Thursday, March 25, 2010

“မေႂကြသင့္လ်က္ ေႂကြ၊ မေ၀သင့္လ်က္ ေ၀” - အပိုင္း ( ၂ )

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗိုလ္ရဲထက္


အပိုင္း ( ၁ ) ကို
ဒီေနရာမွာ ႏွိပ္ၿပီး ျပန္လည္ေလ့လာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားပင္ ေက်ာင္းဆင္းဆင္းခ်င္း ဘ၀ေသသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ အညြန္႔တလူလူႏွင့္ ျဖစ္ေနရမည့္၊ ေတာက္ပေနရမည့္ အစား တခ်ဳိ႕အရာရွိငယ္မ်ားမွာ ပ်က္ဆီးျခင္း လမ္းေၾကာင္း အစသို႔ ေရာက္ၿပီး ၎လမ္းမွား မ်ားအတြက္ အေျပာခံ လိုက္ၾကရသည္မွာလည္း ရစရာမရွိေတာ့ေပ။

လတ္တေလာ ကိစၥအရ ေျပာသူက မွန္သလိုလို ျဖစ္ေနျပန္ေတာ့လည္း ဘာမွျပန္ေျပာ၍ မရ။ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို ခေရေစ့ တြင္းက် စီစစ္၍ so what? ဒီေတာ့ဘာျဖစ္လဲ... ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ စီစစ္ေသာ္ “M.Sc မပါရင္ တပ္ရင္းမွဴး မေပးဘူး၊ Ph.D မရရင္ တိုင္းမွဴးး၊ တပ္မမွဴး မထြက္ဘူး” ဆိုသည့္ စကားေပၚတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး တည္မွီ ေနပါသည္။

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)

ထို႔ျပင္ ႀကိဳးစားလွ်င္ ႀကိဳးစားသေရြ႕ မိမိဘ၀အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား ရေနၾကသည့္ ယေန႔ ၂၁ ရာစုေခတ္ႀကီးထဲတြင္ သူတို႔ ေပးမွ ရၾကရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားေၾကာင့္ “ဂါရ၀” ဆိုတာထက္ “ေဖာ္လံဖား” မ်ားကသာ ပိုမို တိုးပြါးလို႔လာၾကရသည့္ အျပင္ အရာရာမွာ သူတို႔ ခြင့္ျပဳမွရသည္ ဆိုသည့္ အေၾကာက္တရား မ်ားကလည္း လႊမ္းမိုးလိ႔ု ေနပါေတာ့သည္။

ဤသည္မွာလည္း တိုင္းျပည္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လူမ်ဳိးကို အညႊန္႔တံုး ပ်က္ဆီးေစေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူေတာ္ လူတတ္ေတြ (ပညာတတ္ေတြ) ကို ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းတြင္ မည္မွ်ပီျပင္သည္္ မပီျပင္ဘူး ဆိုသည္ကိုလည္း တပ္မေတာ္တြင္းမွာ ကိုပင္ ဆို႐ုိးစကားသဖြယ္ ေခတ္စား (ေရပန္းစား) ေနေသာ ေအာက္ပါ ေတာ္ (၅) ေတာ္ကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ -

(၁) ကိုယ့္အေဖ ေတာ္ရမည္။

(၂) ကိုယ့္ေယာကၡမ ေတာ္ရမည္။

(၃) ကိုယ့္ဆရာ ေတာ္ရမည္။

(၄) ကိုယ့္မိန္းမ ေတာ္ရမည္။

(၅) ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေတာ္ရမည္။

ထိုေတာ္ ( ၅ ) ေတာ္ကို အဆင့္ က၊ ခ၊ ဂ ဆိုၿပီး ခြဲမည္ဆိုလွ်င္ ၁ ႏွင့္ ၂ သည္ (က) အဆင့္၊ ၃ ႏွင့္ ၄ သည္ (ခ) အဆင့္ ျဖစ္ကာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေတာ္သည့္ ၅ သည္ ေနာက္ဆံုးပိတ္ (ဂ) အဆင့္ ျဖစ္ေနပါသည္။

လက္ရွိ တပ္မေတာ္ထဲတြင္ ဒီအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ “ငါ့အေဖက ဘာ၊ ငါ့ေယာကၡမက ဘာ” ဆိုတာေတြသည္သာ ပိုၿပီး ေနရာရေနၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ “ငါ့ဆရာက ဘယ္သူ၊ ငါ့မိန္းမက ဘယ္လို၀င္ဆ့ံတယ္ (ေပါက္ေရာက္တယ္)” ဆိုတာေတြသည္သာ ေနရာရေနၾကပါသည္္။ ဤအထဲတြင္ သနားစရာ အေကာင္းဆံုးမွာေတာ့ “ကိုယ္တိုင္ ေတာ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား” ပင္ ျဖစ္ၾကပါေတာ့သည္။

“ဒီေကာင္ေလး ေတာ္ရွာပါတယ္ ဒါေလးေတာ့ ေပးလိုက္ပါ၊ ဒီေနရာေလး ဒီရာထူးေလးေတာ့ ေပးလိုက္ပါ” ဆိုတာမ်ဳိး သာမန္ေတာ္႐ုံေတာ့ မရပါ။ ေတာ္တကာ့ ေတာ္ထဲမွာမွ ေတာ္ေတာ္ကို ေတာ္မွ ရတာ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္လြန္းလို႔ ေစာက္ျမင္ကတ္ ပုဒ္မျဖင့္ ေခ်ာင္ပို႔လိုက္ျခင္း ကိုလည္း ခံရသူမ်ား ဒုႏွင့္ေဒး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕က “ငါေတာ့ လူႀကီးမျဖစ္ခ်င္ဘူး လူႀကီးျဖစ္ဖို႔ဆို ေလ့လာႀကိဳးစားေနရဦးမွာ ဒါေတာင္ မေသခ်ာဘူး၊ လူႀကီး သား၊ သမီး ပဲ လုပ္ခ်င္တယ္” ဟု ေျပာၾကပါသည္။

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ား စဥ္းစားသာ ၾကည့္ၾကပါကုန္။ ဤသို႔ျဖင့္ (ေမြးစား) မိဘေမြး၊ ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြးေသာ ျပႆနာမ်ားမွာလည္း တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားကာ လာပါေတာ့ သည္။ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္း ဆိုသည္မ်ားမွာလည္း ရွိေနျပန္ပါေသးသည္္။ ယင္းတို႔သည္ ႀကိဳးစားၿပီး အရာရာကို စူးစမ္း ေလ့လာလိုေသာ သူမ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ ဖန္တီးလိုေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ားကို သတ္ပစ္ရာ ေရာက္ေနၿပီး အေခ်ာင္ခိုခ်င္သည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ား ႀကီးျမင့္လာေစေသာ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ကို ဖ်က္ဆီးရာလည္း ေရာက္ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္တပည့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာရင္း ကၽြန္ေတာ္က “လူဆိုတာ အၿမဲေလ့လာ ဆည္းပူးေနရတယ္၊ ဘယ္ေတာ့မွ ျပည့္၀တယ္လို႔ မရွိဘူး” ဟု ေျပာရာ ကၽြန္ေတာ့္တပည့္ ရဲေဘာ္ေလးမွ “ဗိုလ္ႀကီးတို႔ကေတာ့ ဟုတ္တာေပါ့၊ ဗိုလ္ႀကီးတို႔မွာက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လို႔ရတယ္၊ ဒီေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ ရတာေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာက ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ ထားလို႔မရဘူး” ဟု ျပန္ေၿပာပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္က “ဟ.. မင္းကို ဘယ္သူေျပာလဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိဘူးလို႔၊ မင္းလည္း တပ္ဖြဲ႕ အတြင္း သင္တန္းမွာ ႀကိဳးစား၊ ဒါမွမဟုတ္ တပ္မေတာ္ ပညာေရးေက်ာင္းကေန (၁၀) တန္း ေအာင္ေအာင္ ႀကိဳးစား၊ ၿပီးရင္ ဗိုလ္သင္တန္းေလွ်ာက္၊ ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့စရာရွိလဲ မင္းအသက္လည္း မွီေသးတာပဲ၊ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ပစ္/ေထာက္ မွာ တကယ္တတ္ ေအာင္လုပ္၊ ပညာသည္အုပ္စုမွာ ပါေအာင္ႀကိဳးစား၊ ရာထူးေတြ ဘာေတြက အသာထား၊ မင္းသာ တကယ္တတ္ရင္၊ သိရင္ မင္းအတြက္ ေနရာရွိၿပီးသားပါ” ဟု ေျပာလိုက္ပါသည္။

တပည့္က “ဗိုလ္ႀကီးေျပာသလိုကေတာ့ ဟုတ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီသင္တန္းေတြ ေက်ာင္းေတြက လူတိုင္းတက္ရတာမွ မဟုတ္တာ၊ တပ္ရင္းမွဴးက ေပးတက္ဦးမွ၊ ၿပီးေတာ့ သင္တန္းတက္ရင္ ပိုက္ဆံက ကုန္ဦးမွာ၊ ရတဲ့လစာနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ” ဆိုသည့္ အေျဖကို ၾကားရာ ကြ်န္ေတာ္လည္း ငိုင္သြားခဲ့ရပါသည္။ “ေအးကြာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ႀကိဳးစားေပါ့၊ ေစာေစာက ကိုယ္ေျပာသလိုပဲ ႀကိဳးစားတဲ့သူ အတြက္ကေတာ့ ေနရာတစ္ေနရာ ရွိၿပီးသားပါ၊ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီလိုလဲ ေျပာေပါ့၊ ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ ျဖည့္ဆည္းေပးပါ့မယ္” ဟုသာ ေျဖခဲ့ႏိုင္ပါသည္္။ ကၽြန္ေတာ္မွ မေျဖရွင္း ေပးႏိုင္သည္လား၊ တပ္မေတာ္သည္ ဤကဲ့သို႔ စနစ္တက်ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခံေနရသည္လား ဆိုသည္ကိုလည္း မေ၀ခြဲတတ္ေတာ့ပါ။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ယေန႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနသည့္ တပ္မေတာ္တြင္ မည္သူမွ စစ္မႈမထမ္းခ်င္ၾကသည္မွာ သူတို႔၏အမွား မဟုတ္ပါ။ ထို႔နည္းတူစြာ စစ္တပ္ကို ျပည္သူက မုန္းေနသည္မွာလည္း ျပည္သူ မလြန္ပါ။ လက္ေအာက္ကို တာ၀န္မယူပဲ ကိုုယ္က်ဳိးရွာေနၾကေသာ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္ႀကီးပြါးေရးထက္ မိမိ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား၏ ႀကီးပြါးေရးကိုသာ ေရွ႕ရူေနၾကေသာ စစ္အာဏာရွင္္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ မေႂကြသင့္ဘဲ ေႂကြ၊ မေ၀သင့္လ်က္ ေ၀ ေနၾကေသာ တပ္မေတာ္အတြင္းမွ ေႂကြလြင့္သူတို႔၏ ကိုယ္စား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္တို႔အား လက္ရွိ ျဖစ္ရပ္အမွန္အတိုင္း စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကို မွ်ေ၀ ေပးလိုက္ရပါသည္။


source by : http://www.photayokeking.org