Monday, May 4, 2009

ကတၱီပါ မင္းသား

ကတၱီပါ မင္းသား


ပတ္မႀကီး တထီထီ။

ပြဲေတာ္သူ ပြဲေတာ္သားတို႔
မင္းသားေမွ်ာ္ၿပီ။

ကတၱီပါနီ
ပိုးဖဲေတြ ဆီကခ်။

ကားလိပ္ေတာ္တင္ကာ မေလေတာ့
႐ႊင္ကာေၾကာ့ေၾကာ့ သီခ်င္းသြားဆိုၿပီး
မင္းသားအို ပန္းစည္ကိုင္လို႔
ခ်ဳိမိုင္မိုင္ ‘က’။


ရဲထိန္

အျပည္႔အစုံ ဖတ္ရန္ ...