Wednesday, August 10, 2011

လက္ရွိျမန္မာအစိုးရအေပၚ ေထာက္လွမ္းေရးမွန္းေျခ - အပိုင္း (၂)

ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္| တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေရးအရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ သူရဦးေရႊမန္း တို႔အုပ္စု၊ သေဘာထား တင္းမာေသာ ဒုသမၼတ သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင္ဦး၊ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တို႔အုပ္စု၊ ၾကားေန ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လွိဳင္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္အုပ္စု၊ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို ေခ်မွဳန္းလိုေသာ လူယုံ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ အုပ္စု ဆိုၿပီး မတူညီေသာ အုပ္စုမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။


လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔အတြက္ DKBA ႏွင့္ ဦးပန္ဖ ဦးစီးေသာ SSA တပ္မဟာ (၁) တို႔သည္ စစ္ေရးသက္သက္ သေဘာမ်ိဳးအဆင့္သာ ရွိသျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရ မခက္ခဲခဲ့ေသာ္လည္း KIA အဖြဲ႔သည္ စစ္ေရးေရာ ႏိုင္ငံေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းေႀကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း သေဘာထားႀကီးမားစြာ ကြဲခ့ဲၾကပါသည္။

KIA ကိစၥတြင္ အစိုးရဘက္မွ ျပည္တြင္းျပည္ပ စစ္ေရးေရာ ႏိုင္ငံေရးပါ ရွံဳးနိမ့္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ ဒုသမၼတ သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင္ဦး အား အျပစ္တင္ခ့ဲသလို စစ္တပ္ အက်အဆုံးမ်ားမွဳေၾကာင့္လဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လွိဳင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အဖြဲ႔ ေဒါသူပုန္ထကာ စစ္အင္အား အလံုးအရင္း အသုံးျပဳေခ်မွဳန္းေရး ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းေနသည္ဟု သိရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နည္းဗ်ဴဟာေျပာင္း၍ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ လူယံုေတာ္ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ဦးသိန္းေဇာ္ တို႔ (၂) ဦးကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ေစလႊတ္ျပီး ယာယီအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးရန္ ညႊန္ၾကားခ့ဲပါသည္။

တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုအခ်ိန္ထိ တိက်ေသာ သေဘာထားခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိေသးဘဲ အေျခအေနၾကည္႔လုပ္ဆိုသည့္ အဆင့္သာ ရွိေနေသးပါသည္။ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အသင့္ျပင္ထားရန္ အမိန္႔ေပးထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အေရးသည္ အေရးႀကီးသလို ျပည္ပႏိုင္ငံေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေရးသည္ အဓိက အခန္းက႑မွာ ပါ၀င္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ေလ်ာ့တြက္ခ့ဲျပီး ယခင္ကေလာက္ ေထာက္ခံမွဳ အင္အားမရႏိုင္ ဟု တြက္ခ်က္ခ့ဲၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာႀကီး၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္မွီ ဆက္သြယ္ေရး စံနစ္ကြန္ယက္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ Media မ်ား ပ့ံပိုးမွဳျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ၌ အသံုးခ်ႏိုင္ခ့ဲမွဳေၾကာင့္ ေထာက္ခံမွဳမ်ား ယခင္ကထက္ ရခ့ဲသလို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) သည္လည္း ပါတီမွတ္ပံုမတင္ဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လွဳပ္ရွားၿပီး တစ္စစ အင္အားေကာင္းလာခ့ဲပါသည္။

ယေန႔ အာရပ္ကမၻာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနခ့ဲေသာ လူထု လွဳပ္ရွားမွဳျဖင့္ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ေနသည္႔အခ်ိန္လဲ ျဖစ္ေနျခင္းေႀကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို သတိႀကီးႀကီးႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေနသည္ဟု သိရပါသည္။

ထို႔ေႀကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေရးအရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေရကြင္းေပၚလစီ (Rubber Ring Policy) တင္းလ်င္ ေလ်ာ့ေပး ေလ်ာ့ၿပီး ေမ့ေလာက္မွျပန္တင္း ဆိုသည့္ ေပၚလစီကို က်င့္သုံး လ်က္ရွိ ေနသည္ကို ေတြ႔ေနရပါသည္။


အစိုးရအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔စည္းမ်ားအတြင္း၌လည္း အာဏာမ်ားျပန္႔ႀကဲသြားမွဳေႀကာင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ စစ္၀တ္ခၽြတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအၾကား ျပႆနာမ်ား ရွိလာေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ဘက္တြင္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး လ်ာထားခံရသူ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္ ၊ ကာကြယ္ေရး စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး တိုင္းခ်ဳပ္ ဟုေခၚေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြ၊ ရန္ကုန္တိုင္း တိုင္းမႉး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းသန္းတို႔ ျဖဳတ္ခ်မွဳမ်ား ျဖစ္ခ့ဲပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္တြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အက်အဆုံး မ်ားေနမွဳေႀကာင့္ တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ရင္းမ်ားအၾကား၊ အမိန္႔ နာခံရန္ ျငင္းဆန္မွဳရွိေနေႀကာင္း တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္လည္း မိသားစု စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာမ်ား ႀကီးထြားလာမွဳေႀကာင့္၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အႀကားတပ္မေတာ္အတြင္း ပုန္ကန္မွဳ မ်ားေပၚေပါက္လာမည္ကို အထူးစိုးရိမ္ေႀကာင့္က်လ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ အငယ္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိျပႆနာအေပၚ ေျဖရွင္းလိုၾကေသာ္လည္း ထိပ္ပိုင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ ကြပ္ကဲမွဳေအာက္တြင္သာ ရွိေနေသးသျဖင့္ အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

သုံးသပ္ခ်က္

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)အေရး၊ တပ္မေတာ္အတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေရးတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆက္စပ္မွဳမ်ား ရွိေနပါသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ကိစၥကို လက္နက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းမည္ဆိုပါက လုံး၀ မေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္အျပင္ မိမိတပ္မေတာ္ အတြင္းတည္ၿငိမ္မွဳကိုလည္း ထိခိုက္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္က ပိတ္ပင္ထားခ့ဲေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ားသည္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေပၚ ေထာက္ခံမွဳမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ၾကင္နာမွဳ ေထာက္ခံမွဳ မ်ားရလာႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို ယခင္ကက့ဲသို႔ ဖမ္းဆီးေခ်မွဳန္းမည္ ဆိုပါက ျပည္တြင္းျပည္ပ၏ ဖိအားကို ယခင္ကႏွင့္မတူ အျပင္းအထန္ ဖိအားေပးမွဳ ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ျပိဳင္တည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ လွဳပ္ရွားမွဳ ပိုမိုမ်ားလာႏိုင္ျပီး တပ္မေတာ္အတြင္း မိသားစု စား၀တ္ေနေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အာခံမွဳမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။


ထို႔ေႀကာင့္ လက္ရွိအစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအား ျငိမ္းခ်မ္ေရး ေဆြးေႏြးမည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ပုစၧာတစ္ခု ေပးထားျပီး လက္ရွိ ဖိအားမ်ားကို ေျပေလ်ာ့သြားေရး အခ်ိန္ဆြဲ ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဖက္မွလည္း စစ္အင္အားျပကာ ေျခာက္လွန္႔ထားမည္႔ နည္းဗ်ဴဟာကို က်င့္သုံးႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လူထုအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနသည္ကို အေၾကာင္းျပ၍ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပုံ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ အသိအမွတ္ အျပဳခံရေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေနမ်ားကို လွည့္ပတ္ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႀကံစည္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုး စစ္တပ္ကို အာဏာ သိမ္းခိုင္းသည္႔ ပုံစံမ်ိဳးထိ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ စဥ္စားထားေႀကာင္း သိရပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လက္ရွိအစိုးရအား ျပန္လည္ တန္ျပန္ႏိုင္ေရး ပီပီျပင္ျပင္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျပိး နည္းလမ္း နည္းဗ်ဴဟာ မ်ားအလိုက္ အသီးသီး ကိုယ့္တာ၀န္ ကိုယ္ယူကာ ညီညီညြတ္ညြတ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါမည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ ဦးေဆာင္မွဳကို ခံယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း သုံးသပ္ တင္ျပအပ္ပါသည္။


source by : http://photayokeking.org