Friday, March 2, 2012

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ကေလာစည္းရုံးေရးခရီးစဥ္(ဓါတ္ပုံ)

ယေန႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ကေလာစည္းရုံးေရးခရီးစဥ္
(သတင္း၊ ဓာတ္ပံု)မ်ား
..
ဥယ်ာဥ္မွဴးနဲ႔ ေဝးတဲ့ရွမ္း အေမစုလာေတာ့လန္းတဲ့။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္နဲ႔ မတူေတာ့ဘူးဆိုတဲ့
လက္ရွိ ကေလာ..
ရွမ္းအိုးစည္နဲ႔ ၾကိဳဆိုၾကတဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ျမင္ကြင္း
အေမစု ကေလာခရီးစဥ္မွာ လိုက္ပါစည္းရုံးေပးတဲ့ မင္းသားရဲတိုက္..