Tuesday, June 28, 2011

မႏၱေလးမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ - ျမန္မာပဋိပကၡ(ဓာတ္ပုံသတင္း)


တ႐ုတ္ဆုိင္ေတြကုိ ၀ုိင္းထားတဲ့ ျမန္မာမ်ား

ပဋိပကၡစတင္ခဲ့သည့္ ဆုိင္


ျမန္မာႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္မ်ား


ရဲအကာအကြယ္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္မ်ားအားေခၚေဆာင္သြားစဥ္

source by : http://moemaka.com