Saturday, March 27, 2010

နအဖနဲ႔ UWSA “၀” တို႔ အားၿပဳိင္ၾကမည့္ပြဲ ( သတင္းထူး )


စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ား

ယခုတေလာ စစ္ေရးအရ အျပိဳင္အဆိုင္ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ေနၾကတဲ့ နအဖနဲ႔ UWSA “၀” တို႔ရဲ႕ အားၿပိဳင္ေနမႈသတင္းမ်ားနဲ႔ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ ကက(ၾကည္း) ႏွင့္ ကက (ေလ) လက္ေအာက္ခံ အရာရွိမ်ားက “စည္းလုံးျခင္းရဲ႕ အင္အား” ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သတင္း ေပးပို႔လာပါတယ္။

၁။ နအဖဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ခန္႔မွန္းထားတာထက္ အခ်ိန္ကာလ အနည္းငယ္ေစာျပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုရွိေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္တခြင္အား ဥပေဒစိုးမိုးမႈျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနအရ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခိုင္းထားျခင္းအေပၚ UWSA က လက္မခံခဲ့တဲ့အတြက္ နအဖ အေနနဲ႔ အၾကပ္အတည္း ေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားႏွင့္ ျပည္တြင္း အၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ နအဖအား ေရြးေကာက္ပြဲကို ေဆာလွ်င္စြာ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့သည္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီအကြက္ကို နအဖက ျပန္ေကာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအား ျမန္ျမန္ၿပီးစီးေအာင္ ျပဳလုပ္လိုေသာ္လည္း UWSA “၀” တို႔မွ ကိုးလို႔ကန္႔လန္႔ တိုက္ေနဟန္ကို လုပ္ၾကံျပခ်င္သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို အခ်ိန္အနည္းငယ္ေစာကာ ထုတ္ျပန္လိုက္ရသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာလို႔ မရရင္ စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းဖို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား မဟာဗ်ဴဟာအရ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒခင္းၿပီး အၾကပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔ လာခဲ့ပါတယ္။၂။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဗကပ လက္ထက္တုန္းကလို UWSA ကို ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး အဆက္အသြယ္ျဖတ္ၿပီး နယ္စပ္ပိတ္ဆို႔သည္အထိ နအဖက လုပ္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးဖို႔သာ ေလသံေပ်ာ့ေပ်ာ့ႏွင့္ တိုက္တြန္းေနလို႔ နအဖက မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာ ေရပိုင္နက္ အေရးအခင္း တုန္းကလည္း တ႐ုတ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို နအဖမွ ဘ၀င္မက် ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ UWSA အား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၾကားခံနယ္ေျမအျဖစ္ အသုံးျပဳလာမွာကို မလိုလားေၾကာင္း၊ နအဖက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး သည္းေျခႀကိဳက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရႊဓါတ္ေငြ႔သိုက္ျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ကစားၿပီး UWSA အား ေထာက္ပံ့မႈ ရပ္ဆိုင္းေရး ဖိအားေပးလာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သို႔ဆိုေစ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း UWSA တပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုေတာ့ ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းခိုင္းတဲ့ နအဖရဲ႕ ဆႏၵကို တ႐ုတ္တို႔က သေဘာတူလာေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။

၃။ ရွမ္းျပည္နယ္ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားကို တင္ျပရရင္ တပ္မ (၃၃၊ ၅၅၊ ၇၇၊ ၉၉) မ်ားကို ထိုးတင္လိုက္ရာ တပ္မ(၇၇)ႏွင့္ တပ္မ(၉၉)တို႔မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေမာ္ဖဂြင္ႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ ဧရိယာတို႔တြင္ ဗကပ လက္ထက္ကတည္းက စစ္ဆင္ေရး ကၽြမ္းက်င္ေသာ တပ္မမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေျခစိုက္ တပ္မမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ စကခ (၁၊ ၂၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈) တို႔လည္း ရွိၾကေၾကာင္း၊ အဲဒီအေျခစိုက္ တပ္မေတြထဲက စကခမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းထြန္း ဦးစီးတဲ့ (စကခ - ၁၆) သိႏီၵၿမိဳ႕၊ စကခ တစ္ခုတည္းကိုသာ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဆင္ေရး ဧရိယာထဲသို႔ ေရွ႕တန္း ထြက္ခိုင္းေနေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ကကၾကည္းက အခ်ိန္မေရြး ၎တပ္မအား ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ ျပန္ေခၚ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ႀတိဂံတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (တိုင္းသုံးတိုင္းေပါင္း) မွ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းေပါင္း (၄၈) ရင္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ တပ္မ (၅) ခုစာ အင္အားႏွင့္ အထက္မွာ တင္ျပထားေသာ မူရင္း တပ္မ (၁၀) ခုစာ ေပါင္းပါက စုစုေပါင္း တပ္မ (၁၅) ခု အင္အား ရွိေနေၾကာင္း၊ တပ္မတစ္ခုလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် အင္အား (၃၀၀၀) ႏႈန္းျဖင့္ တြက္ပါက ရွမ္းျပည္နယ္မွာ နအဖတပ္အေနနဲ႔ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား စုစုေပါင္း (၄၅၀၀၀) ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါတယ္။

၄။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာမွာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ UWSA “၀” တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ခက္ခက္ခဲခဲ တိုက္ယူရဖို႔ ရွိေၾကာင္း၊ နအဖ နဲ႔ အဆင္ေျပခဲ့တဲ့အခ်ိန္က “၀” တပ္မွဴးမ်ားဟာ MTA ခြန္ဆာတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအား ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕အထိ တိုက္ခိုက္ဖို႔ အဆိုျပဳခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ဗကပ ေခတ္က ဗမာျပည္မထဲအထိ ထိုးေဖာက္ကာ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕အထိ တိုက္ခိုက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ “၀” စစ္သားမ်ားရဲ႕ သေဘာသဘာ၀အရ ေကာက္ညႇင္းႏွင့္ဆားရွိလွ်င္ပင္ စစ္တိုက္လို႔ ရေၾကာင္း၊ ေျမေခြးက်င္းကဲ့သို႔ ေျမႀကီးအား လႈိင္ေခါင္းတူး စစ္ဆင္ေရးလိုမ်ဳိးကို အပင္ပန္းခံ စစ္တိုက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမိန္႔အရ က်ားတက္ထိုးၿပီဆိုလွ်င္ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး မေၾကာက္မရြံ႕ အတင္း တက္တိုက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ သာဓကမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ယူနန္နယ္တြင္ “၀” ဦးေရ (၅) သန္းရွိေနရာ တိုက္ပဲြျဖစ္လာပါက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အင္အား (၃၀၀၀၀) ခန္႔ရွိ UWSA ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လူလိႈင္းလုံး စစ္နည္းဗ်ဴဟာအရ တိုက္ခိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၊ MiG-29 ကို တိုက္ဖို႔ရန္ အပူလိႈင္းရွာ ပစ္မွတ္ေလယာဥ္အား ေတာက္ေလွ်ာက္ လိုက္ႏိုင္သည့္ ပုခုံးထမ္း SA-16 GIMLET (Igla-1 9K310)၊ SA-18 GROUSE ကဲ့သို႔ တာတိုပစ္ Missile မ်ားအား ၀ယ္ယူဖို႔ UWSA “၀” က ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ နအဖက လန္႔ေနသည္မွာ ေနာက္ေက်ာ ဓါးနဲ႔ထုိးမည့္ နဂါးပတ္စစ္နည္းဗ်ဴဟာအရ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း UWSA တပ္ဖဲြ႔က အတြင္းပိုင္းသို႔ ထိုးေဖာက္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ သုံးသပ္တင္ျပ ေပးပို႔လာပါတယ္။

၅။ ယခင္အခါက တပ္မေတာ္ (ေလ) တြင္ PC-6 ၊ PC-7 ပန္ကာတပ္ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဗုံးႀကဲခဲ့ရာ ရန္သူရဲ႕ ပြဳိင့္ ၅ စက္ေသနတ္ႀကီးရန္ေၾကာင့္ အျမင့္ေပ တစ္ေသာင္း အထက္မွ ပ်ံသန္းခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုအခါ UWSA “၀” တြင္ ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ sam – 7 missile မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ယခုအခါမွာ တပ္မေတာ္ (ေလ) မွ F - 7 ႏွင့္ MiG – 29 ကဲ့သို႔ အသံထက္ျမန္ေသာ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို sam – 7 missile က ပစ္ခ်လို႔ မရႏိုင္ေအာင္ အျမင့္ေပ(၅၀၀၀၀)ႏွင့္ အသံထက္ျမန္ႏႈန္းအသုံးျပဳ တိုက္ခိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေရး သေဘာသဘာ၀အရ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကို ေက်ာ္ၿပီး အေျမာက္ဆံမ်ား၊ missile မ်ားႏွင့္ က်ည္ဆံမ်ား၊ rocket မ်ား က်ေရာက္ပါက ျပႆနာရွိႏိုင္လို႔ နယ္စပ္မ်ဥ္းကို ဦးစြာသြားၿပီးမွ “ပေစာက္ေကြ႕” ေကြ႕ကာ Dog Fight နည္းဗ်ဴဟာျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ မက်ေစေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္အတြင္းသို႔ ျပန္လွည့္ပစ္တဲ့နည္းအား အသုံးျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

၆။ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွ တင္ျပခဲ့ျပီးေသာ သတင္းမ်ားအရ ႐ုရွားလုပ္ ေခတ္မီွ Mi - 35 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ MiG - 29 မ်ားကို သြားယူရန္ ေလတပ္မွ ေဆးစစ္ ျပီးတဲ့ အရာရွိစစ္သည္မ်ား အပူတျပင္း ထြက္ခြါသြားၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမ အသုတ္အျဖစ္ ေမလထဲတြင္ Mi - 35 ႏွင့္ MiG - 29 မ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ ေ၀ဟင္မွ ေျမျပင္ပစ္ missile မ်ားႏွင့္ rocket မ်ားကို ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ အဆင္သင့္ တပ္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္သလို ႐ုရွားမွ လက္နက္မ်ား ေရာက္ရွိလာပါက ထပ္မံ တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ သတင္းမ်ားအရ နမ္စန္ႏွင့္ မိတၳီလာတို႔တြင္ ေလ့က်င့္ထားၿပီးေသာ MiG – 29 ႏွင့္ F – 7 မ်ားလည္း အသင့္အေနအထားတြင္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ နအဖ အေနႏွင့္ ၾကည္းတပ္မွ ေသနတ္ “စ” ေဖါက္သည္ထက္ ေလတပ္မွ ေသနတ္ “စ” ေဖါက္ရန္ စိတ္ဆႏၵ သန္ေနေၾကာင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ ၀င္ေရာက္လာေသာ KNU မ်ားအား တ႐ုတ္မွ ၀ယ္ယူထားေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို Field Training Test စစ္ေျမျပင္လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ ယခု ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း UWSA “၀” မ်ားအား ႐ုရွားမွ ၀ယ္ယူထားေသာ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုလည္း စစ္ေျမျပင္လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာ စက္ပစ္ကြင္းလို မဟုတ္ဘဲ လူသားပစ္မွတ္မ်ားအျဖစ္ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ပစ္ခတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူကို အနာမခံဘဲ အေမရိကန္ စစ္တပ္ရဲ႕ စစ္နည္းဗ်ဴဟာအရ က်ည္အား၊ ပစၥည္းအား သုံးစြဲသြားလိုေၾကာင္း၊ ၾကည္းတပ္မွ တိုက္ခိုက္လွ်င္ ေျမျပင္ က်ဴးေက်ာ္မႈအရ အေထာက္အထား ျဖစ္သြားႏိုင္လို႔ ေလတပ္မရွိတဲ့ “၀” မ်ားအား ေ၀ဟင္ေလေၾကာင္းပိုင္နက္ စိုးမိုးမႈျဖင့္ “အား”စမ္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ နအဖ အေနနဲ႔ “၀” တပ္ဖြဲ႕အား မတရားအသင္း အျဖစ္ ေၾကညာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္မႈ အား အေၾကာင္းရွာ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ တုိက္ကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ၁၅၅ မမ ေဟာင္၀စ္ဇာ အေျမာက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ MiG -29 ေခတ္မွီ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္းစစ္တြင္ သုံးခြင့္ ရွိ/မရွိ UWSA “၀”တပ္ဖဲြ႔မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ ေလ့လာသင့္ၿပီး နအဖက သုံးလာပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာကို တိုင္ၾကား ကန္႔ကြက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ျပည္တြင္းရွိ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားက စည္းလုံးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္ ခင္ဗ်ား။


source by : http://www.photayokeking.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Thursday, March 25, 2010

“မေႂကြသင့္လ်က္ ေႂကြ၊ မေ၀သင့္လ်က္ ေ၀” - အပိုင္း ( ၂ )

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗိုလ္ရဲထက္


အပိုင္း ( ၁ ) ကို
ဒီေနရာမွာ ႏွိပ္ၿပီး ျပန္လည္ေလ့လာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားပင္ ေက်ာင္းဆင္းဆင္းခ်င္း ဘ၀ေသသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ အညြန္႔တလူလူႏွင့္ ျဖစ္ေနရမည့္၊ ေတာက္ပေနရမည့္ အစား တခ်ဳိ႕အရာရွိငယ္မ်ားမွာ ပ်က္ဆီးျခင္း လမ္းေၾကာင္း အစသို႔ ေရာက္ၿပီး ၎လမ္းမွား မ်ားအတြက္ အေျပာခံ လိုက္ၾကရသည္မွာလည္း ရစရာမရွိေတာ့ေပ။

လတ္တေလာ ကိစၥအရ ေျပာသူက မွန္သလိုလို ျဖစ္ေနျပန္ေတာ့လည္း ဘာမွျပန္ေျပာ၍ မရ။ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို ခေရေစ့ တြင္းက် စီစစ္၍ so what? ဒီေတာ့ဘာျဖစ္လဲ... ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ စီစစ္ေသာ္ “M.Sc မပါရင္ တပ္ရင္းမွဴး မေပးဘူး၊ Ph.D မရရင္ တိုင္းမွဴးး၊ တပ္မမွဴး မထြက္ဘူး” ဆိုသည့္ စကားေပၚတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး တည္မွီ ေနပါသည္။

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)

ထို႔ျပင္ ႀကိဳးစားလွ်င္ ႀကိဳးစားသေရြ႕ မိမိဘ၀အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ရေနၾကသည့္ ယေန႔ ၂၁ ရာစုေခတ္ႀကီးထဲတြင္ သူတို႔ ေပးမွ ရၾကရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားေၾကာင့္ “ဂါရ၀” ဆိုတာထက္ “ေဖာ္လံဖား” မ်ားကသာ ပိုမို တိုးပြါးလို႔လာၾကရသည့္ အျပင္ အရာရာမွာ သူတို႔ ခြင့္ျပဳမွရသည္ ဆိုသည့္ အေၾကာက္တရား မ်ားကလည္း လႊမ္းမိုးလိ႔ု ေနပါေတာ့သည္။

ဤသည္မွာလည္း တိုင္းျပည္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကို အညႊန္႔တံုး ပ်က္ဆီးေစေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူေတာ္ လူတတ္ေတြ (ပညာတတ္ေတြ) ကို ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းတြင္ မည္မွ်ပီျပင္သည္္ မပီျပင္ဘူး ဆိုသည္ကိုလည္း တပ္မေတာ္တြင္းမွာ ကိုပင္ ဆို႐ုိးစကားသဖြယ္ ေခတ္စား (ေရပန္းစား) ေနေသာ ေအာက္ပါ ေတာ္ (၅) ေတာ္ကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ -

(၁) ကိုယ့္အေဖ ေတာ္ရမည္။

(၂) ကိုယ့္ေယာကၡမ ေတာ္ရမည္။

(၃) ကိုယ့္ဆရာ ေတာ္ရမည္။

(၄) ကိုယ့္မိန္းမ ေတာ္ရမည္။

(၅) ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေတာ္ရမည္။

ထိုေတာ္ ( ၅ ) ေတာ္ကို အဆင့္ က၊ ခ၊ ဂ ဆိုၿပီး ခြဲမည္ဆိုလွ်င္ ၁ ႏွင့္ ၂ သည္ (က) အဆင့္၊ ၃ ႏွင့္ ၄ သည္ (ခ) အဆင့္ ျဖစ္ကာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေတာ္သည့္ ၅ သည္ ေနာက္ဆံုးပိတ္ (ဂ) အဆင့္ ျဖစ္ေနပါသည္။

လက္ရွိ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ ဒီအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ “ငါ့အေဖက ဘာ၊ ငါ့ေယာကၡမက ဘာ” ဆိုတာေတြသည္သာ ပိုၿပီး ေနရာရေနၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ “ငါ့ဆရာက ဘယ္သူ၊ ငါ့မိန္းမက ဘယ္လို၀င္ဆ့ံတယ္ (ေပါက္ေရာက္တယ္)” ဆိုတာေတြသည္သာ ေနရာရေနၾကပါသည္္။ ဤအထဲတြင္ သနားစရာ အေကာင္းဆံုးမွာေတာ့ “ကိုယ္တိုင္ ေတာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား” ပင္ ျဖစ္ၾကပါေတာ့သည္။

“ဒီေကာင္ေလး ေတာ္ရွာပါတယ္ ဒါေလးေတာ့ ေပးလိုက္ပါ၊ ဒီေနရာေလး ဒီရာထူးေလးေတာ့ ေပးလိုက္ပါ” ဆိုတာမ်ဳိး သာမန္ေတာ္႐ုံေတာ့ မရပါ။ ေတာ္တကာ့ ေတာ္ထဲမွာမွ ေတာ္ေတာ္ကို ေတာ္မွ ရတာ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္လြန္းလို႔ ေစာက္ျမင္ကတ္ ပုဒ္မျဖင့္ ေခ်ာင္ပို႔လိုက္ျခင္း ကိုလည္း ခံရသူမ်ား ဒုႏွင့္ေဒး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕က “ငါေတာ့ လူႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး လူႀကီးျဖစ္ဖို႔ဆို ေလ့လာႀကိဳးစားေနရဦးမွာ ဒါေတာင္ မေသခ်ာဘူး၊ လူႀကီး သား၊ သမီး ပဲ လုပ္ခ်င္တယ္” ဟု ေျပာၾကပါသည္။

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား စဥ္းစားသာ ၾကည့္ၾကပါကုန္။ ဤသို႔ျဖင့္ (ေမြးစား) မိဘေမြး၊ ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြးေသာ ျပႆနာမ်ားမွာလည္း တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားကာ လာပါေတာ့ သည္။ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္း ဆိုသည္မ်ားမွာလည္း ရွိေနျပန္ပါေသးသည္္။ ယင္းတို႔သည္ ႀကိဳးစားၿပီး အရာရာကို စူးစမ္း ေလ့လာလိုေသာ သူမ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ ဖန္တီးလိုေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ားကို သတ္ပစ္ရာ ေရာက္ေနၿပီး အေခ်ာင္ခိုခ်င္သည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ား ႀကီးျမင့္လာေစေသာ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ကို ဖ်က္ဆီးရာလည္း ေရာက္ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္တပည့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာရင္း ကၽြန္ေတာ္က “လူဆိုတာ အၿမဲေလ့လာ ဆည္းပူးေနရတယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ ျပည့္၀တယ္လို႔ မရွိဘူး” ဟု ေျပာရာ ကၽြန္ေတာ့္တပည့္ ရဲေဘာ္ေလးမွ “ဗိုလ္ႀကီးတို႔ကေတာ့ ဟုတ္တာေပါ့၊ ဗိုလ္ႀကီးတို႔မွာက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လို႔ရတယ္၊ ဒီေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ရတာေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာက ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ ထားလို႔မရဘူး” ဟု ျပန္ေၿပာပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္က “ဟ.. မင္းကို ဘယ္သူေျပာလဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိဘူးလို႔၊ မင္းလည္း တပ္ဖြဲ႕ အတြင္း သင္တန္းမွာ ႀကိဳးစား၊ ဒါမွမဟုတ္ တပ္မေတာ္ ပညာေရးေက်ာင္းကေန (၁၀) တန္း ေအာင္ေအာင္ ႀကိဳးစား၊ ၿပီးရင္ ဗိုလ္သင္တန္းေလွ်ာက္၊ ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့စရာရွိလဲ မင္းအသက္လည္း မွီေသးတာပဲ၊ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ပစ္/ေထာက္ မွာ တကယ္တတ္ ေအာင္လုပ္၊ ပညာသည္အုပ္စုမွာ ပါေအာင္ႀကိဳးစား၊ ရာထူးေတြ ဘာေတြက အသာထား၊ မင္းသာ တကယ္တတ္ရင္၊ သိရင္ မင္းအတြက္ ေနရာရွိၿပီးသားပါ” ဟု ေျပာလိုက္ပါသည္။

တပည့္က “ဗိုလ္ႀကီးေျပာသလိုကေတာ့ ဟုတ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီသင္တန္းေတြ ေက်ာင္းေတြက လူတိုင္းတက္ရတာမွ မဟုတ္တာ၊ တပ္ရင္းမွဴးက ေပးတက္ဦးမွ၊ ၿပီးေတာ့ သင္တန္းတက္ရင္ ပိုက္ဆံက ကုန္ဦးမွာ၊ ရတဲ့လစာနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ” ဆိုသည့္ အေျဖကို ၾကားရာ ကြ်န္ေတာ္လည္း ငိုင္သြားခဲ့ရပါသည္။ “ေအးကြာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ႀကိဳးစားေပါ့၊ ေစာေစာက ကိုယ္ေျပာသလိုပဲ ႀကိဳးစားတဲ့သူ အတြက္ကေတာ့ ေနရာတစ္ေနရာ ရွိၿပီးသားပါ၊ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီလိုလဲ ေျပာေပါ့၊ ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ ျဖည့္ဆည္းေပးပါ့မယ္” ဟုသာ ေျဖခဲ့ႏိုင္ပါသည္္။ ကၽြန္ေတာ္မွ မေျဖရွင္း ေပးႏိုင္သည္လား၊ တပ္မေတာ္သည္ ဤကဲ့သို႔ စနစ္တက်ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခံေနရသည္လား ဆိုသည္ကိုလည္း မေ၀ခြဲတတ္ေတာ့ပါ။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ယေန႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနသည့္ တပ္မေတာ္တြင္ မည္သူမွ စစ္မႈမထမ္းခ်င္ၾကသည္မွာ သူတို႔၏အမွား မဟုတ္ပါ။ ထို႔နည္းတူစြာ စစ္တပ္ကို ျပည္သူက မုန္းေနသည္မွာလည္း ျပည္သူ မလြန္ပါ။ လက္ေအာက္ကို တာ၀န္မယူပဲ ကိုုယ္က်ဳိးရွာေနၾကေသာ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္ႀကီးပြါးေရးထက္ မိမိ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၏ ႀကီးပြါးေရးကိုသာ ေရွ႕ရူေနၾကေသာ စစ္အာဏာရွင္္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ မေႂကြသင့္ဘဲ ေႂကြ၊ မေ၀သင့္လ်က္ ေ၀ ေနၾကေသာ တပ္မေတာ္အတြင္းမွ ေႂကြလြင့္သူတို႔၏ ကိုယ္စား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္တို႔အား လက္ရွိ ျဖစ္ရပ္အမွန္အတိုင္း စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို မွ်ေ၀ ေပးလိုက္ရပါသည္။


source by : http://www.photayokeking.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Wednesday, March 24, 2010

စစ္ေဘး စိုးရိမ္သည့္ ၀ အရပ္သားရာခ်ီ ေနရပ္မွထြက္ခြာ

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ | နအဖ စစ္တပ္ႏွင့္ သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရိွ ၀ ျပည္ ေသြးစည္းေရးပါတီ တို႔ၾကား စစ္ေရးတင္းမာ ေနခ်ိန္တြင္ ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္းရိွ ၀ ေဒသခံ ၃၀၀ ခန္႔သည္ ယခုအပတ္အတြင္း ေနရပ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ခြာ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

၀ ႒ာနခ်ဳပ္ရိွရာ ပန္ဆန္းနယ္ တ၀ိုက္မွ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူ အမ်ားစုပါ၀င္သည့္ ၀ အရပ္သားမ်ားက ၀တပ္ဖြဲ႔ နယ္ေျမ၏ ေျမာက္ပိုင္း နအဖစစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နမ့္တစ္၊ ဟိုပန္ ၊ ခ်င္းေ႐ႊေဟာ္ နယ္ျခားေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနေၾကာင္း ခ်င္းေရႊြေဟာ္ေဒသခံ ကုန္သည္တစ္ဦးက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သို႔ ေျပာသည္။

“အဖိုးႀကီး အဖြားႀကီးေတြ အမ်ားစုပါတယ္ စစ္ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး စိုးရိမ္လို႔ ဒီဘက္ေပါ႔ေနာ္ ထြက္ေျပးလာၾကတယ္၊ သူတို႔က တရုတ္ျပည္ထဲလည္း သြားေနလို႔ မျဖစ္ဘူးေလ၊ အခက္အခဲရိွတာေပါ႔ ၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ အတြင္း ပိုင္းဘက္ပဲ ေျပးလာၾကတယ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရိွတယ္ ” ဟု ဆိုသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အဆိုပါ ေဒသမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးေရာက္ရိွလာသည့္ ၀ အရပ္သားမ်ားအား နအဖ စစ္တပ္မွ ေနရာခ် ထားျခင္း ရိွမရိွ မသိရေသာ္လည္း နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း အဆိုပါ ကုန္သည္ အေျပာအရ သိရသည္။

ထိုသို႔ ၀ နယ္ေျမအတြင္းမွ အရပ္သားမ်ား ထြက္ခြာေနခ်ိန္တြင္ ၀ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန သည့္ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၀န္ႀကီး႒ာနမွ နအဖ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ က ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

နအဖ စစ္တပ္၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕စည္းေရး အဆိုကို ၀တပ္ဖြဲ႕က လက္မခံသျဖင့္ စစ္ေရးတင္းမာေနသည့္ တိုင္ေအာင္ ၀ တပ္ဖြဲ႔အား ျမန္မာစစ္တပ္က ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ဖြယ္မရိွေသးေၾကာင္း ၀ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦး က ဆိုသည္။

“တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္ စစ္ေရးျပင္ဆင္ေနတာေတာ့ မွန္တယ္ ဒါေပမဲ့ နအဖရဲ႕ လက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ဟာက တ ကယ္ တိုက္ခိုက္ဖို႔ထက္ ဟန္ေရးျပ ၿခိမ္းေျခာက္တာ ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္္ အခုေနာက္ဆံုး ၀န္ထမ္းေတြ အကုန္ျပန္ ေခၚတယ္ ဒါေတြအားလံုးက ဗ်ဴဟာခင္းေနတာ ေလာေလာဆယ္ မတိုက္ႏိုင္ေသးဘူး ” ဟု ဆိုသည္။

လတ္တေလာ ျမန္မာစစ္တပ္က ၀ တပ္ဖြဲ႔အေပၚ သေဘာထား တင္းမာေနၿပီး နအဖ စစ္တပ္မွ စတင္ တိုက္ခိုက္ လာပါက ၀တပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ တြန္းလွန္ရန္ ျပင္ဆင္မႈရိွေၾကာင္း တရုတ္နယ္စပ္ စစ္ေရး ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ က ဆိုသည္။

“ ၀ ကို ပထမ ပစ္မွတ္ထားတယ္ အခု ဗမာစစ္တပ္က ၀ ၿပိဳေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ လုပ္ေန တယ္၊ အဲလိုၿခိမ္းေျခာက္ထားေတာ့ ၀ ဘက္ကလည္း အသင့္ျပင္မႈေတြ လုပ္ထားရတယ္ ၊ ၀ ကိုတိုက္တာ ကိုးကန္႔ ကို တိုက္တာနဲ႔ မတူဘူး၊ ၀ တပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ အင္အား အေပၚမူတည္ၿပီး တိုက္ဖို႔ရာ ခက္တယ္ ” ဟုဆိုသည္ ။

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) တန္႔ယန္းၿမိဳ႕တြင္ နအဖ၏ စရဖခ်ဳပ္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ ႏွင့္ ၀တပ္ဖြဲ႔ ဥကၠ႒ေပါက္ယူခ်မ္း ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ္ လည္းနယ္ျခား ေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းေရးအဆိုကို ၀ ဘက္မွ လက္မခံေၾကာင္း သိရသည္။


source by : http://www.mongloi.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ဝ'နယ္မွ ဝန္ထမ္းႏွင့္ NGO မ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ အမိန္႔ထုတ္

ဖနိဒါ | ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ)။ ။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ ေျပာင္းလဲရန္ ျငင္းဆိုေနသည့္ ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္ဖြဲ႔ UWSA ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ NGO မ်ားအား ေနရပ္သုိ႔ ယေန႔ေနာက္ဆံုးထား ျပန္ၾကရန္ ေနျပည္ေတာ္မွ အမိန္႔က်လာေၾကာင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ပန္ဆန္းၿမိဳ႕မွ စစ္အစိုးရ ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ၂ ရက္အတြင္း လစာျပည့္ႏွင့္ ခြင့္ရက္ရွည္ယူၿပီး ျပန္ၾကရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ သတင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ထုတ္ျပန္ေနေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ဦးခြန္စုိင္းက ေျပာဆိုသည္။

“ပန္ဆန္းမွာရွိေနတဲ့ နအဖ ဌာနေပါင္းစံုဝန္ထမ္းေတြ၊ NGO (အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္း) ေတြ အပါအဝင္ေပါ့ေနာ္။ လားရိႈး နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန (နတလ)႐ံုးကလည္း ေျပာတယ္။ ေနျပည္ေတာ္က ဆုိင္ရာဝန္ၾကီးေတြကလည္း ေျပာလာတယ္လုိ႔ သိရတယ္” ဟု သူက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ ေၾကးနန္းဌာနတို႔မွ ဝန္ထမ္းအမ်ားစု ယမန္ေန႔ကတည္းက “အထက္လူၾကီး” က ျပန္ခိုင္းသျဖင့္ ျပန္သြားၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ခံ တဦးကလည္း မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ခြင့္ရက္ရွည္ မည္မွ်ၾကာမည္ကုိမူ အတိအက် မသိၾကရေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ အတြင္း ယခုကဲ့သုိ႔ ခြင့္ရက္ရွည္ေပးျခင္းမ်ဳိး မရွိခဲ့သျဖင့္ ထူးျခားမႈတခုျဖစ္သည္ဟု ဦးခြန္စိုင္းက သံုးသပ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ရွိ စစ္အစုိးရတပ္ဖဲြ႔အင္အား ၃ဝ-၄ဝ ခန္႔ကိုမူ ႐ုပ္သိမ္း၊ မ႐ုပ္သိမ္းကို မသိရေသးေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား စိုးရိမ္ေနသကဲ့သို႔ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမည္ဟု မထင္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

ယခုလအတြင္း ဝ' အဖြဲ႔ႏွင့္ စစ္အစိုးရၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ႏွစ္ဖက္ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ား ပုိမုိျပဳလုပ္လာၾကသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ယခုလလည္မွစ၍ ဝ' တပ္ဖြဲ႔၏ နယ္ေျမျဖစ္သည့္ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ ပန္လံု (Pang Long)၊ ဝုန္ပန္ (Hopang) ကားလမ္း၏ တဖက္ အေနာက္ဘက္ကမ္းတေလွွ်ာက္တြင္ စစ္အစုိးရ တပ္မ ၅၅၊ ၇၇၊ ၉၉ တပ္မ်ား တိုးခ်ထားေၾကာင္း ဦးခြန္စုိင္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ လားဟူဌာေန ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို စစ္အစုိးရက ကင္းေစာင့္ခုိင္းျခင္း၊ တပ္စခန္းအသစ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ခိုင္းျခင္းမ်ားလည္း ရွိလာေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္းကလည္း ဝ' တပ္မွ ေတာင္းဆုိထားသည့္ အခ်က္ ၉ ခ်က္မွ အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ရန္ တ႐ုတ္အစုိးရက ၾကားဝင္တုိက္တြန္းခ်က္ကုိ ဝ' တပ္ဖြဲ႔က လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ျပန္လည္တု႔ံျပန္ခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္အေျခစိုက္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ဘက္ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ အေရွ႕ပုိင္းရွိ မိုင္းေပါက္ႏွင့္ မိုင္းဖ်ဲန္နယ္ေျမရွိ ဝ' တပ္ကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈကိုလည္း ဝ' တပ္ဖြဲ႔မွ ဗဟုိေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ လက္မခံဘဲ ျငင္းဆုိထားသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

UWSA ကုိ တ႐ုတ္အစုိးရအေနျဖင့္ ၾကားဝင္ေရာက္ေျပာဆုိေပးရန္ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး (စရဖ) အၾကီးအကဲ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရဲျမင့္က ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရထံ ယခုလ ၃ ရက္ေန႔က စာတေစာင္ေပးပုိ႔ခဲ့ရာ၊ စာထဲတြင္ ယခုလ ၁ဝ ရက္မတုိင္မီ ဝ' ေခါင္းေဆာင္မ်ားက နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ လက္မခံလွ်င္ (၁) မတရားအသင္း ေၾကာ္ျငာမည္ (၂) လက္နက္ခ်ခုိင္းမည္ (၃) တုိက္မည္ ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္ဟုလည္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္က လားဟူ အမ်ဳိးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ (Lahu National Development Organisation) မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ဝ' ျပည္သူ ၁၂ဝ,ဝဝဝ ေတာင္ဘက္ပိုင္း (သံလြင္အေ႐ွ႕ျခမ္း မိုင္းဆတ္ႏွင့္ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္) သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ခဲ့ၾကသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝ' အာဏာပိုင္မ်ားကမူ လူဦးေရ ၈ ေသာင္းခန္႔သာ ေျပာင္းေ႐ႊ႔ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ယခုလ ၁၃-၁၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်ဳိင္းတံုႏွင့္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ႐ုရွႏုိင္ငံမွ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ MIG 29 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ဆင္းတက္ျပေနျခင္းသည္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

(ကိုဝိုင္း တည္းျဖတ္သည္။)

source by : http://www.mizzimaburmese.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Tuesday, March 23, 2010

NLD မွတ္ပံုတင္ေရး ေဒၚစု သေဘာမတူေပမဲ့ ပါတီဆံုးျဖတ္ခ်က္ လက္ခံမည္

VOA | စစ္အစိုးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိတာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ေရးကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ လက္မခံႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း ကန္႔ကြက္လုိက္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းတက် တုိင္ပင္ ညိႇႏႈိင္းၿပီး ဆုံးျဖတ္ၾကရမွာသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းကုိ ဒီေန႔ ေျပာဆိုလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့ ဥပေဒအရ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္တာကို ဘယ္ေတာ့မွ လက္မခံႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာပဲ စစ္အစိုးရ ျပ႒ာန္းလုိက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွာ ပါရွိတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိတာေၾကာင့္ NLD အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဒီေန႔ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္မွာ တရားစြဲဆုိလုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗဟိုတရား႐ုံးခ်ဳပ္က လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေတာ့ ဘာေၾကာင့္ လက္မခံဘူးလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ဆက္လက္ သိရွိရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပါ အခ်က္ေတြထဲမွာ နစ္နာခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္လို႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ဒီဥပေဒကို ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အာဏာပုိင္ေတြကို တုိက္႐ိုက္ တရားစြဲဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ကေတာ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ မေပးဘဲ လက္မခံခဲ့ဘူးလို႔ သူကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ တရားစြဲဆုိဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ဗြီအိုေအကို ရွင္းျပပါတယ္။

ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္လို႔ ဆုိေပမဲ့ ဒီလိုတရားစြဲတဲ့ အမႈမ်ဳိးကို လက္ခံႏုိင္ေလာက္တဲ့ အခြင့္အာဏာ မရွိဘူးလို႔ ေျပာၿပီး ပယ္ခ်လုိက္တဲ့ အေၾကာင္းကိုေတာ့ NLD ဥပေဒ အႀကံေပးအဖြဲ႔၀င္ တဦးက ေျပာျပပါတယ္။

ဥပေဒေၾကာင္း အရေရာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းေၾကာင္းအရပါ မွတ္တမ္းတင္ရမယ့္ သေကၤတအျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အကဲခတ္ေတြက သုံးသပ္ၾကပါတယ္။

နားဆင္ရန္
source by : http://www.voanews.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

NLD တရားစြဲဆိုခ်က္ ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္ ပယ္ခ်

VOA | ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒေတြမွာ ပါရိွတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ တရားမွ်တမႈ မရိွတာေၾကာင့္ ဆိုၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ တရားစဲြဆိုခ်က္ကို ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္က လက္မခံ ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကေတာ့ ဒီအေပၚမွာ ဘာေၾကာင့္ လက္မခံသလဲ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ရဖို႔ ဆက္ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို စံုစမ္းေမးျမန္းထားတဲ့ ကိုသားၫြန္႔ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊႏွင့္
ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးတုိ႔ ဗဟုိတရား႐ုံးခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာစဥ္။

ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒပါ အခ်က္ေတြထဲမွာ နစ္နာခ်က္ေတြရိွတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ဒီဥပေဒ ထုတ္ျပန္တဲ့ အာဏာပိုင္ေတြကို တိုက္႐ိုက္ တရားစဲြဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ကေတာ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ မေပးဘဲ လက္မခံခဲ့ဘူးလုိ႔ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ တရားစဲြဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ရွင္းျပပါတယ္။

“ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒတုိ႔၊ မွတ္ပုံတင္ေရး ဥပေဒတုိ႔ စသည္ျဖင့္ေပါ့၊ ဒီဥပေဒေတြဟာ တရားမွ်တမႈ မရွိဘူး၊ အားလုံး အမ်ားအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး လုပ္တာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တစု၊ တေယာက္တည္း ပုဂၢိဳလ္၊ တဖြဲ႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္း စသျဖင့္ အဲဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အတားအဆီး၊ အကန္႔အသတ္ေတြရွိတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါဟာ မမွန္ကန္ဘူး၊ မတရားဘူး၊ စသျဖင့္ေပါ့၊ အဲဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး သပ္သပ္ေမြး ဥပေဒေပါ့ဗ်ာ၊ အဲဒီဟာနဲ႔ မွ်တမႈအေပၚမွာ ကုစားဖို႔အတြက္ ကုစားခြင့္ ရပါရေစဆုိတဲ့ဟာနဲ႔ ပို႔တဲ့ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီးေတာ့ တရား႐ုံး တင္တာပါ။”

ဒါက လက္ရွိ တည္ဆဲဥပေဒထဲမွာ အက်ဳံး၀င္တဲ့ သေဘာလား။

“ဟုတ္တယ္ဗ်၊ တည္ဆဲဥပေဒပဲေလ။ ဒီေန႔ က်ေနာ္တုိ႔ သြားတဲ့အခါမွာ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး သြားတာက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ႀကီးရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊ၊ က်ေနာ္ကေတာ့ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဗဟိုဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔ ဥကၠ႒၊ ေနာက္ ဗဟုိဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔၀င္ ဦးဉာဏ္၀င္း၊ ေနာက္ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး ဗဟုိတရား႐ုံး ေရွ႕ေနႀကီးျဖစ္တဲ့ ေဒၚခင္ေဌးႂကြယ္၊ သူတို႔ ပါပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ေနမေလးတေယာက္ ပါပါတယ္။ အဲဒါ က်ေနာ္တုိ႔ တရား႐ုံးကိုသြားၿပီး ၀န္ထမ္း႐ုံးကုိ သြားတင္ပါတယ္။”

အဲဒါ သူတို႔ လက္မခံလုိက္ဘူးလို႔ ၾကားပါတယ္၊ ဟုတ္ပါသလား။

“က်ေနာ္တို႔ ေရာက္တဲ့အခါ သူတို႔က ထုိင္ေနပါ၊ သက္ဆုိင္ရာသြားၿပီး တင္ျပမယ္ဆုိၿပီး ထြက္သြားေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီမွာ နာရီ၀က္ေလာက္ ေစာင့္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကို ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီခြဲ၊ တနာရီေလာက္မွာ ျပန္လာပါဆုိေတာ့ ခဏနားၿပီး ျပန္သြားတယ္။ ျပန္သြားေတာ့ အဲဒီမွာရွိေနတဲ့ တရားေရး ၀န္ထမ္းကပဲ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တင္ျပတာကုိ သူတုိ႔ လက္မခံႏုိင္ပါဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ ျပန္ေပးပါတယ္။ ျပန္ေပးေတာ့ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ျပန္ေမးတယ္၊ ဒီ့ထက္ပုိၿပီး လက္ခံႏုိင္တဲ့ တရား႐ုံးကို ၫႊန္ပါ၊ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီမွာ သြားၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါမယ္ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ ဒီအတြက္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာပုိင္ခြင့္ မရွိဘူးတဲ့။”

တရားေရး လုပ္ငန္းစဥ္အရ၊ တရားေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္း သေဘာအရဆုိရင္ အခုလို တရားစြဲဆုိတဲ့ဟာကုိ လက္မခံရဘူး ဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိး ရွိလား၊ လက္မခံပိုင္ခြင့္ ရွိလား။

“ဘယ္ရွိမလဲဗ်။ အမွန္ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခု တရား႐ုံးအေနနဲ႔ လက္ခံဖို႔ဟာ ရွာေဖြတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လက္မခံႏုိင္ဘူး ဆုိရင္လည္း ဘာေၾကာင့္ လက္မခံႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကုိ ျပၿပီးေတာ့ အဲဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ ေပးရမယ္ ဆိုတဲ့ဟာကုိ တရားေရးအရ အေၾကာင္းခ်င္းရာ ရွိတယ္။”

အဲေတာ့ အခု ပယ္လုိက္ၿပီဆုိေတာ့ အန္ကယ္တို႔ ဘာစဥ္းစားထားလဲ၊ ထပ္ၿပီးေတာ့။

“ထပ္တက္မယ္၊ ထပ္တက္တဲ့ေနရာ ရွိတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာေၾကာင့္ လက္မခံဘူးဆုိတာကုိ အေၾကာင္းျပရမယ့္ဟာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါကိုရွာၿပီးေတာ့ ထပ္တင္မယ္ဆုိတဲ့ သေဘာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။”

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ စာရင္းအရဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံေနရသူ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ ၅၀၀ နီးပါးရိွၿပီး အဓိက ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဆိုရင္ ၃၀ ေက်ာ္ရိွမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခု ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒအရ ဆိုရင္ ဒီလူေတြေရာ အျခား ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြပါ သူတို႔ရဲ႕ မူလ ရပိုင္ခြင့္ကို ထိပါးေစတဲ့အတြက္ အခုလို နစ္နာမႈအေပၚ တရားစဲြဆိုတာ ျဖစ္တယ္လို႔ NLD တာ၀န္ရိွသူေတြက ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

အခု စစ္အစိုးရ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒေတြမွာ မွ်တမႈ မရိွတာေၾကာင့္ ဒါကို အားလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ရင္ဆိုင္ၾကဖို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ အထိန္းသိမ္းခံ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ဒီတိုက္တြန္းခ်က္အရ အခုလို တရားစဲြဆိုမႈ လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦး၀င္းတင္ကလည္း ဗီြအိုေအ ျမန္မာပိုင္းကို ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

အျပည္႔အစုံ နားဆင္ရန္
source by : http://www.voanews.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

NLD က စစ္အစိုးရကို တရားစဲြၿပီ

ေက်ာ္ခ | ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ)။ ။ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သျဖင့္ စစ္အစိုးရအား အဓိက အတိုက္အခံပါတီ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD က ယေန႔ တရားစြဲဆိုမႈ စတင္လိုက္သည္။

NLD ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးဥာဏ္ဝင္း (NLD ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႔ဝင္)၊ႏွင့္ ဦးၾကည္ဝင္းတို႔သည္ အမႈဖြင့္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ ဗဟိုတရား႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ ယေန႔ နံနက္တြင္ သြားေရာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အခုျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ၊ အဲဒီ ဥပေဒေတြ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ မွ်တမႈမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သီးျခား သက္သာခြင့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၅ နဲ႔ ဗဟို တရား႐ုံးမွာ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္မွာေပါ့ဗ်ာ” ဟု NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးအုန္းၾကိဳင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔တြင္ NLD ရန္ကုန္႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ CEC အစည္းအေဝးမွ စစ္အစိုးရကို တရားစြဲရန္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နအဖ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ လက္မွတ္ျဖင့္ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔၌ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ “ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ” တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားကို ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ (သို႔မဟုတ္) လက္မခံဘဲ ေနရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

“လူတဦးခ်င္းကို ရည္ရြယ္တယ္၊ သူ႔ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ကို ရည္ရြယ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကို တိုင္းသူျပည္သားေတြ၊ ျပည္သူတရပ္လံုးက ညီညီညြတ္ညြတ္ ရင္ဆိုင္ပါ ဆိုၿပီးေတာ့ တိုက္တြန္းထားတာ ရွိတယ္။ အဲဒါကို လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံနဲ႔ တရားစြဲမယ္ေပါ့ဗ်ာ” ဟု NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႔ဝင္တဦးျဖစ္သူ ဦးဝင္းတင္ကလည္း မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

“ေဒၚစုက ဒီ ဥပေဒ ေတြဟာ မတရားဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ေထာင္က်ေနတဲ့ပုဂၢဳိလ္က ပါတီမွာ မေဆာင္ရြက္ရဘူးတို႔၊ ပါတီက ထုတ္ပစ္ရမယ္ဆိုတာမ်ဴိးက်ေတာ့ သူ႔ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ဆံုးရႈံးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အေျခခံနဲ႔ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြကို တရားစြဲတာပဲ” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

(ကိုဝိုင္း တည္းျဖတ္သည္။)

source by : http://www.mizzimaburmese.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး FDB က NLD ကို အႀကံျပဳစာပို႔

RFA | ၁၉၉ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ တႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ တခဲနက္ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေနနဲ႔ လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အားလံုး ရင္ဆိုင္ေနရမဲ့ ျပႆနာလို႔ ခံယူေၾကာင္း FDB ေခၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစုအဖြဲ႔က ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကရက္တစ္ အင္အားစု (Forum for Democracy in Burma FDB) အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ႏုိင္ေအာင္။ (Photo: RFA)

ျမန္မာစစ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၅ ခုစလုံးကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ၁၉၉ဝ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အၿပီးတုိင္ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ့ ဆႏၵကို ေက်ာခုိင္းလုိက္တဲ့ သေဘာေဆာင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားပါတယ္ ၊

စစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒေတြအတုိင္း လုိက္နာၿပီး NLDက ပါတီမွတ္ပုံတင္သင့္လား ၊ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္ေတြကေရာ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္သလဲဆုိတာကို FDB အဖြဲ႔က မတ္လ ၂၁ ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ အႀကံျပဳစာတေစာင္ NLD ပါတီကို ေပးပို႔လုိက္ပါတယ္။

အဲဒီအႀကံျပဳစာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ FDB အဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္ကို RFA အဖြဲ႔သား ကိုဥာဏ္ဝင္းေအာင္က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္အား နားဆင္ရန္
source by : http://www.rfa.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Monday, March 22, 2010

NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ ေဒၚစုနဲ႔ ေတြ႔လို

VOA | ဒီကေန႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မွာ က်င္းပတဲ့ အစည္းအေ၀းအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ မွတ္ပံုတင္ေရး၊ မတင္ေရး ကိစၥနဲ႔အတူ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေနအိမ္မွာ ထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔အတူ NLD ပါတီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး အပါအ၀င္ CEC ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ေတြ အားလုံးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးဖို႔ NLD က အာဏာပိုင္ေတြကို ထပ္မံ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ မသင္းသီရိက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ဒီကေန႔ NLD အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ က်င္းပတဲ့ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ NLD ထိပ္ပိုင္း CEC တို႔ကို အျမန္ေတြ႔ခြင့္ေပးဖို႔ အထူးေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၁ ဆိုၿပီး အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္လို႔ NLD ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

“ေနာက္ဆုံး ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒတို႔၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး ဥပေဒတုိ႔၊ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒတို႔၊ အဲဒါေတြ ထြက္ေနၿပီ။ အဲဒါေတြ ထြက္တဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေရးပါတီတခု ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊနဲ႔ အရင္ CEC အေဟာင္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ခြင့္ေပးပါလို႔ ထပ္မံအေၾကာင္းၾကားစာ ဒီေန႔ ထုတ္ပါတယ္။”

တခါ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္ေရး၊ မတင္ေရး ကိစၥအတြက္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ေတြၾကားမွာ မတူကြဲျပားတဲ့ အျမင္ေတြ၊ သေဘာထားေတြ ရွိေပမဲ့လည္း ဒီကေန႔ အစည္းအေ၀းမွာ တတ္ႏိုင္သမွ် ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

“တကယ္လုိ႔ ဒီၾကားထဲမွာ ေတြ႕ခြင့္မရဘူး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီကေန Message လည္း မရဘူးဆုိရင္ေတာ့ ၂၉ ရက္ေန႔က နဂုိက ဆုံးျဖတ္မယ့္၊ အဲဒီအစည္းအေ၀းက ဆုံးျဖတ္မယ္လို႔ ေျပာထားတဲ့အတြက္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အဲဒီလုပ္ငန္း ဆက္လုပ္ဖုိ႔ပါပဲ။ ေနာက္ ၂၉ ရက္ေန႔ စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ရမယ့္ ပါတီ မွတ္ပုံတင္ဖုိ႔၊ မတင္ဖုိ႔ကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ သေဘာထား မတူတာကုိ အန္ကယ္တို႔ နားလည္ႏုိင္တယ္။ သေဘာထား တူခ်င္မွ တူမယ္။ သို႔ေသာ္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်တဲ့ေနရာမွာ အားလုံး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ျဖစ္ဖုိ႔၊ ဒါကို ဦးတည္ၿပီး အန္ကယ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။”

လာမယ့္ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံုတင္ေရး၊ မတင္ေရးအတြက္ CEC ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတ၀န္းက CC ပိုင္း တာ၀န္ရွိသူေတြ ဆံုးျဖတ္ၾကမယ့္ ကိစၥဟာလည္း အားလံုး အဆင္သင့္နီးပါး ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၉ ရက္ေန႔မွာကိုပဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ႏိုင္မလား ဆိုတာကေတာ့ အေသအခ်ာ မေျပာႏိုင္ေသးဘူးလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

“အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ၊ လူေတာ့ အကုန္မေရာက္ေသးပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က အဲဒီေန႔ရယ္လို႔ က်ိန္းေသ မေျပာႏုိင္ဘူး။ အဲဒီေန႔ ေဆြးေႏြးလို႔ အခ်ိန္ကုန္သြားရင္လည္း ေနာက္ရက္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ၂၉ မွာ ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ရက္ ကူးခ်င္လည္း ကူးမယ္။ ဒါကေတာ့ အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ၿပီး လုပ္သြားရမွာမုိ႔လို႔ပါ။”

NLD ပါတီရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္၀င္း ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အင္းစိန္ခ႐ိုင္ တရား႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္ခ်ထားတဲ့ အမိန္႔အတြက္ အထူးအယူခံ၀င္ဖို႔ ျပင္ဆင္မႈေတြ ရွိသလို ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တုိင္း တရား႐ုံးမွာ ရွိေနတဲ့ အေမြအမႈအျပင္ အိမ္ျပင္ ယာယီ၀ရမ္း အမိန္႔ခ်ဖို႔ေတြလည္း ရွိေနတဲ့အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဒီတပတ္အတြင္း ေတြ႔ဖုိ႔ ခြင့္ေတာင္းထားတာေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ အျပည္႔အစုံ နားဆင္ရန္
source by : http://www.voanews.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...