Saturday, November 27, 2010

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္ ့အား အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္း ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

Freedom News Group သည္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔၏ အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗီဒီယို ဖိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ သတင္းမ်ားကို ထုတ္လႊင္႔ ခဲ့ပါသည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း Freedom News Group ၏ Founder တစ္ဦး ျဖစ္သူ ၿငိမ္းခ်မ္းၿငိမ္း က ထိုဗီဒီယို ဖိုင္တြင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ေန၍ အဆိုပါ ဗီဒီယို ဖိုင္ကို University of Colorado (Film Department)ဥ္ ထို ဗီဒီယို ဖိုင္ဥ္ ပါ၀င္သည့္ Cut မ်ား Element မ်ားကို တစ္စကၠန္႔၏ အပံုတစ္ရာ ပံု တစ္ပံုထိ လိုက္လံ စစ္ေဆးေနပါသည္။ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ ကို အမွန္တကယ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔အိမ္မွ အထြက္ ေနာက္ထပ္ အမည္မသိ ေနရာတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္သည့္အခါ ပ၀ါကမ္းသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ အကစ၀န္ထမ္း တစ္ဦးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ ၏ ေက်ာကို တြန္းၿပီး ထိုင္ရမည့္ ေနရာကို ျပျခင္းသည္ ေလးစားမႈ မရွိသည္ကို ဆိုလိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔ ၏ အိမ္ သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ရီ အလာတြင္ ပထမ ဦးစြာ စစ္သားမ်ား က Barricade ကိုဖယ္ၿပီး လံုၿခံဳေရး အသင့္ ျပန္ယူထားသည္ ကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ထို႔ေနာက္ ၎ ၏ အိမ္တံ ခါး အား ေခါက္ေနစဥ္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္တြင္ အကယ္၍ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း မျပဳလွ်င္ ၎တို႔ အေနျဖင့္ အျခား တစ္နည္းသံုးရန္ စီစဥ္ေနျခင္း၊လူအေျမာက္အျမား လာေရာက္ျခင္း တို႔ကို ေထာက္ရႈ၍ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔ က တံခါး လာဖြင့္စဥ္ ရဲခ်ဳပ္ ခင္ရီ က အေလး ျပဳသည္မွာ ျဖစ္ရိုး ျဖစ္စဥ္ထံုးစံ တစ္ခု သာျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္ အရာရွိမ်ား အၿငိမ္းစား ယူသြားေသာ္လည္း အသက္အရြယ္ ႏွင့္ ဂုဏ္ျဒပ္ အရ အျခား အရာရွိမ်ားက သူ႔ ထက္ ရာထူး အဆင့္ ငယ္လွ်င္ ေသာ္၎ ႀကီးလွ်င္ ေသာ္ ၎ အေလးျပဳ ေလ့ရွိပါသည္။

(ထို အျခင္းအရာကို စစ္တပ္ ၏ တပ္တြင္း အေတြ႔အႀကံဳ ရွိေသာသူ ဆိုလွ်င္ သိမည္ ျဖစ္ပါသည္။) အခ်ဳပ္ ဆို ရေသာ္ အေလးျပဳ ျခင္းေၾကာင့္ လာေရာက္ ဖမ္းဆီး ျခင္း မဟုတ္ဟု ယူ​ဆ ၍ မရပါ။

အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ သေဘာ သဘာ၀ မွာ (မည္သည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပေစ) ၎တို႔ ဖမ္းဆီး (သို႔မဟုတ္) ထိန္းခ်ဳပ္ ထားေသာ သူ အား အျခားသူ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ ေတြ႔ေပးေစခ်င္သည္႔ ဆႏၵရွိလွ်င္ အကၤ်ီ အ၀တ္အစား ႏွင့္ အျခား လိုအပ္သည္မ်ားကို အသင့္လုပ္ထားရန္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ခိုင္ထားျပီး သတ္မွတ္ခ်ိန္ ေရာက္လွ်င္ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ကတည္း (ရံဖန္ ရံခါတြင္ ကား ကို လာေခၚသူ ကိုယ္တိုင္ ေမာင္းၿပီး) ေခၚထုတ္သြားတတ္ ပါသည္။ (ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္။)

(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔၏ Mood အရ) ေဒၚခင္၀င္းေရႊ ၏ Mood ကို ဖမ္း၍ မရပါ ။ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ ၀မ္းသာလွ်င္လည္း ငို၊ ၀မ္းနည္းလွ်င္လည္း ငိုတတ္ ပါသည္။

ေနာက္ဆံုး Conclusion မွာ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို သင္ခန္းစာ ယူႏိုင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ က တင္ႀကိဳ စိတ္ကူးကာ ႀကံစည္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(ဖိနပ္စင္၊ တီဗီြ၊ ေလွကားေကြ႔ ၊ပန္းခ်ီကား ) အိမ္ႀကီး၊ အိမ္ေကာင္း မ်ား ၏ ထံုးစံ အရ လင္မယား ႏွစ္ ေယာက္ တူညီ ထိုင္ခံု ႏွင့္ ဧည့္ခံစားပြဲ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ ၏ အိမ္မွ ဘုရား စင္မွ ယခု ဗီဒီယို မွ ဘုရားစင္ ထက္ႀကီး မည္ ျဖစ္ ႏိုင္ပါသည္။ေနရာ သစ္ မွ ဘုရားစင္ (သို႔မဟုတ္) ကို (ဘုန္းတန္း ခိုး မႀကီး ပါဘဲ ) မည္ သူမွ ကန္ေတာ့ ဦးခ် မလုပ္ပါ။ တစ္ည အိပ္ (သို႔) ရက္ အတန္ ၾကမွသာ လုပ္ပါသည္။ စုစု ေပါင္း Cut ၁၆ ခုပါရွိ ပါသည္ ။

Footage Clip မ်ား ကို တစ္ခန္းခ်င္း စီ အလိုက္ မၾကာခင္ ရွင္းျပပါမည္။ရာထူးမွ ဖယ္ရွား ခံရသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္းကို နမူနာထားရန္၊ ေနာင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို သတိေပးသည့္ အေနျဖင့္ ဖရိုပါ ဂန္ဒါ လုပ္ျခင္း ျဖစ္ ႏိုင္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ Video အားလြန္ ခဲ့ သည္ တစ္လ အတြင္း ရိုက္ကူးထား သည္။

Updated ဗီဒီယို တြင္ လႈပ္ရွားသက္၀င္(Active) ျမင္ရသမွ် အရာအား လံုးမွာ ၎ ၏ ေနအိမ္ေနရာ အားလံုး ဟုယူဆရၿပီး လႈပ္ရွားသက္၀င္မႈ မရိွ။ (De-active) အားလံုးမွာ အျခားေနရာ တစ္ခုဟု ယူဆရသည္။ျပတင္းေပါက္ မွန္မ်ားတြင္ သံပန္း ႏွစ္ထပ္ ကာရံထားျခင္းကို ေထာက္ရႈ၍ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္း သီးသန္႔ေနရာ(သို႔မဟုတ္) အျခားေနရာ တစ္ခုသို႔ သြားရန္ ခရီး တစ္ေထာက္ နားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကနဦး စစ္ေဆးခ်က္အရ ေန႔ရက္ ႏွင့္ ေနရာ မတူ ေသာ ဖိုင္ေလးခု
ကို ဆက္စပ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Costume ၀တ္ဆင္မႈတြင္ တူညီသည္။

Panasonic AG HVX 200 ႏွင့္ ရိုက္ကူးထားသည္ ဟု ယူဆရၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ႏွင့္ Casting အားလံုးက ရိုက္ကူးသူ Lens ကို လံုး၀ (လံုး၀) မၾကည့္ ျဖစ္သည္ မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေနသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔ ၏ Road Map ကို ဖ်က္သိမ္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ တရား မ၀င္ေတာ့။ ထပ္မံ သိရွိရသည္မ်ားကို အခ်ိန္ ႏွင့္ အမွ် ေဖာ္ျပေပးပါမည္

မၾကာခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔ သရုပ္ေဆာင္ ျခင္း ရွိမရွိ ႏွင့္ LIVE (In the mood of shoot) ဟုတ္ မဟုတ္ကို အေၾကာင္းျပန္ ေပးပါမည္။

အယ္ဒီတာ မွတ္ခ်က္

ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ ၎တို႔ကို Sympathize ျဖစ္မျဖစ္ ကို စနည္း နာတတ္ (Quizzes) လုပ္တတ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညႊန္႔ သည္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ သရုပ္ေဆာင္ ေကာင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ သည္ Once Communist, Always Communist ဟု ေျပာခဲ့ဖူးၿပီး ကိုၿငိမ္းခ်မ္းၿငိမ္း မွလည္း Once Spy, Always Spy ဟု သံသယ ရွိပါသည္။

source by : http://freedomnewsgroup.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

လူသားဒိုင္းသဖြယ္ အရပ္သားေတြကို အသံုးခ်ဟု ေျမာက္က ေတာင္ကိုရီယားကို စြပ္စဲြ

VOA| ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က ေတာင္ကိုရီးယားကၽြန္းကို တုိက္ခိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္က အရပ္သားေတြကို လူသားဒိုင္းသဖြယ္ အသံုးျပဳခဲ့တယ္လို႔ စေနေန႔မွာ ေျမာက္ကိုရီးယားက စြပ္စြဲ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ အရပ္သားေတြ ေသဆံုးရမႈရွိခဲ့ရင္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေနနဲ႔ သိပ္ကို ၀မ္းနည္းေက်ကြဲပါေၾကာင္းနဲ႔ ဒီလိုေသဆံုးရမႈေတြအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားကိုသာ အျပစ္တင္ သင့္တယ္လို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရရဲ႕ ဗဟိုသတင္းဌာန Korea Central News က ေျပာပါတယ္။

အဂၤါေန႔က ေတာင္ကိုရီးယားပိုင္ ေယာင္ျဖြန္းကၽြန္းကို ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က ပစ္ခတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယား ေရတပ္သား ၂ ဦးနဲ႔ အရပ္သား ၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ေဒသမွာ တင္းမာမႈေတြနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ သတိေပးခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ထား ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္နားက စစ္ေဆးရံုမွာ ေသဆံုးသြားခဲ့တဲ့ ေရတပ္သား ၂ ဦးအတြက္ ဇာပန အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ဒီအခမ္းအနားကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အရပ္သားေတြ ရာနဲ႔ခ်ီ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားမွာ ေရတပ္အႀကီးအကဲ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Yoo Nak-Joon က အစတစ္ေထာင္ ျပန္ၿပီးလက္စားေခ်မယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့တာကို ေတာင္ကိုရီးယား ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာ ျပသခဲ့ပါတယ္။


source by : http://www.voanews.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မစၥတာ ဗီေဂ်း နမ္ဘီယား ေတြ႔ဆုံ


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူး အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ဗီေဂ်း နမ္ဘီယားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္းရွိ ေနအိမ္တြင္ စေနေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္၊ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္က ေတြ႔သည္။
စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ပါ ေတြ႔ရန္ ကုလ အထူးအၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ဟာ ႏွစ္ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ကို ယေန႔ စတင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗီဒီယုိ - မဇၩိမ
source by : http://mizzimaburmese.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ဦး၀င္းထိန္ (NLD)ႏွင့္ ငါးမင္းေဆြ တို႔အား BBCမွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခ်က္

ငါးမင္းေဆြ NLD ႐ံုးသို႔ လာေရာက္ခဲ့စဥ္NLD အတြင္းေရးမွဴးရံုးအဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္ႏွင့္ နအဖ၏ အာေဘာ္မ်ားအထူးေရးသားေသာ ငါးမင္းေဆြ အား ဘီဘီစီ မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ အသံဖိုင္ကို ေဒါင္းမာန္ဟုန္ မွ ျပန္လည္ မွ်ေဝသည္။


အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲမသမာမႈမ်ားကို သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္

ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္အစိုးရ မတရား ျပဳလုပ္ခဲ့တာေတြကို မွတ္တမ္းတင္တဲ့ အဖြဲ႔တဖြဲ႔က ဒီကေန႔ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုးက ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံျခားမွ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္ကို နားေထာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)

ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္အေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားေနသူေတြ စုေပါင္းၿပီး “ေရြးေကာက္ပြဲ ေျခရာခံအဖြဲ႔” ဆိုတဲ့အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ႏုိ္ဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနေတြကို တင္ျပထားတာပါ။ ဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲမသမာမႈ ၄၅၀ ေလာက္ ေတြ႔ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲ့ဒီ ေတြ႔ရွိ တင္ျပခ်က္ေတြကို ျမန္မာ့သမိုင္း မွတ္တမ္းတခုအျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဖြဲ႔က ေဒၚခင္ဥမၼာက ခုလိုေျပာပါတယ္။

“ေရြးေကာက္ပြဲက ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ျပည္သူ႔ရဲ႕ သေဘာဆႏၵ မပါဘဲနဲ႔ မတရား လုပ္သြားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲလဲ ဆုိတာကို က်မတုိ႔က ကမၻာကို သိေစခ်င္တယ္။ ဒါ က်မတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ သမုိင္းပဲ”

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေဒၚခင္ဥမၼာက “ေရြးေကာက္ပြဲေျခရာခံအဖြဲ႔” အေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သလို “ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြ” အေၾကာင္းကို ေနာ္ကေညာ္ေဖာ က တင္ျပခဲ့ၿပီး “ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း” အေၾကာင္းကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) တြဲဘက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမိုးေဇာ္ဦးက တင္ျပသြားပါတယ္။

ဒီ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကို ထိုင္းႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ သတင္းစာ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းေထာက္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး သတင္းစာရွင္းပြဲဟာ ညေန ၄ နာရီမွာ ၿပီးဆံုး သြားပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္း အျပည့္အစံုကို အာအက္ဖ္ေအ ဝိုင္းေတာ္သား ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က သတင္း ေပးပို႔ထားပါတယ္။


နားဆင္ရန္

source by : http://www.rfa.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Friday, November 26, 2010

အာဏာျပန္လည္ ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ၊၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ အား အင္းစိန္ေထာင္သို ့ေျပာင္းေရႊ ့(ဗီဒီယို)

FNG မွ လက္ခံရရွိထားေသာ ဗီဒီယို (စ ဆံုး) ကို စတင္ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါၿပီ။ ကူးယူေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။
တင္ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး| ယခင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ႏွင့္ ၀န္ႀကီခ်ဳပ္ ေဟာင္း ျဖစ္သူ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္၀င္းေရႊ အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမာၻေအး ရွိေနအိမ္ မွ အင္းစိန္ အက်ဥ္း ေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ အမည္မေဖာ္ လိုသည့္ အရာရွိ တစ္ဦးက Freedom News Group သို႔ အတည္ ျပဳေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ အျပန္ ရန္ကုန္ မဂၤလာဒံု ေလဆိပ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ အမိန္႔ မနာခံမႈ ၊ လာဘ္စားမႈ ၊မရိုးမသား လုပ္မႈမ်ားျဖင့္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွာျခင္း ခံခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ သည္ ႏိုင္၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ မွ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ ့ ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ခင္ညႊန္ ့အား အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ သို႔ ေျပာင္းေရႊ ့ျပစ္ဒဏ္ေျပာင္းလဲ ခံယူရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ ခင္ရီ ၊ရန္ကုန္တိုင္း ရဲ တပ္ဖြဲ႔မႈး ၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႔မႈး၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာ န ညႊန္ၾကားေရးမႈး၊ အက်ဥ္း ဦးစီး ဌာန အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ ေထာင္ပိုင္ ႏွင့္ အျခား တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ ေတြ႔ဆံု ၿပီးေနာက္ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ထိုေန႔မွာပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။


ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန မွ အရာရွိ တစ္ဦးက ေထာင္ဒဏ္ ၄၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္ ခံရသည့္ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ အား အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ သို ့ ေျပာင္းေရႊ ့ ျပစ္ဒဏ္ ခံယူရန္ စီစဥ္ရျခင္းသည္ ၎ ၏ အာဏာ ျပန္လည္ ရရွိရန္ အားထုတ္ ႀကိပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အာဏာ ျပန္လည္ ရယူရန္ ႀကိဳပမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုအရာရွိက “သူ႔ကို ဘာမွ အစိုးရ က ခ်ဳပ္ခ်ယ္ မထား
ဘူး သူ ့လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ ေတြရဲ ့နာေရး ေတြ ၊ ဘာသာေရး နဲ ့ပတ္သက္ တာေတြ ကို ရန္ကုန္တိုင္း ကို သတင္းပို႔ၿပီးရင္ သြားခြင့္ ျပဳတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူက မရိုးမသား လုပ္လာတာေတြရွိတယ္။ သူ႔ ေထာက္လွမ္းေရး ကြန္ယက္ကို ျပန္ဖြဲ႔တယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္မွာ သူ႔ရဲ႕ကြန္ယက္ေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အိမ္ ထိ penetrate လုပ္လာတာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္ဆံုး သူ႔ ရဲ ့ Net Work ေတြ ကို အကုန္ မိေတာ့ မွ သူ႔ ကို ဖမ္းလိုက္တာ။ အစိုးရက သူ႔ကို တရား ျပန္ဆြဲမယ္ ထင္တယ္ဟု အဆိုပါ အရာရွိ က Freedom News Group သို႔ ေျပာသည္။


ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီက ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ခင္ညႊန္႔အား အက်ဥ္းဦးစီးဌာန လက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးစဥ္

အတည္မျပဳ ႏိုင္သည့္ သတင္းမ်ား အရလည္း ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ က ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔အား ၎ ၏ ေယာက္ဖ ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း အား ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ပါ၀င္လာေစရန္ အတြက္ ေနျပည္ေတာ္အထိ ေခၚ ယူ ေတြ႔ဆံုကာ ပါးနပ္စြာ အသံုးခ်ခဲ့သည္ ဟု သိရွိရသည္။

ယခင္ ကကလွမ္း မွ အရာရွိ ေဟာင္း တစ္ဦးက မူ “ဒါ သူတို႔ သက္သက္ မဲ့ စြပ္ဆြဲ တာပါ။ လူထု အံုၾကႊမႈ ျဖစ္ရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေဒၚ စု မလြတ္ေသးဘူးဆိုရင္ ျပည္သူေတြ ေရွ႕မွာ သူ ့အမွား ကို ၀န္ ခံၿပီးရင္ ဦးေဆာင္မႈ ေပးမယ္ ဆိုလို ့လုပ္လိုက္တာ။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က သူ႔ ဆံပင္ကိုေတာင္ သူ႔ ဘာသူ ညွပ္ရတာ၊ ဘယ္လိုလုပ္ အာဏာသိမ္းမလဲ ဟု ေျပာသည္။ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ခင္ညႊန္႔သည္ ၎ ၏ ကြန္ယက္ ထူေထာင္ ႏိုင္ေရး အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ ့ဆံုစဥ္ က ၀ တပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ အဖြဲ႔မ်ား ကို မတိုက္ေသး ရန္ အၾကံေပး ခဲ့ၿပီး ၎ က မူ ၀ လူမ်ိဳးထိပ္တန္း စီးပြား ေရး လုပ္ငန္း ရွင္ တစ္ဦး ထံ မွ ၎ ကြန္ယက္ အတြက္ ေငြေၾကး ေျမာက္ ျမားစြာ ရယူခဲ့သည္။

စာေရး ဆရာ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း တစ္ဦးကမူ “ေဒၚစု လြတ္ၿပီ ဆိုေတာ့ ဒုတိယ ဗိုလ္
ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ကို အျပင္ မွာ ဘယ္ထားေတာ့ မလဲ၊ ရန္ကုန္မွာက လက္ရွိ စစ္အစိုးရ ကို မၾကည္တဲ့ figure ေတြ ကပိုမ်ားလာတာကိုး၊ သူတို႔ ေပၚလစီက ေတာ့ တစ္ေယာက္ ၀င္ ၊တစ္ေယာက္ ထြက္ ပဲ ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔အား ရာထူး မွ ဖယ္ရွားၿပီး
ေနာက္ စစ္ေထာက္ လွမ္းေရး အရွိမ်ား အားေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္၁၀၀ ေက်ာ္ထိ ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး က ပိုင္ဆိုင္သည္႔ A 21 ဆပ္ျပာ၊ခိုစိမ္းဖိနပ္၊ စူပါ ဂ်ာနယ္၊ ေစတမန္ေတးသံသြင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး ဂ်ာနယ္ တို႔ကို ယခုဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေဆြ မွ လႊဲေျပာင္း ရယူ လိုက္သည္။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔၏ ေက်းဇူးရွင္ ျဖစ္သူ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠဌ ေဟာင္းႏွင့္
အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္းမွာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ တြင္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ ခံရၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ ရာဥ္ ေခါင္းတလားတြင္ နာမည္ပင္ ေရး ထိုး ျခင္းကို စစ္အစိုးရက ခြင့္ျပဳ ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ႏွင့္ ဇနီး ေမာင္ ႏွံ တို႔ႏွစ္ဦး သည္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစု ၾကည္ ၏ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ မိုက္ကယ္ အဲရစ္ ကြယ္လြန္စဥ္က အေစာဆံုး ၀မ္းနည္း ေၾကာင္း သ၀ဏ္ လႊာ ကို အဂၤလိပ္ ၊ျမန္မာ ႏွစ္ ဘာသာျဖင့္ ေရး သား ေပး ပို ့ခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

၎ တို႔ ၏ သား ႏွစ္ဦး ျဖစ္သူ ဗိုလ္မႈးႀကီး ေဇာ္ႏိုင္ဦး ႏွင့္ Bagan Cyber Tech တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာ
ရဲ ႏိုင္၀င္းမွာ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ငါးဆယ္ေက်ာ္စီ အျပစ္ေပးထားျခင္း ခံရသည္။ သမီးျဖစ္သူ သင္းလဲ့လဲ့၀င္းမွာ မိသားစု ႏွင့္ အတူ ေနအိမ္ တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ျပစ္ဒဏ္ ခံယူေနရသည္။ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔သည္ ၎ ၏ ေနအိမ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခံယူၿပီးေနာက္ အင္းစိန္ေထာင္သို႔ အသြားတြင္ ဘုရားရွိခိုးၿပီး ဇနီး ျဖစ္သူ ႏွင့္ လြယ္အိတ္ ကေလးလြယ္ကာ ထြက္ခြာသြားသည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရ က ထိုျဖစ္စဥ္အား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု သိရွိရသည္။


source by : http://freedomnewsgroup.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္အတြက္ ျပည္သူ ၁,၀၀၀ခန္႔ ထုိင္းဘက္ျခမ္းသုိ႔ ထပ္မံ ထြက္ေျပး

ျမ၀တီခ႐ိုင္၊ ေ၀ၚေလေဒသတြင္ နအဖႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တုိ႔ ပိုမိုေရာက္ရွိလာသည့္အတြက္ နယ္ေျမခံ ကရင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား ႏွင့္ တုိက္ပဲြအႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ယေန႔မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ ေ၀ၚေလေဒသရွိ ဖလူးေက်းရြာမွ ျပည္သူ ၁,၀၀၀ခန္႔ ထုိင္းဘက္ျခမ္းသုိ႔ ထပ္မံ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

နအဖစစ္တပ္မွ ခလရ(၆၂)ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF)မ်ား ပူးေပါင္းသည့္ တပ္အင္အား ၁၀၀ေက်ာ္ရွိ တပ္ဖြဲ႔သည္ ကနဲ ေလး၊ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္း စသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ တက္လာရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ဖလူးေက်းရြာတြင္ တာ၀န္က်ေနေသာ ေကအဲန္ အယ္လ္ေအ ေဆးမွဴးတဦးက ေျပာသည္။

“တုိက္ပဲြျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမွာဆုိေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ရြာသားေတြကို ထုိင္းဘက္ျခမ္းကို ေရွာင္ခုိင္းထားတယ္။ အထူး သျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးေတြေပါ႔ေနာ္။ ရြာမွာဆုိ အမ်ဳိးသားေတြ တစ္ေယာက္ တစ္ေလပဲ က်န္ေတာ့တယ္။”ဟု ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ထြက္ေျပးရျခင္းမွာ နအဖတပ္ႏွင့္ BGF တပ္ဖဲြ႔မ်ား တက္လာမည့္ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္တြင္ ဒီေကဘီေအႏွင့္ ေကအဲန္အယ္လ္တပ္ဖဲြ႔၀င္တုိ႔ တပ္အင္အား အမ်ားအျပားျဖင့္ ေစာင့္ႀကိဳထားေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မေရြး တုိက္ပဲြျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ရွိသည္ဟု ေကအဲန္အယ္လ္ေအဘက္က ေျပာသည္။

ယခုလို မိမိေက်းရြာမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားေသာ ဖလူးရြာသားမ်ားသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဖုိ႔ဖရၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္လီခ်ဳိင္းေက်းရြာႏွင့္ ကပ္လွ်က္ မယ့္ကူေကးေက်းရြာတြင္ ခုိလႈံေနၾကၿပီး ေလာေလာဆယ္တြင္ ထုိင္းဘက္ျခမ္းရွိ လူမႈကူညီေရးအဖဲြ႔တုိ႔မွ လုိအပ္ သည္မ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ဟု ေမာ္လီခ်ဳိင္းရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။

ဒီေကဘီေအ တပ္မဟာ(၅) တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား

ယမန္ေန႔ ညႏွင့္ ယေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ ျမ၀တီေတာင္ဘက္ျခမ္း၊ မဲ့ေထာ္သေလးရြာဘက္မွ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္သံမ်ား အနည္း ငယ္ၾကားခဲ့ရေသာ္လည္း မည္သို႔ျဖစ္ပြားသည္ကို မသိရွိရေၾကာင္း ျမ၀တီၿမိဳ႕ခံအခ်ဳိ႕က ေျပာဆိုေနၾကသည္။


ေစာသိန္းျမင္႔ (ေကအိုင္စီ)


source by : http://www.kicnews.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ခင္ညႊန္႔ကို ေနရာေျပာင္း

VOA| ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ခံထားရတဲ့ စစ္ေကာင္စီ အတြင္းေရးမႉး(၁) ေထာက္လွမ္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းခင္ညြန္႔နဲ႔ ရဲခ်ဳပ္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ရီတို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၾကတာေတြကို ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဗီြဒီယိုတခုဟာ နာမည္ေက်ာ္ Facebook စာမ်က္ႏွာကတဆင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအၾကား အင္တာနက္ေပၚမွာ ျပန္႔ႏွ႔ံေနပါတယ္။ ဘယ္တုန္းက ေတြ႔ၾကတယ္ဆိုတဲ့ရက္ကို အတိအက်မသိရသလို ဘာေတြ ေဆြးေႏြးၾကတယ္ဆိုတာကိုလည္း အသံမပါတဲ့အတြက္ မသိၾကရပါဘူး။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ခင္ညြန္႔ရဲ႕ ကမာၻေအးဘုရားနားကေနအိမ္မွာ ေတြ႔ဆံုၾကတာျဖစ္ၿပီး အဲဒီေနာက္ သူ႔ကို တျခားေနရာတခုကို ေခၚသြားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ကို ဘယ္ေနရာကို ေရႊ႕လိုက္တာျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ ဘာအတြက္ေၾကာင့္ ေရႊ႕လိုက္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔လက္ေအာက္မွာ အမႈထမ္းခဲ့ဖူးတဲ့ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိေဟာင္းတဦးလည္းျဖစ္၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးမွာ သံ႐ံုးယာယီ တာ၀န္ခံအဆင့္ထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဗုိလ္မွဴးေဟာင္း ေအာင္လင္းထြဋ္က အခုလို သံုးသပ္ျပပါတယ္။

“ေခၚသြားတဲ့ေနရာကေတာ့ ေနာက္ပိုင္းေပါ့ေလ။ က်ေနာ္တို႔ တပ္မ (၁၁) ဧရိယာ ရဲမြန္တပ္နယ္ဘက္မွာ ေဆာက္းထားတဲ့ လံုခ်င္းေပါ့ေလ။ Guest house အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အက်ဥ္းဦးစီး ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္၀င္း၊ ရဲခ်ဳပ္ ကိုခင္ရီ ရဲမႉးခ်ဳပ္ေပါ့ေလ။ ကိုျမင့္သိန္းတို႔ကို က်ေနာ္ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္အျမင္ ေျပာရရင္ေတာ့ အခုခ်ိန္ခါ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်ဥ္းေတြ အရ၊ ဆိုလိုတာကေတာ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ေျပာရင္ေတာ့ လက္ခံတဲ့အေနအထားမ်ိဳး ရွိတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ တဘက္ကလည္း ဒုတိယေပါ့ေလ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အဲန္အယ္လ္ဒီ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ျပန္တက္ေရာက္ေရးမွာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေတြလည္း တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ေတာ့ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြ ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ အခု အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပါ့ေလ။ ဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚတက္ဖို႔ဆိုတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ အေနနဲ႔လည္း သူ႔အေနနဲ႔ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔နဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လူႀကီးပိုင္း ေတြ႔ဆံုစကားေျပာလို႔ရေအာင္ အျခား တေနရာကို ေရႊ႕ေျပာင္းသြားတယ္လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ အဲဒီလိုပဲ အေကာင္းျမင္ပါတယ္ခင္ဗ်။”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ခင္ညြန္႔အေပၚ လာဘ္စားမႈဆိုင္ရာ စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၄၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္ အျပစ္ေပးခဲ့ၿပီး စစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ ေနအိမ္မွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားတာပါ။ သူဟာ အက်ဥ္းခ်ခံထားရသူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ကို အက်ဥ္းသားတဦးလိုပဲ ဆက္ဆံ ရတယ္လို႔လည္း ဗုိလ္မွဴးေဟာင္း ေအာင္လင္းထြဋ္က ေျပာပါတယ္။

နားဆင္ရန္

source by : http://www.voanews.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ တင္းမာမႈ ပိုမိုျပင္းထန္

VOA | ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ ကုိရီးယားတုိ႔ၾကား တင္းမာမႈေတြ ႀကီးထြားလာေနခ်ိန္မွာပဲ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္မွာ ေနာက္ထပ္ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အတြက္ သတိေပးခ်က္ အသစ္ေတြလည္း ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ေျမာက္ကုိရီးယားဘက္က အေျမာက္ ပစ္ခတ္သံေတြကုိ ေသာၾကာေန႔က ၾကားခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယားရဲ႕ ေယာင္ျဖြန္းကၽြန္းမွာ ေနထုိင္သူေတြက ေျပာဆုိခဲ့ၾကတာပါ။

ေတာင္ကုိရီးယား စစ္တပ္ တာ၀န္ရွိသူေတြကေတာ့ သူတုိ႔နယ္ေျမထဲကုိ အေျမာက္က်ည္ဆံေတြ က်ေရာက္တာမ်ဳိး မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ေျမာက္ကုိရီးယားက ေယာင္ျဖြန္းကၽြန္းကုိ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ပစ္ခတ္ခဲ့လုိ႔ ေတာင္ကုိရီးယား ကမ္းတက္စစ္သား ၂ ေယာက္နဲ႔ အရပ္သား ၂ ေယာက္ ေသဆုံးၿပီး ေနာက္ထပ္ လူ ၁၈ ေယာက္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၃ ရက္အၾကာမွာ အခုလုိ ထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ေျမာက္ကုိရီးယားရဲ႕ ပစ္ခတ္မႈ အသစ္ေတြနဲ႔အတူ ၂ ဘက္အၾကား စစ္ျဖစ္ဖုိ႔ အေျခအေနနဲ႔ နီးစပ္လာေနၿပီဆုိၿပီး ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း သတိေပး ေျပာဆုိမႈေတြလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

ေျမာက္ကုိရီးယားပုိင္ ကုိရီးယား ဗဟုိသတင္းဌာနကေတာ့ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ရွိေနတဲ့ ေတာင္ကုိရီးယားနဲ႔ အေမရိကန္တုိ႔ရဲ႕ ပူးတဲြစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈဟာ လက္ယားေနသူေတြရဲ႕ အဆင္အျခင္မဲ့ အစီအစဥ္အျဖစ္ ျပစ္တင္ေျပာဆုိလုိက္တာပါ။တင္းမာမႈေတြနဲ႔ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သတိေပးခ်က္လည္း ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ေဒသထဲမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ တဘက္သတ္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေသာၾကာေန႔ကပဲ ေျပာဆုိလုိက္တာပါ။

နားဆင္ရန္

source by : http://www.voanews.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ကို ျပန္အသံုးခ်တာလား (သို႔) အင္းစိန္ေထာင္သို႔ ေခၚယူ ဖမ္းဆီးခံရတာလား

ခင္ညြန္႔ဘာေတြျဖစ္ေနၿပီလဲဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ Facebook စာမ်က္မွာ ဗီြဒီယို ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ထိုဗီြဒီယိုက စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းၿပီး ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီအဖဲြ႔လို႔ ထင္ရတဲ့ အဖဲြ႔တဖဲြ႔က ခင္ညြန္႔အိမ္ကေန တေနရာကို ေခၚေဆာင္သြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ကို သူ႔အိမ္၀န္းက်င္မွာ မေတြ႔တာ တလေလာက္ရွိၿပီလို႔ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းအေရးအဖဲြ႔ေတြနဲ႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပသနာေတြေၾကာင့္ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ကို ျပန္အသံုးခ်ေနၿပီလို႔ ေျပာဆိုေနၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါအျပင္ သူ႔ေထာက္လွမ္းေရးကြန္ယက္ကို ျပန္လည္ဖဲြ႔စည္းခဲ့တာေၾကာင့္ အင္းစိန္ေထာင္သုိ႔ ေခၚယူ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရတာလို႔ ေျပာဆိုေနၾကတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။


source by : http://www.youtube.com (swenaing)

copy @ http://soneseayar.blogspot.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

စြမ္းအားျမွင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား စစ္သည္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

စြမ္းအားျမွင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား စစ္သည္ေတာ္မ်ားအဖြဲ႔
သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂/၂၀၁၀ (
ဗီဒီယို )

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ နအဖ စြမ္းအားရွင္မ်ား ေနရာယူမႈ တျဖည္းျဖည္းတုိးမ်ားလာ

ႏုိဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ စတင္လြတ္ေျမာက္လာၿပီ ေနာက္တရက္မွာ စတင္ကာ အရပ္ဝတ္နဲ႔ စြမ္းအားရွင္ေတြ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္ပတ္ဝန္က်င္မွာ ေနရာယူထားမႈ ပိုမ်ားလာေနတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။

ေဒၚေအင္ေအာင္စုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ေနာက္တရက္မွ စတင္ကာ ဒိုင္နာကားနဲ႔ အရပ္ဝတ္လူ စြမ္းအားရွင္ အင္အား၂၀ ေလာက္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္းနားက လမ္းထိပ္ကို ေရာက္လာခဲ့ရာက ယေန႔ထိ တျဖည္းျဖည္းတိုးမ်ားလာခဲ့ပါတယ္။ ခုဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျခံဝင္းရဲ႕မ်က္ေစာင္ထိုး ေထာက္လွမ္းေရးျခံဝင္ထဲမွာ အရပ္ဝတ္နဲ႔ စြမ္းအားရွင္ေတြ ၇၀ ေလာက္ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ခု စြမ္းအားရွင္ေတြ မ်ားလာတဲ့ အေျခအေနကို သိရွိတဲ့ လူငယ္တဦးေျပာျပတာကေတာ့ …

“အေမ့အိမ္နားမွာ စြမ္းအားရွင္ အေစာင့္ေကာင္ေတြ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာတယ္။ အေမစုရဲ႕ လံုျခံဳေရးအတြက္ယူထားတဲ့ အင္းအားေတြလည္း အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။ လမ္းထိပ္နားမွ လူ ၇၀ ေလာက္ ဒိုင္နာကားေတြနဲ႔ အသင့္ရွိေနၾကတယ္။ အေမ့ျခံနားက ေထာက္လွမ္းေရးျခံထဲမွာလည္း လူအင္အားအျပည့္ေလာက္ရွိတယ္။ ဘယ္ေလာက္လဲဆိုတာေတာ့ မခန္႔မွန္းတတ္ဘူး။ အရပ္သားအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာမ်ဳိး ဖန္တီးလာႏုိင္ပါတယ္။ အေမလြတ္ၿပီး ေနာက္ရက္မွာ ဒီ စြမ္းအားရွင္ေတြ စေရာက္လာတာပါ” လို႔ ေျပာျပသြားပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ေန႔က NLD ႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕မွာ လုပ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ လူထုတရားပြဲအၿပီး ဦးလြင္ ဇနီး အသုဘ အခမ္အနားကို သြားေရာက္ခဲ့တုန္းကလည္း စြမ္းအားရွင္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ မူးယစ္ရမ္းကား ေႏွာက္ယွက္တာေတြ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။


source by : http://www.naytthit.net

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Thursday, November 25, 2010

Karenni army attack SPDC troops


source by : http://www.youtube.com ( sayrehsoe )

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

DKBA ႏွင့္ KNU တပ္ဖဲြ႔မ်ားက နအဖတပ္ လာရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေျခကုပ္ယူထား

ေစာသိန္းျမင္႔(ေကအိုင္စီ)| အင္အား ၁၀၀နီးပါးရွိ နအဖ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီခ႐ုိင္ ေ၀ၚေလေဒသရွိ နယ္ေျမခံ တပ္မ်ားအား လစာလာ ေပးရန္အတြက္ ယေန႔မနက္ ေရာက္ရွိလာရာ ၎တို႔လာရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဒီေကဘီေအႏွင့္ ေကအဲန္ယူ တပ္ဖဲြ႔မ်ားက ေျခကုပ္ ေနရာယူထားေသာေၾကာင့္ နအဖစစ္တပ္မ်ား တက္လာရန္ အခက္ႀကံဳေနရသည္ဟု သိရသည္။

ဒီေကဘီေအ (၉၀၉)တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာစတီးက “အခု သူတုိ႔ (နအဖ)ဖလူးရြာကို ေရာက္ၿပီးလို႔ သိရတယ္။ တပ္ရင္းတစ္ ရင္းပဲတဲ့။ အင္အား (၇၀-၈၀)ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္။ အခုသူတုိ႔ လာမယ့္ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္မွာ က်ေနာ္တုိ႔လူေတြ အကုန္လုံး ေစာင့္ေနတယ္ဆုိေတာ့ တက္လာဖုိ႔ အခက္ေတြ႔ ေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔နယ္ေျမထဲကို ၀င္လာရင္ေတာ့ ထိပ္တုိက္ပဲ။ လမ္းအေျခ အေနကို ၾကည့္ရင္း လာရတယ္ဆုိေတာ့ ဒီည သူတုိ႔တပ္ေတြ ရွိတဲ့ေနရာကို ေရာက္ခ်င္မွ ေရာက္မယ္။”ဟု ေျပာသည္။

ေ၀ၚေလေဒသရွိ နအဖစစ္တပ္ စကခ(၈)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းတပ္မ်ားအား ထုံးစံအတုိင္း လမကုန္ခင္ လစာလာ ေပးရန္အတြက္ တနသၤာရီတုိင္းအေျခစုိက္ စကခ(၈) လက္ေအာက္ခံ ခလရ(၆၂)တပ္ရင္းသည္ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕နယ္ သံျဖဴဇရပ္မွ ျမ၀တီသုိ႔ ယမန္ေန႔က ေရာက္ရွိလာၿပီး ယေန႔မနက္တြင္ ျမ၀တီမွတဆင့္ ေ၀ၚေလေဒသ ဖလူးေက်းရြာသို႔ စစ္ကား ၃စီးျဖင့္ ေရာက္ ရွိလာသည္ဟု ဒီေကဘီေအ ဘက္က ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ နအဖစစ္တပ္မ်ား တက္လာႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပေလာတပုိ၊ တေခၚထူ၊ ေက်ာက္ခက္၊ ဘလယ္ဒို၊ ေသေဘာဘုိး၊ ေလးေ၀ၚ၊ ဆုံဆည္းၿမိဳင္၊ အူကေလ့ထာ႔ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေကအဲန္အယ္လ္ေအႏွင့္ ဒီေကဘီေအ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား ၀င္ေရာက္ ေနရာယူထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေ၀ၚေလေဒသတြင္ နအဖစစ္တပ္မွ လႈပ္ရွားတပ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ စကခ(၈)လက္ေအာက္ခံ ခမရ(၄၀၁)၊ (၄၀၄)၊ (၄၀၉)တပ္ရင္း မ်ားႏွင့္ တုိင္းတပ္မွ ခလရ(၉၇)တပ္ရင္းတုိ႔သည္ ယခုလို ၀င္ေရာက္လာေသာ ခလရ(၆၂)တပ္ရင္းအတြက္ လုံၿခံဳေရးယူေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေကအဲန္အယ္လ္ေအ တပ္ရင္း(၂၀၁)မွ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေစာထီးခုက ယခုလို ေျပာသည္။

“ဒီမွာရွိ နအဖ လႈပ္ရွားတဲ့တပ္ေတြက လႈပ္ရွားတပ္ပဲ အမည္ခံပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ တခ်ိန္လုံး စခန္းထဲမွာပဲ ပုန္းေအာင္း ေနတယ္။ သူတုိ႔ အတြက္လည္း သူတို႔က လုံၿခံဳေရး ယူထားရတယ္ဆုိေတာ့ အခု တက္လာတဲ့ တပ္ရင္းကို ဘယ္လုိလုပ္လာၿပီးေတာ့ လုံၿခံဳေရးလာ ယူေပးႏုိင္မွာလဲ”ဟု ေကအိုင္စီကို ေျပာသည္။

ေ၀ၚေလေဒသ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္း၊ ကနဲေလး၊ ေမာခီးတုိ႔တြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ နအဖ စကခ(၈)ႏွင့္ တုိင္းတပ္မွ တပ္ရင္းမ်ားသည္ ယခုလဆန္းပုိင္းက နအဖႏွင့္ ဒီေကဘီေအ တပ္ဖဲြ႔တုိ႔ၾကား အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ထီးတပလယ္ေက်းရြာ ေတာင္ကုန္းရွိ ခလရ(၉၇)တပ္ရင္းသည္ ရိကၡာျပတ္လပ္မည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။

source by : http://www.kicnews.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

မိဘ ႏွစ္ပါးအား ပစ္သတ္၍ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ကေလးမအား နအဖ စစ္သားမုဒိန္းက်င့္

သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လင္းေခအေျခစိုက္ ခမရ ၅၇၈ နအဖ တပ္သားတဦးက ေနာင္လုံေက်းရြာအုပ္စု ေဟြ႔ဆင္မ္ ရြာသူတဦး၏ မိဘႏွစ္ပါးကို ပစ္သတ္၍ (၁၆ ႏွစ္အရြယ္) မိန္းခေလးအား မုဒိန္းက်င့္ခဲ့သည္ဟု စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။

“စေနေန႔ ကေလ ဗမာစစ္သားက ေကာင္မေလးကုိ ဆြဲေခၚသြားေတာ့ မိဘေတြ၀င္တားလုိ႔ အဲဒီစစ္သားက မိဘ ႏွစ္ေယာက္စလုံးကုိ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ေတာ႔ ပြဲခ်င္းျပီးေသတာ။ ေကာင္မေလးကို ဆြဲဖမ္းျပီး တျခားေနရာသြား မုဒိန္းက်င့္တယ္။ အဲ့ေကာင္ အိပ္ေပ်ာ္ ေနတုန္း ေကာင္မေလးက ထြက္ေျပးျပီး ရြာလူၾကီးေတြဆီ ငုိၾကီးခ်က္မနဲ႔ သြား တုိင္တယ္” - ဟု လင္းေခး ေဒသခံ ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္တဦးက ေျပာသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ လင္းေခးျမိဳ႕ျပင္ (မိုင္းပန္အထြက္လမ္း) နမ့္အြန္ရြာ အေျခစိုက္ ခမရ ၅၇၈ ရဲေဘာ္တဦး ေဟြ႔ဆင္မ္ ေက်းရြာေန ဦးအာရိယ ႏွင့္ ေဒၚခမ္းတို႔၏ အိမ္ေပၚ ညအခ်ိန္ အတင္းတုိး၀င္၍ သမီး (အမည္မေဖၚလို) ျဖစ္သူအား အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ၾကံစည္စဥ္ ဖခင္က ၀င္တားရာ ဖခင္အား ဦးစြာပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ မိန္းခ ေလးငယ္အား အိမ္ေပၚမွဆြဲေခၚသျဖင့္ မိခင္ျဖစ္သူက လိုက္ဆြဲရာ အိမ္အနီး ေခ်ာင္းေဘးတြင္ မိခင္ကိုပါ ထပ္မံ ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း လင္းေခး ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပပါသည္။

“အခု အဲ့ဒီ့ကေလးမ ရြာမွာရွိတဲ့ သူ႔ အေဒၚအိမ္မွာဘဲရွိေနတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရမ္းထိခိုက္ေနတယ္။ တပ္ဘက္သတင္း အရ အဲဒီ ဗမာစစ္သားက စိတ္မႏွံ႔ဘူးတဲ့။ ေနာက္ျပီးေတာ့ သူ႔ကုိ သတ္ပစ္လိုက္ျပီ လို႔လဲ ဆုိျပီး နအဖတပ္ကအရပ္ထဲ သတင္း လႊင့္ထားတယ္္”
- အမည္မေဖၚလိုသည့္ လင္းေခးေစ်းသည္တဦးက ေျပာပါသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ (ယခင္လင္းေခးဗ်ဴဟာမွဴးေဟာင္း) မုိင္းပန္ စကခ (၁၇) မွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေရႊက သတင္းမေပါက္ၾကားရန္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ အတူ ႏႈတ္ပိတ္ခ က်ပ္ ေငြသိန္း ၂ ေပးသြားေၾကာင္း နီးစပ္သည့္သူ တဦးက ေျပာျပပါသည္။ ထို႔အတူရြာသားမ်ား လင္းေခး ေစ်းဆင္း၀ယ္မႈကုိလည္း ပိတ္ပင္ တားျမစ္ထားေၾကာင္း လင္းေခး ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပသည္။

မိန္းခေလး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လင္းေခးျမိဳ႕ ေဆးရံုဆရာ၀န္တဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ တစံုတရာမွတ္ခ်က္ ေပးပုိင္ခြင့္မရွိဟု ဆုိကာ ဖုန္းခ်သြားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါကေလးမ၏ မိဘႏွစ္ပါးရုပ္အေလာင္းအား ၂၃ ရက္ေန႔က ေဟြ႔ဆင္မ္ ေက်းရြာသခၤ်ဳိင္း၌ မီးသျဂိဳဟ္ လုိက္ျပီျဖစ္ျပီး မုဒိန္းက်င့္ခံရသူ မိန္းခေလးမွာလည္း မိဘအတြက္ ရက္လည္ဆြမ္းသြတ္ရန္ ေဆးရုံမွဆင္းကာ ေဆြမ်ဳိးမ်ားထံ သြားေရာက္ ခိုလံႈေနေၾကာင္း နီးစပ္သည့္အသိုင္း၀ိုင္းက ေျပာျပပါသည္။

အခုျဖစ္စဥ္သည္ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး တလမျပည့္မွီ ဒုတိယအႀကိမ္ မုဒိန္း က်င့္မႈျဖစ္သည္။

source by :http://www.mongloi.org

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္၊ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္မွ ျမတ္ခိုင္ႏွင့္ နအဖ အာေဘာ္မ်ားေရးေသာ ငါးမင္းေဆြတုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အသေရပ်က္ေအာင္ လုပ္ႀကံၾကၿပီ

ယေန႔ မနက္တြင္ ေရႊဂုံတိုင္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးေရွ႕သုိ႔ နအဖ၏ အာေဘာ္မ်ားကုိ အထူး ေရးသားေပးေနေသာ (ငါးမင္းေဆြ) ဆိုသူ ေရာက္ရွိလာၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံလုိေၾကာင္း ေအာ္ဟစ္ဆႏၵျပခဲ့သည္။ ၄င္း (ငါးမင္းေဆြ) ေရးသားခဲ့ေသာ ေမာ္နီတာ ဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားလုိေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔ထားမႈအား ဖယ္ရွားေပးေစလုိေၾကာင္း ေအာ္ဟစ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

ငါးမင္းေဆြအား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီရုံးေရွ႕သုိ႔ လာေရာက္ရန္အတြက္ ဖုန္းဆက္ေခၚဆုိခဲ့သူမွာ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္မွ နအဖ ေဖာ္လံဖား ျမတ္ခိုင္၏ သား ေဇယ်ာျမတ္ခိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ ငါးမင္းေဆြသည္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးေရွ႕ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားထိုင္ေသာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေနၿပီး ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္၊ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္မွ ေဇယ်ာျမတ္ခိုင္မွ ဖုန္းျဖင့္ (အကုိလာလုိ႔ရၿပီ၊ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ) ဟု ေျပာ၍ လွမ္းေခၚလုိက္ရာ ငါးမင္းေဆြေရာက္လာၿပီး ၄င္း၏ ေဆာင္းပါးမိတၱဴမ်ား တေပြ႔တပိုက္ႏွင့္ စတင္ ေအာ္ဟစ္ဆႏၵျပပါေတာ့သည္။

ငါးမင္းေဆြမွ ၄င္းေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမိတၱဴမ်ားကုိ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မွ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ လူအခ်ိဳ႕အား လုိက္လံေ၀ငွခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္တစ္ဦးမွ ထုိမိတၱဴေဆာင္းပါးကုိ ေတာင္းရာ ျပည္ပႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမွဆိုရင္ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းစုံအား ဆက္လက္စုံစမ္းရာ ငါးမင္းေဆြ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္တြင္ ေဒၚစုၾကည္ဟု သုံးႏႈံးထားသည္ကုိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္မ်ားက မေက်နပ္ၾကေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားမွလည္း မေက်နပ္ ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။
အဲ့ဒီေနာက္ ငါးမင္းေဆြအား အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ရုံးအဖြဲ႔မႈး ဦး၀င္းထိန္မွ ေတြ႔ဆုံရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ ဦး၀င္းထိန္မွ ေဒၚစုၾကည္ဆုိသည့္ အသုံးအႏႈံးအား ေျပာင္းလဲ ေရးသားရန္၊ ၄င္းတို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္အား ယင္းကဲ့သုိ႔ ေခၚဆိုျခင္းကုိ လုံး၀ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ နအဖစစ္အစုိးရ အႀကိဳက္ေရးသားေနေသာသူႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္အား ေပးမေတြ႔ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဦး၀င္းထိန္မွ ၄င္းေထာင္က်ေနစဥ္အတြင္း ငါးမင္းေဆြ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ နအဖ ေကာင္းေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မေကာင္းေၾကာင္းမ်ား လုပ္ႀကံေရးသားထားသည္ကုိ ဖတ္ရေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ထုိသုိ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦး၀င္းထိန္ႏွင့္ ငါးမင္းေဆြတို႔ ေတြ႔ဆုံ ရွင္းလင္း ေနၾကသည္ကုိ ျမတ္ခိုင္၏ သား ေဇယ်ာျမတ္ခိုင္ႏွင့္ လွ်ပ္တျပက္အဖြဲ႔သားမ်ားမွ ဗီဒီယုိႏွင့္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား ရိုက္ယူ ေနသည္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။


ျပီးခဲ့သည့္ တစ္ပတ္မွ စတင္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓါတ္ပုံႏွင့္ သတင္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ဂ်ာနယ္မ်ား အပိတ္ခံရအၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတင္းကုိ လာေရာက္ မွတ္တမ္းယူေသာ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္လစ္မ်ား မေတြ႔ ရေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္မွ ေဇယ်ာျမတ္ခိုင္ႏွင့္ ၄င္း၏အဖြဲ႔သားမ်ားကေတာ့ ဆက္လက္လာေရာက္ သတင္းယူေနသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။

အေၾကာင္းအရင္းကုိ စုံစမ္းၾကည့္ရာ သူရဦးေရႊမန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း) မွ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ သတင္းတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲေထာက္လွမ္းေရးမ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္းယူျခင္း၊ ဓါတ္ပုံရုိက္ျခင္း လုပ္ရမည္၊ သို႔ေသာ္ အေႏွာင့္အယွက္ မေပးရဟု ညႊန္ၾကား ေျပာဆိုထားေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္သတင္းယူ၍ မရေသာေၾကာင့္ ျမတ္ခိုင္ႏွင့္ သူ႔သား ေဇယ်ာျမတ္ခိုင္ တို႔အဖြဲ႔အား ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းမွ ေငြေၾကးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားေပး၍ ဓါတ္ပုံႏွင့္ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းသတင္းမ်ား ယူခိုင္းထားေၾကာင္းသိရပါသည္။

ျမတ္ခိုင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူထုတ္ေ၀ေနေသာ ေမာ္နီတာဂ်ာနယ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓါတ္ပုံကုိ ႀကီးမားစြာ မ်က္ႏွာဖုံးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္ေ၀မႈ ယာယီရပ္ဆိုင္းခံရေသာ ဂ်ာနယ္ ၉ ေစာင္တြင္ မပါ၀င္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ လူအမ်ားေျပာဆိုစရာျဖစ္မည္ဆိုသျဖင့္ ၄င္း၏ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ျဖစ္ေသာ လွ်ပ္တျပက္ဂ်ာနယ္ကုိ ထုတ္ေ၀မႈ ယာယီရပ္ဆိုင္းခံရသည္ဟု သတင္းလႊင့္ခဲ့ပါသည္။ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ေရးသားေသာ (ဘာလဲဟဲ့ လူ႔ငရဲ) စာအုပ္ပါ ေထာင္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ကုိ တန္ျပန္ေသာအားျဖင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းမွ ျမတ္ခိုင္အား ၄င္း၏ဂ်ာနယ္တြင္ ျမန္မာျပည္မွ ေထာင္မ်ားမွာ လြန္စြာေကာင္းေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ေစတနာရွိမႈေၾကာင့္ ေထာင္က်အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္စြာေနရေၾကာင္း ေရးသားခိုင္းမွဳကုိ အလြန္အကၽြံ ကူညီေရးသားေပးခဲ့ေသာ ဂ်ာနယ္လစ္ဆုိးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ျမတ္ခိုင္ႏွင့္ သူ၏အဖြဲ႔သားမ်ား၊ ငါးမင္းေဆြ တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာသူမ်ားအား သတိႀကီးမားစြာႏွင့္ ေရွာင္ရွားၾကပါလုိ႔ အသိေပး တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သားတစ္ဦး

source by : http://www.niknayman-niknayman.co.cc

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Wednesday, November 24, 2010

အေမရိကန္နဲ႔ ေတာင္ကုိရီးယား စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈနဲ႔ ၿပဳံယမ္းကို တုံ႔ျပန္

VOA | ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္ကေန လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားကို မေန႔က စတင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့လို႔ အရပ္သူ အရပ္သား ၂ ဦး အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးတဲ့ေနာက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယား ၂ ႏိုင္ငံ ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ အသစ္တခု လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ၂ ႏိုင္ငံ သမၼတေတြ သေဘာတူလိုက္ၾကပါၿပီ။

မေန႔က တိုက္ခိုက္ခဲ့လို႔ ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ အရပ္သား ၂ ဦးရဲ႕ အေလာင္းေတြကို ဒီကေန႔ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့တာပါ။

ကာလ အေတာ္ၾကာေအာင္ ဆိုင္းငံ့ထားတဲ့ ၂ ႏိုင္ငံ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို လာမယ့္ တနဂၤေႏြေန႔မွာ စတင္မွာျဖစ္ၿပီး အခု စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမွာ အေမရိကန္ဘက္က USS George Washington ေလယာဥ္တင္ စစ္သေဘၤာႀကီးကိုပါ သယ္ေဆာင္လာပါလိမ့္မယ္။

အေမရိကန္သမၼတ ဘရက္ခ္ အိုဘားမား (Barack Obama) နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ အီေျမာင္ဘတ္ (Lee Myung-back) တို႔ မေန႔တုန္းက တယ္လီဖုန္းနဲ႔ စကားေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္း ပူးတြဲ စစ္ေရးေလ့က်င့္ဖို႔ ကိစၥကို အိမ္ျဖဴေတာ္က ေၾကညာခဲ့တာပါ။

အေမရိကန္ဟာ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ တတန္းတည္း ရပ္တည္သြားမယ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားက တိုက္ခိုက္လာတဲ့ ကိစၥကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာကေန ၀ိုင္းၿပီး ႐ႈတ္ခ်ေရး စည္း႐ံုး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

မေန႔က ပစ္ခတ္မႈမွာ ေတာင္ကိုရီးယားက မရိမ္းစစ္သား ၂ ဦးလည္း ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီကိစၥကို စံုစမ္း စစ္ေဆးဖို႔လည္း ရွိေနပါတယ္။

နားဆင္ရန္

source by : http://www.voanews.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

HIV/AIDS လူနာေတြ ေတာင္ဒဂုံ ေစာင့္ေရွာက္ေဂဟာမွာ ဆက္လက္ ေနထုိင္သြားၾကမည္

VOA | NLD ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ လူငယ္အဖြဲ႕၀င္ေတြ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းက HIV/AIDS ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာမွာ ေနထုိင္ေနၾကတဲ့ လူနာေတြဟာ မနက္ျဖန္ သူတုိ႔ေနထုိင္ခြင့္ ဧည့္စာရင္း သက္တမ္း ကုန္ဆုံးေတာ့မွာ ျဖစ္ေပမဲ့ ဒီေနရာမွာပဲ သူတို႔ ဆက္ၿပီး ေနထုိင္သြားၾကဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီလူနာေတြကုိ ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ့ ေဂဟာဟာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မကုိက္ညီဘူးလုိ႔ စစ္အစုိးရ သတင္းစာေတြမွာ ေရးသား ေဖာ္ျပေနတာဟာလည္း မွန္ကန္မႈ မရွိတဲ့အေၾကာင္း ဒီလူနာေတြကုိ ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ့ မျဖဴျဖဴသင္းက ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းထားတဲ့ ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က မျဖဴျဖဴသင္းနဲ႔ လူငယ္အဖြဲ႕၀င္ေတြ ဦးေဆာင္ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္က HIV/AIDS ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ေနာက္တေန႔မွာ ဒီလူနာေတြ ဧည့္စာရင္းသက္တမ္း ကုန္ဆုံးမယ့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ပုိင္း သက္တမ္း ထပ္တုိးမေပးေတာ့ဘူးလုိ႔ အာဏာပုိင္ေတြက ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

အာဏာပုိင္ေတြဘက္က သူတုိ႔ဖြင့္ထားတဲ့ ေဆးခန္းေတြကုိ ဒီလူနာေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းဖုိ႔ စီစဥ္ေပမဲ့ လူနာေတြကေတာ့ အခုလက္ရွိ ေနရာကေန ဘယ္မွ မေျပာင္းလုိၾကဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အာဏာပုိင္ေတြဘက္က ဘယ္လုိပဲ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါေစ ဧည့္စာရင္းသက္တမ္း ကုန္ဆုံးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း လူနာေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵနဲ႔အညီ ဒီေဂဟာကုိ ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္သြားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့အေၾကာင္း လူနာေတြကုိ ဦးေဆာင္ ၾကည့္႐ႈေပးေနတဲ့ မျဖဴျဖဴသင္းက ေျပာပါတယ္။

“အရင္အတုိင္းပါပဲ၊ က်မတုိ႔ အေနနဲ႔က အရင္တုန္းကလည္း ဒီလုိ ျပႆနာမ်ဳိးေတြ ခဏခဏ ႀကဳံခဲ့တဲ့ အခါက်ေတာ့ အခုလက္ရွိ အေျခအေနကလည္း ဒီအတုိင္းပဲ က်မတုိ႔ ရပ္တည္ေနမယ္။ လူနာေတြရဲ႕ ဆႏၵအတုိင္းပဲ၊ ဒီမွာ ေရာဂါ လာေရာက္ကုသ ခံယူေနတဲ့ ေ၀ဒနာသည္ေတြရဲ႕ ဆႏၵအတုိင္းပဲ က်မတို႔ ရပ္တည္သြားမယ္။ အကုန္လုံးကေတာ့ ဒီသေဘာထား တခုတည္းမွာပဲ ရွိတယ္။ အားလုံးရဲ႕ ဆႏၵအရ က်မတုိ႔ အေနနဲ႔ အတင္းအက်ပ္ ေ၀ဒနာသည္ေတြကို ဟုိပို႔ ဒီပို႔ ပုိ႔ပုိင္ခြင့္ မရွိသလို သူတို႔ရဲ႕ ေနခ်င္တဲ့ ေနရာမွာ ေနပုိင္ခြင့္ ဆုိတာလည္း ရွိတဲ့အတြက္ အဲဒီအခြင့္အေရးေပၚမွာပဲ က်မတုိ႔ ရပ္တည္သြားမယ္။”

အာဏာပုိင္ေတြဘက္က ဧည့္စာရင္းသက္တမ္း ထပ္တုိးမေပးဘူးလုိ႔ အခုလုိ ေျပာေနေပမဲ့လည္း လူနာေတြဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ထပ္တုိးလာေနတုန္းပဲလုိ႔ မျဖဴျဖဴသင္းက ဆက္ေျပာပါတယ္။

“အခုလက္ရွိ အေျခအေနကေတာ့ က်မတို႔ ဒီမွာရွိေနတဲ့ ေ၀ဒနာသည္ေတြက ပိုပိုၿပီးေတာ့ မ်ားလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ အခုေနာက္ပုိင္းဆုိ ထားစရာ ေနရာေတာင္ မရွိဘူး။ အသစ္အသစ္ေတြ ေရာက္ေရာက္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ အခုဆုိရင္ ထားဖို႔ အခက္အခဲေတာင္ ေတာ္ေတာ္ျဖစ္ေနတယ္၊ ေ၀ဒနာသည္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့။ က်မတုိ႔ ရန္ကုန္မွာထားတဲ့ လူနာဦးေရ အားလုံး ၁၂၀ ေက်ာ္ပါတယ္။”

မျဖဴျဖဴသင္းတုိ႔ အခုဖြင့္ထားတဲ့ HIV/AIDS ေ၀ဒနာရွင္ေတြရဲ႕ ေဂဟာဟာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ညီၫြတ္ျခင္း မရွိဘူးလုိ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ထုတ္ စစ္အစုိးရ သတင္းစာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မျဖဴျဖဴသင္းကေတာ့ ဒီလူနာေတြကုိ သူတုိ႔ဘက္က ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ အေသအခ်ာ လုပ္ကုိင္ၿပီးမွ ေဂဟာမွာ ေနထုိင္ခြင့္ ျပဳထားတာေၾကာင့္ စစ္အစုိးရ သတင္းစာေတြမွာ ေရးထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ မွန္ကန္မႈ မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

“အခု ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း သူတုိ႔ေျပာတယ္၊ ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြနဲ႔လည္း ကူးစက္ႏုိင္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့။ က်မတုိ႔ လုပ္ေဆာင္လာတာ အခု ဒီတႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္မွ လုပ္ေဆာင္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ဒီအိမ္မွာ စၿပီး လုပ္ကိုင္လာတာ။ ဒါေပမဲ့ ပထမဦးဆုံး အေနနဲ႔ကေတာ့ ရပ္ကြက္ကလူေတြက HIV နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ စိမ္းေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔ စိုးရိမ္တာေတြ၊ ထိတ္လန္႔တာေတြ ရွိခဲ့တာေပါ့။ ဒါ အစ ပထမပုိင္းမွာ။

“အခုေနာက္ပုိင္းဆုိရင္ ဒီရပ္ကြက္ အေနနဲ႔က ဒီလူနာေတြ အေပၚမွာထားတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ေစတနာေတြ အမ်ားႀကီး ေျပာင္းလဲသြားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ က်မတုိ႔ ရပ္ကြက္ထဲမွာ အလႉေတြဘာေတြ လုပ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္လည္း ဒီလူနာေတြကို ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ တအိမ္လုံးလာပါ ဆိုၿပီးေတာ့ တရပ္ကြက္လုံးက ဖိတ္ၾကတယ္။ အဲဒီလိုပဲ အိမ္နီးနားခ်င္း ပတ္၀န္းက်င္ေတြကလည္း လာၿပီးေတာ့ လႉၾက တန္းၾကတာ ရွိတယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔ေျပာတဲ့ ပုံစံအတုိင္း လူနာေတြကပဲ အဆင့္ဆင့္ ကူးစက္ေနမယ္၊ ရပ္ကြက္ကုိလည္း ကူးစက္ေနမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ လူနာေတြလည္း လာမွာမဟုတ္ဘူး၊ အခုလို တုိးႀကိတ္ေနမွာ မဟုတ္ဘူး။

“ေနာက္တခုက ရပ္ကြက္က လူေတြကလည္း လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ အခု ရပ္ကြက္က လူေတြကလည္း တကယ့္ကို လူနာေတြအေပၚမွာ စာနာစိတ္ အျပည့္နဲ႔ ကူညီေနတာကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ သူတုိ႔ထုတ္ျပန္တဲ့ သတင္းေတြက မွားယြင္းေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္။”

အာဏာပုိင္ေတြကေတာ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ေ၀ဘာဂီနဲ႔ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အထူးကုေဆး႐ုံေတြ ဖြင့္ထားတဲ့အျပင္ မၾကာေသးခင္ လပုိင္းအတြင္းကပဲ သာေကတမွာလည္း အထူးကုေဆး႐ုံ ဖြင့္လွစ္ၿပီး လူနာေတြကုိ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနတာေၾကာင့္ သူတုိ႔ဖြင့္ထားတဲ့ အဲဒီေဆး႐ုံေတြကုိ ဒီလူနာေတြ ေျပာင္းေရႊ႕ေစခ်င္ၾကတာပါ။

ဒါေပမဲ့ လူနာေတြကုိယ္၌က အာဏာပုိင္ေတြ ဖြင့္ထားတဲ့ အဲဒီ အထူးကု ေဆး႐ုံေတြကုိ မသြားလုိၾကဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူနာေတြအေပၚမွာ သေဘာထား မွန္မွန္ထားၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္ေပးမယ္ ဆုိရင္ လူနာေတြဟာ အတင္း အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္းစရာေတာင္ မလုိဘဲ သူ႔အလုိလုိ ေရာက္လာၾကမွာပါလုိ႔ မျဖဴျဖဴသင္းက ေျပာပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ နားဆင္ရန္

source by : http://www.voanews.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

North Korean shells target South


Video source by : http://www.youtube.com ( ITN WORLD NEWS )

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

မိခင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔အတူ သားငယ္ ေမာင္ထိန္လင္း ေရႊတိဂုံဘုရားတြင္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္း


Photos: AP
Copy @ http://myatlayngon.blogspot.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Tuesday, November 23, 2010

ေတာင္၊ ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္


ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားပုိင္ ယံုေျပာင္းကၽြန္း။
ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားပုိင္ ယံုေျပာင္းကၽြန္း။
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၀။ဓာတ္ပံု AP

VOA| ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံကေန ေတာင္ကုိရီးယားပုိင္နက္ လူေနထူထပ္တဲ့ ကၽြန္းေပၚကို အေျမာက္နဲ႔ တရစပ္ ပစ္ခတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေတာင္ကုိရီးယား စစ္တပ္က ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ေနၾကသလို ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ေတြ ေ၀ဟင္မွာ ပ်ံသန္း ကာကြယ္ေနၾကပါၿပီ။

ႏွစ္ဘက္အၾကား ဒီတုိက္ခုိက္မႈဟာ အျပင္းထန္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကုိရီးယား စစ္သား ၂ ေယာက္ ေသဆုံး၊ ၁၂ ေယာက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တယ္လို႔ ေတာင္ကုိရီးယား စစ္တပ္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီ ယံုေျပာင္းကၽြန္း (Yeonpyeong) က လူေနအိမ္ အေတာ္မ်ားမ်ား မီးသင့္ၿပီး အရပ္သား ၂ ေယာက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တယ္လို႔ ေတာင္ကိုရီးယားကလာတဲ့ သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကၽြန္းသူ ကၽြန္းသား ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ကို အေရးေပၚ ခုိလႈံေရး စခန္းေတြကို ေရႊ႕ေပးခဲ့ရပါတယ္။

ေတာင္ကုိရီးယား သမၼတ အီေျမာင္ဘက္ခ္ (Lee Myeung-bak) က အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း ေခၚယူလုိက္ၿပီး ႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္ေနတာကို ဟန္႔တားႏုိင္ေရး လုံၿခဳံေရးရာ ၀န္ႀကီးေတြ၊ တျခား တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ေနပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ အခုလို တုိက္ခိုက္မႈဟာ စစ္ေရးအရ ရန္လုိမႈကို ျပတ္ျပတ္သားသား ျပသလိုက္တာျဖစ္ၿပီး ဆက္ၿပီး တုိက္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒီ့ထက္မက ပိုဆုိးႏုိင္တဲ့ တုံ႔ျပန္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မယ္လို႔လည္း သတိေပး လိုက္ပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ အခုလို ရန္လိုတဲ့ လုပ္ရပ္ကုိ ရပ္တန္းက ရပ္ပါလို႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေတာင္းဆုိလိုက္ၿပီး ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံကို ကာကြယ္ေရး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက တာ၀န္ယူထားတာကို ထပ္ေလာင္း ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ကမ္းေျခနဲ႔ ၈ မုိင္အကြာ ပင္လယ္၀ါအတြင္းက ယံုေျပာင္းကၽြန္း (Yeonpyeong island) ေပၚမွာ ေတာင္ကိုရီးယားက ႏွစ္စဥ္လုပ္ေနက် စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈေတြ လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အခုလို တုိက္ခုိက္ လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ကန္႔ကြက္ေနပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြင္းမွာ ေလ့က်င့္ ပစ္ခတ္မႈေတြဟာ ပင္လယ္၀ါဘက္ကို ဦးတည္ ပစ္ခတ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္ကုိ မပစ္ခတ္ခဲ့ဘူးလို႔လည္း ေတာင္ကုိရီးယား စစ္တပ္က ေျပာပါတယ္။

နားဆင္ရန္

source by : http://www.voanews.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

ေဒၚစုအတြက္ ျပည္သူမ်ားရဲ ႔ ရင္ဖြင့္စကားမ်ား

VOA| ဒီတပတ္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္အစီအစဥ္မွာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္လာခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ သတင္း မီဒီယာေတြက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူအေနနဲ႔ သူမ်ား (ျပည္သူ) ေတြ ေျပာဆိုတာကို ၾကားခ်င္တယ္လို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေျပာျပခ်င္၊ တိုင္တည္ခ်င္သူမ်ားထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/သားတခ်ဳိ႕ကို ဦးေက်ာ္ဇံသာက ဆက္သြယ္ေမးျမန္း တင္ျပေပး ထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ပထမဦးဆံုး ေျပာျပခ်င္တာက ဒီအစီအစဥ္မွာ ပါဝင္သူေတြ၊ ေျပာဆုိၾကသူအားလံုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာတာကို ဘယ္ေလာက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ၾကတယ္၊ ဂုဏ္ယူတဲ့အေၾကာင္းကို စတင္ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ထို႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာေပ်ာ္ရြင္စြာ နဲ႔ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြကို ဆက္လက္ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈ ေပးႏိုင္ပါႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေျပာ ဆုိၾကပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး ဆက္သြယ္ထားသူက မဇင္ဇင္ ျဖစ္ပါတယ္။ မဇင္ဇင္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ လာေရာက္ၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘြဲ႔လြန္ပညာ ဆည္းပူး ေလ့လာေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။

မဇင္ဇင္ ။ ။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အထူးသျဖင့္ ကေလးပညာေရးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခ်င္တာပါ။ ကေလးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပညာသင္ၾကားဖို႔ အခြင့္အေရးေတာင္မွ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္က ကေလးေတြက မရဘူးျဖစ္ေနပါတယ္။ ၿမိဳ႕ၾကီးေတြမွာလည္း street children ေတြက မ်ားလာေနပါၿပီ။ တခ်ဳိ႕ေတြမွာ ဂိုဏ္းဂဏေတြဖြဲ႔ၿပီး ပိုက္ဆံေတြ ေတာင္းခံသည္အထိ ကေလးေမြးခါစမွ၊ ေမြးကတည္းက ပညာသင္ၾကားဖို႔မေျပာနဲ႔ လက္လႊဲငွားရမ္းေနမွေတာ့ ပညာေရးက ဘယ္လိုမွ မတတ္ႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။ နယ္စပ္ေဒသဆုိရင္ ႐ိုး႐ိုးနယ္စပ္ေဒသေတြေတာင္ မဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္က ကေလးေတြဆိုရင္ ဟိုဘက္ကလည္း အကူအညီမေပးႏိုင္၊ ဒီဘက္ အစိုးရကလည္း အကူအညီ မေပးႏိုင္ ၾကားထဲမွာ ဒုကၡေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ေရာက္ေနၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြက ဟိုဘက္ႏိုင္ငံေျပးလိုက္ refugee ျဖစ္လိုက္၊ ဒီဘက္ႏိုင္ငံကို ျပန္လာလိုက္နဲ႔ စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီ ကေလးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ နည္းနည္း သူတို႔အခြင့္အေရးေတြကို အကယ္၍ ေဒၚစုကမ်ား တျခား အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ေျပာျပေပးမယ္ဆိုရင္ အကူအညီေပးမႈေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚလာမွာပါ။

အခုဆိုရင္ သူတုိ႔အခြင့္အေရးေတြကို သတိေတာ့ ရၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသေသခ်ာခ်ာ focus လုပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးေနတဲ့အဖြဲ႔က အင္မတန္မွ ရွားပါးေနပါေသးတယ္။ မရွိဘူး မဟုတ္ပါဘူး၊ ရွိပါတယ္။ ဒီထက္ လုပ္ေပးႏိုင္မယ္ဆုိရင္ ကေလးေတြက အခြင့္အေရးေတြ အမ်ားႀကီး ရလာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ေနာက္တခုက အခုေခတ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ေတြကအစ သံုးဆယ္ဝန္းက်င္ လူငယ္ေတြကို အမ်ားႀကီးစြဲေဆာင္ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ စြဲေဆာင္ေစခ်င္တယ္ဆိုတာ နားလည္ သေဘာေပါက္လာေအာင္ federal ျပည္ေထာင္စုက ဘာလဲဆုိတာကို အေသးစိတ္ ေျပာေစခ်င္ပါတယ္။

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဖဒရယ္လို႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ဗမာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကအစ ခြဲထြက္သြားမယ္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲြသြားမယ္လို႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။ အဲဒါကို အေသးစိတ္ ရွင္းျပေပးႏိုင္တဲ့လူ ရွားပါးေနပါ ေသးတယ္။ ဘယ္လို အဓိပၸာယ္မ်ဳိးလဲဆိုတာကို တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ေျပာေနေပမဲ့ တခ်ဳိ႔က ဗမာ လူမ်ဳိးႀကီး ဝါဒကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီး (က်မလည္း ဗမာေသြးလည္းပါ။ တုိင္းရင္းသားေသြးလည္း ပါတယ္)။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပိဳကြဲသြားေရးကို နားလည္းထားပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အေသးစိတ္ နားမလည္ပါဘူး။ အဲဒီကိစၥကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေဒၚစုအေနနဲ႔ ရွင္းျပေပးမယ္ဆုိ ပိုၿပီး နားဝင္ ၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

လူငယ္ေတြလို႔ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ ႐ိုး႐ိုး ပညာတတ္လူငယ္ေတြမက စစ္တပ္အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ လူခ်မ္းသာ အသိုင္းအဝိုင္းက လူငယ္ေတြကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ လူငယ္အင္အားစု ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႔ ပါလာ မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြကလည္း တိုင္းျပည္တုိုးတက္ႀကီးပြားေရးကို လိုလားတဲ့ လူေတြရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို လမ္းစေတာင္ မရွိတဲ့လူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြကို target ထားၿပီး ရွင္းျပေပးေစလုိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ စစ္တပ္အသိုင္းအဝိုင္းမွာရွိတဲ့ လူေတြဆုိရင္၊ တိုင္းရင္းသားေတြဆုိရင္ သူပုန္လို႔ ျမင္တဲ့လူေတြ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕မွာ အဲဒီအသိုင္းအဝုိင္းက မဟုတ္ေပမဲ့ သာမန္အရပ္သူအရပ္သားေတြက တုိင္းရင္းသား၊ တုိင္းရင္းသူေတြက ဗမာ - ေသခ်ာ မသိျမင္ဖူးၾကဘူး ျဖစ္ပါတယ္။ မုန္းတီးေနၾကတယ္လို႔ ထင္ၾကသူေတြ ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ သူတုိ႔ေတြ ဒီအတိုင္း ေနႏိုင္ၾကရဲ႕နဲ႔ ဘာလို႔ ခြဲထြက္ၿပီး ေတာင္းခ်င္တာလဲလို႔ ေတြးၾကသူေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အဓိက ကေတာ့ လူငယ္ေတြကို နားလည္လာႏိုင္ေအာင္ သူတို႔ နားေထာင္ခ်င္ ေလာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္က ရွင္းျပေပးမယ္ဆုိရင္ ပုိၿပီးလူငယ္ေတြက တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ေကာင္းမြန္တိုးတက္သာယာေရးကို ပိုၿပီးပါဝင္လာမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အခုက လူငယ္ေတြပါဝင္မႈ အားနည္းေနတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ မဇင္ဇင္ ေျပာဆုိၿပီးေနာက္ Burma VJ လို႔ ေခၚတဲ့ သံဃာအေရးေတာ္ပံု (သို႔) ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ကို ႐ိုက္ကူးခဲ့သူ။ Hollywood ရုပ္ရွင္ Oscar ဆု ထည့္သြင္း မွတ္တမ္းျပဳျခင္း ခံရတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားတကား ျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ ဗီြဒီယိုသတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုေအာင္ထြန္း ။ ။ အဓိကေတာ့ အန္တီသိသလို နည္းပညာပိုင္း။ ေနာက္တခုက ၿပီးခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ေထာက္ျပသြားတဲ့ ပညာေရး။

ပညာေရးပိုင္းမွာ အားနည္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အသိဥာဏ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းမွာ အားနည္းတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းပါ။ အဓိက က်ေနာ့္အေတြ႔အႀကံဳအရ (၇) ႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ အန္တီ့အေနနဲ႔ မီဒီယာပိုင္းကို ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ မီဒီယာကို သံုးတတ္ရင္သံုးတတ္သေလာက္ အစြမ္းထက္တဲ့ လက္နက္ ကရိယာတခုလိုလို႔ က်ေနာ္ သတိထားမိတယ္။ တဘက္မွာလည္း မီဒီယာက ႏွစ္ဖက္သြားဓားလိုပဲ မသံုးတတ္ရင္ ကိုယ့္လက္ကို ကိုယ္ျပန္ရွမယ့္ အေနအထားရွိတယ္။ အန္တီ ေျပာသလိုပဲ- ဒီ သတင္း နည္းပညာေတြျဖစ္တဲ့ မိုဘုိင္းတယ္လီဖုန္း၊ အင္တာနက္တုိ႔နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကို ဆက္သြယ္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့သလို အဲဒါကို ပိုၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အျမန္ဆံုး သံုးႏိုင္ေအာင္လို႔။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီ စစ္အစိုးရက အန္တီ့ကို ျပန္ဖမ္းမလားဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔ အၿမဲစိုးရိမ္ေနရတဲ့ကိစၥ၊ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ တက္ႏိုင္သမွ် ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကို ဆက္သြယ္ဖို႔ကိစၥကို တခု လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃ ကာလမတုိင္ခင္နဲ႔ အန္တီ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ေနတဲ့ ကာလနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ သတင္းနည္းပညာက ဗမာျပည္မွာ အေတာ္ေျပာင္းလဲသြားပါၿပီ။

အရင္ကာလေတြတံုးက အန္တီ ခရီးေတြသြားတယ္။ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ခရီးေတြသြားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ မလုိက္ျဖစ္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သတင္းေတြကို ေရဒီယိုတို႔ကတဆင့္ ျပန္ၾကားရတယ္။ စစ္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထား တဲ့ ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြမွာ တခုမွ မေတြ႔ရဘူး။ ျမန္မာျပည္ထဲက လူေတြက အန္အယ္လ္ဒီ ဘာလုပ္ေန သလဲ။ ဘယ္လုိေတြလုပ္ေနသလဲဆုိတာကို ေရဒီယိုထဲကပဲ သိခဲ့တယ္။

အန္တီ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်တဲ့ ကာလကစၿပီး ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ဒီဗီြဘီ လို တီဗီြသတင္းဌာနေတြ ေပၚလာ တယ္။ တျခားသတင္းမီဒီယာေတြလည္း ေပၚလာတယ္။ လူေတြက seeing is believing ျမင္မွယံုမယ္ ဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒီလုိ သတင္းမီဒီယာေတြကို ပိုအသံုးတည့္တယ္၊ အစြမ္းထက္တယ္။ လူေတြ အားလံုးထံ ေရာက္မယ့္ မီဒီယာမ်ဳိးကို သံုးၿပီးေတာ့ အန္တီေျပာခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အမွာစကားေတြျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာေရးေတြ ျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးကို လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ။ ။ ကိုေအာင္ထြန္းေနာက္ ေျပာဆိုမယ့္သူက မခင္မမမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ မခင္မမမ်ဳိးဟာ လန္ဒန္ တကၠသိုလ္မွာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံရပ္နဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးဘာသာရပ္တုိ႔ကို ေလ့လာဆည္းပူး ေနတဲ့ ေက်ာင္းသူ ျဖစ္ပါတယ္။

မခင္မမ်ဳိး ။ ။ ပထမဦးဆံုး အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို အန္တီက ေခၚထားရာမွာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ က်မအျမင္က ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးက အဓိက က်တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အေရးႀကီးဆံုးက စစ္အုပ္စုကို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး စားပြဲေပၚကို ေရာက္လာေအာင္ ဘယ္လို ေခၚေဆာင္ၾကမလဲဆုိတာက ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီမွာမွ အခ်က္ (၃) ခ်က္က ထည့္သြင္း စဥ္းစားစရာလို႔ ျမင္ပါတယ္။

ပထမ တခ်က္ကေတာ့ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ နည္းလမ္းပါ။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို ျပန္ ဆန္းစစ္ၿပီးေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈပိုင္းက်ရင္ ဘယ္လို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မွာလဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေတြကို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးစားပြဲေပၚကို ေခၚေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ဒုတိယတခ်က္က စစ္အုပ္စုကို ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးလာေအာင္ ဘယ္လို တြန္းအားေပးမလဲ။ တြန္းအားေပးတဲ့ ေနရာမွာ တကယ္လို႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ လံုးဝ မျဖစ္ခဲ့ရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲက တပိုင္းတစနဲ႔ ရပ္သြားခဲ့ရင္ ဘာေတြလုပ္မလဲဆိုတဲ့ စီမံခ်က္ေတြရွိခဲ့တယ္ဆိုရင္ ဒီစီမံကိန္း အားေကာင္းရင္ အားေကာင္း သလို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးစားပြဲေပၚကို စစ္အုပ္စုကို တြန္းပို႔ႏိုင္တယ္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

တတိယအခ်က္ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးကို ေတာင္းဆိုေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တျခား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္မွာ ရွိေနၾကတဲ့ လူအမ်ား ႐ိုေသေလးစားခံရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တသံတည္း စုစည္းၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆိုႏိုင္မယ့္ ေကာ္မရွင္ေတြ ဖြဲ႔စည္း ထားမယ္ဆုိရင္ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

အဲဒီ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ လူထုၾကားထဲမွာ လႈပ္ရွားပါဝင္ေနၾကသူမ်ားက အားလံုးက အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကို လူအမ်ားက အားလံုးက ႀကိဳဆိုေထာက္ခံၿပီး ဝိုင္းဝန္းေတာင္းဆိုၾက မယ္ဆိုရင္ ဒီအခ်က္သံုးခ်က္ ခ်ည္းကပ္နည္း၊ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ တြန္းအားသံုးခု ညီမယ္ဆိုရင္ န.အ.ဖ စစ္ အုပ္စုကို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးစားပြဲေပၚကို ေခၚႏိုင္ၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္ပုဂၢိဳလ္တဦးကေတာ့ သံဃာေတာ္ တပါးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနတဲ့ သံဃာတပါး ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ ကိုယ္တုိင္ စည္း႐ံုးေရး လုပ္ကိုင္ေနတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

သံဃာေတာ္ ။ ။ ျပည္သူရဲ႕အသံကို နားေထာင္ခဲ့တာ ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ နအဖ ဆြဲထားတဲ့ လမ္းစဥ္ အတိုင္း သြားေနတာ လမ္းစဥ္ (၇) ရပ္မွာ (၅) ရပ္ၿပီးသြားၿပီ။ ေျခာက္ခ်က္နဲ႔ ခုႏွစ္ခ်က္က ခဏေလးဆို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ဘာမွလုပ္လို႔ ရမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။

အဲဒီအခ်က္ (၂) ခ်က္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခင္မွာ နံပါတ္တစ္ လုပ္ရမွာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ စီအာပီပီကို အဖြဲ႔ဝင္ေတြ တိုးခ်ဲ႕ၿပီးေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ ေၾကညာဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ အစိုးရသစ္ရွိၿပီး လူထုေတြက လိုလားေနၾကတယ္။ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ အားလံုးက လိုလားေနၾကတယ္။ အဲဒါ နံပါတ္တစ္ အေရးႀကီးဆံုးပဲ။ ဘာမွ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံေတြကို လိုက္ၿပီး နားေထာင္ေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ျပည္သူေတြၾကားထဲကိုသြားၿပီး ဟုိျပည္နယ္သြား ဒီျပည္နယ္ သြား လုိက္ၿပီး စည္း႐ံုးေရး ဆင္းစရာမလိုေတာ့ဘူး။ အဲဒီလုိ ဆင္းေနရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စညး္႐ံုးေရး ဆင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းမွာ လုပ္ႀကံခံရတာကို သင္ခန္းစာ ယူဖို႔ သင့္တယ္။ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို အျမန္လုပ္ဖို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္ဆံုး ေျပာဆိုထားသူကေတာ့ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း စိုင္းဝင္းေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားသိရွိတဲ့အတုိင္း ၈၈ အေရးအခင္းကာလမွာ ျပည္သူေတြဘက္ကို ဝင္ေရာက္ ခုိလႈံလာသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ႀကီးစိုင္းဝင္းေက်ာ္ ။ ။ အန္တီရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ စြန္႔လႊတ္မႈေတြကို ကမာၻနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူလူထု အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ အခြင့္အေရးဆိုတာ ေတာင္းယူလို႔မရ၊ တုိက္ယူမွ ရတယ္ဆိုေပမယ့္ အန္တီက ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားေတြ တန္တူညီမွ်ေရးအတြက္ ကို္ယ့္ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္း ခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ အႏိုင္ရသြားတဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအပါအဝင္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူ မည္သူနဲ႔မဆို လက္တြဲ အလုပ္လုပ္ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္တြဲအလုပ္လုပ္လို႔ စကားေျပာဆိုလိုေၾကာင္း စိတ္ေစတနာ မွန္ကန္မႈနဲ႔ ေျဖာင့္မတ္ ရိုးသားမႈ သာ ရွိဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလို႔ အန္တီရဲ႕ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမႈေတြကို က်ေနာ္ ေလးစားမိပါတယ္။

ထပ္သတိေပးပါရေစ - အန္တီက ျမန္မာလူထုတရပ္လံုးအတြက္ အင္မတန္မွ ရွားပါးႀကီးျမတ္တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ျဖစ္လို႔ သတိဆိုတာကို မေပါ့ေစခ်င္ပါဘူး။ အာဇာနည္မ်ဳိးမို႔ မေၾကာက္တတ္ဘူး၊ အာဇာနည္မ်ဳိး ေသ႐ိုးမရွိ ဆုိေပမဲ့ လံုၿခံဳေရးကို အန္တီ့အတြက္ေရာ ျမန္မာျပည္သူတရပ္လံုးအတြက္ပါ ဂရုစိုက္ေစခ်င္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုင္တည္ခ်င္သူေတြ ေျပာခ်င္သူေတြ သိန္းသန္းမက ရွိေန ပါတယ္။ အဲဒီအထဲက လက္လွမ္းမီသမွ် လူငယ္အခ်ဳိ႕ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

နားဆင္ရန္

source by : http://www.voanews.com

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင္႔ သားငယ္ ျပန္ဆုံၿပီ


Video source by : http://www.youtube.com ( ITN NEWS )


Photos: AP & Reuters

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Monday, November 22, 2010

“လုပ္သင့္တာကို စြန္႔လုပ္ၾကရမယ့္အခ်ိန္”

ဒီေခါင္းစဥ္ကိုတင္ရတာက အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဗမာေတြက လုပ္သင့္တာကို စဥ္းစားရ လုပ္ရမယ့့္္အစား သူမ်ားကို အျပစ္ေျပာဖို႔ ေဝဖန္ဖို႔ ပိုအားသန္ တတ္ၾကပါတယ္။

ခု ျမဝတီၿမိဳ႕ ကို DKBA က စစ္အစိုးရရဲ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥ၊ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပသနာေတြ အေပၚမွာ မေၾကလည္ သေဘာမတူတဲ့ တပ္ဖြဲ႔တခုက လက္နက္အင္အားခ်င္းမွ် သည္ျဖစ္ေစ၊ မမွ်သည္ျဖစ္ေစ လက္မခံႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး အာခံဆန္႔က်င္ၿပီး ျမဝတီၿမိဳ႕ကို ၄၈ နာရီနီးပါး သိမ္းယူထားႏိုင္တဲ့ တပ္မွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာလားဘြယ္ ကို ဆန္႔က်င္ ေဝဖန္ခ်င္ၾကတဲ့ သူေတြ ရွိခ်င္ရွိမွာပါ။


တပ္မွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာလားဘြယ္

ဒီလိုပဲ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ကိုသိမ္းၿပီး စစ္အစိုးရရဲ႕ ရံုးနဲ႔ ဌာနတခ်ဳိ႕ကို မီး႐ွိဳ႕ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ တဲ့ကိစၥမွာ ဗိုလ္မူေရွး ဦးေဆာင္တဲ့ DKBA တပ္ကို ေဝဖန္ျပစ္တင္ခ်င္သူေတြလည္း ရွိမွာပါ။ ရန္သူဘက္က ေဝဖန္ျပစ္တင္ တာေတြကေတာ့ သဘာဝက်ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေနၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြဘက္ကေတာ့ ေထာက္ခံအားေပးရမယ့္ကိစၥလို႔ က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။

က်ေနာ္ ပထမဆံုးေျပာခ်င္တာက ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္မက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ က်ေရာက္ေနခဲ့တဲ့ ကာလအတြင္း ဒါဟာ ကရင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ ၿမိဳ႕ သိမ္းတိုက္ပဲြေတြပါ။ အင္မတန္ လက္နက္အားကိုး၊ အင္အား အားကိုးတဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ဆန္႔က်င္အာခံ အံတုခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲပါ။ တပ္မွဴးေစာလားဘြယ္မွာ အေတြးအ ေခၚအရ ႏိုင္ငံေရးစစ္ေရးအရ အားနည္းခ်က္ေတြ မ်ားႀကီး ရွိခ်င္ရွိမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူ က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေနတဲ့ တျခားအင္အားစုေတြကုိ လုပ္လို႔ရ ပါတယ္ ဆိုတာကို ျပသြားခဲ့သလို ဘာေတြႀကိဳတင္စီမံေဆာင္ရြက္ထားဖို႔ စုစည္းျဖည့္တင္းထားဖို႔ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာကိုလည္း ျပသသြားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။

ဘာမွမလုပ္တဲ့ သူေတြဟာ အမွားနည္းပါတယ္။ တကယ္လုပ္တဲ့ သူေတြဟာ မွားၾကတာပါပဲ။ အမွားေတြကေန မွန္ေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရင္း ေလာကကို ဒီကေန႔ အေျခအေန ေရာက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတာဟာ လူသားေတြပါပဲ။ “To err is human” ‘လူေတြဟာ မွားမွာပဲ’ ဆိုတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ဆိုရိုးစကားဟာ အလကားျဖစ္လာတာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မွားမွန္းသိဖို႔နဲ႔ သိရင္ျပန္ၿပီးျပင္ဆင္ တည့္မတ္တတ္ဖို႔ပဲ အေရးႀကီးတာ ပါ။ အဲဒီအေျခအေနနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ မွားမွန္းသိရဲ႕နဲ႔ မျပဳျပင္မျပင္ဆင္တဲ့ သူေတြက ေတာ့ “လူ႔ဗာလ” လို႔ေခၚတဲ့ လူမိုက္ေတြသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ မွားမွန္းသိသိႀကီးနဲ႔ ကိုဇြတ္ တိုးမိုက္တြင္းနက္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ဥပမာအေနနဲ႔ ေတြ႔ ႏိုင္ပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာက်ေနာ္ကိုယ္းကားေဖာ္ျပခ်င္တဲ့ ကမၻာေက်ာ္ဆိုရိုးစကားတခု ရွိပါေသး တယ္။ အဲဒါက “It’s easy to be wise after the event” ပါတဲ့ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ဆိုရင္ ေတာ့ “ျဖစ္ၿပီးမွာ ပညာရွိလုပ္ရတာ လြယ္ပါတယ္” လို႔ ျပန္ဆိုရင္မမွားေလာက္ပါဘူး။ ဒါ ေပမယ့္ တကယ့္ဗမာစကားနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ “အစက ငါမေျပာလား” လို႔ ျပန္ရင္ပို ေကာင္းမယ္ ထင္ပါတယ္။ ထားပါေတာ့။

အဲဒီလို ပညာရွိေလသံနဲ႔ေျပာရတာ အလြန္လြယ္ကူပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ေျပာ သူကလုပ္သူေနရာမွာ မရွိ၊ မခံစားရလို႔ပါ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ အဲဒီလိုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ တယ္ေနာ္လို႔ သတိထားလို႔ေျပာလိုက္ရင္ သိပ္ျငင္းေနစရာအေၾကာင္္္းရွိမယ္ မဟုတ္ပါ ဘူး။ လုပ္သူကေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ႏိုင္လိုက္ရင္လည္း သူ႔အတြက္ျပသနာ မရွိပါ ဘူး။ မလုပ္ႏိုင္လိုက္လို႔ ဆိုးက်ဳိး တခုတခုေတြ႔ရၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ “အစကငါမေျပာလား” သမားကေခါင္းတညႇိမ့္ညႇိမ့္နဲ႔ ေမးေလးေငါ့လို႔ ေက်နပ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ေလာကမွာ အဲဒီလို လူမ်ဳိးေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

က်ေနာ္တင္ျပလိုရင္းကေတာ့ အဲဒီလို လုပ္ရပ္မ်ဳိးေတြကို ရပ္တန္းကရပ္ၿပီး စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈရွိဖို႔၊ ပံ့ပိုးကူညီမႈေပးဖို႔ႀကိဳးစား ၾကဖို႔ပါ။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ မိမိအဖြဲ႔အစည္းက လုပ္သင့္တာ လုပ္ႏိုင္တာေတြကို ရြတ္ ရြတ္ခၽြန္ခၽြန္ လုပ္ၾကဖို႔ပါ။

ခုဆိုရင္ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရဟာ အရင္ကနဲ႔မတူေတာ့တဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕တုန္႔ျပန္မႈ၊ အာခံဆန္႔က်င္မႈေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲႀကိဳကာလ၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးကာလ မွာေတြ႔ၾကံဳ ေနရသလို ႏိုင္ငံတကာ (သူေမြးထားတဲ့ ဆရာႏိုင္ငံေတြကလြဲလို႔) ရဲ႕ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈ၊ ကန္႔ကြက္မႈေတြကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းၿပီးတဲ့ေနာက္ေန႔မွာ ပဲ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ျမဝတီနဲ႔ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ေတြကို စစ္အစိုးရရဲ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အျဖစ္ ကူးေျပာင္းေရးလက္နက္ခ်ေရးေတြ အေပၚလက္မခံႏိုင္သလို စစ္အစိုးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ ပြဲအေပၚအႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်မႈ ေျပာင္လိမ္ေျပာင္းစားလုပ္မႈေတြ၊ လူမ်ဳိးေရးဖိႏွိပ္မႈေတြအ ေပၚ လက္မခံနိင္ေတာ့တဲ့ DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ သိမ္းပိုက္မႈကိုခံခဲ့ရပါတယ္။ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာထိမ္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ျမဝတီၿမိဳ႕ကို ဆက္ၿပီး သိမ္းပိုက္ထားဖို႔အေျခအ ေန မျပည့္စံုတဲ့အတြက္ ဆုပ္ခြာေပးလိုက္ရပါတယ္။ ဘုရားသံုးဆူ ၿမိဳ႕ဝန္းက်င္မွာက ေတာ့ ခု ဒီေဆာင္းပါးကိုေရးေနတဲ့အခ်ိန္အထိ ဆက္ၿပီးတိုင္ပြဲျဖစ္ေနတံုးပါပဲ။ စစ္အစိုးရ ဟာ DKBA ခြဲထြက္အဖြဲ႔ ေတြက ခုလိုတိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခံရလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပံု မရပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ သူတို႔မွာ တရုတ္လုပ္၊ ရုရွားလုပ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယားလုပ္ ေခတ္မွီလက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထု ပိုင္သယံဇာတ ပစၥည္းေတြကို သူ တို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရာင္းခ်ၿပီး ရတဲ့ေငြေတြနဲ႔ ေက်းဇူးရွင္ကို ေက်းစြပ္သတ္ျဖတ္ဖို႔ ဝယ္ယူ ထားတာပါ။ အဲဒီလက္နက္ေတြနဲ႔ သူ႔ကိုအာခံဆန္႔က်င္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းက လက္နက္က္မဲ့ျပည္သူေတြကို ျခိမ္းေျခာက္ဖို႔ သတ္ျဖတ္ႏွိမ္ႏွင္းဖို႔ အဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနၾကတဲ့ လက္နက္ကိုင္အင္အားစု ေတြအေနနဲ႔ သိပ္ေၾကာက္ေနစရာမလိုပါဘူး။ အင္မတန္အင္အားႀကီးတဲ့ ျပင္သစ္နဲ႔ အေမ ရိကန္နယ္ခ်ဲ႕တပ္ေတြကို အ႐ွံဳးေပးေနာက္ဆုတ္ လက္ေလွ်ာ့သြားတဲ့အထိ တိုက္ခိုက္ တြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္ ျပည္သူေတြရဲ႕ တရားေသာစစ္ပြဲအေတြ႔အၾကံဳကို နမူနာယူ ရပါလိမ့္မယ္။ လက္နက္အင္အားခ်င္းတျခားစီပါ။ ဒါေပမယ့္ အႏိုင္္မခံအရွံဳးမေပး နည္း ပရိယယ္ ႂကြယ္ႂကြယ္ဝဝနဲ႔ လယ္သမားေတြ လယ္သူမေတြကအစ ပါဝင္ၾကတဲ့ ျပည္သူ႔ စစ္အင္အားနဲ႔ ညီညီညြတ္ညြတ္တိုက္ခိုက္ႏို္င္ခဲ့ၾကလို႔ ေအာင္ပြဲရခဲ့တာပါ။ အေျခအေန အခ်ိန္အခါနဲ႔ မတူညီတဲ့ ရုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္းအေျခအေနေတြကိုေတာ့ သတိရွိရွိ အေတြးအ ေခၚရွိရွိ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားတြက္ခ်က္ ၾကရပါလိ္မ့္မယ္။

ခုဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕လူထုဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးရဲ႕ တခဲနက္ႀကိဳဆို ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေနပါၿပီ။ သူမရဲ႕ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကိုလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အားလံုးက လက္ခံလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ အသင့္ရွိေနၾကပါၿပီ။ တခုသတိရွိၾကရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ စိတ္ရင္းေစတနာနဲ႔ေတာ့ သူ႔လက္ထဲက အာဏာကို အလြယ္တကူ စြန္႔လႊတ္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူး။ သံုးလို႔ႏိုင္သမွ် ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတဲ့ နည္းေတြအင္အား ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး သူတို႔ရဲ႕အာဏာနဲ႔ စည္းစိမ္ဥစၥာကို ကာကြယ္သြားလိမ့္မယ္ ဆိုတာကိုပါပဲ။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျပတ္ေရးဆိုတဲ့ ဘံုတူညီတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ တခုတည္းရဲ႕ေအာက္မွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကို ယံုယံု ၾကည္ၾကည္နဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အစြမ္းကုန္အား ထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ နည္းပရိယယ္အရ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈခ်င္း ကြဲျပားေကာင္းကြဲျပားႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုခ်င္း နားလည္မႈအျပည့္အဝ ရွိၾကရပါလိမ့္မယ္။ ရန္သူနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဖာက္ျပန္သြားတာမ်ဳိးကလြဲရင္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ ရန္သူဘက္ကို ပူးေပါင္းသြားခဲ့ေပမယ့္ အခ်ိန္မီ အျမင္မွန္ရၿပီး ျပည္သူလူထုဘက္ အမွန္တ ရား တရားမွ်တမႈ ဘက္ကို ျပန္ကူးေျပာင္းလာၾကတဲ့ လာၾကမယ့္သူေတြကိုလည္း နား လည္သည္းခံခြင့္လႊတ္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ ရန္သူဘက္ကအျမင္မွန္ရလာၿပီး ျပည္သူလူထု ဘက္ကို ျပန္ၿပီးအလင္းဝင္လာၾကသူေတြကိုလည္း လက္ခံႀကိဳဆိုၾကရပါမယ္။

ေသးငယ္ေကာင္း ေသးငယ္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေပါင္းစည္းလို႔ ရႏိုင္သမွ် အင္းအားေတြကို ေပါင္းစည္း ၾကရပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာနိင္ငံစစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က အၿပီးတိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ ရင္သံုးစြဲလို႔ ရႏိုင္သမွ် ေတာ္လွန္ေရးနည္းနာေတြအားလံုးကို သံုးစြဲၾကရပါလိမ့္မယ္။ နည္း တနည္းတည္းကို တရားေသဆုပ္ကိုင္ ထားၾကလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ရန္သူက အႏုနည္းုေရာ အၾကမ္းနည္းပါ သံုးၿပီး ျပည္သူလူထုကို ကၽြန္ဇာတ္သြင္းေရး ႀကိဳးစားေနတာကို ျမင္သာ ထင္ရွား ေတြ႔ျမင္ေနၾကရၿပီး ျဖစ္္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လူထုေခါင္းေဆာင္မွာေရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရအင္အားစုေတြမွာ ေရာ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးမွာပါ အသက္ ဘဝ ေသြးေခၽြးေတြ နဲ႔ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့ သင္ ခန္းစာေတြရွိႏွင့္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတပြဲမွာ မွန္ကန္ရဲရင့္တဲ့ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု ေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုေပါင္းစံုရဲ႕ ေပါင္းစည္းအင္အားနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ကို အၿပီးတိုင္ ေျခမႈန္းပစ္ၾကရေအာင္ပါ။ ။


စိုးေနလင္း

source by : http://www.naytthit.net

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...

Sunday, November 21, 2010

Honour to Aung San Suu Kyisource by : http://www.youtube.com ( KoNiknayman )

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...