Thursday, February 12, 2009

ဗမာ႔လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ (၉၄) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ ( ၂-၁၃- ၂၀၀၉ )

ဗမာ႔လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ (၉၄) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ အား မွတ္တမ္းတင္ ဦးညႊတ္ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါ၏ ...။