ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ပါလီမန္ အမတ္ႏွစ္ဦးရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာဖို႔ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရက ျငင္းဆန္လိုက္ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေလဘာပါတီအမတ္ Janelle Saffin နဲ႔ အေနာက္ၾသစေၾတးလ် ျပည္နယ္ရဲ႕ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Mathias Cormann တို႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေလ့လာေရး ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သြားေရာက္ဖို႔ ေလွ်ာက္ထားၾကတာကို ကမ္ဘာရာၿမိဳ႕၊ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက ဗီဇာေပးဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မစၥ္ ဆက္ဖဲန္က ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေထာက္ခံသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အခုလို သူ႔ကို ျပည္ဝင္ခြင့္ ျငင္းဆန္လုိက္တာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလံုးအေပၚ သံသယ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ပါလီမန္အမတ္ေတြကို လက္မခံခ်င္ၾကဘူးလုိ႔လည္း သံုးသပ္ပါတယ္။

အာဆီယံႏုိင္ငံေတြက ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔မွာ ပါလီမန္အဖဲြ႔ဝင္ေတြကို ထည့္သြင္း ဖိတ္ၾကားခဲ့ေပမယ့္ အေမရိကန္၊ ၾသေၾတးလ် စတဲ့ႏိုင္ငံေတြကက်ေတာ့ အစိုးရအရာရွိေတြကိုသာ သတင္းသမားေတြနဲ႔ အတူ ဖိတ္ၾကားခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

နားဆင္ရန္

source by : http://www.voanews.com