Tuesday, August 9, 2011

လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရ အေပၚ ေထာက္လွမ္းေရး မွန္းေျခ - (ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္) အပိုင္း (၁)

ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္| စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အေနျဖင့္ စစ္တပ္ အာဏာအဆက္ဆက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တ့ံေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ ဦးတည္ခ်က္တြင္ အနာဂါတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ဦးေဆာင္မွဳ အခန္းက႑ရွိရမည္ ဟူေသာ အခ်က္ကို အေလးအနက္ထား၍ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ထည့္သြင္းခ့ဲပါသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏုတ္ထြက္ခ့ဲၿပီး ညီလာခံ အကန္႔အသတ္မရွိ ရပ္ဆိုင္း၍ ေက်ာင္းသားအေရးခင္းမ်ား ေပၚလာခ်ိန္တြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးအေနျဖင့္ စစ္၀တ္စံု၀တ္ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခ့ဲသလို အရပ္ဘက္ နယ္ဘက္၀န္ႀကီးဌာနမ်ား မယက ၊ ခယက၊ ပယက နယ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အျငိမ္းစား စစ္တပ္ အရာရွိမ်ားကိုပင္ စစ္တပ္ရာထူးအဆင့္အတိုင္း စစ္၀တ္စုံ၀တ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ့ဲပါသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲရင္း အေရးခင္း ေပၚေပါက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း မျဖစ္မေန ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ေျပာင္းရမည့္ အေျခအေနေရာက္မွ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ျပန္လည္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။

ဒီပဲရင္း အေရးအခင္း ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ျဖစ္သြားရန္ ရည္ရြယ္၍ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ျပန္လည္ က်င္းပခ့ဲသည္ ဆိုလ်ွင္ မွားမည္မဟုတ္ပါ။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့အေရးအခင္း ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္မွသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံ အျမန္ၿပီးေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ မုန္တိုင္းတိုက္အၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအသစ္ ဆိုကာ ဇြတ္အတင္း အတည္ျပဳခ့ဲပါ၏ ။


စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အေနျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အဓိက က်ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အေရး ကိစၥကို နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ ခ့ဲေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မွဳ မရသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ လႊတ္ေပးမည့္ မူလအစီစဥ္ကို ျပင္ဆင္ျပီး ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဆက္လက္ထားရွိေရး ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ဇာတ္သိမ္း မေကာင္းသည္ကို စိုးရြ႔ံ၍ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးမယူေရး ဥပေဒကို ထည္႔သြင္းၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒကို ျပည္တြင္းျပည္ပ၏ တရား၀င္ အသိအမွတ္ခံရေရး အထူးလိုလား ခ့ဲပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မွဳ မရခ့ဲပါ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို မစည္းရုံးႏိုင္ခ့ဲသလို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကိုလည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ မစည္းရုံးႏိုင္ခ့ဲပါ။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို အႀကြင္းမ့ဲ အႏိုင္ရရန္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ စစ္၀တ္ခၽြတ္ အေယာင္ေဆာင္ အရပ္သားအစိုးရကို အနာဂါတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ ဦးေဆာင္မွဳ အခန္းက႑ရွိရမည္ ဟူေသာ အခ်က္အား အေလးအနက္ထား၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခ့ဲပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရအသစ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးကာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း သေဘာထား မတူညီမွဳမ်ား ၀ိေရာဓိမ်ား ရိွလာခဲ့သလို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္လာမွဳ၊ အစိုးရအသစ္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ ယံုၾကည္မွဳ ယခင္ န၀တ ၊ နအဖ အစိုးရေခတ္ထက္ပင္ က်ဆင္းလာခ့ဲျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အင္အား ျပန္ေကာင္းလာျခင္း တို႔သည္ လက္ရွိအစိုးရအတြက္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အႀကပ္ အတည္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ၄င္း၏ စိတ္ရင္း ေစတနာအမွန္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ Guide Line ေပး၍ သမၼတ အႀကံေပးအဖြဲ႔မွ ေရးသားေပးခ့ဲေသာ မိန္႔ခြန္းျဖင့္ အစိုးရသစ္ကို စခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါမိန္႔ခြန္းသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အားလံုး လွိဳက္လဲစြာ ႀကိဳဆိုျခင္းခံ ခဲ့ရပါသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုမိန္႔ခြန္းအေပၚ ယခုက့ဲသို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ေျပာရမလား ဆိုၿပီး သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖုံးမွ ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနေသာ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ေခၚယူေျပာဆိုျခင္း ခံခ့ဲရသည္ဟု သိရွိခ့ဲရပါသည္။

လက္ရွိအစိုးရ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔တြင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အဖြဲ႔ ၊ ဒုသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင္ဦးႏွင့္ အဖြဲ႔ ၊ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔ ၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လွိဳင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အဖြဲ႔ ၊ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီအဖြဲ႔ ဟူ၍ ကြဲၿပဲသြားႀကသည္ဟု အတည္ျပဳဆဲ သတင္းမ်ားအရ သိရွိခ့ဲရပါသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုအဖြဲ႔မ်ားသည္ မိမိတာ၀န္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိခ့ဲၾကေသာ္လည္း မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍မူ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ ဘာမွလုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ္လည္း အပတ္စဥ္လစဥ္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေနထိုင္ရာ ဧက ရာခ်ီ က်ယ္၀န္းေသာ စိုက္ခင္းမ်ားအၾကား စံေနအိမ္သို႔ အထက္ပါ အဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္စီကိုယ္စီ သြားေရာက္ သတင္းပို႔ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂိၢလ္ေရးအရ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ ေန႔စဥ္နီးပါး စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးထံ သြားေလ့ရွိပါသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး DKBA ႏွင့္ တိုက္ပြဲ စတင္ျဖစ္ခ့ဲမွဳသည္ နဂိုကမွ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်မွဳ ေလ်ာ့နည္းေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း အထိနာခ့ဲသည္။

DKBA စဖြဲ႔စည္းစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းသည္ တပ္မ (၁၁) တပ္မမႉးအေနျဖင့္ အနီးကပ္ တာ၀န္ယူခ့ဲရသူ ျဖစ္သည္႔အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း ေျပာလ်င္ DKBA အဖြဲ႔မွ နားေထာင္ၿပီး လိုက္လုပ္ခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို DKBA တို႔မွ စတင္ဖ်က္ဆီးခ့ဲ၍ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ဆူပူမွဳကို ခံခ့ဲရပါသည္။

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ DKBA ကို ေခ်မွဳန္းရန္ တာ၀န္ေပးခံရေသာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ လ်ာထားသည့္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္သည္ DKBA ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အက်အဆုံး မ်ားမွဳေၾကာင့္ ျပစ္တင္အႀကိမ္းေမာင္း ခံခ့ဲရၿပီး အစိုးရသစ္အဖြ႔ဲအတြင္း အပို႔ခံခ့ဲရၿပီးေနာက္ပိုင္း အျခားမေက်နပ္မွဳမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း၍ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံခ့ဲရသည္အထိ အေရးယူခံခ့ဲရပါသည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဖြဲ႔စည္းေရးကို ျငင္းဆန္ခ့ဲေသာ ဦးပန္ဖ ဦးစီးေသာ SSA တပ္မဟာ(၁) ႏွင့္ KIA အဖြဲ႔ကို ဒုသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင္ဦးသည္ ယခင္ လာရွိဳး အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ စစ္တိုင္းမႉး တာ၀န္ယူစဥ္ကတည္းက မေက်လည္မွဳမ်ားကို ရန္ညိွဳးထား၍ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ အႀကိဳက္ စစ္ေရး ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ တာဆန္းေရကာတာ လ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းရိွ KIA တပ္စခန္းကို ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခြင့္ရေရး ဦးေဆာင္ လႈံ႔ေဆာ္ခ့ဲသူ ျဖစ္ပါသည္။

အပိုင္း(၂) ကို ဆက္လက္ ေဖၚျပသြားပါမည္။

source by : http://photayokeking.org