Friday, January 23, 2009

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႕မ်ား ကံၾကမၼာ-၂


ဗုိလ္ထက္မင္း / ၂၃ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၉


နအဖရဲ ႔ One Army group အရ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ကုိ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွာ လက္ခံမယ္ဆုိရင္ လည္း သူတို႔အား အဆင့္တူေပးဖို႔ အခက္အခဲေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။

သူတုိ႔ရဲ ႔ ဗုိလ္ႀကီးတဦးကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ တပ္ခြဲမႉးရာထူး ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ ေပးမယ္ဆုိရင္ စစ္နည္းဗ်ဴဟာ သင္ခန္းစာမ်ား စနစ္တက် မသင္ခဲ့ရလို႔ မကၽြမ္းက်င္မႈ အျပင္ ပညာေရး အဆင့္အတန္း၊ ဘာသာစကား ကလည္း စကားေျပာၿပီး ျမန္မာစစ္သားမ်ားရဲ႕ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈကို ရရန္ ေတာ္ေတာ္ ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ေဆာက္ရဖုိ႔ ရွိပါတယ္။

အခ်ိဳ႕အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြဆုိရင္ ပါတီတရပ္အသြင္ကူးေျပာင္းၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ လူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာ ပါတီမရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖုိ႔ စိုင္းျပင္းေနၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ တရား၀င္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ အခြင့္အေရး လက္လႊတ္သြားၾကမွာ စုိးရိမ္ဟန္ ရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာပင္ ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) က လုပ္မယ့္ပါတီတရပ္ကုိ စခုန္တိန္ယိန္း ဦးစီးတဲ့ ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္-ကခ်င္ NDA (K) နဲ႔ KIA ခြဲထြက္ ဗုိလ္မႉးႀကီး လဆန္ေအာင္၀ါတုိ႔ အဖဲြ႕ေတြ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ရွိ မရွိ မေသခ်ာေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

နအဖက လက္နက္ကိုင္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြကို လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားတဲ့ေနရာမွာ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြက ပါတီတရပ္အျဖစ္ ၀င္မယ္ဆုိရင္ အေျခခံဥပေဒအရ လက္နက္ကုိင္ မိခင္တပ္က အၿပီးအပိုင္ ထြက္ရမွာျဖစ္လို႔ သူ႕အလိုလုိ လက္နက္ ျဖဳတ္ခုိင္းၿပီးသား ျဖစ္သြားမွာကိုလည္း အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြက စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြက လက္နက္ျဖဳတ္ခိုင္းတာ မခံခ်င္တာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ဘူးလို႔ ေျပာေနသံလည္း ၾကားေနရပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ အားနည္းတဲ့ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႕ေတြကို ရွမ္းျပည္နယ္မွာ နအဖက အင္အားသံုး ၿခိမ္းေျခာက္လက္နက္ျဖဳတ္ဖုိ႔ ေသြးထုိးစမ္းၾကည့္တဲ့အခါမွာ အင္အားႀကီး အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြရဲ ႔ ေ၀ဖန္သံ ပြက္ေလာ႐ိုက္သြားလို႔ နအဖလည္း အရွိန္တန္႔သြားပါေသးတယ္။

နအဖနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူထားခဲ့တဲ့ ထဲဘူးဖဲ ဦးစီး ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) နဲ႔ စိုင္းရီ ဦးစီး ရွမ္းျပည္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (SSNA) (တပ္မဟာ ၁၁၊ ၁၉) အဖြဲ႔၊ ခြန္သူရိန္ ဦးစီး (ပင္မအဖြဲ႕တခ်ဳိ ႔ မပါ) ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစုံျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ရလလဖ) အဖဲြ႕တုိ႔ဟာလည္း နအဖနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး ေတာထဲ ျပန္၀င္သြားၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အဖြဲ႔၀င္အားလံုးပါတဲ့ KNPP နဲ႔ SSNA ႏွစ္ဖြဲ႕ ႏုတ္လိုက္ပါက လက္က်န္အဖြဲ႕ စုစုေပါင္း (၃၄) ဖြဲ႕ရွိရာ အပစ္ရပ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ စြန္႔လႊတ္ ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ား အပါအ၀င္ အုပ္စုအမ်ိဳးအစားအေနနဲ႔ အင္အားႀကီးအဖြဲ႕ (၁၅) ဖြဲ႕နဲ႔ အင္အားငယ္ေသာ အဖြဲ႕ငယ္ (၁၉) ဖြဲ႕ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီ အဖြဲ႕ေတြရဲ ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အမည္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့စဥ္က အင္အား (လက္နက္စာရင္း အမွန္မရွိႏိုင္၍ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ) စာရင္းကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။


မွတ္ခ်က္။ ။ ေဂ်ာ္နီထူး ဦးစီး ကရင္ God's Army (၁၀ ဦး)၊ ေဒးမူး KNPP၊ ေစာေဘးေဘ KNPP နဲ႔ တိတ္စိုး/သန္းစိုးေအာင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးပါတီ (NUPA) တုိ႔ဟာ အင္အားနည္းၿပီး တဦးခ်င္း ၀င္၍ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။

အင္အား (၁) ေထာင္ အထက္ရွိလုိ႔ အနက္လိုင္း တင္ထားတဲ့ အင္အားႀကီးအဖြဲ႕ (၁၅) ဖြဲ႕ထဲမွ ေမာ္ထုိင္းတပ္မေတာ္ (MTA) အဖြဲ႔အား လက္နက္အခ်ိဳ ႔ ျပန္လည္ထုတ္ေပးၿပီး ေဒသ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွာ (၉) ဖြဲ႕ ျဖန္႔ခြဲထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ နအဖက လက္နက္တပ္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ သီးျခားအဖြဲ႕သစ္အျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ (၉) ဖြဲ႕ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒီ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ အမည္မ်ားမွာ မံုးကိုး၊ ေဖာင္းဆုိင္း၊ သိႏၷီ၊ တာမိုးညဲ၊ ကြတ္ခိုင္၊ မံုးေပၚ၊ မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္း၊ မုိင္းေငါ့ တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို အဖြဲ႕ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ကိုင္တြယ္ႏုိင္ဖု႔ိ နအဖက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူခဲ့စဥ္မွာ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၄) ခ်က္ ထားရွိေပမယ့္ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြက နအဖရဲ႕ မ႐ုိးသားမႈကို သိရွိလာတာရယ္၊ အခ်င္းခ်င္း မယံုသကၤာ သံသယစိတ္ ရွိတာရယ္ေၾကာင့္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြအား မထိန္းဘဲ ေဖာက္ဖ်က္မႈေတြ ရွိၾကပါတယ္။

အဲဒီ (၁၄) ခ်က္အနက္ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့တဲ့အခ်က္အမ်ားစုကို ရွင္းျပရရင္

-အစိုးရ ဆန္႔က်င္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လံုး၀ မဆက္သြယ္ရန္ ဆုိတာကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ဆက္သြယ္ေနၾကျခင္း၊

-လက္ရွိ တပ္အင္အားအျပင္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ ႔ျခင္း၊ လူသစ္ မစုရန္ဆုိတာကို မလိုက္နာဘဲ KIA နဲ႔ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) တပ္ဖြဲ႕ အင္အားမ်ား တုိးခ်ဲ ႔ေနၾကျခင္း၊

-သင္တန္းဖြင့္လွစ္၍ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ဆိုတာကုိ နားမေထာင္ဘဲ UWSA၊ KIA၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ား စစ္ေရးျပ သင္တန္းဆင္းပြဲမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၾကျခင္း၊

-လူ လက္နက္ ခဲယမ္း ဖြဲ႕စည္းပံုစာရင္း အေသးစိတ္ေပးရန္ ဆိုတာကို ႏွိပ္ကြပ္မွာ စိုးလို႔ အင္အားကို ေလ်ာ့ၿပီး မမွန္မကန္ ေပးထားျခင္း၊

-ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္း၊ ဘိန္းခြန္ေကာက္ျခင္း၊ ဘိန္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ လူထုကုိ အႏိုင္က်င့္ျခင္း စတာေတြ လံုး၀မျပဳရ ဆုိတဲ့အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တုိးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (DKBA) အပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ အမ်ားစုက အေလးအနက္ လိုက္နာျခင္း မျပဳဘဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္း၊ သတ္မွတ္နယ္ေျမတြင္ သြားလာ၍ ရေသာ္လည္း အျခားေနရာမ်ား သြားလာလိုပါက တပ္စခန္းမ်ားသို႔ သတင္းပို႔၍ လက္နက္မဲ့ သြားလာရန္ ဆုိတာကို နားမေထာင္ဘဲ မႏၲေလးၿမိဳ ႔ေတာ္အထိ ပစၥတိုကဲ့သို႔ လက္နက္တုိမ်ား ယူေဆာင္သြားရာ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ ျပႆနာ တက္ရာမွ တို္င္းမႉးႏွင့္ ထိပ္တုိက္ ေတြ႕ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းစြာ ေနထုိင္ရန္ ဆုိတာကို တရားမ၀င္ေရာ၊ တရား၀င္ပါ ဆက္သြယ္ၾကျခင္း၊ အစိုးရရဲ ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲဲေရး၊ တရားစီရင္ေရး အပိုင္းမ်ားမွာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳရန္ ဆုိတာကုိ အပစ္ရပ္အဖဲြ႕မ်ားက ၿမိဳ႕မ်ား ေပၚတြင္ သူတု႔ိရဲ ႔ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားတာနဲ႔ ရဲနဲ႔ တရားသူႀကီးအား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းနဲ႔ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အကာအကြယ္သံုးၿပီး ဆြဲထုတ္ျခင္း စတဲ့ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေနၾကတာေတြ အားလံုးကို နအဖက အတြင္းႀကိတ္ၿပီး ေျဖရွင္းေနရတာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

အေရးႀကီးဆံုး အခ်က္ျဖစ္တဲ့ အခ်က္ နံပါတ္ (၂) အရ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး လမ္းစဥ္ စြန္႔လႊတ္ရန္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို စစ္အာဏာရွင္ေတြ မလုပ္ႏုိင္ေသးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

စရဖ မွ ဗုိလ္ရဲျမင့္ဟာ အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းေနၿပီး နည္းလမ္း ရွာေဖြ ေနၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ရဲျမင့္ဟာ ရွမ္းအေရွ ႔ မိုင္းလားေဒသ အထူးေဒသ (၄) အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးစုိင္းလင္းကို ေတြ႕ဆုံကာ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

အခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ စစ္အစိုးရ ခ်ဥ္းကပ္လာတဲ့ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပုံစံအသစ္” အား လက္ခံလိုတဲ့ သေဘာရွိဟန္တူပါတယ္။ သူတုိ႔က လိုခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးတခ်ဳိ႕ကိုလည္း ရမယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္တပ္ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ မလိုတဲ့အတြက္ စစ္အစိုးရ ကမ္းလွမ္းလာတဲ့ ထုိအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးပုံစံသစ္အား သေဘာက်ေကာင္း က်ႏိုင္ပါတယ္။

လက္ခံမယ္ဆုိရင္ စစ္အစိုးရ အထိုက္အေလ်ာက္ခြဲေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အခြင့္အေရးတခ်ဳိ႕ကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ ႔ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြကုိ စစ္အစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းမွာကိုေတာ့ လက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕ေတြရဲ ႔တပ္ေတြကုိ ျပည္နယ္ေစာင့္ အထူးရဲမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းထားရွိဖို႔နဲ႔ တုိင္းမႉးရဲ ႔ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းေစေရး နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္တပ္ရဲ ႔ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ အေျခခံယူနစ္ျဖစ္တဲ့ တပ္ရင္းေတြထဲ တုိက္႐ိုက္ထည့္ျပန္ရင္လည္း အထက္မွာ တင္ျပခဲ့သလို အခက္အခဲမ်ား ရွိလာႏုိင္တာမို႔ နည္းလမ္းအသစ္ ေရြးခ်ယ္ေနဟန္ တူပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ျပည္နယ္ေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ သူတို႔ကို ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ေပးရင္ေတာင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ ႔ ဖြဲ႕စည္းပံု သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဆက္ထားခြင့္ မရႏိုင္တဲ့ ေလယာဥ္ပစ္ ဒံုးပ်ံမ်ား၊ စြမ္းအားျမႇင့္ ေပါက္ကြဲမႈ ျပင္းထန္တဲ့ လက္နက္ႀကီးမ်ား၊ ဗံုးမ်ား၊ မုိင္းဗံုးမ်ား လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္က ျပန္သိမ္းလို႔ ရ၊ မရ ဆိုတဲ့ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။

တဖန္ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက တုိင္းမႉးရဲ ႔ အမိန္႔အတုိင္း နာခံမႈအပိုင္းမွာ နာခံမႈ မရွိႏုိင္ဘဲ တုိင္းမႉးရဲ ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္မႈ နိမ့္ပါးလာႏိုင္တာမုိ႔ အာခံႏိုင္ေၾကာင္း “၀” တပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ ႔ျဖစ္စဥ္ကလည္း သက္ေသျပေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အခ်ိဳ ႔ တုိင္းလက္ေအာက္ခံ တုိင္းမႉးရဲ ႔ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ တပ္အင္အားမွာ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ရဲ ႔ အင္အားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အင္အားခ်ည့္နဲဲ႔ေနတာလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

အခ်ဳပ္ဆိုရရင္ နအဖရဲ ႔ လက္နက္ကိုင္ အၿပီးစြန္႔လႊြတ္ႏုိင္ေရး “မူ” ကို အပစ္ရပ္ အဖြဲ႕ေတြက တင္းမာစြာ တုံ႔ျပန္ၾကမယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈတရပ္ ျဖစ္ေနၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တက္လာမယ့္ ႐ုပ္ေသးအရပ္သားအစုိးရသစ္အတြက္ လည္း ေခါင္းခဲစရာ ျပႆနာတရပ္အျဖစ္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။

“အဂၤလိပ္အခက္ ဗမာ့အခ်က္” ဆိုၿပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တႏိုင္ငံလံုး တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ “နအဖရဲ ႔ အခက္ ျပည္သူေတြရဲ ႔အခ်က္” ဆိုတာကို သတိထားၿပီး မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ တရားမွ်တမႈတို႔အတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔မ်ား ကံၾကမၼာ-(၁) ကို ဒီမွာ ဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။


မွ်ေဝသူ ။ ။ ေနာ္မန္
မွတ္ခ်က္ ။ ။ http://www.khitpyaing.org မွ ကူးယူ မွ်ေဝပါ၏ ။