Friday, August 19, 2011

ျမန္မာအစိုးရ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္တိုင္းရင္းသားအေရး - အပိုင္း (၂)

အပိုင္း (၁) ကို ဒီမွာ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္ ...

ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္
| အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္းကႏၱကို ေမွးမိွန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ခ့ဲၾကပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀ စံျမန္းေနစဥ္ ကာလအတြင္း NLD အဖြဲ႔အား အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသြးထိုးခဲ့သည္။

ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊတို႔က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအား သေဘာတူသေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ခ်င္သည့္ဆႏၵ ရွိသလိုလို ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္သူလူထုက သူမအား တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံလိုက္ခ်ိန္တြင္ စစ္ဗိုလ္ခၽြတ္အစိုးရအဖို႔ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ျခားခဲ့သည္။


စစ္ဗိုလ္ခၽြတ္အစိုးရသည္ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဖဲြ႔စည္းပုံသည္ ျပည္သူမ်ားမွ ေထာက္ခံထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မဟုတ္မတရား စာရြက္ေပၚတြင္ ရရွိေသာ ေထာက္ခံမဲမ်ားကို သက္ေသအတင္းျပသည္။

ဒါကို မူ အျဖစ္ ဆုတ္ကိုင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို ယခင္ စစ္အစိုးရ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ား ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ခိုင္းသက့ဲသို႔ ၂၀၀၈ နာဂစ္ဖဲြ႔စည္းပုံ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း၀င္ရန္ နည္းမ်ိဳးစုံသုံး၍ စစ္ဗိုလ္ခၽြတ္အစိုးရ ဆြဲေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ေနရပါသည္။


မၾကာေသာ ကာလတြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးမ်ား နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သို႔ ခ်ီတက္စုေ၀းရန္ တာဆူ ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢတြင္ ႏိုင္ငံတကာ သံအမတ္ႀကီးမ်ားကို Lobby ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈကို အေၾကာင္းျပ၍ အရပ္သား ျမန္မာအစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အေရးကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း Psy War လုပ္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ၿပီး အခ်ိန္ဆြဲကာ ႀကိဳးရွည္ရွည္ႏွင္႔ လွန္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤက့ဲသို႔ေသာ ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး ကိစၥမ်ား၊ တပ္တြငး္ စည္းလုံး ညီညြတ္ေရးကိစၥမ်ား အစရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ အခ်ိန္ဆြဲၿပီး ထိန္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုက့ဲသို႔ ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္လူထြက္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ တန္ျပန္တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား ဘာေတြျပန္လုပ္ၾကမည္ ဆိုတာကို စဥ္းစားတိုင္ပင္ၿပီး ညီညီညြတ္ညြတ္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေကာင္းေစခ်င္သူ အားလုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ေခါင္းေဆာင္ခြင့္ ေပးခ့ဲသလို၊ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ေခါင္းေဆာင္မႈေပးၿပီး ၄င္း၏ ဦးေဆာင္မႈ လမ္းညႊန္မွဳျဖင့္ က်ရာေနရာမွ တာ၀န္ယူသင့္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ရပ္မွန္ သတင္းမ်ားကို အသိေပးဖို႔လိုပါသည္။ နယ္စပ္ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု အႏွိပ္စက္ခံေနရမႈ သတင္းမ်ားကို သက္ေသ အေထာက္အထား စုံညီစြာႏွင့္ေပးပို႔သလို၊ ျပည္တြင္းျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ မတရားမႈ သတင္းေပါင္းစုံကို စုစည္းၿပီး ေန႔စဥ္တင္ျပေနသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ အစိုးရ၏၀ါဒျဖန္႔ သတင္းမ်ားကို စိစစ္ယုံၾကည္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ အမွန္တရားဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းမွသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဘာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားေအာင္ပြဲ မခံေသးသလဲဆိုတာကို ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ စမ္းစစ္ေလ့လာဖို႔ လိုပါသည္။ အဓိကအခ်က္ကို ေထာက္ျပရရင္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေျပာရလိမ့္မည္။ စုေပါင္း ေခါင္းေဆာင္မႈထက္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးကို ေရြးဖို႔လိုပါမည္။

၁၉၈၈ အေရးခင္း ကာလသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္႔ ျပည္သူ လူထုအေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေၾကာင္း မသိေသးသည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္သည္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ မွန္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ လင္ေယာက္်ား ဆုံးသည္အထိ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံကာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ဘ၀ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းအျဖစ္ မလြဲမေသြ အသိအမွတ္ ျပဳရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေခါင္းေဆာင္မွဳေပးၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား မ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္ သားမ်ားသည္ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အားစုတစ္ရပ္ ရရွိေရးအတြက္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ေတာ္လွန္ေရးမွ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖယ္ရွားၿပီး သာယာ၀ေျပာေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိ မည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခၽြတ္ အာဏာရွင္အစိုးရ၏ လိမ္ညာလွည့္ဖ်ား သည္႔ Psy War ၀ဲဂရက္တြင္ တစ္၀ဲလည္လည္ႏွင့္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း မည္မွ် စစ္ကြ်န္ဘ၀ႏွင့္ ေနရမည္ကို စဥ္းစား ရေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာအစိုရအသစ္ဟု ဆိုေသာ အဖြဲ႔၏ေနာက္တြင္ ဘ၀ရွင္မင္းတရားႀကီး ရွိေနသည္ကို မေမ့ၾကပါႏွင့္ဟု သတိေပးအပ္ပါသည္။

source by : http://photayokeking.org