Thursday, January 12, 2012

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ေနာက္ထပ္ အက်ဥ္းသား/အက်ဥ္းသူ ၆၅၁ဦး လႊတ္ဖို႔ ျမန္မာအစိုးရ ေၾကညာ (ရုပ္/သံ)

"အက်ဥ္းသား/အက်ဥ္းသူ ၆၅၁ဦးအား ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ၄၀၁ ပုဒ္မခြဲ ၁ အရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳၿခင္း"ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းလုံး ညီညြတ္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ ရရွိေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈကုိ အေလးေပးေသာ အားၿဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေမတၱာႏွင့္ ေစတနာကုိ နားလည္ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တဘက္တလမ္းမွ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအၿဖစ္သုိ႔ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲႏုိင္ေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွ ၿပစ္ဒဏ္က်ခံလွ်က္ရွိေသာ အက်ဥ္းသား၊အက်ဥ္းသူ ၆၅၁ ဦးအား ၿပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ၄၀၁ ပုဒ္မခြဲ ၁ အရ ၿမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၃ ၿပာသုိလဆုတ္ ၅ ရက္ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန ့မွ စၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ၿပဳေၾကာင္း သိရပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ၿပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ( ၄၀၁ ) ဆုိသည္မွာ က်န္ရွိ ၿပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ဆုိင္းငံ႔ ၿပစ္ဒဏ္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿခင္းမ်ဳိးၿဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

source by : http://www.youtube.com/user/BurmaVJMedia