Saturday, March 27, 2010

နအဖနဲ႔ UWSA “၀” တို႔ အားၿပဳိင္ၾကမည့္ပြဲ ( သတင္းထူး )


စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ား

ယခုတေလာ စစ္ေရးအရ အျပိဳင္အဆိုင္ ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ေနၾကတဲ့ နအဖနဲ႔ UWSA “၀” တို႔ရဲ႕ အားၿပိဳင္ေနမႈသတင္းမ်ားနဲ႔ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ ကက(ၾကည္း) ႏွင့္ ကက (ေလ) လက္ေအာက္ခံ အရာရွိမ်ားက “စည္းလုံးျခင္းရဲ႕ အင္အား” ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သတင္း ေပးပို႔လာပါတယ္။

၁။ နအဖဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ခန္႔မွန္းထားတာထက္ အခ်ိန္ကာလ အနည္းငယ္ေစာျပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုရွိေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္တခြင္အား ဥပေဒစိုးမိုးမႈျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနအရ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခိုင္းထားျခင္းအေပၚ UWSA က လက္မခံခဲ့တဲ့အတြက္ နအဖ အေနနဲ႔ အၾကပ္အတည္း ေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားႏွင့္ ျပည္တြင္း အၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ နအဖအား ေရြးေကာက္ပြဲကို ေဆာလွ်င္စြာ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့သည္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီအကြက္ကို နအဖက ျပန္ေကာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအား ျမန္ျမန္ၿပီးစီးေအာင္ ျပဳလုပ္လိုေသာ္လည္း UWSA “၀” တို႔မွ ကိုးလို႔ကန္႔လန္႔ တိုက္ေနဟန္ကို လုပ္ၾကံျပခ်င္သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို အခ်ိန္အနည္းငယ္ေစာကာ ထုတ္ျပန္လိုက္ရသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာလို႔ မရရင္ စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းဖို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား မဟာဗ်ဴဟာအရ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒခင္းၿပီး အၾကပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔ လာခဲ့ပါတယ္။၂။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဗကပ လက္ထက္တုန္းကလို UWSA ကို ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး အဆက္အသြယ္ျဖတ္ၿပီး နယ္စပ္ပိတ္ဆို႔သည္အထိ နအဖက လုပ္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးဖို႔သာ ေလသံေပ်ာ့ေပ်ာ့ႏွင့္ တိုက္တြန္းေနလို႔ နအဖက မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာ ေရပိုင္နက္ အေရးအခင္း တုန္းကလည္း တ႐ုတ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို နအဖမွ ဘ၀င္မက် ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ UWSA အား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၾကားခံနယ္ေျမအျဖစ္ အသုံးျပဳလာမွာကို မလိုလားေၾကာင္း၊ နအဖက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး သည္းေျခႀကိဳက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရႊဓါတ္ေငြ႔သိုက္ျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ကစားၿပီး UWSA အား ေထာက္ပံ့မႈ ရပ္ဆိုင္းေရး ဖိအားေပးလာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သို႔ဆိုေစ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း UWSA တပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုေတာ့ ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းခိုင္းတဲ့ နအဖရဲ႕ ဆႏၵကို တ႐ုတ္တို႔က သေဘာတူလာေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။

၃။ ရွမ္းျပည္နယ္ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားကို တင္ျပရရင္ တပ္မ (၃၃၊ ၅၅၊ ၇၇၊ ၉၉) မ်ားကို ထိုးတင္လိုက္ရာ တပ္မ(၇၇)ႏွင့္ တပ္မ(၉၉)တို႔မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေမာ္ဖဂြင္ႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ ဧရိယာတို႔တြင္ ဗကပ လက္ထက္ကတည္းက စစ္ဆင္ေရး ကၽြမ္းက်င္ေသာ တပ္မမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေျခစိုက္ တပ္မမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ စကခ (၁၊ ၂၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈) တို႔လည္း ရွိၾကေၾကာင္း၊ အဲဒီအေျခစိုက္ တပ္မေတြထဲက စကခမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းထြန္း ဦးစီးတဲ့ (စကခ - ၁၆) သိႏီၵၿမိဳ႕၊ စကခ တစ္ခုတည္းကိုသာ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ စစ္ဆင္ေရး ဧရိယာထဲသို႔ ေရွ႕တန္း ထြက္ခိုင္းေနေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ကကၾကည္းက အခ်ိန္မေရြး ၎တပ္မအား ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ ျပန္ေခၚ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ႀတိဂံတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (တိုင္းသုံးတိုင္းေပါင္း) မွ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းေပါင္း (၄၈) ရင္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ တပ္မ (၅) ခုစာ အင္အားႏွင့္ အထက္မွာ တင္ျပထားေသာ မူရင္း တပ္မ (၁၀) ခုစာ ေပါင္းပါက စုစုေပါင္း တပ္မ (၁၅) ခု အင္အား ရွိေနေၾကာင္း၊ တပ္မတစ္ခုလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် အင္အား (၃၀၀၀) ႏႈန္းျဖင့္ တြက္ပါက ရွမ္းျပည္နယ္မွာ နအဖတပ္အေနနဲ႔ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား စုစုေပါင္း (၄၅၀၀၀) ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါတယ္။

၄။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာမွာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ UWSA “၀” တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ခက္ခက္ခဲခဲ တိုက္ယူရဖို႔ ရွိေၾကာင္း၊ နအဖ နဲ႔ အဆင္ေျပခဲ့တဲ့အခ်ိန္က “၀” တပ္မွဴးမ်ားဟာ MTA ခြန္ဆာတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအား ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕အထိ တိုက္ခိုက္ဖို႔ အဆိုျပဳခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ဗကပ ေခတ္က ဗမာျပည္မထဲအထိ ထိုးေဖာက္ကာ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕အထိ တိုက္ခိုက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ “၀” စစ္သားမ်ားရဲ႕ သေဘာသဘာ၀အရ ေကာက္ညႇင္းႏွင့္ဆားရွိလွ်င္ပင္ စစ္တိုက္လို႔ ရေၾကာင္း၊ ေျမေခြးက်င္းကဲ့သို႔ ေျမႀကီးအား လႈိင္ေခါင္းတူး စစ္ဆင္ေရးလိုမ်ဳိးကို အပင္ပန္းခံ စစ္တိုက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမိန္႔အရ က်ားတက္ထိုးၿပီဆိုလွ်င္ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး မေၾကာက္မရြံ႕ အတင္း တက္တိုက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ သာဓကမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ယူနန္နယ္တြင္ “၀” ဦးေရ (၅) သန္းရွိေနရာ တိုက္ပဲြျဖစ္လာပါက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အင္အား (၃၀၀၀၀) ခန္႔ရွိ UWSA ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လူလိႈင္းလုံး စစ္နည္းဗ်ဴဟာအရ တိုက္ခိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၊ MiG-29 ကို တိုက္ဖို႔ရန္ အပူလိႈင္းရွာ ပစ္မွတ္ေလယာဥ္အား ေတာက္ေလွ်ာက္ လိုက္ႏိုင္သည့္ ပုခုံးထမ္း SA-16 GIMLET (Igla-1 9K310)၊ SA-18 GROUSE ကဲ့သို႔ တာတိုပစ္ Missile မ်ားအား ၀ယ္ယူဖို႔ UWSA “၀” က ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ နအဖက လန္႔ေနသည္မွာ ေနာက္ေက်ာ ဓါးနဲ႔ထုိးမည့္ နဂါးပတ္စစ္နည္းဗ်ဴဟာအရ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း UWSA တပ္ဖဲြ႔က အတြင္းပိုင္းသို႔ ထိုးေဖာက္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ သုံးသပ္တင္ျပ ေပးပို႔လာပါတယ္။

၅။ ယခင္အခါက တပ္မေတာ္ (ေလ) တြင္ PC-6 ၊ PC-7 ပန္ကာတပ္ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဗုံးႀကဲခဲ့ရာ ရန္သူရဲ႕ ပြဳိင့္ ၅ စက္ေသနတ္ႀကီးရန္ေၾကာင့္ အျမင့္ေပ တစ္ေသာင္း အထက္မွ ပ်ံသန္းခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုအခါ UWSA “၀” တြင္ ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ sam – 7 missile မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ယခုအခါမွာ တပ္မေတာ္ (ေလ) မွ F - 7 ႏွင့္ MiG – 29 ကဲ့သို႔ အသံထက္ျမန္ေသာ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို sam – 7 missile က ပစ္ခ်လို႔ မရႏိုင္ေအာင္ အျမင့္ေပ(၅၀၀၀၀)ႏွင့္ အသံထက္ျမန္ႏႈန္းအသုံးျပဳ တိုက္ခိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေရး သေဘာသဘာ၀အရ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကို ေက်ာ္ၿပီး အေျမာက္ဆံမ်ား၊ missile မ်ားႏွင့္ က်ည္ဆံမ်ား၊ rocket မ်ား က်ေရာက္ပါက ျပႆနာရွိႏိုင္လို႔ နယ္စပ္မ်ဥ္းကို ဦးစြာသြားၿပီးမွ “ပေစာက္ေကြ႕” ေကြ႕ကာ Dog Fight နည္းဗ်ဴဟာျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ မက်ေစေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္အတြင္းသို႔ ျပန္လွည့္ပစ္တဲ့နည္းအား အသုံးျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

၆။ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွ တင္ျပခဲ့ျပီးေသာ သတင္းမ်ားအရ ႐ုရွားလုပ္ ေခတ္မီွ Mi - 35 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ MiG - 29 မ်ားကို သြားယူရန္ ေလတပ္မွ ေဆးစစ္ ျပီးတဲ့ အရာရွိစစ္သည္မ်ား အပူတျပင္း ထြက္ခြါသြားၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမ အသုတ္အျဖစ္ ေမလထဲတြင္ Mi - 35 ႏွင့္ MiG - 29 မ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ ေ၀ဟင္မွ ေျမျပင္ပစ္ missile မ်ားႏွင့္ rocket မ်ားကို ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ အဆင္သင့္ တပ္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္သလို ႐ုရွားမွ လက္နက္မ်ား ေရာက္ရွိလာပါက ထပ္မံ တပ္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ သတင္းမ်ားအရ နမ္စန္ႏွင့္ မိတၳီလာတို႔တြင္ ေလ့က်င့္ထားၿပီးေသာ MiG – 29 ႏွင့္ F – 7 မ်ားလည္း အသင့္အေနအထားတြင္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ နအဖ အေနႏွင့္ ၾကည္းတပ္မွ ေသနတ္ “စ” ေဖါက္သည္ထက္ ေလတပ္မွ ေသနတ္ “စ” ေဖါက္ရန္ စိတ္ဆႏၵ သန္ေနေၾကာင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ ၀င္ေရာက္လာေသာ KNU မ်ားအား တ႐ုတ္မွ ၀ယ္ယူထားေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို Field Training Test စစ္ေျမျပင္လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ ယခု ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း UWSA “၀” မ်ားအား ႐ုရွားမွ ၀ယ္ယူထားေသာ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကိုလည္း စစ္ေျမျပင္လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာ စက္ပစ္ကြင္းလို မဟုတ္ဘဲ လူသားပစ္မွတ္မ်ားအျဖစ္ ပယ္ပယ္နယ္နယ္ ပစ္ခတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူကို အနာမခံဘဲ အေမရိကန္ စစ္တပ္ရဲ႕ စစ္နည္းဗ်ဴဟာအရ က်ည္အား၊ ပစၥည္းအား သုံးစြဲသြားလိုေၾကာင္း၊ ၾကည္းတပ္မွ တိုက္ခိုက္လွ်င္ ေျမျပင္ က်ဴးေက်ာ္မႈအရ အေထာက္အထား ျဖစ္သြားႏိုင္လို႔ ေလတပ္မရွိတဲ့ “၀” မ်ားအား ေ၀ဟင္ေလေၾကာင္းပိုင္နက္ စိုးမိုးမႈျဖင့္ “အား”စမ္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ နအဖ အေနနဲ႔ “၀” တပ္ဖြဲ႕အား မတရားအသင္း အျဖစ္ ေၾကညာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္မႈ အား အေၾကာင္းရွာ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ တုိက္ကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ၁၅၅ မမ ေဟာင္၀စ္ဇာ အေျမာက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ MiG -29 ေခတ္မွီ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္းစစ္တြင္ သုံးခြင့္ ရွိ/မရွိ UWSA “၀”တပ္ဖဲြ႔မ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ ေလ့လာသင့္ၿပီး နအဖက သုံးလာပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာကို တိုင္ၾကား ကန္႔ကြက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း စသည္တို႔ကို ျပည္တြင္းရွိ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားက စည္းလုံးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္ ခင္ဗ်ား။


source by : http://www.photayokeking.org