Tuesday, August 24, 2010

ခ်ီေဂြဗားရားႏွင့္ FOCO သီအိုရီ

ခ်ီေဂြဗားရားဆိုတာ အာဏာရွင္ Batista ကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး Castro ကို က်ဴးဘားေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၂၆ လၾကာ ေတာ္လွန္ေရးၾကီးကို ပါ၀င္ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ျပီးကာလမွာ က်ဴးဘားႏိုင္ငံဟာ အရင္းရွင္ အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံကေန ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သလို လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီးနဲ႔ အစိုးရတို႔ အၾကားက ဆက္စပ္မွဳ သ႑ာန္ေတြလဲ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရသစ္မွာ ခ်ီဟာ ၾသဇာအာဏာၾကီးမားတဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရေပမယ့္လဲ သူ႔ရဲ႕ အဓိက စိတ္ပါ၀င္စားမွဳကေတာ့ လက္တင္အေမရိကနဲ႔ ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ အရင္းရွင္ေတာ္လွန္ေရးေတြ ေပၚထြက္လာႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေတာ္လွန္ေရး လက္စြဲ က်မ္းတေစာင္ျဖစ္တဲ့ Guerrilla War ကို ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကို ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးမွာ ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾကျပီး ဘာသာေပါင္းမ်ားစြာကို ျပန္ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ ခ်ီရဲ႕စာအုပ္ဟာ တကမၻာလံုးက ေတာ္လွန္ေရး သမားေတြအတြက္ ေတာ္လွန္ေရး နည္းနာေတြကို ညႊန္ျပေပးခဲ့ရံုသာမက ေတာ္လွန္ေရး ၀ိဥာဥ္ေတြကိုပါ ႏိွဳးဆြေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ျခင္း စစ္မက္ေရးရာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဂႏၱ၀င္စာအုပ္ စာတမ္းေတြထဲမွာ သူ႔စာအုပ္လဲ အပါအ၀င္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ခ်ီေဂြဗားရားရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးသီအိုရီ

ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ structural conditions ေတြ ျပည့္စံုဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ခ်ီက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို အေျခအေနေတြ အားလံုးျပည့္မွီလာေအာင္ ေစာင့္ေနဖို႔ မလိုပဲ ျပည့္မွီလာေအာင္ ျပဳလုပ္ဖန္တီးဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ သူက ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆံုးအေျခခံအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ 'subjective structural condition' လို႔ သူသတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ ေအာင္စိတ္ပါပဲ။ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲခံရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ခ်က္မရွိသူ တေယာက္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးသမားတေယာက္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး လို႔ သူက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ စိတ္ဓာတ္အခံမရွိသူ တေယာက္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမွဳေတြ၊ အတားအဆီးေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ အလြယ္တကူ အရွံဳးေပး စိတ္ဓာတ္ က်သြားႏိုင္မယ္လို႔ ခ်ီက ယူဆထားခဲ့ပါတယ္။

Objective structural conditions ေလးရပ္ကိုလဲ ခ်ီက ခြဲျခားေဖာ္ျပထားခဲ့ပါေသးတယ္။

ပထမလိုအပ္တဲ့ အေျခအေနကေတာ့ neo-patrimonial အာဏာရွင္စနစ္ ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအာဏာဟာ လူတေယာက္ရဲ႕ လက္ထဲမွာရွိေနမယ္၊ ဒီလူဟာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုပဲ ေရွးရွဳတတ္ျပီး လာဘ္စားသူ တေယာက္ျဖစ္မယ္။ ဒီအာဏာရွင္ဟာ မတရား အာဏာသိမ္းပိုက္ထားတာျဖစ္ျပီး၊ တရား၀င္မွဳ တစံုတရာ (ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ခံထားရျခင္းစတာမ်ိဳး) နဲ႔ အာဏာရထားတာ မျဖစ္ဘူး ဆိုရင္ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲရႏိုင္မယ့္ အေျခအေနတရပ္ရွိတယ္လို႔ သူက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ခ်ီရဲ႕ အဆိုအရ တရား၀င္မွဳဆိုတဲ့ အပိုင္းက အလြန္ကို အေရးၾကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အစိုးရတရပ္ဆီမွာ constitutional legality ရွိေနခဲ့ရင္ ေတာ္လွန္ေရးေရခ်ိန္ကို အရွိန္ျမွင့္ဖို႔ ခဲယဥ္းလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သူေတြ လွဳပ္ရွားသြားလာႏိုင္မယ့္ ေတာ္လွန္ေရး နယ္ေျမျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမဆိုတာကို ေတာနက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ေတာင္ ကမ္းပါး အရံအတားမ်ားရွိျခင္းနဲ႕ သဲကႏၱာရမ်ား ရွိျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အစိုးရတပ္မ်ား အလြယ္တကူ မေရာက္ႏိုင္တဲ့ ေနရာေဒသေတြအျဖစ္ ခ်ီက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရတပ္ေတြဘက္က လက္နက္အင္အား သာလြန္ေလ့ရွိတာေၾကာင့္ တပ္လွဳပ္ရွားမွဳကို ၾကန္႔ၾကာေစတဲ့ ေနရာေဒသေတြကိုသာ ေတာ္လွန္ေရး နယ္ေျမအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း ခ်ီက တိုက္တြန္းေရးသားထားခဲ့ပါတယ္။

တတိယအခ်က္ကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို ေက်းလက္ေဒသ အမာခံ ျပည္သူလူထုရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသမွာ အေျခခံတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္မွာ ေက်းလက္ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမွဳ မရရင္ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သူက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေက်းလက္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ မရွိရင္ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို ေထာက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္မယ့္ အစိုးရတပ္ရဲ႕ အႏၱရာယ္ေတြကို ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ ရင္ဆိုင္ေပးမွာ မဟုတ္တာေၾကာင့္ ေက်းလက္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာတရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ ခ်ီရဲ႕ အျမင္အရ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာဟာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထုကို ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဘက္ ေရာက္လာေအာင္ အဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဆံုး အေၾကာင္းအရာ တရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

စတုတၳအခ်က္ကေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲဖူးတဲ့ အစဥ္အလာ ရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဟာ revolutionary Marxist type မဟုတ္ရင္ေတာင္ romantic bandits အဆင့္ေလာက္ေတာ့ ရွိသင့္တယ္လို႔ ခ်ီကဆိုထားပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအစဥ္အလာ ရွိျခင္းအားျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမွဳေတြ အထူးတလည္ လုပ္စရာ မလိုအပ္သလို အေျခခံေဒသ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမွဳေတြလဲ ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလို subjective structural condition နဲ႕ objective structural condition ေလးရပ္တို႔ ျပည့္စံုတဲ့အခါ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ စတင္ဖို႔အတြက္ foco (centre of guerrilla activity) ကို ဖန္တီးႏိုင္မယ့္ လူအေယာက္ ၃၀ ကေန ၄၀ ပါ၀င္တဲ့ အစုအဖြဲ႔ တခု ထြက္ေပၚလာခ်ိန္ကို ေစာင့္ဖို႔ပဲ လိုအပ္တယ္လို႔ ခ်ီက ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလူစုဟာ ေက်းလက္ေဒသမွာ စတင္လွဳပ္ရွားျပီး ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကတိစကားေတြကို ေဒသခံ ေက်းလက္လူထုကို ေပးအပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွလဲ ေဒသခံလယ္သမားေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမွဳကို ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကေနတဆင့္ အေျခခံနယ္ေျမနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ အကူအညီကို အသံုးျပဳျပီး အစိုးရတပ္ေတြကို ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ရပါမယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လိုအပ္မယ့္ လက္နက္ခဲယမ္းရိကၡာေတြကို စုေဆာင္းရပါမယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဘက္က ေအာင္ပြဲရလာတာနဲ႔ အမွ် လူအမ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးထဲ ပါ၀င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ foco ဟာ အင္အားၾကီးမားလာျပီး၊ တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ေနာက္ထပ္ အေျခခံေဒသေတြကို ထိုးေဖာက္ ေျခကုပ္ယူၾကရပါမယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားၾကီးထြားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ လူေတြ ထပ္ခြဲျပီး မထိုးေဖာက္ႏိုင္ေသးတဲ့ နယ္ေျမေတြကို ထပ္မံထိုးေဖာက္ ေျခကုပ္ယူၾကရပါမယ္။ တိုင္းျပည္လံုးအႏွံ႔ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ေျခကုပ္ရျပီးတဲ့အခါ ျမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးေဒသေတြကို ထိုးေဖာက္ေနရာယူျပီး ျမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲရပါမယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဟာ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ျပီး၊ အစိုးရသစ္တရပ္အေနနဲ႔ အစားထိုး ေအာင္ပြဲခံႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ခ်ီက ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။

ခ်ီေဂြးဗားရားရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း

ခ်ီက ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမားကသာ ဦးေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲရင္း အသက္ကို မေပးဆပ္ႏိုင္သူ တေယာက္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးကို စီစဥ္ညႊန္ၾကားႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သူက ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးသမား တေယာက္ဟာ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ကာယအား၊ ဥာဏအားေတြနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ elite တေယာက္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ သူက ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသူေတြ၊ လယ္သမားေတြရဲ႕ လမ္းျပနတ္သမီးေတြ၊ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ၾကံ့ၾကံ့ခံ ရပ္တည္ေပးသူေတြအျဖစ္ ခ်ီက သတ္မွတ္ေျပာဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ ခ်ီရဲ႕ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားဟာ elite-based revolutionary organization သေဘာတရားမ်ားကို အေျခခံထားပါတယ္။

centralization/ decentralization ရွဳေထာင့္ကေန ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ decentralization ကို အေျခခံထားပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ တပ္ရင္းမ်ားဟာ သီးျခားဆီ လွဳပ္ရွားသင့္ျပီး၊ အင္အားၾကီးမားဖို႕လိုအပ္မွသာ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္တယ္လို႔ ခ်ီက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီတပ္ရင္းေတြအၾကားမွာ ရွိသင့္တဲ့ တခုတည္းေသာ coordinating mechanism ကေတာ့ တပ္မွဴးေတြဟာ အေတြးအေခၚပိုင္းအရ ညီညြတ္ေနျပီး၊ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တဦးက personal coordination လုပ္ေပးဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕အျမင္အရ တပ္မွဴးေတြဟာ တပ္ရင္းအသီးသီးကို ဦးေဆာင္ေနၾကေပမယ့္ ပထမမူလအစမွာ တူညီတဲ့ foco ကေန လာၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာေတြမွာ တူညီမွဳေတြ ရွိေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကည့္ရွဳေစာင့္ၾကပ္ေနစရာ မလိုပဲ တပ္မွဴးေတြရဲ႕ လက္ထဲကို အာဏာကုန္လႊဲအပ္ထားလို႔ ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အနည္းငယ္ကိုသာ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုထားပါတယ္။

ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား

ခ်ီရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးသီအိုရီနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာပါတယ္။ Doctrinaire Marxists ေတြက ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ သက္ေရာက္မွဳရွိတဲ့ urban proletariat ကို ဖယ္ရွားျပီး၊ ေက်းလက္လယ္သမားေတြနဲ႔ပဲ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးကို ျပဳလုပ္ဖို႕ ၾကိဳးပမ္းထားတဲ့ သီအိုရီလို႕ေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။ Leninists နဲ႕ Trotskyists ေတြကေတာ့ ခ်ီဟာ ေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္ေပးႏိုင္မယ့္ အေျခခံ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ vanguard party ကို လ်စ္လ်ဴရွဳထားတယ္လို႔ အတိအလင္းေ၀ဖန္ထားၾကပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ခ်ီရဲ႕သီအိုရီဟာ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျပီးမွ နည္းဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ရတဲ့ အစဥ္အလာကို မလိုက္နာပဲ နည္းဗ်ဴဟာေတြ ခ်မွတ္ျပီးမွ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ဖို႕ ၾကိဳးပမ္းထားတဲ့ သီအိုရီအေနနဲ႕ ေဖာ္ျပထားခဲ့ၾကပါတယ္။

Maoists ေတြကေတာ့ ခ်ီဟာ ပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မွဳမပါပဲ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ေတြ ဖြဲ႕စည္းဖို႕ ၾကိဳးစားထားတယ္လို႕ ဆိုၾကပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕အျမင္အရ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ စြဲစြဲျမဲျမဲ ရပ္တည္မွဳနဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးတာ၀န္မ်ားကို ျပည့္မွီေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွဳတို႕အတြက္ ပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မွဳလိုအပ္ေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ထားၾကပါတယ္။ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါတီရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေနျပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ့္ တပ္ေတြအသြင္မေဆာင္ပဲ bandit gang အသြင္ေဆာင္ေနေၾကာင္း Maoists ေတြက ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးကို လက္ေတြ႕က်က် သံုးသပ္သူမ်ားကေတာ့ ခ်ီရဲ႕သီအိုရီဟာ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရး တခုတည္းမွာပဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ကြန္ဂို၊ ဘိုလီးဘီးယား၊ ဗင္နီဇြဲလား၊ ကိုလံဘီယာ၊ ပီရူးနဲ႕ အယ္လ္ဆာလ္ေဗတာ ေတာ္လွန္ေရးေတြမွာ က်ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ Methodological standpoint က ၾကည့္ရင္ေတာ့ ခ်ီသီအိုရီ ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ၾကျခင္းဟာ ခ်ီအေနနဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးသီအိုရီတခုလံုးကို က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးက သူ႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကံဳ အနည္းငယ္အေပၚမွာသာ မီွျငမ္းျပီး ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ သီအိုရီတခုကို အေတြ႕အၾကံဳျဖစ္ရပ္တခုတည္းအေပၚမွာ အေျခခံျပီး ေဖာ္ထုတ္လို႕ မရႏိုင္ပါဘူး။ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႕အၾကံဳအနည္းငယ္ကေန ေပၚထြက္လာတဲ့ သီအိုရီကိုလဲ လူအမ်ားက ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေၾကာင္းအရာတရပ္ရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အၾကံဳတခုတည္းနဲ႔ သံုးသပ္လို႔ မရပါဘူး။

ေနာက္တခ်က္က က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခ်ီရဲ႕ အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီက သမိုင္းျဖစ္ရပ္ေတြကို ေတာ္လွန္ေရးသမား ရွဳေထာင့္တခုတည္းကေန ရွဳျမင္သံုးသပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြထဲမွာ အာဏာရွင္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြနဲ႕ ျမိဳ႕ေနျပည္သူလူထုရဲ႕ အာဏာရွင္ကို ေထာက္ခံအားေပးမွဳ မရွိျခင္းေတြလဲ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္ ခ်ီကေတာ့ ေက်းလက္မွာ အေျခခံျပီး ေတာ္လွန္ခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအခ်က္ေတြကို သူ႕သီအိုရီမွာ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားထားျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လဲ သူ႕သီအိုရီကို တျခားေတာ္လွန္ေရးေတြမွာ ျပန္လည္အသံုးျပဳတဲ့အခါ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြအေနနဲ႕ အာဏာရွင္ရဲ႕ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြ၊ ျမိဳ႕ေနလူထုရဲ႕ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ ေထာက္ခံမွဳ အေနအထားေတြ၊ ေက်းလက္ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ေနသဘာ၀ ကြဲျပားမွဳေတြကို အေလးေပးခဲ့ျခင္း မရွိၾကပါဘူး။ ခ်ီရဲ႕ foco သီအိုရီအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးရင္း ေတာ္လွန္ေရး ေရခ်ိန္ေတြ က်ဆင္းျပီး အရွံဳးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ခ်ီကိုယ္တိုင္လဲ ဘိုလီဗီးယားမွာ က်ဆံုးခဲ့ရပါတယ္။

ဘိုလီးဗီးယားမွာ ခ်ီက်ဆံုးခဲ့ရတာဟာ အစိုးရနဲ႕ ေဒသခံျပည္သူလုထုရဲ႕ အေျခအေနေတြကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားခဲ့လို႕ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဘိုလီဗီးယားက ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဟာ အျပင္လူေတြရဲ႕ အၾကံေပးခ်က္ကို hostile ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္ေျမခံျပည္သူလူထုက ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ ေထာက္ခံမွဳ ေရခ်ိန္ကလဲ မျမင့္ေသးပါဘူး။ အစိုးရဘက္က structural weakness ေတြလဲ မေပၚထြက္ေသးပါဘူး။ ဒီလို popular support မရွိေသးခ်ိန္နဲ႔ command and control မလုပ္ႏိုင္ေသးခ်ိန္မွာ ပထမဆံုးေသနတ္သံ ေဖာက္လိုက္တဲ့အတြက္ ခုနစ္လအတြင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ အားလံုးနီးပါး က်ဆံုး၊ ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ အေျခအေနကို က်ေရာက္ခဲ့ရတာပါ။ ေသခ်ာတာတခုကေတာ့ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ိဳးဟာ ေနာက္တၾကိမ္ ဘယ္ေတာ္လွန္ေရးမွာမွ ထပ္မရေတာ့တာပါပဲ။

အားနည္းခ်က္မ်ား

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်ီရဲ႕ foco သီအိုရီဟာ ကမၻာတ၀ွမ္းက ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြအၾကားမွာ အခုအခ်ိန္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနရာယူဆဲပဲ ရွိပါေသးတယ္။ သီအိုရီက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး သေဘာသဘာ၀အရ ကနဦးေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဆိုတာ တကယ့္ elite group ျဖစ္ရပါမယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကို လူ ၃၀-၅၀ ေလာက္နဲ႔ စတင္ရပါမယ္။ ဒီလူေတြဆီမွာ စည္းရံုးေရးစြမ္းရည္၊ ႏိုင္ငံေရးစြမ္းရည္နဲ႕ စစ္ေရးစြမ္းရည္ေတြ ရွိရပါမယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားတိုင္းမွာ ဒီစြမ္းရည္ေတြအားလံုး ျပည့္၀ေနဖို႕ဆိုတာက အေတာ္ကို ခဲယဥ္းလွပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က ဒီလိုအင္အားေလာက္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ျမင့္မားတဲ့ အစိုးရတရပ္ကို မေတာ္လွန္ႏိုင္ပါဘူး။ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးမွာ ကက္စထရိုနဲ႕ ခ်ီတို႕ အႏိုင္ရခဲ့တာက ခ်ီတို႔ရဲ႕ စြမ္းရည္တခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရဘက္မွာ structural weakness ေတြ ရွိေနခ်ိန္နဲ႔ ကိုက္ညီသြားတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္က ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဟာ အေတြးအေခၚေရခ်ိန္နဲ႔ စည္းလံုးမွဳေရခ်ိန္ေတြမွာ ညီညီမွ်မွ် ျဖစ္ေနၾကဖို႕လဲ လိုပါေသးတယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ပဲ ပုဂၢလိက ခံစားမွဳကို ဦးစားေပးတတ္တဲ့ တပ္မွဴးေတြနဲ႕ အေတြးအေခၚ ေရခ်ိန္မညီတဲ့ တပ္မွဴးေတြက ဦးေဆာင္ေနၾကတဲ့အခါ အစိုးရတပ္ေတြရဲ႕ သပ္လွ်ိဳျဖိဳခြဲမွဳေတြအၾကားမွာ တဖြဲ႕နဲ႕တဖြဲ႕ အၾကား နားမလည္မွဳေတြ ျဖစ္တာ၊ coordinating mechanism နဲ႕ တပ္မွဴးေတြအၾကား ကြဲျပားမွဳေတြ ျဖစ္တာကေန ဟိုတစုကို ရန္သူက ေခ်မွဳန္းလိုက္၊ ဒီတစုကို ရန္သူက သိမ္းသြင္းလိုက္ေတြျဖစ္ျပီး ျပိဳကြဲက်ဆံုးမွဳေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါေတာ့တယ္။ ဒါေတြဟာ ခ်ီသီအိုရီရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြျဖစ္ျပီး၊ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ အစိုးရတပ္ေတြဘက္က အႏိုင္ရသြားေစခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုး

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရရင္ ခ်ီေဂြဗားရားရဲ႕ foco သီအိုရီကေနျပီး ေဆာင္စရာ၊ ေရွာင္စရာ သင္ခန္းစာေတြ အမ်ားအျပား ထြက္ေပၚလာတယ္လို႕ ဆိုရပါမယ္။ ပထမအခ်က္က ေတာ္လွန္ေရးတရပ္မွာ structural conditions ေတြ ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မရွိေသးရင္လဲ ဖန္တီးယူဖို႔ ၾကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္က ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရာမွာ ကိုယ့္ဘက္က အားသာခ်က္ေတြကိုပဲ ၾကည့္ျပီး အင္အားကို overestimate လုပ္လို႕ မရႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေရခ်ိန္၊ အစိုးရရဲ႕ structural weakness စတာေတြကိုပဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

တတိယအခ်က္က ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရာမွာ နည္းလမ္းတခုတည္းကိုပဲ တရားေသဆုပ္ကိုင္လို႔ မရပါဘူး။ ေက်းလက္ျပည္သူကိုပဲ အေျခခံမယ္၊ ျမိဳ႕ေပၚက လူထုတိုက္ပြဲကိုပဲ အေျခခံမယ္ဆိုျပီး သတ္မွတ္လို႔ မရပါဘူး။ အခ်ိန္အခါနဲ႕အညီ ေအာင္ပြဲကို ဦးတည္ေစႏိုင္မယ့္ နည္းပရိယာယ္ေတြကို ေျပာင္းလဲ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ သပိတ္စံု၊ သူပုန္ထဖို႔ လိုအပ္ခ်ိန္မွာ သပိတ္ပဲ စံုေနရင္ ျဖိဳခြဲခံရမွာပါပဲ။ သူပုန္ပဲ ထေနရင္လဲ ေခ်မွဳန္းခံရမွာပါပဲ။ လိုအပ္သလို ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႕ၾကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စတုတၳတခ်က္ကေတာ့ တခါေလာက္ ေအာင္ပြဲရခဲ့တဲ့ အေတြ႔အၾကံဳကို တရားေသဆုပ္ကိုင္ျပီး ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ႕ သီအိုရီသဖြယ္ အသံုးခ်လို႔ မရဘူး ဆိုတာပါပဲ။ အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ သီအိုရီေတြက စနစ္တက် ေပါင္းစပ္ အသံုးျပဳႏိုင္မွသာ အသံုး၀င္ပါတယ္။ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူက ေျပာတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အမွန္တရားလို႔ မယူဆႏိုင္ပါဘူး။ သီအိုရီသိသူက ေျပာတိုင္းလဲ အမွန္တရားလို႔ မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါဘူး။ အခ်ိန္အခါနဲ႕ အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ျပီး သင့္ေတာ္မယ့္ သီအိုရီသေဘာတရားေတြကို ေလ်ာ္ညီတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္မွသာ ေအာင္ပြဲကို ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခင္မမမ်ိဳး (၂၃၊ ၈၊ ၂၀၁၀)

ရည္ညႊန္းကိုးကားစာရင္း

Cohan, A.S. (1975) Theories of Revolution: An Introduction, New York, John Wiley and Sons
Debray, R. (1967) Revolution in the Revolution? Armed Struggle and Political Struggle in Latin America, Westport, Greenwood Press, translated by Bobbye Ortiz

Foran, J. (1995) 'Revolutionizing Theory/ Theorizing Revolutions: State, Culture, and Society in Recent Works on Revolution', in Nikkie, R. K. (ed.) Debating Revolutions, New York, New York University Press

Guevara, C. (1985) Guerrilla Warfare, Lincoln, University of Nebraska Press, includes Guerrilla Warfare (1960) translated by J. P. Morray, Guerrilla Warfare: A Method (1963) , Message to the Tricontinental (1967), and an introduction and case studies by Brian Loveman and Thomas M. Davies, Jr.

McCormick, G. (1997/ 1998) 'Che Guevara: The Legacy of a Revolutionary Man', World Policy Journal, Winter 1997/ 1998

Scott, J. C. (1976) The Moral Economy of the Peasant, New Haven, Yale University Press