Sunday, January 22, 2012

အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွာ က်န္႐ွိေနေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စာရင္း

(AAPP) ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာ)က ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ လက္ရိွ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွာ က်န္႐ွိေနေသးတဲ့
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၄၁၁ ဦး စာရင္း။


source by : http://www.burmavjmedia.net