ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုမွာ တ႐ုတ္ရဲ႕ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈနဲ႔ ေရကာတာေဆာက္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုေရာင္းခ်မယ့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ေရွ႕မဆက္ဘဲ ရပ္ဆိုင္း လိုက္ဖို႔ ျမန္မာအစိုးရက ဆံုးျဖတ္တယ္ဆိုရင္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းေပးရလိမ့္မယ္လို႔ တ႐ုတ္အစိုးရ ပိုင္ “တ႐ုတ္ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း” China Power Investment Corporation (CPIC) ဥကၠ႒ Lu Qizhou က တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ ရွင္ဟြာ Xinhua သတင္းဌာနနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ခန္းမွာ ဒီကေန႔ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

သူရဲ႕ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဟာ တ႐ုတ္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ဥပေဒေတြ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ အားလံုးကို ေၾကေၾက ညက္ညက္ ေလ့လာၿပီးမွ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွာ ေငြအရင္းအႏီွး အေျမာက္အျမား ထည့္၀င္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ CPIC ဥကၠ႒ Lu Qizhou က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သူလူထုဘက္က စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြ ရိွေနတာေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ အစိုးရသက္တမ္းမွာ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းကုိ ရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ (၃၀) ရက္ေန႔၊ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဒုတိယအစည္းအေ၀းကို ေပးပို႔တဲ့ သ၀ဏ္လႊာမွာ အသိေပးေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာ ဧရာ၀တီျမစ္ကို အစားထိုးျပဳျပင္မရတဲ့ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒီစီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ေရွ႕မဆက္ဘဲ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ဖို႔ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ကို မီဒီယာေတြမွာ ေတြ႔ရိွရတာေၾကာင့္ သူ႔ အေနနဲ႔ စိတ္ရႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္ေနရၿပီးေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုမွာ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးကို အၿပီးအပိုင္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ တရားဥပေဒေၾကာင္း အရ ျပႆနာေတြ ဆက္တိုက္ ေပၚထြက္လာေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း CPIC ဥကၠ႒ Lu Qizhou က၊ ရွင္ဟြာ Xinhua သတင္းဌာနကို ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အခုအခါ တတိယႏွစ္ထဲ ေရာက္ရိွလာၿပီျဖစ္တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ၾကာမယ့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွာ CPIC က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၆၀၀ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွၿပီး ရရိွလာမယ့္ လွ်ပ္စစ္ရဲ႕ ၉၀%ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္နယ္ကို ပို႔ေပးရမွာမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၁၀% ရယူဖို႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္-ျမန္မာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

နားဆင္ရန္

source by : http://www.voanews.com