည္တာကို နားလည္ ေလဟန္ ဆရာပဲ လုပ္တတ္တာမို႔ ဌာနဆိုင္ရာေတြအေနနဲ႔ စိတ္ညစ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခါတရံ တိုင္းမႉးရဲ႕ အမွတ္ယူမယ့္ စစ္ေဆးဖို႔ လ်ာထားတဲ့ စီမံကိန္းလုပ္ကြက္ေတြကို ကစထမႉးေတြက အမွတ္ယူကာ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္စစ္ေဆးေနတာမို႔ ကစထမႉးနဲ႔ တိုင္းမႉးတခ်ိဳ႕ဟာ မေက်လည္မႈေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။

မွားယြင္းတဲ့ မူ၀ါဒေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနတဲ့ သေဘာသဘာဝကို နားလည္မႈရွိရွိ လက္ေတြ႔က်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ထိပ္ပိုင္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားက မႀကိဳးစားၾကဘဲ အမိန္႔နဲ႔အာဏာကိုခ်ည္း တဖက္သတ္သံုးစြဲေနလို႔ လက္ေတြ႔ မွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က တိုးတက္မႈ သံုည အမွတ္မွာသာ ရွိပါေၾကာင္းနဲ႔ တပ္တြင္းစည္းလံုးညီၫြတ္မႈဟာ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ အာဏာခဲြေ၀မႈ ျပႆနာနဲ႔အတူ ပိုမိုဆိုး၀ါးလာဖို႔သာ ရွိပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။


မွတ္ခ်က္ ။ ။ http://www.khitpyaing.org မွ ကူးယူ မွ်ေဝပါသည္။

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Wednesday, July 8, 2009

ေဘာလုံးကလပ္အသင္းမ်ား ျပန္ေခတ္စား

ေဘာလုံးကလပ္အသင္းမ်ား ျပန္ေခတ္စား


Tuesday, 07 July 2009 16:23 ၊
ေအာင္သက္ဝိုင္း


စစ္အစုိးရႏွင့္ ေပါင္းသင္း စီးပြားရွာသျဖင့္ လူထုမႏွစ္သက္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို ယခုအခါ ေဘာလုံးကလပ္ အသင္းပိုင္ရွင္မ်ား အျဖစ္ လူထုက အျပစ္ျမင္မႈ ေလ်ာ့က်လာ သည္ဟု ၾကားသိရသည္။

“အရင္က ဦးေတဇဆိုရင္ လူေတြက သိပ္ၿပီးအျမင္မၾကည္ၾကဘူး။ အခု ရန္ကုန္ ယူႏုိက္တက္ ကလပ္ အသင္း ပိုင္ရွင္အေနနဲ႔ အေတာ္ေလး အျမင္ၾကည္လင္ လာတယ္။ ဒီအသင္းက တို႔ ရန္ကုန္အသင္း၊ အားေပးရမယ္ဆိုၿပီး ေျပာလာၾကတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတဦးကဆိုသည္။

ရန္ကုန္ယူႏိုက္တက္ႏွင့္ ရတနာပံု ယူႏိုက္တက္တုိ႔ အႀကိတ္အနယ္ ဗိုလ္လုေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - Reuters)


ယခု ၿပီးစီးသြားသည့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ (MNL CUP GRAND ROYAL CUP 2009) ေဘာလုံးပြဲ မ်ားေၾကာင့္ ကလပ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ လူထုအၾကား ရင္းႏွီးမႈ ပိုမို ရရွိလာသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း မႏၱေလး အေျခစိုက္ ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာ တဦးက ေျပာသည္။

“မႏၱေလးမွာ ရတနာပုံ FC ပိုင္ရွင္ ေဒါက္တာစိုင္းဆမ္ထြန္းဆိုရင္ လူတုိင္းသိလာတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ခံေတြက သူ႔ကို ရင္းႏွီးေနၾကတယ္” ဟု ထုိအယ္ဒီတာက ဆက္ေျပာသည္။

ယခု ၿပီးစီးသြားသည့္ ဖလားၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္က က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္၊ ရတနာပုံ ယူႏိုက္တက္က သိန္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး က်န္သည့္ ကလပ္အသင္းမ်ားသည္လည္း သိန္းေထာင္ခ်ီ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၀န္ထမ္းတဦးက ရွင္းျပသည္။

က်င္းပၿပီးစီးသြားသည့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ကြင္း၀င္ေၾကး ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၄၀၀ ရရွိခဲ့ၿပီး ေဘာလုံးအသင္းမ်ားကို ခြဲေ၀ေပးထားေသာ္လည္း ကလပ္ပုိင္ရွင္မ်ား အရႈံးေပၚၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

“ကြင္း၀င္ေၾကး ဆိုတာက ကလပ္ပုိင္ရွင္ေတြအတြက္ ဘာမွ မျဖစ္စေလာက္ပါ။ အရင္းေတာင္ မကာမိၾက ပါဘူး” ဟု သူက ဆိုသည္။

ျမန္မာေနရွင္လိဂ္ ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲမ်ားတြင္ ေဘာလုံးကလပ္အသင္း အပုိင္မရွိေသးေသာ နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ပုဂၢလိကေဘာလုံး အသင္းမ်ား ထပ္မံ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလုံး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ (MNL CUP GRAND ROYAL CUP 2009) ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးသည့္ အထိမ္းအမွတ္ ရန္ကုန္ဆီဒိုနားဟုိတယ္တြင္ ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ အခမ္းအနား၌ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ထုိသို႔ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အားကစား သတင္းရပ္ကြက္မွ ၾကားသိရသည္။

“ဦးေဇာ္ေဇာ္ေျပာတာက ေဘာလုံးအသင္း ေထာင္ႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို သူစည္းရုံးေနတယ္။ တသင္းကို သိန္း ၁၀၀၀ ရင္းရုံနဲ႔ရတယ္၊ ေနာက္တႀကိမ္က်င္းပမယ့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္မွာ တန္းဆင္း၊ တန္းတက္အသင္းေတြ ရွိလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပထမတန္းမွာ အသင္းဖြဲ႕ၿပီး ပရုိေနရွင္နယ္လိဂ္မွာ ၀င္ၿပဳိင္လို႔ ရမယ္ဆိုၿပီး စည္းရုံးတယ္” ဟု အခမ္းအနားသြားေရာက္ခဲ့သည္ အားကစားဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦးက ဆိုသည္။

ဦးေဇာ္ေဇာ္၏အဆုိအရ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္တြင္ ပုဂၢလိကေဘာလုံးအသင္း ၄၊ ၅ သင္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ားကို စည္းရုံးေနၿပီး ထုိစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကလည္း စိတ္၀င္စားလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ မၾကာမီ လက္ရွိ ထူေထာင္ထားၿပီးသားျဖစ္ေသာ ပုဂၢလိက ေဘာလုံးအသင္း ၈ သင္း အျပင္ ေဘာလုံးအသင္းမ်ား ထပ္မံ ထြက္ေပၚလာဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေနာက္တႀကိမ္က်င္းပမည့္ ျမန္မာေနရွင္လိဂ္ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲတြင္ အသင္းမ်ားသည္ ေငြအား၊ လူအား ထပ္မံျဖည့္တင္းၿပီး ၿပဳိင္ဆုိင္မႈ ပိုမို ျပင္းထန္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာဆိုသည္။

“ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္က အေတာ့္ကို ေအာင္ျမင္ပါတယ္။ လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားစိတ္၀င္စားၾကတယ္။ ဒါက ျမန္မာ့ေဘာလုံးေလာက အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမွာပါ” ဟု အားကစားဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာ တဦးက ေျပာျပသည္။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ၊ ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ရတနာပုံအသင္းကို ၂ ဂုိး၊ ၂ ဂုိးျဖင့္ သေရက်ေနရာမွ ေနာက္ဆုံး ပင္နယ္တီအဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရသည့္ ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္ အသင္းဥကၠဌ ဦးေတဇက ေနာက္တႀကိမ္ က်င္းပမည့္ ပြဲတြင္ သူ၏အသင္း အႏုိင္ရ ဗို္လ္စြဲႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ပမွနည္းျပမ်ား၊ အားကစားသမားမ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္းၿပီး ႀကိဳးစားမည္ဟု ႀကဳံး၀ါးေနေၾကာင္း အားကစား ေလာကမွ ၾကားသိိရသည္။

“ဒီႏွစ္မွာ ဖလားမရတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအကုန္လုံးက သူတုိ႔ရဲ႕ ေဘာလုံးအသင္းေတြကို ေနာက္ႏွစ္မွာ ဖလားရဖို႔ ႀကဳိးစားမယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနၾကတယ္။ ဦးေတဇကလည္း သူ႔အသင္းကို ရန္ကုန္ုမွာ ေအာင္ပြဲခံဖို႔အတြက္ အနည္းဆုံး က်ပ္ သိန္း ၅၀၀၀ ကေန လိုရင္လုိသေလာက္ ေငြ သုံးမယ္လို႔ ေျပာတယ္” ဟု အားကစားဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပဳိင္ပြဲတြင္ မႏၱေလးတုိင္း ကိုယ္စားျပဳ ရတနာပုံ FC အသင္းကို မႏၱေလးလူထုက အလြန္အားေပးေထာက္ခံေနၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ ခ်န္ပီယံျဖစ္လာသည့္အတြက္ မႏၱေလးျပည္သူမ်ားက ေက်နပ္ေနၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

“မႏၱေလးလူထုက ရတနာပုံမွ ရတနာပုံ။ အားလုံးကအားေပးတယ္။ ဗိုလ္လုပြဲ MRTV ကလႊင့္ေတာ့ မႏၱေလးတၿမိဳ႕လုံး တီဗီြၾကည့္ၿပီး ခုန္ေပါက္ေအာ္ဟစ္ အားေပးတယ္” ဟု မႏၱေလးအေျခစိုုက္ အားကစား အယ္ဒီတာတဦးကရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲကို အဆင့္အတန္းရွိသည့္ ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ႀကိဳးစားေနၿပီး ၿပဳိင္ပြဲမ်ားကို ေငြေၾကးေပး ၀ယ္ယူၾကည့္ရႈရသည့္ အခေပးရုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္း တလိုင္းေပၚေပါက္ေအာင္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း သတင္း ရရွိသည္။

“အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာလို Pay TV Channel တခု လုပ္ၿပီး ေရာင္းဖို႔ လုပ္ေနတယ္လို႔ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာတယ္” ဟု ရန္ကုန္အားကစား သတင္းေထာက္တဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္တြင္ အသင္း ၈ သင္းရွိၿပီး ထူးကုမၸဏီ ပိုင္ရွင္ ဦးေတဇက ရန္ကုန္ယူႏုိက္တက္၊ လြယ္ဟိန္းကုမၸဏီဥကၠဌ ေဒါက္တာစိုင္းဆမ္ထြန္းက ရတနာပုံ၊ ဦး၀င္းျမင့္ (ေရႊနဂါးမင္း ကုမၸဏီ) က ေဇယ်ာေရႊေျမ၊ ဦးခ်စ္ခုိင္ (ဧဒင္) က Delta United၊ ဦးေအာင္မုိးေက်ာ္ (IBTC ကုမၸဏီ) က ဥႆာ ယူႏုိက္တက္၊ ဦးေအာင္ကို၀င္း (ကေမၻာဇကုမၸဏီ) က ကေမၻာဇယူႏိုက္တက္၊ ဦးေဌးျမင့္ (ယုဇန) က Southern Myanmar ၊ ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္ (ေအးရွားေ၀ါလ္) က မေကြးယူႏုိက္တက္ ေဘာလုံးအသင္းမ်ား အသီးသီးပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။

ထို ေဘာလံုးအသင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက လမ္းညႊန္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး သူႏွင့္ နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ေဘာလံုးအသင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားမွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေဒသအလိုက္ မဲဆြယ္ၾကလိမ့္မည္ဟုလည္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူတို႔က ယံုၾကည္ေနၾကသည္။


မွတ္ခ်က္ ။ ။ http://www.irrawaddy.org မွ ကူးယူ မွ်ေဝပါသည္။

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Monday, July 6, 2009

ဖိအားေပါင္းစံုအၾကားမွာ နအဖအစိုးရဟာလည္း ဆူးၾကား ဘူးသီးသလို ျဖစ္ေနတယ္

ဖိအားေပါင္းစံုအၾကားမွာ နအဖအစိုးရဟာလည္း
ဆူးၾကား ဘူးသီးသလို ျဖစ္ေနတယ္

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း

၆ ဇူလိုင္ ၂၀၀၉


ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္း တပ္ေခါက္သြားၿပီ။ တပ္လန္ၿပီးဆုတ္သြားရတယ္ဆိုရင္ ပိုမွန္မလားပဲ။
သူတပ္လန္သြားတယ္ဆုိတဲ့အတြက္ နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ႏိုင္လိုက္တယ္လို႔ဆိုႏိုင္မလား။ စစ္ဆိုတာ တဖက္ကလန္ထြက္ သြားတာနဲ႔ ကိုယ္က ႏိုင္လိုက္ေရာလို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ့္ဘက္မွာ ေသေက်က်န္ရစ္တာ၊ ေနာက္တပြဲတိုက္စရာ အင္အား မက်န္တာ စတဲ့အခ်က္ေတြဟာ ႏိုင္တဲ့လကၡဏာမဟုတ္ပါဘူး။ အလြန္ဆံုးအားျဖင့္ တေကြ႔ေတာ့ ေက်ာ္သြားပါပေကာလို႔သာ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

အခုလည္း မစၥတာဘန္ကီမြန္းေျပာသြားတဲ့ ေနာက္ဆံုးမွတ္ခ်က္စကားကို နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ “သိပ္စိတ္ပ်က္ရတယ္” တဲ့။ ေနာက္ၿပီး “သူတို႔ (နအဖအစိုးရ) ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းတခု လြတ္သြားၿပီ” တဲ့။ ငယ္တုန္းကသမိုင္းစာအုပ္ထဲမွာပါတဲ့ က်န္စစ္သားက ေစာလူးမင္းကိုေျပာတဲ့ “ေခြးေသဝက္ေသ ေသရစ္” ဆိုတဲ့စကားကို သတိရစရာပါပဲ။ ဒီတပြဲမွာ နအဖလည္း မႏိုင္လိုက္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါဟာ နအဖအဖို႔ ေနာက္ဆံုးရထားကို လြတ္သြားတာလားဆိုတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မစၥတာဘန္ကီးမြန္း ေရာက္လာတာ၊ နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ စကားေျပာတာ၊ ျပန္သြားတာ စတဲ့ကမာၻကအာ႐ံုစိုက္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚေနတာနဲ႔ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဗမာျပည္မွာ လူအမ်ားအာ႐ံုစိုက္ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္တခုဟာလည္း တေရြ႕ေရြ႕လႈပ္ရွားၿပီး ပံုပီျပင္လာေနပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မတရားဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီး ႐ံုးတင္တရားစြဲေနတဲ့အမႈပါပဲ။ စကာစတုန္းက ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ေနာက္ကက်ားလိုက္ေနသလို စစ္ေဆးခဲ့တဲ့အမႈဟာ အခုတေလာမွာ ႐ံုးခ်ိန္ေတြ ေရႊ႕ၿပီးရင္းေရႊ႕ ေနတာကို သတိျပဳမိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ေသခ်ာေနတာကေတာ့ နအဖစစ္ဗိုလ္ေတြဟာ အႀကံပုပ္ဉာဏ္ယုတ္ေတြ ထုတ္ေနၾကျပန္ပါၿပီ။ သူတို႔အခ်ိန္ဆြဲတဲ့ နည္းပရိယာယ္ကို ျပန္သံုးေနပါတယ္။ ဒီအမႈကို အခ်ိန္ဆြဲခ်င္ေနၾကပါတယ္။ ဒါ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။

ေသခ်ာေနတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ တခ်က္က နအဖစစ္အစိုးရ ဖန္တီးလိုက္တဲ့ဒီအမႈဟာ ဆင္ကြက္မွန္း၊ လိမ္ဆင္မွန္း အထင္းသားေပၚလြင္သြားတာပါပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ရက္ အခ်ိန္ေစ့တာနဲ႔ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ေပၚလာတဲ့အမႈမို႔ အမႈစကတည္းက ျပည္တြင္းျပည္ပ လူတိုင္းက သံသယ႐ွိၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဂၽြန္ယက္ေတာက ႐ံုးမွာထြက္ဆိုလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကိစၥအားလံုးဟာ ဗူးေပၚသလိုေပၚကုန္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၾကာေလပိုေပၚလာေလလိုလည္း ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ႐ံုးေပၚက ထြက္ခ်က္ေတြအတိုင္းသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျပစ္ဒဏ္ခ်ရရင္ သူတို႔မတရားတာဟာ သိပ္ကို ေပၚလြင္ေနေတာ့မွာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေနာက္အေၾကာင္းတခ်က္က ဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပရဲ႕ တု႔ံျပန္မႈပါ။ တုံ႔ျပန္ၾကတာဟာ နအဖေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ အတိုင္းအတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ေခတ္စကားနဲ႔ ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အရမ္းဖ်ားသြားပါတယ္။ လံုးဝမေက်နပ္ႏိုင္တဲ့ လူေတြဟာ အင္းစိန္ေထာင္ဘူးဝမွာသာမကပဲ ၿမိဳ႕ေပါင္းမ်ားစြာမွာ လမ္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵေတြကို နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆက္ခ်မယ္လို႔ တာစူေနတာေတြလည္း အေျမာက္အျမားေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ နအဖစစ္ဗိုလ္ေတြအဖို႔ သူတို႔ဘက္က ေနာက္တဆင့္လွမ္းလိုက္ရင္ ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာကို တြက္ဆလို႔ မရႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ တဖန္တပ္တြင္းမွာလည္း ဒီကိစၥအေပၚ မေက်နပ္သံေတြဟာ မၾကားခ်င္အဆံုး ၾကားလာရပါတယ္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဥပေဒေတာင္မထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသးဘဲ ေခါင္းေျခာက္ေနရတဲ့အခ်ိန္၊ ၿငိမ္းအဖြဲ႔ေတြကလည္း သူတို႔နဲ႔ ကီးမကိုက္ျဖစ္ေနလို႔ စိ္တ္ညစ္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ နအဖစစ္ဗိုလ္ေတြ ၿမိဳ႕ေပၚ၊ လမ္းမေပၚက ျပႆနာေတြ မေပၚေစခ်င္ပါဘူး။ ဒါကျပည္တြင္းမွာပါ။

ျပည္ပမွာ ႏိုင္ငံတကာအဝန္းအဝိုင္းက တုံ႔ျပန္မႈေတြဟာလည္း နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ဗမာျပည္သမိုင္းမွာ ဘယ္အစိုးရမွ မႀကံဳေတြ႔ဖူးေသးတဲ့ ဆန္႔က်င္သေဘာထားေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ ဒါသာမက သူတို႔က နအဖရဲ႕ေျခလွမ္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေန ဦးမယ္၊ ဆက္အေရးယူတန္တာ ယူဦးမယ္ဆိုတာကို အသံျပဳလို႔တမ်ိဳး၊ အသံမျပဳဘဲတနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ တင္းတင္းမာမာ သတိေပးခဲ့တဲ့ အစိုးရေတြရွိသလို ဘာႀကိတ္ေျပာလိုက္မွန္းမသိရတဲ့ တ႐ုတ္လိုအစိုးရေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။

ကုလသမဂၢခန္းမထဲမွာ ဗမာျပည္ရဲ႕အေရး ေရာက္သြားတယ္ဆိုတာဟာ သမိုင္းမွာ အရင္က တခါတည္းရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒါက ၅ဝ စုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတုန္းက ဗမာျပည္ကို တ႐ုတ္ျဖဴ (ေကအမ္တီ) ေတြ က်ဴးေက်ာ္တဲ့ကိစၥတုန္းကပါ။ သတိထားသင့္တာက အဲဒီတုန္းက ဗမာျပည္အစိုးရဟာ တရားလိုပါ။ အခုေတာ့ နအဖဗိုလ္သန္းေရႊတို႔လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ဗမာျပည္ဟာ တရားခံ အျဖစ္နဲ႔ ဝက္ၿခံထဲမွာ ေရာက္ေနရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတကာလက္ညိႇဳးေငါက္ေငါက္ထိုးတာလည္း ခံေနရပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ ဘယ္တုန္းကမွ အခုကာလေလာက္ မက်ဆင္းခဲ့ဖူးပါဘူး။

ေနာက္ ေထာက္ျပသင့္တဲ့တခ်က္က ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းကို ဗိုလ္သန္းေရႊတေယာက္ လက္ခံ ေတြ႔ဆံုတယ္ဆိုတာဟာ တျခားတႏိုင္ငံက နားခ်လို႔ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ကိစၥပါ။ ဒီအခ်က္ကိုေထာက္ရင္ ျပည္တြင္းမွာေမာက္မာလွတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ ျပည္ပမွာက်ေတာ့ အၿမီးကုပ္ေခါင္းငံု႔ေနရတာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဗမာျပည္ကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း အဝိုင္းက ပံုမွန္ခ်ဥ္းကပ္လို႔၊ ဆက္ဆံလို႔မရတဲ့ ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ သေဘာထားခံရတာကို ဒင္းတို႔တေတြ ဂုဏ္ယူစရာလို႔ ေအာက္ေမ့ေနသလားလည္း မေျပာတတ္ပါ။

အခု နအဖစစ္အစိုးရဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႐ံုးတင္လိုက္တဲ့အတြက္ ဒီလိုျပည္တြင္းျပည္ပက ဆန္႔က်င္မႈေတြ အံုႂကြ ေပၚေပါက္လာတာကို အာ႐ံုလႊဲဖို႔၊ ေအးသြား၊ ၿငိမ္သြားေအာင္လုပ္ဖို႔ နည္းနာေပါင္းစံုရွာေနပါတယ္။ ေဘာ့လံုးပြဲေတြထဲ၊ ခ်ဲထီေတြ၊ ႏွစ္လံုးထီ၊ သံုးလံုးထီေတြထဲ အာ႐ံုေျပာင္းသြားေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလို တနပ္စားနည္းပရိယာယ္ေတြထဲမွာ အမႈကို အခ်ိန္ဆြဲၿပီး အၾကာႀကီးစစ္ေဆးတာလည္း ပါတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါၿပီ။ ဒီအခ်က္ကိုၾကည့္လိုက္ရင္ပဲ ဒီအမႈဟာ အစကေန အဆံုး ရာဇဝတ္မႈမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ႀကံမႈတရပ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ထင္ရွားသထက္၊ ထင္ရွားလာေနပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျပစ္ေပးတာကို ျပည္တြင္းျပည္ပက အျပင္းအထန္တုံ႔ျပန္လာမွာစိုးလို႔ အခ်ိန္ဆြဲေနတာဆိုရင္ သူတို႔က ဘယ္လိုျပစ္ဒဏ္ခ်မွာမို႔လဲလို႔ ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္အႀကီးႀကီးေပးဖို႔ ႀကံစည္ထားတာမို႔ ဒီလိုအႀကီးအက်ယ္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနတာလား၊ လႊတ္ေပးမွာဆိုရင္ ဘာမွေၾကာက္ေနစရာမလိုဘူးမဟုတ္လားလို႔ ေစာဒက တက္စရာ႐ွိပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းကို ေျဖရမယ္ဆိုရင္ ဒီအမႈဟာ ႏိုင္ငံေရးအမႈျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚမႈေတြနဲ႔ ဆက္ေနမယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ သူတို႔ဟာ ျပစ္ဒဏ္မခ်ခင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေနအထားေတြကို ထည့္သြင္းသံုးသပ္တာ မလုပ္ဘဲေနလို႔မရပါဘူး။

ဒီလိုဆိုတဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ဒီအမႈကိုနအဖက အျမန္စစ္ပါ၊ တရားစီရင္ပါလို႔ ေတာင္းဆိုလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ဒီအမႈဟာ မတရားဆင္ထားတဲ့ အမႈျဖစ္တဲ့အတြက္ “႐ံုးတင္စစ္ေဆးေနတာေတြကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရမယ္” ဆိုတာကေန တျပားမွေလွ်ာ့လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒီအတိုင္းပဲ အစအဆံုးရပ္တည္ရမွာပါ။ ဒီအေတာအတြင္းမွာ နအဖက အခ်ိန္ဆြဲေနတာဟာ ကိုယ့္ဘက္က ျပင္ဆင္ရမွာေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ရတာပဲလို႔ သေဘာထားၿပီး ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ၾကရပါမယ္။ ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဘီလူးစည္း လူစည္း ကြဲေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီအတြက္ ျပင္ဆင္တာလည္း တပါတည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။


မွတ္ခ်က္ ။ ။ http://www.khitpyaing.org မွ ကူးယူ မွ်ေဝပါသည္။

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...