Tuesday, July 20, 2010

ယူနီဆက္ စာအုပ္ကို ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေရာင္း


ေဟာင္းဒိန္ | အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ယူနီဆက္ ဗလာစာအုပ္ေၾကးကို ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားက ဝယ္ယူေနရသည္ဟု ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒုံျမိဳ႕နယ္ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲတစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းအပ္ခဲ့သည့္မိဘတို႔က ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသင္႐ိုးညြန္းတမ္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ ၅၀၀၀ က်ပ္ ဗလာစာအုပ္ေၾကး ၅၀၀၀ က်ပ္ေပးရသည္ဟု ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသားမိဘ မိလွေငြက ေျပာသည္။ ဗလာစာအုပ္ေၾကး ၅၀၀၀ က်ပ္ ေပးျပီး ယူနီဆက္တံဆိပ္ပါ ဗလာစာအုပ္ကိုသာ ရရွိခဲ့သည္။

“ဒီႏွစ္မွာ ယူနီဆက္တံဆိပ္ပါတဲ့ ဗလာစာအုပ္တစ္မ်ဳိးပဲ ေက်ာင္းကေနရတယ္။ မႏွစ္က ယူနီဆက္ကေန ေပးထားတဲ့ လြယ္အိတ္ေရာ စာအုပ္ပါ စာသင္ေက်ာင္းကေနရတယ္” ဟု မိလွေငြက ေျပာသည္။

ယူနီဆက္မွ လႉဒါန္းေပးထားေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားတို႔မွာ အလကားမရေၾကာင္း မိလွေငြက ေျပာသည္။

“စာအုပ္ထုတ္ဖို႔ ၄၀၀၀ က်ပ္ ေစတနာေၾကးနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေငြက ၁၀၀၀ က်ပ္လို႔ ေက်ာင္းသြားအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဆရာမက ေျပာတယ္” ဟု မိလွေငြက ေျပာသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာမတစ္ဦးက ျမန္မာအစိုးရမွ မူလတန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို အခမဲ့စနစ္ျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ျခင္းကို က်င့္သုံးခဲ့ေသာ္လည္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေပးေသာေငြ မရွိျခင္းေၾကာင္း ဆရာ/မမ်ားက ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားထံမွ ယခင္ကဲ့သို႔ ေကာက္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေက်ာင္းေဆာက္တာဆိုရင္လည္း အစိုးရက သူတို႔ေပးသေလာက္ပဲ သူတို႔ေပးတယ္။ က်န္တာ မေလာက္လို႔ရွိရင္ ရြာခံက ေက်ာင္းက စိုက္ရတယ္” ဟု ေဆာက္လုပ္ဆဲေက်ာင္းတြင္ စာသင္ေနေသာ မူလတန္ျပ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးရွိ ျမဳိ႔နယ္ ၉ ျမဳိ႕နယ္တို႔တြင္ ယူနီဆက္မွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးရန္ ၄င္း ၉ ျမိဳ႕နယ္ရွိ ဆရာ/မတို႔အား သင္တန္းေပးခဲ့သည္။

“ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ကပဲ မူလတန္းေက်ာင္းသူ/သားေတြအားလုံးကို လြယ္အိတ္န႔ဲ စာအုပ္ ယူနီဆက္ကေပးတယ္။ ဒီႏွစ္မေပးဘူး” ဟု မူလတန္းျပဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္းသင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဆရာမတစ္ဦးက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္းျမဳိ႔နယ္ ၉ ျမဳိ႔နယ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ အျခားျမဳိ႕နယ္၌ ယခုကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကုိ မၾကားမိေသးဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းေက်ာင္းရွိ စာသင္ခန္းတြင္ ေက်ာင္းသူ/သားအေရအတြက္မွာ ၄၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိျပီး၊ တခန္းႏွင့္ တစ္ခန္း နီးကပ္ေနသည့္အတြက္ ကေလးမ်ားကို ထိန္းရသည္မွာ ခက္ခဲေၾကာင္း ကေလးမ်ားအားလုံး စာတတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားရာမွာ မလြယ္ကူေၾကာင္း မူလတန္းျပ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ လမ္းစရိတ္၊ အေထြေထြက်ာင္းစရိတ္ အကုန္အက်မ်ားေသာ္လည္း ကေလးမ်ားမွာ စာမတတ္ေၾကာင္း ကေလာ့ေသာ့တိုက္နယ္မွ ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အလယ္တန္းေက်ာင္းအတြက္ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ အထက္တန္းေက်ာင္းအတြက္ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ ေက်ာင္းအပ္စဥ္ ကုန္က်ေၾကာင္း ခရီးစရိတ္အတြက္ တစ္လလၽွင္ ၄၀၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ ကုန္က်ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘတို႔က ေျပာသည္။

အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာမတစ္ဦးက “ကေလးေတြကို အတန္းတင္ေပးတဲ့စနစ္ေၾကာင့္ အတန္းႀကီးလာေတာ့ ဒုကၡေရာက္ရတယ္” ဟု ဆိုသည္။ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ဆရာ/မမွ သင္ၾကားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို မလိုက္ႏိုင္သည့္အတြက္ စာသင္ႏွစ္မကုန္ဆုံးမီ ေက်ာင္းမွ ထြက္ၾကရသည္။

source by : http://monnews.org