Wednesday, February 4, 2009

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ၂၀၀၉ (၁၀) လပုိင္းမတုိင္ခင္ ေသမယ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ
၂၀၀၉ (၁၀) လပုိင္းမတုိင္ခင္ ေသမယ္


ပညာေက်ာ္ / ၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၉စာေရးသူသည္ ေဗဒင္ဆရာတေယာက္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေဗဒင္ပညာကို ေလ့လာဖူးသူ တေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ေဗဒင္ကို အားကိုးကာ အာဏာတည္ၿမဲေရးကို ႀကိဳးစားေနသည္ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ေရးအသိုင္းအဝန္းမ်ားက သတ္မွတ္ေျပာဆိုေနၾကသလို သူတို႔၏ အသိုင္းအဝန္းထဲမွလည္း ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ကံကံ၏အက်ိဳးကိုသာ ယံုၾကည္ေရးအျဖစ္ ေျပာဆိုလိုက္နာၾကေသာ္လည္း ေဗဒင္အယူဝါဒသည္ကား ႀကီးစိုးေနဆဲသာျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶအေလာင္းအလ်ာကို ေမြးဖြားၿပီးခ်ိန္တြင္ ေဗဒင္ပညာရွင္ေကာ႑ညပုဏၰားက ဘုရားစင္စစ္ဧကန္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု လက္ညိႇဳးေထာင္ ေဟာခဲ့သည့္ စကားကမ်ား ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို ေဗဒင္ႀကီးစိုးေစသလားဆိုသည္ကို စာေရးသူ စဥ္းစားမိပါသည္။

ပုဂံေခတ္တြင္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးက ဗုဒၶဘာသာကိုယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေစခဲ့ၿပီးခ်ိန္မွစတင္ကာ ျမန္မာတို႔ကို ေဗဒင္ႀကီးစိုးလာခဲ့သည္ဟု စာေရးသူ ယူဆမိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး၏ေရွ႕တြင္ မင္းခန္းသဘင္က်င္းပရာတို ့၌ ေဗဒင္အယူဝါဒဆိုင္ရာမ်ားကို မေတြ႕ရပါ။ သို႔ေသာ္ မြန္သထံုဘုရင္တို႔ႏွင့္ ရခိုင္ဘုရင္တို႔၏ ဘိသိက္မဂၤလာက်င္းပရာတို႔တြင္ေတာ့ ေဗဒင္အယူမ်ား အသံုးျပဳခဲ့ပံုမ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔အတူ ယိုးဒယားမင္းမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယဘုရင္မ်ားသည္လည္း ေဗဒင္ကိုအသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာတို႔၏ မင္းတိုင္ပင္ခံပညာရွိ အမတ္တို႔မွာ အထူးသျဖင့္ ေလာကဓာတ္ေခၚ ေဗဒင္ပညာကို တက္သိၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူက သုေသတီတဦး မဟုတ္ပါသျဖင့္ လြဲမွားပါလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္ပါသည္။ စာေရးသူေလ့လာမိသမွ်ကို အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ေရွးျမန္မာတို႔က ေဗဒင္ပညာကို ယံုၾကည္မႈမ်ားခဲ့ၾကသျဖင့္ ေရွးဆရာေတာ္မ်ားပင္လွ်င္ ေဗဒင္မတတ္သူမရွိ ျဖစ္ခဲ့ရပါေသးသည္။ ေဗဒင္တတ္မွ လူရာဝင္ခဲ့သည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေဗဒင္သင္ၾကသည္။ ယေန႔ လက္ကိုင္ျပဳေနၾကေသာ ေဗဒင္က်မ္းမ်ားကို ၾကည့္ပါလွ်င္လည္း ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေရးခဲ့သည္ကိုသာ ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာဘုရင္တို႔၏ အထူးအေလးေပးၾကည္ညိႇဳျခင္းကို ခံရသည့္ က်ီးေသးဆရာေတာ္ပင္ ေဗဒင္က်မ္းကို ျပဳစုခဲ့သည္ကို ေတြ ့ရသည္။ မုန္ေရြးဆရာေတာ္၊ သဲအင္းဆရာေတာ္ စသူတို႔ႏွင့္ ေဗဒင္က်မ္းကို ျပဳစုသူအမ်ားစုမွာ လူျပန္ႀကီးမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ေဗဒင္ယံုၾကည္သူအမ်ားစုကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သူေဌးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားက ရာထူးတိုးေရးအတြက္ ေဗဒင္ကို ကိုးကြယ္လာၾကကာ သူေဌးမ်ားကလည္း စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေဗဒင္ကိုအေလးေပးၾကပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ေဗဒင္ပညာဆိုတာ မယံုလည္းခက္ ယံုလည္းခက္တဲ့ ပညာရပ္တခုလို႔ အမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေဗဒင္နဲ႔ေတာ့ ကင္းခဲ့သူမရွိပါေလ။ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကို အရင္းတည္ၿပီး ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးသာ အဓိကပါဟု လက္ေတြ႕က်ေသာ ဝိပႆနာကိုသာ က်င့္တဲ့ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားပင္ မကင္းခဲ့ဘဲ ျဖစ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႔ၾကရပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ေဗဒင္ပညာကို တဖက္ကမ္းခတ္ တက္ေျမာက္ခဲ့သူ ေကာ႑ညပုဏၰားက ဘုရားေလာင္းကို ဧကန္စင္စစ္ ဘုရားျဖစ္ပါမည္ဟု လက္ညႇိဳးတေခ်ာင္းကို ေထာင္ၿပီး တခြန္းတည္းေသာ စကားကို ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဘုရားေလာင္း ဒုကၠရစရိယအက်င့္ကို က်င့္ေနစဥ္မွာ ဒီတသက္ဘုရားျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ အေလာင္းေတာ္ အနားမွ သူကိုယ္တိုင္ေရွာင္ခြာခဲ့သလို၊ ဘုရားျဖစ္ၿပီဟု ျမတ္ဘုရားကေျပာခဲ့စဥ္မွာလည္း သူမယံုၾကည္ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဗဒင္ပညာသည္ တတ္သူကို ယံုၾကည္မႈ နည္းဘိသကဲ့သို ့မသိသူကသာ ယံုၾကည္ေသာ ပညာရပ္တခုဟုလိုလည္း ဆိုရေပမည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ေဗဒင္ပညာကို ဆည္းကပ္သူမ်ားမွာ တကယ့္ေတြးေခၚမႈ နည္းပါးသူမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

က်ေနာ္ တခါက ေတြ႕ခဲ့ပံုတခုကို ေျပာျပပါမည္။ လူတေယာက္က တျခားတေယာက္၏ကားကို အငွားေမာင္းၿပီး သူ႔နာမည္ျဖင့္ လိုင္စင္လုပ္ကာ သူပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းေျပာၿပီး ပိုင္ရွင္ကို ပိုင္ရွင္ေၾကးမေပးဘဲ တရားရင္ဆိုင္ပါသည္။ ႐ံုးေတာ္တြင္ တရားႏိုင္ေရးအတြက္ ေဗဒင္ဆရာႀကီးတဦးကိုငွားၿပီး ယၾတာဓာတ္ဆင္မ်ား လုပ္ပါေလေတာ့သည္။ ပိုင္ရွင္စစ္က သူဤသို႔လုပ္တာကို သိၿပီး က်ေနာ့္ကို လာေျပာပါသည္။ သူရဲ႕ကား ဆံုး႐ံႈးမွာကိုလည္း သူက ေၾကာက္ေနသည္။

က်ေနာ္က သူ႔ကိုေျပာပါသည္။ သူမ်ားပစၥည္းကို ယၾတာနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ေအာင္သာ လုပ္လို႔ရႏိုင္ေကာင္းတယ္ ဆိုရင္ လုပ္ပါေစဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားမေၾကာက္ပါနဲ႔။ ခင္ဗ်ားပိုင္မွန္း လူတိုင္း သိပါတယ္ဟု ေျပာၿပီး ႐ံုးေတာ္မွာ တကယ္စစ္ေတာ့ အတုမွာ႐ံႈးၿပီး အစစ္က ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ယၾတာေခ်ၿပီး ေအာင္ခဲ့တဲ့သူမရွိခဲ့ပါဘူး။ စာရၿပီး ႀကိဳးစားေနတဲ့ ေက်ာင္းသားကို ပန္းတင္မီးထြန္းခိုင္းၿပီး သူတို႔ေၾကာင့္ပဲ ဂုဏ္ထူးထြက္သလိုလို လုပ္ၿပီး နာမည္ေကာင္းယူတက္တာ ေဗဒင္သမားေတြပါ။ တကယ္ေတာ့ ေကာက္ညႇင္းေပါင္းမွာ ႏွမ္းျဖဴးၿပီး၊ ႏြားႏို ့မွာ ဆားထည့္တဲ့ သေဘာေတြပါပဲ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ဟာ သူ႔ရဲ႕ ၾသဇာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားကို တည္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းက မင္းဓမၼကုန္းေတာ္မွာပါ။ ထိုဘုရားကို ဘာေၾကာင့္ တည္ရသလဲဆိုတာ အရင္းခံကို ဆရာေတာ္ႀကီးတပါး၏ သံုးသပ္မႈကို အရင္းခံၿပီး က်ေနာ္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီဘုရားကိုတည္တာဟာ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ရဲ႕ ကိုးကြယ္တဲ့ဆရာေတာ္နဲ႔ ေဗဒင္ေၾကာင့္ပါပဲ။ သူ႔ရဲ႕ဆရာေတာ္ေျပာစကားအရ ခင္ၫြန္႔ဟာ တခ်ိန္က ရခိုင္ဘုရင္ ဘေစာျဖဴမင္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္တဲ့။ ဘေစာျဖဴမင္းဟာ ရခိုင္သမိုင္းမွာ တန္ခိုးထြားခဲ့တဲ့ မင္းပါပဲ။ ဆင္ျဖဴေတာင္ ပိုင္ခဲ့ပါေသးတယ္။

ခင္ၫြန္႔ဟာလည္း တန္ခိုးကထြားလာတယ္။ အသက္ကလည္း ေလးဆယ္ေက်ာ္ၿပီး ငါးဆယ္ျပည့္ေတာ့မွာ ဆိုေတာ့ ေဗဒင္သေဘာအရ တနလၤာသားခင္ၫြန္႔ဟာ စေနၿဂိဳဟ္ကထြက္ခါနီးၿပီး ၾကာသပေတးသို႔ ဝင္ေတာ့မွာ ဆိုေတာ့ ရာဇဂုဏ္အပ်က္ကို ေရာက္လာတယ္။ ဒီေတာ့ သူ႔ဆရာက သူ႔ကို ေသာကကင္းဖို ့ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေသာၾကာအရပ္ျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ဘက္ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းကို၊ သမိုင္းကိုေျပာင္းျပန္လုပ္ကာ မင္းဓမၼကုန္းအျဖစ္ ေျပာင္းကာ ဘုရားတည္ပါေလေတာ့သည္။

ေဗဒင္အလို စေနကိုႏိုင္ဖို ့စေနကို ထိုင္ရန္အတြက္ (မင္းဓမၼကုန္း) တဲ့။ ဒီမွာေဗဒင္အရ (မင္း+ကုန္း) (၅+၂) ဆိုေတာ့ (၇) ခုႏွစ္ဆိုတာ စေနပါပဲ။ ရာဇဂုဏ္ထြားေရးကို အဓိကထားၿပီး ႐ုပ္ပြားေတာ္ ထုလုပ္ရန္အတြက္ ေက်ာက္ကို တနဂၤေႏြအရပ္စစ္ကိုင္းမွာ ေက်ာက္တလံုးျဖဴကို ရွာခဲ့ပါသည္။ ေက်ာက္တလံုးျဖဴ (ေက်ာက္+ျဖဴ) (၂+၅) ဆိုေတာ့လည္း ခုႏွစ္ျဖစ္ေနတာက သူ႔ကို ေသာကေပးမယ့္ စေနကို လူအမ်ားကိုးကြယ္ၿပီး ၾသဇာ လႊမ္းမိုးေစျခင္း သေဘာပါပဲ။ တနဂၤေႏြ အရပ္စစ္ကိုင္းမွာ ေက်ာက္ကိုယူတာက တနလၤာရဲ႕ ရန္သူ ေသာၾကာနံကို မိတ္လုပ္တာပါ။ (တနဂၤေႏြ+စစ္+ကိုင္း) (၁+၃+၂) ဆိုေတာ့ ေသာၾကာေလ။ ဘုရားကိုလည္း တနလၤာအရပ္ အေရွ႕ဘက္ကို မ်က္ႏွာမူေစၿပီး မ်က္လံုးကို ပိတ္ထားလိုက္ပါသည္။

တနလၤာအရပ္အေရွ႕ကို မ်က္ႏွာမူေစသည္မွာ သူမွတပါး အျခားမရွိဆိုေသာအယူကို အေျခခံၿပီး မ်က္စိမိွတ္ထားသည္မွာ သူ ့ရဲ႕လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ဘယ္သူမွ မသိမျမင္ေစေရးဝါဒကို ယူၿပီး ျမန္မာတမ်ိဳးလံုးကို ကၽြန္ျပဳျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ သူ႔ဆရာေျမာက္ေပးတဲ့ ဘိသိက္ကို သူက်င္းပႏိုင္ဖို ့ဆင္ျဖဴလိုလာသျဖင့္ လိုက္ရွာတဲ့အခါ အိႏၵိယတြင္ သစ္ဆြဲေနသည့္ ရွမ္းျပည္က ကၽြဲေလာက္မွမျဖဴေသာ ဆင္ကို ပိုင္ရွင္ဆီက မဝယ္ဘဲ ခိုးယူလာပါေတာ့သည္။

အိႏၵိယမွဆင္ကို ရခိုင္ျပည္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ကိုအေရာက္ ေမာင္းၿပီး ဆင္ျဖဴေတာ္ေပၚလာေၾကာင္း ေၾကညာပါေလေတာ့သည္။ မသိရင္ေတာ့ သိၾကားဖန္ဆင္းသလိုေပါ့။ သူလိုတာက ဆင္ျဖဴကို မင္းဓမၼကုန္းမွာ ဘုရားနဲ ့အတူထားၿပီး ဘိသိက္ခံေရးသာျဖစ္သည္။ ရာဟုအရပ္မွ ဆင္ဝင္သျဖင့္ တပူေပၚတပူဆင့္ကာရာထူးျပဳတ္ ဒုကၡေရာက္မည္ကို မတြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ရာဟုၿဂိဳဟ္၏ သေကၤတမွာ ဟိုင္းဆင္ျဖစ္သျဖင့္ ဆင္ဆိုသည္မွာ ဗုဒၶဟူးကို ၫႊန္းသလို ရာဟုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္သည္ ရန္ကုန္မွၾကည့္လွ်င္ ရာဟုအရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ဆင္ကိုသယ္လိုက္ျခင္းမွာ ရာဟုႏွစ္ခါထပ္ျဖစ္သြားၿပီး တပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္ကာလုပ္သမွ်ပ်က္ ႀကံသမွ်ေပ်ာက္ ျဖစ္ရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ခင္ၫြန္႔မွာလည္း ဘိသိက္မသြင္းႏိုင္ဘဲ ဖိသိပ္ခံရကာ ေဗဒင္အက်ိဳးတန္ခိုးက တစစီျဖစ္ကာ အက်ဥ္းစံခဲ့ရသည္။

ခုလည္း သန္းေရႊႏွင့္ေမာင္ေအးလုပ္လာသည္မွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဥပၸါတသႏၱိေစတီကို တည္ပါေတာ့သည္။ ေစတီကို မေျပာခင္ ေလာေလာလတ္လတ္ သန္းေရႊနဲ႔ေမာင္ေအးတို႔၏ ႏွစ္ႃမႊာတစ္ရြက္ၿမိဳ႕ တည္တာေလးကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ “ေရႊျပည္ေအး” ၿမိဳ႕ကို တည္တာေလ။ သန္းေရႊရဲ႕ ေရႊနဲ ့ေမာင္းေအးရဲ႕ ေအးကို ေပါင္းၿပီးတည္တာပါ။ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕မွာတည္တာဆိုေတာ့ ေဗဒင္ကေျပာတဲ့ စကားပါပဲေလ။ ၂၀၀၈ က ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္ပါတယ္။ သန္းေရႊကို ဂဏန္းဖြဲ ့လွ်င္ (သန္း+ေရႊ) ၆+၄ = ၁၀ ျဖစ္သလို၊ ၂၀၀၈ ကလည္း (၁၀)။ ေမလ(၁၀) ရက္မွာ သန္းေရႊက (၁၀) သံုးလံုးနဲ ့ဝိွက္ သြားတာပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ ေရွးလူႀကီးမ်ားေျပာခဲ့တဲ့ “ေအာင္ျမင္လိုက ဆယ္ေရွာင္ၾက” ဆိုတာကို သန္းေရႊက ကတ္ကိန္း႐ိုက္ၿပီး (၁၀) ကို ထပ္ေပါင္းၿပီး တစ္ယူသြားတာပါပဲ။ သန္းေရႊရဲ႕ ဆရာမ်ား ေတာ္ပါတယ္။ ခုလည္း သူ႔ဆရာမ်ားက ၂၀၀၈ ကေအာင္ပြဲကို သေဘာက်ၿပီး ဟုမၼလင္း (ဟုမ္း+လင္း) ၆+၄ = ၁၀ မွာ ေရႊျပည္ေအးကို တည္တာပါ။ ေရႊျပည္ေအးမွာ သန္းေရႊကို ဦးစားေပးၿပီး ေရွ႕ကထားသလို (ေရႊျပည္ေအး) ကို ေပါင္းပါလွ်င္ (၄+၅+၁) ဆိုေတာ့လည္း (၁၀) ပါပဲေလ။

သန္းေရႊဟာသူ႔အတြက္ စေနၿဂိဳဟ္အထြက္ကို ေနျပည္ေတာ္ကိုေျပာင္းၿပီး ရန္ကုန္မွတည္ေသာၾကာအရပ္ ေျမာက္ဘက္ကို ဦးတည္ေရႊ႕လိုက္တာပါပဲ။ ဒါေတာင္မွ စေနက ဒုကၡေပးလို႔ ေဆး႐ံုတက္ လိုက္ရေသးတာကို။ ေနျပည္ေတာ္ကို ေပါင္းၾကည့္လွ်င္လည္း (ေန+ျပည္+ေတာ္) ဆိုေတာ့ (၇+၅+၇)=၁၉ ျဖစ္သည့္အတြက္ (၁၉) ကို ထပ္ေပါင္းေသာ္ (၁+၉)=၁၀ ဆိုတာကို ေတြ ့ရသည့္အတြက္ သန္းေရႊဟာဓာတ္တူနံတူ ေဆးဖက္ယူဆိုသည့္ ျမန္မာ့နည္းကို သံုးၿပီး စီမံေနတာပါပဲ။

ဒါေပမယ့္ သန္းေရႊရဲ႕ ဆရာမ်ား ဘယ္ေလာက္ပဲ စီမံမႈ ေကာင္းေကာင္း သူတို႔မသိႏိုင္တဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာေဗဒင္ပညာရပ္ရဲ႕ အတိတ္နိမိတ္ဆိုတာက သန္းေရႊနဲ႔ သူ႔ဆရာမ်ားကို ပညာေပးေနပါေတာ့သည္။ ၂၀၀၈ မွာ သန္းေရႊက (၁၀) ကို သံုးၿပီး ေအာင္ပြဲခံမယ္လုပ္ေတာ့ “နာဂစ္” (နာ+ဂစ္) (၇+၂) = ၉ က ဝင္ေမႊေတာ့ သန္းေရႊတို ့ထင္သေလာက္ မျဖစ္ခဲ့သလို အရွက္ေတာင္ ရခဲ့ရပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ နာဂစ္ကို သူတို႔ သတိထားပံုမေပၚပါဘူး။

ေရႊျပည္ေအးၿမိဳ႕သစ္ကိုတည္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ ဥပၸါတသႏၱိေစတီေတာ္ကို လာမည့္တေပါင္းလျပည့္ေန႔မွာ ထီးတင္ေတာ့မယ္ဆိုပါလား။ ဘုရားတည္တာ ကုသိုလ္ပါ ထီးတင္ေတာ့ ေကာင္းမႈျဖစ္တယ္ဆိုေပမယ့္ သန္းေရႊအတြက္ေတာ့ ၂၀၀၉ မွာ အသက္သုဥ္းလို႔ ေသဆံုးကိန္းကို ဆိုက္ေနပါၿပီေပါ့။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ရဲ႕ (၁၀) လပိုင္းကိုသာ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အသက္ရွည္ရင္ သန္းေရႊကို ဘုရားလုပ္ၿပီးေတာင္ ကိုးကြယ္ပါ့မယ္ဟု ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။


မွ်ေဝသူ ။ ။ ေနာ္မန္
မွတ္ခ်က္ ။ ။ http://www.khitpyaing.org မွ ကူးယူ မွ်ေဝပါသည္။