Monday, December 15, 2008

နအဖကို ကာကြယ္ေပးမေနစမ္းပါနဲ႔

" ျမန္မာစစ္တပ္က ႏိုင္ငံ့အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ထိုးစစ္ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနရာ ေနာက္ထပ္ လူသားခ်င္းစာနာေရး ေဘးဒုကၡမ်ား ေပၚေပါက္ေနေစသည္။ ၁၉၉၆ ခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၃၂ဝဝ မက ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး လူတသန္း အိုးအိမ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသည္။ "
(ႏိုင္ငံတကာပဋိပကၡေလ့လာေရးအဖြဲ႔ ICG အုိင္စီဂ်ီ၏ ၂ဝဝ၈ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ ရက္ ထုတ္ 'နာဂစ္အလြန္ ျမန္မာျပည္-ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ဖို႔ အခ်ိန္က်ၿပီ' အစီရင္ခံစာ သို႔ ေခ်ပခ်က္)


ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကမၻာေပၚတြင္ အရက္စက္အၾကမ္းၾကဳတ္ဆံုး စစ္အစိုးရတခုက အုပ္ခ်ဳပ္ထားသည္။ ၎အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီ ကို ခ်ဳိးႏွိမ္ထား႐ံုသာမကဘဲ ကမၻာ့အဆိုးဝါးဆံုး လူသားခ်င္းစာနာေရးအက်ပ္အတည္းကို ဖန္တီးေပၚေပါက္ေစသည့္ ျပစ္မႈပါ က်ဴးလြန္ထားသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ကိုတံု႔ျပန္ရာ၌ အိုင္စီဂ်ီသည္ မူလေနာက္ခံဇာတ္ေၾကာင္းကို ေမ့ေလ်ာ့ေသြဖီသြားခဲ့ေလသည္။

ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက နာဂစ္ဆုိင္ကလံုးမုန္တိုင္း ျမန္မာျပည္ကို တိုက္ခတ္ခဲ့သည္။ သဘာဝကပ္ေဘးကို တုံ႔ျပန္ရာတြင္ အျခား မည္သည့္အစိုးရႏွင့္မွမတူဘဲ ျမန္မာစစ္အုပ္စုသည္ ႏိုင္ငံတကာမွကူညီေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို အစပထမ၌ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္၊ ထို႔ေနာက္တြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး လမ္းလႊဲအလြဲသံုးစားလုပ္ပစ္ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရသည္ အကူအညီမ်ားကို ခိုးယူခဲ့ သည္။ အကူအညီျဖန္႔ေဝေပးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ တရားဝင္ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ အကူအညီ အနည္းအက်ဥ္းမွာလည္း ဝါဒျဖန္႔ခ်ီေရးအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ပံုႏွင့္ဗီြဒီယိုမ်ား ႐ိုက္ကူးၿပီးပါက ျပန္သိမ္းယူသြားသည္။ စစ္အစိုးရ၏ တမင္တကာ ဥေပကၡာျပဳမႈေနာက္ကြယ္တြင္ အနည္းဆံုး လူ ၁၄ဝ,ဝဝဝ ေသဆံုးၿပီး လူႏွစ္သန္းခြဲ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

မုန္တိုင္းၿပီးသည့္အခါ ေနာက္ထပ္လူသားခ်င္းစာနာေရးအက်ပ္အတည္းတခု ေပၚထြက္လာျပန္ပါသည္။ ယခုတႀကိမ္မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ခ်င္းျပည္တြင္ျဖစ္ၿပီး သဘာဝအေလ်ာက္ ႏွစ္ ၅ဝ တႀကိမ္ ဝါး သုဥ္းမႈေၾကာင့္ ႂကြက္ထရာမွ အငတ္ေဘး ဆိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထံုးစံအတိုင္း စစ္အစိုးရသည္ ေမွ်ာ္လင့္တြက္ဆထားၾကသည့္ အငတ္ေဘးအတြက္ ဘာတခုမွႀကိဳတင္ ျပင္ ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို အင္တိုက္အားတုိက္ ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တားခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရတာဝန္ရွိသူ မ်ားက ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔ WFP ကို ေနရာလႊဲ ေခၚျပခဲ့ၿပီး အငတ္ေဘးမရွိေၾကာင္း ေၾကညာေစခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုလရိကၡာအဖြဲ႔က မိမိတို႔ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း အငတ္ေဘးဆိုက္ ခ်င္းျပည္သူ မ်ားအား ကူညီေပးေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို စစ္အစိုးရက ဆက္လက္ဟန္႔တားေနသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က ႏိုင္ငံ့အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ထိုးစစ္ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနရာ ေနာက္ထပ္လူသားခ်င္း စာနာေရးေဘးဒုကၡမ်ား ေပၚေပါက္ေနေစသည္။ ၁၉၉၆ ခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၃၂ဝဝ မက ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး လူတသန္း အိုးအိမ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသည္။ အရပ္သားမ်ားကိုအနီးကပ္ တည့္တည့္ခ်ိန္ပစ္သတ္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ အဓမၼလုပ္အား ေပးခိုင္းျခင္း၊ လူသားမိုင္းရွင္းကရိယာမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားက်ဴးလြန္ေနသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လမ္းေပၚမွ ဖမ္းဆီးေခၚသြားၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ထဲ အတင္းအၾကပ္သြတ္သြင္း စစ္မႈထမ္းခိုင္းေနသည္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ကေလးစစ္သားအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၁ဝဝေက်ာ္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ဒုကၡခံေနရရာ ယခင္ႏွစ္ကထက္ အေရအတြက္ႏွစ္ဆရွိေနၿပီး ေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈကိုခံၾကရသည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံခဲ့ရသည္မွာလည္း ၁၃ ႏွစ္ျပည့္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာပဋိပကၡေလ့လာေရးအဖြဲ႔ကမူ ဤအရာအားလံုး က်ေနာ္တို႔အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေနပါသည္။ ယခု အခ်ိန္မတိုင္မီ အထိ အမ်ားေလးစားခံရၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိခဲ့ေသာ အိုင္စီဂ်ီအဖြဲ႔ႀကီးက ထူးဆန္းအံ့ ၾသဖြယ္အေကာင္းဆံုး အစီရင္ခံစာတေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ရာတြင္ စစ္အုပ္စုကို မသိမသာျဖင့္ သိမ္ေမြ႔စြာကာကြယ္ေပးထားၿပီး 'ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲ'ကို အလြန္အက်ဴး အေလးေပးရေကာင္းလားဟု ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကို အျပစ္ဆိုထားပါသည္။ စစ္အစိုးရသည္ 'ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ေျပာလာသူတိုင္းကို လံုးဝအဟန္႔အတားမရွိခြင့္ျပဳဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ျခင္း'ကို နားလည္ေပးႏိုင္သည္၊ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက စစ္အုပ္စုအေပၚ မိမိျပည္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းရပ္စဲဖို႔ အလြန္အမင္းဖိအားေပး ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အိုင္စီဂ်ီကဆင္ေျခေပးထားသည္။ အိုင္စီဂ်ီအဆိုအရ အေနာက္တိုင္းမီဒီယာမ်ားမွာလည္း အျပစ္ မကင္းဟုဆိုသည္၊ အေၾကာင္းမူ စစ္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား ျမစ္ေခ်ာင္းထဲပစ္ခ်ထားသည့္ အေလာင္းေကာင္တို႔ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးေသာေၾကာင့္ သနားစရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား 'အလြန္တရာ ေနရထိုင္ရခက္' ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟုဆို၏။

အက်ပ္အတည္း၏အေၾကာင္းရင္းခံမွာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္ဟု အိုင္စီဂ်ီက စိတ္မပါလက္မပါႏွင့္ ဝန္ခံထားေသာ္လည္း ယင္း အက်ဳိးဆက္အရ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆကိုမူ အိုင္စီဂ်ီက ျငင္းဆိုထားပံုရသည္။ အိုင္စီဂ်ီအစီရင္ခံစာက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အကူအညီပိုေပးေရး၊ အရပ္ဖက္လူထုအသင္းအဖြဲ႔ စီမံခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပး ေရးတို႔ကိုမူ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္စြာ ေတာင္းဆိုထားၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေရး မဟာအက်ပ္အတည္းႀကီး ဆိုက္လု နီးေနၿပီဟု သတိေပးထားသည္။ ဤသည္တို႔ကို က်ေနာ္ သေဘာတူေထာက္ခံပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ကလည္း အတိအလင္းျပဆိုေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အိုင္စီဂ်ီက ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားသည္ အကူအညီ ေပးေရးကိုဆန္႔က်င္ေနသည္ဟူေသာ မုသားစကားကိုျဖန္႔ခ်ိဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ အမွန္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အကူအညီပိုေပး ေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္မွာ ကမ္ပိန္းအဖြဲ႔မ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၿဗိတိန္အစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အကူအညီပိုေပးေရးကို ယမန္ႏွစ္က ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္စြာဦးေဆာင္ လံုးပမ္းခဲ့သူမ်ားမွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ BCUK ႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာခရစ္ယာန္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔ CSW တို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ အရပ္ဖက္လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔မ်ားကို ရန္ပံုေငြပိုေပးေရး၊ နယ္စပ္ ေက်ာ္ လူသားခ်င္းစာနာေရးကယ္ဆယ္မႈ ပိုမိုျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ ကုလသမဂၢမွ ပိုမိုထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေတာင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္၊ ေတာင္းဆိုေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို ကုလသမဂၢ၊ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာအကုန္ခံ တြန္းေဆာ္ေပးေနခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားက ဆန္႔က်င္ခဲ့ ၾကသည္မွာ စစ္အစိုးရအိတ္ေထာင္မ်ားထဲသို႔ ပိုက္ဆံထည့္ေပးရန္ အိုင္စီဂ်ီ၏ေတာင္းဆိုမႈကိုသာျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ဆန္႔က်င္ရ ျခင္းမွာ စစ္အုပ္စုသည္ ၎တို႔၏စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕ေရး၊ လက္နက္မ်ားပိုမိုဝယ္ယူႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ပိုမိုသတ္ျဖတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ အဆိုပါ ဘ႑ာေငြကို အသံုးခ်လိမ့္မည္ဟူသည့္ ႐ိုး႐ိုးစင္းစင္းအေၾကာင္းတရားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ထင္ခဲ့သည္မွာ အိုင္စီဂ်ီသည္ ပဋိပကၡတားဆီးေျဖရွင္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု ထင္မိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုမူ ၎တို႔သည္ စစ္အစိုးရအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပံုရေနပါသည္။

ဘဲနဒစ္ေရာဂ်ား
(ကမၻာလံုးဆိုင္ရာခရစ္ယာန္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔)
ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာ ေအာက္တိုဘာ ၂၇၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဂါမဏိ ဘာသာျပန္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ http://www.naytthit.com မွ ကူးယူ မွ်ေဝပါသည္။