Saturday, September 24, 2011

ဖြတ္မိေက်ာင္းျဖစ္ .. ျမစ္မခ်မ္းသာ - အပိုင္း (၅)

ေဆာင္းပါးရွင္ - စြယ္ေတာ္

( အပိုင္း (၄) ကို ဒီေနရာ တြင္ႏွိပ္၍ ျပန္လည္ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။)

အလြန္ဆိုးရြားေသာ အခ်က္မွာ ေအာက္ရွိ စစ္သည္မ်ား/ အရာရွိမ်ား၏ အေျခအေန မွန္မ်ားအား ဌာနခ်ဳပ္မွဴးမွ မသိေစရန္ သတင္းပိတ္ဆို႔ထားျခင္း ျဖစ္သလို၊ ထိုတပ္မွဴး၏ စိတ္ထား အမွန္ကို အလြန္ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ေနေသာ ဌာနခ်ဳပ္မွဴး မသိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအရာရွိ အုပ္တပ္ေရးဘ၀က အလြန္အေရးေပးေသာ အမွတ္ (၅၆) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အုပ္မွဴး ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအား ဆရာအျဖစ္ အလြန္သစၥာရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၄င္းယာယီဗိုလ္မွဴး ဘ၀ျဖင့္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနဒုဌာနမွဴးအျဖစ္ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ၄င္းဌာနမွဴးျဖစ္သူ (သူႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးတို႔ တိုက္စစ္ေၾကာင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးသို႔ ေျပာင္းသြားေသာ ယခင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တပ္မွဴး Senior ႀကီးကို) သာဆရာအျဖစ္ မွတ္ယူၿပီး အုပ္မွဴး ျဖစ္သူအား ပုန္ကန္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ မကိုက္ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ေနရာမရခ်ိန္တြင္ မေက်နပ္မႈမ်ားအား ေရးမွတ္ထားကာ ၿခံဳထဲမွ ခ်ိဳေသြးေနခဲ့ပါသည္။ အုပ္မွဴးမွာ ယခုအခါ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းတြင္ MA-60 ေလယာဥ္၏ ေလယာဥ္မွဴးႀကီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ထို႔ေနာက္ တင္ျပပါ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြါးပါသည္။ လက္ရွိ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးမွာ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ တပတ္စဥ္တည္းျဖစ္ရာ မၾကာေသာကာလတြင္ တပ္မွ အနားယူသြားႏိုင္သည္ကို တြက္ဆမိၿပီး၊ ဆရာမရွိေတာ့ပါက တပ္ေမတၱာ ခံယူထားေသာ ေခတၱတပ္မွဴး အဖို႔ ေသာင္ျပင္လႊတ္သည့္ ေရႊဟသၤာငယ္ ျဖစ္ေတာ့မည္ကို ႀကိဳေတြးကာ အထူးစီမံခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္မည့္ CPL လိုင္စင္ သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရန္ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးထံ အပူကပ္လိုက္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္လည္း ယခင္ကမၾကည့္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ ပုန္ကန္သစၥာမဲ့ခဲ့ေသာ MA-60 ေလယာဥ္မွဴးႀကီးထံ မ်က္ႏွာေျပာင္စြာ ျပန္လည္ ဆရာတင္ ခ်ဥ္းကပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

ရန္သူ မိတ္ေဆြ မရွိ ထာ၀ရ အက်ိဳးစီးပြါးသာ ရွိသည္ဟူေသာ မူ၀ါဒကို လက္ေတြ႔ က်င့္သံုး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနေသာ အဆိုပါဗိုလ္မွဴးသည္ ယခုေဆာင္းပါးပါ တင္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သူ႔အက်ိဳးစီးပြါး ထိခိုက္မည္ဆိုပါက Black Money မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေထာက္ပံ့မႈ မွန္သမွ် ဖြင့္ခ်ကာ ဌာန ခ်ဳပ္မွဴးကိုပါ အမႈတြဲထဲ ဆြဲထည့္ႏိုင္ရန္ Plan မ်ား စီမံထားၿပီး ျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ လိုအပ္လာပါက အသံဖမ္းစက္ကက္ဆက္ကို ဌာနခ်ဳပ္မွဴးမသိေအာင္ ရင္ဘတ္ထဲတြင္ သိုဝွက္ေကာင္း ဝွက္လာလိမ့္မည္။ အဆုိပါဗိုလ္မွဴးက အရာရွိ/စစ္သည္မ်ားအား စိန္ေခၚၿပီး စစ္တပ္မွာ ဒီမို ကေရစီ လာမေျပာနဲ႔ Internet တင္တိုင္း ေ-ာက္ ဂရုမစိုက္ဘူး လို႔ေျပာသည္ဟု သိရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မျဖစ္သင့္ေသာျဖစ္စဥ္ႏွင့္ မထိုက္တန္ေသာေနရာမွ ဖယ္ရွားေစလိုေသာ ၄င္းတပ္မွ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ားက တင္ျပခ်က္မ်ားအား တပ္မေတာ္ (ေလ) အရာရွိစစ္သည္ အမ်ားစုက အားေပးေနပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈ အဂၤါရပ္မ်ားတြင္ မည္သို႔ပင္ပါေစကာမူ အၿငိဳးအေတးႀကီးမားသူ၊ သစၥာမဲ့စြာ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ရွိလြန္းသူ၊ တာ၀န္ႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ မစပ္ဟပ္သူမ်ား အမိန္႔ေပးစီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာပါက မည္သူမွ ေသြးခြဲရန္မလိုပဲ အသားထဲမွ “သပ္” တစ္ေခ်ာင္းသည္ အလိုလို ထိုးခြဲေနသလို ျဖစ္ေနဦးမည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ ထို႔အတူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးႏွင့္ အထက္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာပါက ယခင္က မည္သို႔ပင္ စိတ္ထားႏွင့္ ခံယူခ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ လက္ေအာက္မွ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာ မၾကားေတာ့ပဲ မိမိယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရမည့္ သူ/သစၥာ ခံမည့္သူဟု ေရြးခ်ယ္ထားသူ၏ စကားကိုသာ တစ္ဘက္သပ္အျမင္၊ အၾကား၊ အသိတို႔ျဖင့္ တထစ္ခ် ယံုၾကည္ လက္ခံ ဆံုးျဖတ္ တတ္ၾကေသာ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီး အမ်ားစု၏ လြဲမွားေနေသာ ဦးေဆာင္မႈ တို႔ကလည္း အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။

ထိုသို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ငယ္သားတို႔ ေပါင္းစည္းမိကာ လႈပ္ရွားေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ လက္ေအာက္ခံ အရာရွိ/စစ္သည္ တို႔၏ အေျခအေနမွာ ယခု ေဆာင္းပါးပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားကဲ့သို႔ သံသရာ လည္ေနဦးမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

တင္ျပပါ ျဖစ္စဥ္မွာ ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႔ ခံစားခဲ့ရေသာ အရာရွိ/စစ္သည္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ ရင္ဖြင့္ခ်က္အေပၚ ထပ္ဆင့္ စံုစမ္းကာ တပ္မေတာ္အတြင္းမွ ရင္ဖြင့္သံ တစ္ခု အျဖစ္ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ရန္ တင္ဆက္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ က်န္ ေလတပ္ စခန္းအခ်ိဳ႕မွ မေတာ္မတည့္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ဖ်ားရွိ ၿမိတ္ေလ တပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မွ စတင္ကာ ေျမာက္ဖ်ားရွိ ျမစ္ႀကီးနား ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္၊ အေရွ႕ဖ်ားရွိ နမ့္ဆန္ ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္၊ အေနာက္ဖ်ားရွိ ဟုမၼလင္း ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္တိုင္ မေကာင္းမႈ ဟူသမွ် ဆိတ္ကြယ္ရာမရွိ၊ နည္းပညာႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ဟူသည္ ပိတ္ဆို႔ တားဆီးရာ မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပ တင္ဆက္ေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔မွသာ ေလတပ္သားတို႔၏ ရင္ဖြင့္ခ်က္မ်ားကို အထက္ဌာန အဆင့္ဆင့္မွ မျပတ္ သိရွိေနၿပီး၊ မျပဳျပင္သည့္တိုင္ မတရားမႈတို႔ ထပ္မံ မလုပ္ရဲေသာ အေျခအေနတစ္ခုသို႔ ျဖစ္တည္လာေရး ရည္ရြယ္အပ္ပါသည္။

အပိုင္း (၆) ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

source by : http://photayokeking.org